Year 2014, Volume , Issue 62, Pages 21 - 28 2014-06-30

Salinization problem in soil of Reyhanlı district
Reyhanlı İlçesi topraklarında tuzlanma problemi

Ahmet Atasoy [1] , Reşat Geçen [2]


Amik Plain has high geographical potential of Turkey in terms of agricultural activity. However depend on intense agricultural activity and mis land use several problems have been occurred. The main one is salinization problem. This study focuses on soil salinization problem in Reyhanlı district by measurement and analyses methods. Firstly the location points of measurement have been determined based on soil types. Then the field study and measurements have been taken.  Electrical conductivity of soil has been measured on 214 locations by using a hand-held sensor device after rainy days. These measured values have been inputted in Geographic Information Systems (GIS) and by using Kriging interpolation method the salinity classes of area were identified. Accordingly, in study area 10 km2 area was determined having more than 4 mmos value. Finally the reasons of salinization have been investigated and the recommendations have been presented.

Keywords: Salinization, soil, agricultural geography, GIS.

Amik Ovası, coğrafi potansiyeli bakımından çevresindeki morfolojik ünitelere göre daha  elverişli bir konumdadır. Ancak yoğun tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan yanlış arazi  kullanımı  çok  çeşitli sorunlara  yol açmaktadır. Bu problemlerin  başında tuzlanma gelmektedir. Çalışmada, toprak tuzluluğu ölçülerek  ve  analiz edilerek Reyhanlı İlçesi’ndeki tuzlanma problemi incelenmiştir. Çalışmaya başlamadan önce toprak tipleri  esas alınarak, ölçümün yapılacağı noktalar belirlenmiştir. Daha sonra gerekli koşullar  sağlanmış ve arazi çalışmasına başlanmıştır. Yağışlı havalardan hemen sonra araziye  çıkılarak,  214 noktada toprağın iletkenliği tespit edilmiştir. Ölçüm sonuçları Coğrafi Bilgi  Sistemleri (CBS) ortamına  aktarılarak Kriging yöntemi  ile enterpolasyon yapılmış ve sahanın tuzluluk sınıfları belirlenmiştir. Buna göre tuzluğu 4 mmos’un üzerinde olan 10  km2’lik alan tespit edilmiştir. Bu tespitlere bağlı olarak tuzluluğun sebepleri araştırılmış  ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur

Anahtar Kelimeler: Tuzlanma, toprak, ziraat coğrafyası, CBS.

 

 

