Year 2012, Volume 0 , Issue 59, Pages 1 - 10 2012-06-30

Geomorphological characteristics and formation mechanism of Yeşil Göl landslide
Yeşil Göl heyelanı'nın jeomorfolojik özellikleri ve oluşum mekanizması

Cihan BAYRAKDAR [1] , Tolga GÖRÜM [2]


The Yeşil Göl landslide is at an elevation of 2000 m and situated on the eastern slope of Akdağ Massive, Western Mediterranean region. In spite of many landslides area on the south and east of slope, Yeşil Göl landslide is the only one which has a lake behind earth materials. This lake which is fed by karstic water sources and has a karstic outlet which is away from the outer rim of the lake has been preserved so far. In this study, fieldwork studies, Geographic Information Systems, remote sensing methods, spatial and morphometric analysis were used in order to put forward the evolution of Yeşil Göl landslide. As a result of this analyses, it is inferred that Yeşil Göl landslide occurred planar sliding style along a vertical slip fault’s plane on the contact zone of limestone-conglomerate and claystone. The formation of the lake was achieved by the Yeşil Göl landslide that was primary landslide and secondary landslide that occurred through rock avalanche on the primary landslide.


Keywords: Yeşil Göl, rock and rubble sliding, landslide dam.

Yeşil Göl heyelanı, Türkiye’nin Batı Akdeniz Bölümünde Akdağ Kütlesi’nin doğu yamacında 2000 m seviyelerinde yer alır. Akdağ’ın güney ve doğusunda birçok heyelanlı alan olmasına rağmen içinde bir göl içeren tek heyelandır. Karstik kaynaklarla beslenen ve yine gölün dış sınırından karstik bir gideğeni olan göl, günümüze kadar korunabilmiştir. Çalışmada, Yeşil Göl heyelanının gelişimi ortaya koymak için arazi çalışmaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama yöntemleri ile sahaya ait mekânsal ve morfometrik analizlerden faydalanılmıştır. Bu analizler sonucunda Yeşil Göl heyelanı kireçtaşı-konglomera ve kiltaşlarının dokanak noktasında, düşey atımlı bir fayın fay düzlemi boyunca düzlemsel kayma olarak gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Gölün oluşumu, Yeşil Göl ana heyelanı ile bu ana heyelan üzerinde bir kaya çığı seklinde gelişen ikincil bir heyelan tarafından sağlanmıştır.


Anahtar Kelimeler: Yeşil Göl, kaya-moloz kayması, heyelan gölü.

Yeşil Göl, kaya-moloz kayması, heyelan gölü
  • BAYRAKDAR, C. (2012). Akdağ Kütlesi'nde (Batı Toroslar) Karstlaşma Buzul İlişkisinin Jeomorfolojik Analizi. İstanbul: İ.Ü Sosyal Bilimler Enst. Basılmamış Doktora Tezi, 1-180.
  • BOZCU, M. F. (2007). Fethiye-BurdurFay Zonunun Bazı Neotektonik ve Paleosismolojik Özellikleri, GB-Türkiye. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 31 (1) , 200.
  • DOĞU, A. F., ÇİÇEK, İ., TUNÇEL, H., & GÜRGEN, G. (1999). Akdağ'ın Jeomorfolojisi ve Bunun beşer Faaliyetler Üzerine Etkisi. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi S.7 , 95-120.
  • İNANDIK, H. P. (1958). La limite de la glaciation quaternaire dans le massif de yeşil göl dağ (Anatolie du sudoverst). Review, No: 44 , 33-35.
  • MTA, 2009. 1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Denizli Paftası. Özel Yayın Serisi 21. MTA, Ankara.
  • ONDE, H. (1952). Formes Glaciaires dans le Massif Lycien de 1'Akdağ. XIXe Congres Geologique International, Alger Fasc. XV, 327-335.
  • ŞENEL, M. (1997). 1/100.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, Fethiye-L9 paftası. Ankara: MTA, 1-14.
  • ŞENEL, M., SELÇUK, H., BİLGİN, R. Z., ŞEN, A. M., DURUKAN, E., ARBAS, A., v.d. (1989). Çameli (Denizli)-Yeşilova (Burdur)-Elamlı (Antalya) ve Dolayının Jeolojisi. Ankara: MTA 1-344.
  • VARNES, D. J. (1978): Slope movement types and processes. In: Schuster R. L. & Krizek R. J. Ed., Landslides, analysis and control. Transportation Research Board Sp. Rep. No. 176, Nat. Acad. oi Sciences, pp. 11–33.
  • WP/ WLI. (1993). A suggested method for describing the activity of a landslide. Bulletin of the International Association of Engineering Geology, No. 47, 53-57.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Cihan BAYRAKDAR

Author: Tolga GÖRÜM

Dates

Publication Date : June 30, 2012

Bibtex @ { tcd227760, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {}, publisher = {Turkish Geographical Society}, year = {2012}, volume = {0}, pages = {1 - 10}, doi = {10.17211/tcd.06398}, title = {Yeşil Göl heyelanı'nın jeomorfolojik özellikleri ve oluşum mekanizması}, key = {cite}, author = {Bayrakdar, Cihan and Görüm, Tolga} }
APA Bayrakdar, C , Görüm, T . (2012). Yeşil Göl heyelanı'nın jeomorfolojik özellikleri ve oluşum mekanizması . Türk Coğrafya Dergisi , 0 (59) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21222/227760
MLA Bayrakdar, C , Görüm, T . "Yeşil Göl heyelanı'nın jeomorfolojik özellikleri ve oluşum mekanizması" . Türk Coğrafya Dergisi 0 (2012 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21222/227760>
Chicago Bayrakdar, C , Görüm, T . "Yeşil Göl heyelanı'nın jeomorfolojik özellikleri ve oluşum mekanizması". Türk Coğrafya Dergisi 0 (2012 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - Yeşil Göl heyelanı'nın jeomorfolojik özellikleri ve oluşum mekanizması AU - Cihan Bayrakdar , Tolga Görüm Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 0 IS - 59 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Coğrafya Dergisi Yeşil Göl heyelanı'nın jeomorfolojik özellikleri ve oluşum mekanizması %A Cihan Bayrakdar , Tolga Görüm %T Yeşil Göl heyelanı'nın jeomorfolojik özellikleri ve oluşum mekanizması %D 2012 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V 0 %N 59 %R %U
ISNAD Bayrakdar, Cihan , Görüm, Tolga . "Yeşil Göl heyelanı'nın jeomorfolojik özellikleri ve oluşum mekanizması". Türk Coğrafya Dergisi 0 / 59 (June 2012): 1-10 .
AMA Bayrakdar C , Görüm T . Yeşil Göl heyelanı'nın jeomorfolojik özellikleri ve oluşum mekanizması. Türk Coğ. Derg.. 2012; 0(59): 1-10.
Vancouver Bayrakdar C , Görüm T . Yeşil Göl heyelanı'nın jeomorfolojik özellikleri ve oluşum mekanizması. Türk Coğrafya Dergisi. 2012; 0(59): 1-10.
IEEE C. Bayrakdar and T. Görüm , "Yeşil Göl heyelanı'nın jeomorfolojik özellikleri ve oluşum mekanizması", Türk Coğrafya Dergisi, vol. 0, no. 59, pp. 1-10, Jun. 2012, doi:10.17211/tcd.06398