Year 2013, Volume , Issue 61, Pages 11 - 20 2014-10-14

The use of network analysis for emergency management in the city of Eskişehir, Turkey
Eskişehir’de acil durum yönetiminde ağ (network) analizlerinin kullanılması

Tevfik Erkal [1]


Current study investigated the access of Eskişehir hospitals to 112 Emergency and Fire departments by using Geographical Information Systems (GIS) based network analysis. Road center lines that represent Eskişehir provincial roads were created in the first step and emergency units were transferred to digital environment. Later, shortest route analysis and service area analysis were applied. These analyses showed how far the emergency units could reach in the specified times and suggestions were provided to identify locations for alternative units. Results of the analysis showed that the distribution of emergency units in the study area is not balanced. In this context, the proximity of some of the emergency units caused overlaps for the service areas. In order to prevent this fact from causing difficulties for emergency vehicles to reach their destinations in specified times, it is imperative to reorganize the locations of emergency units in addition to opening new units. As a final outcome, the study has shown that network analysis is beneficial in providing solutions that save lives in situations where human life is at stake.

Keywords: Geographical Information Systems (GIS), Emergency management, Network analysis, Optimum route analysis, Service area analysis.

Bu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı ağ (Network) analizi kullanılarak Eskişehir’deki hastanelerin, 112 acil yardım ve itfaiye istasyonlarının acil durumlara ulaşabilme özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla ilk önce Eskişehir il merkezine ait yolları temsil eden yol orta çizgileri oluşturulmuş ve acil durum ünitelerinin sayısal ortama aktarılması sağlanmıştır. Daha sonra ise en kısa yol analizleri ve servis alanları analizleri uygulanmıştır. Bu analizlerle inceleme alanı içerisindeki acil durum ünitelerinin belirlenen dakikalarda ne kadar uzaktaki alanlara ulaşabildiği belirlenmiş ve alternatif ünitelerin yerlerinin belirlenmesi konusunda önerilerde bulunulmuştur. Analiz sonucunda elde edilen bulgular inceleme alanında acil durum ünitelerinin dağılışlarının dengeli olmadığını göstermiştir. Bu bağlamda acil durum ünitelerinin birbirine yakın olması, servis alanlarının birbiriyle kesişmesine neden olmuştur. Bu durumun ve acil durum araçlarının belirlenen uzaklıklara hedeflenen sürede ulaşabilmesinde güçlüklerin ortaya çıkarmasının önüne geçilmesi için acil durum ünitelerinin yerlerinin düzenlenmesi ve yeni istasyonların açılması gerekmektedir. Sonuç olarak ağ analizlerinin kullanımının insan hayatının sözkonusu olduğu durumlarda hayat kurtaran çözümler üretmede yardımcı olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Acil durum yönetimi, Ağ analizleri, En kısa yol analizleri, Servis alanı analizi.

 

 