 Salinization,  soil,  agricultural geography,  GIS. 
 • Akalan,  İ.  (1992).  Türkiye’nin  Toprak  Kaynakları,  Bunların  Sorunları  ve  Çözüm  Yolları,  Ankara  Üniversitesi,  Türkiye Coğrafyası Uygulama Merkezi Dergisi,  Sayı: 1,  Ankara 
 • Anonim,  (1973).  “TOPRAKSU  Genel  Müdürlüğü  İl  Toprak  Kaynağı Envanter Raporları”, Ankara.   
 • Atalay,  İ.  (2004).  Türkiye  Coğrafyası  ve  Jeopolitiği,  Meta  Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova, İzmir. 
 • Atalay,  İ.  (2006).  Toprak  Oluşumu,  Sınıflandırılması  ve  Coğrafyası, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir 
 • Atasoy,  A.  (2012).  Reyhanlı  İlçesi’nin  Coğrafyası,  Mustafa  Kemal  Üniversitesi  Yayınları  No:36,  ISBN:  978‐975‐ 7989‐35‐6, Antakya.   
 • Avcıoğlu,  E.  (1990).  “Okaliptüs:  Yetiştiriciliği,  İşletmesi,  Kavak  ve  Hızlı  Gelişen  Yabancı  Tür  Orman  Ağaçları”,  Araştırma Enstitüsü Dergisi, 1990/1‐21‐49, İzmit. 
 • Dinç, U., Sarı, M. Şenol, S., Kapur, S., Sayın, M., Derici, M.R.,  Çavuşgil,  V.,  Gök,  M.,  Aydın,  M.,  Ekinci,  H.,  Ağca,  N.,  Schlicting,  E.  (1990).  Çukurova  Bölgesi  Toprakları,  Çukurova  Üniversitesi,  Ziraat  Fakültesi  Yardımcı  Ders  Kitabı No: 26,171, Adana. 
 • Dougherty,  T.  C.  and  Hall,  A.  W.  (1995).  Environmental  Impact Assessment of Irrigation and Drainage Projects,  FAO Irrigation and Drainage Paper 53/74,  Rome. 
 • Genç,  İ.  ve  Tükel,  T.  (1989).  Tarım  Ekolojisi,  Çukurova  Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notu No:29. Ofset ve  Teksir Atölyesi,146. Adana. 
 • Kanber,  R.,  Çullu,  M.  A.,  Kendirli,  B.,  Antepli  S.,  Nazım,  Y.  (2012).  “Sulama,  Drenaj  ve  Tuzluluk”  http:  //www.  zmo.org.tr/resimler/ekler/bf22ab286e2ad49  _ek.pdf?tipi=14andsube  (Son Erişim:11.12.2012, saat:  15:05). 
 • Kılıç, Ş., Ağca, N., Karanlık, S., Şenol, S., Aydın, M., Yalçın, M.,   Çelik, İ., Evrendilek, F., Uygur, V., Doğan, K., Aslan, S.,  Çullu,  M.A.  (2008).  Amik  Ovasının  Detaylı  Toprak  Etütleri,  Verimlilik  Çalışması  ve  Arazi  Kullanım  Planlaması,  Devlet  Planlama  Teşkilatı  (DPT)  Projesi,  2002K 120480. 
 • MTA,  (2002).  Türkiye  Jeoloji  Haritası  (1/500.000  Ölçekli),   Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Basımevi, Ankara. 
 • Sönmez,  B.,  (1990).  “Tuzlu  ve  Sodyumlu  Topraklar”,  Köy  Hizmetleri  Şanlıurfa  Araştırma  Enstitüsü,  Genel  Yayın  No: 62, Teknik Yayın No: 17/66 Şanlıurfa. 
 • Yıldız , H., Taptık M.A. (2003).  “Hatay İlinin Jeolojisi”, Doğu  Akdeniz Bölge Müdürlüğü, Adana. 
 • Yılmaz, M. (2010), Karapınar Çevresinde Yeraltı Suyu Seviye  Değişimlerinin  Yaratmış  Olduğu  Çevre  Sorunları,  Ankara  Üniversitesi  Çevrebilimleri  Dergisi  2(2),  145‐ 163, Ankara 
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ahmet Atasoy

Author: Reşat Geçen

Dates

Publication Date : June 30, 2014

Bibtex @ { tcd227742, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {}, publisher = {Turkish Geographical Society}, year = {2014}, volume = {}, pages = {21 - 28}, doi = {10.17211/tcd.14463}, title = {Reyhanlı İlçesi topraklarında tuzlanma problemi}, key = {cite}, author = {Atasoy, Ahmet and Geçen, Reşat} }
APA Atasoy, A , Geçen, R . (2014). Reyhanlı İlçesi topraklarında tuzlanma problemi . Türk Coğrafya Dergisi , (62) , 21-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21219/227742
MLA Atasoy, A , Geçen, R . "Reyhanlı İlçesi topraklarında tuzlanma problemi" . Türk Coğrafya Dergisi (2014 ): 21-28 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21219/227742>
Chicago Atasoy, A , Geçen, R . "Reyhanlı İlçesi topraklarında tuzlanma problemi". Türk Coğrafya Dergisi (2014 ): 21-28
RIS TY - JOUR T1 - Reyhanlı İlçesi topraklarında tuzlanma problemi AU - Ahmet Atasoy , Reşat Geçen Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 28 VL - IS - 62 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Coğrafya Dergisi Reyhanlı İlçesi topraklarında tuzlanma problemi %A Ahmet Atasoy , Reşat Geçen %T Reyhanlı İlçesi topraklarında tuzlanma problemi %D 2014 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V %N 62 %R %U
ISNAD Atasoy, Ahmet , Geçen, Reşat . "Reyhanlı İlçesi topraklarında tuzlanma problemi". Türk Coğrafya Dergisi / 62 (June 2014): 21-28 .
AMA Atasoy A , Geçen R . Reyhanlı İlçesi topraklarında tuzlanma problemi. Türk Coğ. Derg.. 2014; (62): 21-28.
Vancouver Atasoy A , Geçen R . Reyhanlı İlçesi topraklarında tuzlanma problemi. Türk Coğrafya Dergisi. 2014; (62): 21-28.