 • KAYNAKLAR KAYNAKLAR KAYNAKLAR
 • BEN-AKIVA, M. and BIERLAIRE, M. (2003). Discrete choice models with applications to departure time and route choice. In: R. Hall (Ed.) Handbook of Transportation Science (2nd ed.), Kluwer Academic Publishers, USA, 7- 37.
 • BERALDI, P. and BRUNI, M.E. (2009). A probabilistic model applied to emergency service vehicle location. European Journal of Operational Research 196 (1), 323-331.
 • CURTIN, K.M. (2008). Network Analysis. In: K.Kemp (Ed.) (2008). Encyclopedia of Geographic Information Science. SAGE Publication, USA.
 • DEREKENARIS, G., GAROFALAKIS, C., MAKRIS, J., PRENTZAS, J., SIOUTAS, S. and TSAKALIDIS, A. (2001). Integrating GIS, GPS and GSM technologies for the effective management of ambulances. Computers Environment and Urban Systems 25, 267-278.
 • DOĞRU, A.Ö. ve ULUĞTEKİN, N. (2007). Çoklu gösterim veri tabanları ve navigasyon haritası tasarımı. İTÜ Mühendislik Dergisi/d, 6(2), 3-14.
 • ERDEN, T., COŞKUN, M.Z. ve İPBÜKER, C. (2003). CBS’de ağ analizi www.hgk.msb.gov.tr/dergi/makaleler/129_2.pdf (Erişim: 03.03.2013). ulaşım problemleri.
 • ERGÜNAY, O., GÜLKAN, P. ve GÜLER, H.H. (2008). Afet yönetimi ile ilgili terimler açıklamalı sözlük. In: M.Kadıoğlu ve E.Özdamar (Eds.) Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri. JICA Türkiye Ofisi,Yayın o.2, T.C. İçişleri Bakanlığı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı, Ankara, 301-353.
 • EBB İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü) (2013). Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Müdürlüğü Eskişehir (Yayımlanmamıştır). İstatistik Verileri,
 • ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (2013). Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü (Yayımlanmamıştır). Verileri, Eskişehir
 • ESRI (1998). Using the ArcView Network Analyst GIS, Environmental Systems Research, http://downloads.esri.com/support/whitepapers/othe r/ana0498.pdf (Erişim: 10.04.2013).
 • ESRI (2005). ArcGIS 9 Building A Geodatabase. USA. http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/pdf/Buildi ng_Geodatabases_Tutorial.pdf (Erişim: 10.04.2013).
 • ESRI (2010). ArcGIS Network Analyst Tutorial. ESRI Publishers, USA.
 • FANG, K. (2008). GIS network analysis in rescue of coal mine. 21st International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) Congress, Beijing, China, 357-360.
 • İB-İTÜ (İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Strateji Merkezi Afet Yönetim Merkezi) (2002). Ulusal Acil Durum Yönetimi Modeli Geliştirilmesi Projesi, Nihai Rapor EK-A. İçişleri Teknik Üniversitesi Strateji Merkezi Afet Yönetim Merkezi.
 • Bakanlığı ve İstanbul
 • HILTZ, S.R., VAN de WALLE, B. and TUROFF, M. (2010). The Domain of Emergency Management Information. In: B. Van de Walle, M. Turoff and S.R. Hiltz (Eds.) Information Systems for Emergency Management. M.E.Sharpe Inc. USA, 3-20.
 • JIANG, B. and CLARAMUNT, C. (2003). A Structural Approach to the Model Generalization of an Urban Street Network. Geoinformatica 8(2), 157-171.
 • KARAŞ, İ.R. (2007). Objelerin Topolojik İlişkilerinin 3B CBS ve Ağ Analizi Kapsamında Değerlendirilmesi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. İstanbul (Yayınlanmamıştır).
 • KWAN, M.P. and LEE, J. (2005). Emergency Response After 9/11: The Potential of Real-Time 3D GIS for Quick Emergency Response in Micro-Spatial Environments. Computers, Environment and Urban Systems 29, 93– 113.
 • LARSEN, M.P., EISENBERG, M.S., CUMMINIS, R.O. and HALLSTROM, A.P. (1993). Predicting survival from out- of-hospital cardiac arrest: a graphic model. Ann. Emerg. Med. 22(11), 1652-1658.
 • MURAD, A.A. (2007). Creating a GIS application for health services at Jeddah city. Computers in Biology and Medicine 37, 879-889.
 • ÖZÇAĞLAR, A. (2006). Coğrafyaya Giriş (4. Baskı). Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
 • TÜİK (2012). Eskişehir Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) nüfus verileri. http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul (Erişim: 03.03.2013).
 • YILDIRIM, V. ve YOMRALIOĞLU, T. (2002). Adres Bilgi Sistemi Tasarımı ve Ağ Analizi Uygulamaları. Türkiye 8. ESRI ve ERDAS Kullanıcıları Grubu Toplantısı, 6-7 Haziran 2002, ODTÜ, Ankara.
 • YOMRALIOĞLU, T. (2000). Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Uygulamalar Kavramlar Kitabevi, Trabzon. (2.Baskı). Akademi
 • Yararlanılan web adresleri
 • http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index. html#//004700000030000000 (Erişim: 10.04.2013).
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Tevfik Erkal

Dates

Publication Date : October 14, 2014

Bibtex @ { tcd227747, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {}, publisher = {Turkish Geographical Society}, year = {2014}, volume = {}, pages = {11 - 20}, doi = {10.17211/tcd.87359}, title = {Eskişehir’de acil durum yönetiminde ağ (network) analizlerinin kullanılması}, key = {cite}, author = {Erkal, Tevfik} }
APA Erkal, T . (2014). Eskişehir’de acil durum yönetiminde ağ (network) analizlerinin kullanılması . Türk Coğrafya Dergisi , (61) , 11-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21220/227747
MLA Erkal, T . "Eskişehir’de acil durum yönetiminde ağ (network) analizlerinin kullanılması" . Türk Coğrafya Dergisi (2014 ): 11-20 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21220/227747>
Chicago Erkal, T . "Eskişehir’de acil durum yönetiminde ağ (network) analizlerinin kullanılması". Türk Coğrafya Dergisi (2014 ): 11-20
RIS TY - JOUR T1 - Eskişehir’de acil durum yönetiminde ağ (network) analizlerinin kullanılması AU - Tevfik Erkal Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 20 VL - IS - 61 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Coğrafya Dergisi Eskişehir’de acil durum yönetiminde ağ (network) analizlerinin kullanılması %A Tevfik Erkal %T Eskişehir’de acil durum yönetiminde ağ (network) analizlerinin kullanılması %D 2014 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V %N 61 %R %U
ISNAD Erkal, Tevfik . "Eskişehir’de acil durum yönetiminde ağ (network) analizlerinin kullanılması". Türk Coğrafya Dergisi / 61 (October 2014): 11-20 .
AMA Erkal T . Eskişehir’de acil durum yönetiminde ağ (network) analizlerinin kullanılması. Türk Coğ. Derg.. 2014; (61): 11-20.
Vancouver Erkal T . Eskişehir’de acil durum yönetiminde ağ (network) analizlerinin kullanılması. Türk Coğrafya Dergisi. 2014; (61): 11-20.