Year 2010, Volume 0 , Issue 55, Pages 35 - 43 2014-09-28

An example to the storage of domestic solid waste problem during today’s urbanization process: The city of Nigde
Günümüz şehirleşme sürecinde evsel katı atık sorununa bir örnek: Niğde Şehri

Tülay ÖCAL [1]


The problem of domestic solid waste generated by adaption to the sedentary life has accelerated with the Industrial Revolution. In conjunction with urbanization, industrialization, population increase and economic development, domestic solid waste problem, which changes according to each country’s development level, is among the significant environmental problems of Turkey’s cities. As a natural process, domestic solid waste is generated by the necessities of sociobiological life. This kind of waste; that is produced in domestic, industrial, urban, commercial and agricultural areas; that is harmful to public health; that is included among city municipalities’ duties and that requires technical infrastructure and specialization is a vital subject matter. In this paper, as a city of Turkey, Nigde’s domestic solid waste problem has been studied. The goal of this study is to evaluate the domestic solid waste problem of the population living in the city center of Nigde. Municipal solid waste, environmental pollution problem, one has a property as a nature. Studies of this nature were made by the municipality for the disposal of pollutants. Addressing domestic solid waste operations which are only project phase currently, solution proposals will be provided.

Keywords: Urban Affairs, Domestic Solid Waste, Economic Worth Waste

İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesiyle ortaya çıkan evsel katı atık sorunu, sanayileşme devrimiyle hız kazanmıştır. Şehirleşme, sanayileşme, nüfus artışı ve ekonomik gelişme ile birlikte, ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık gösteren evsel katı atık sorunu, Türkiye şehirlerinin de önemli çevre sorunları arasındadır. Evsel katı atık, doğal bir süreç olan sosyo-biyolojik yaşamın zorunluluğu olarak ortaya çıkmaktadır. Evsel, endüstriyel, kentsel, ticari ve tarımsal alanlarda üretilen, toplum sağlığına zarar veren ve şehir belediyelerinin görevleri kapsamına giren, teknik alt yapı ve uzmanlık gerektiren çok önemli bir konudur. Bu konu kapsamında, Türkiye şehirlerinden biri olan Niğde’nin evsel katı atık sorununu incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, Niğde şehrinde yaşayan nüfusun evsel katı atık sorununu değerlendirmektir. Evsel katı atıklar, çevre sorunlarından biri olarak doğayı kirletici bir özelliğe sahiptir. Belediyenin bu doğayı kirleticileri bertaraf için yapmış olduğu çalışmalar incelenmiştir. Proje aşamasında olan evsel katı atık depolama çalışmaları ele alarak, çözüm önerileri sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Şehir Sorunları, Evsel Katı Atık, Atıkların Ekonomik Değeri

Şehir Sorunları, Evsel Katı Atık, Atıkların Ekonomik Değeri
 • AKDOĞAN, A. ve GÜLEÇ, S. (2007). “Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi ve Belediyelerde Yöneticilerin Katı Atık Yöne- timiyle İlgili Tutum ve Düşüncelerinin Analizine Yönelik Bir Araştırma”. Ankara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi- limler Fakültesi Dergisi 25 (1): 36-69.
 • AVCI, S. (2004). “Şehirsel Yerleşmelerin Belirlenmesinde kullanılan Kriterler”. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 3. Dizi (9): 9-28.
 • BALCI-AKOVA, S. (2004). “Ergene havzasında şehirler ve şehirleşme”. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 3. Dizi (9): 29-51.
 • DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü) (2009).Türkiye İstatistik Enstitüsü Nevşehir Bölge Müdürlüğü, Nevşehir.
 • GABRIEL, A. (1962). Niğde Tarihi (Çev: A. Akif Tütenk). Ankara: Bengü Matbaası.
 • GALANTİ, A. (1951). Niğde ve Bor Tarihi. İstanbul: Tam Matbaası.
 • GÖNEY, S. (1984). Şehir Coğrafyası. , İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
 • GÜLER, B, A. (2001). Çöp Hizmetleri Yönetimi. Ankara: Tür- kiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.
 • GÜNEY, E. (2002). Genel Çevre Kirlenmesi (3. Baskı). İstan- bul: Çantay Kitapevi.
 • GÜNEY, E. (2004). Çevre Sorunları Coğrafyası. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • HAYRİ, M. (1994). Niğde Sancağı (Yayına Hazırlayan İ. Ge- dik). Niğde.
 • KELEŞ, R. ve HAMAMCI, C. (2002). Çevre Bilimi (4. Baskı). Ankara: İmge Yayınevi.
 • NİĞDE (2007). Niğde 2007 Yılı İl Çevre Durum Raporu. Niğ- de.
 • NB (Niğde Belediyesi) (2009) Fotoğraflar ve rakamsal veri- ler.
 • ÖZEL, M. (2005). “Kentsel Gelişme ve Kentleşme Sürecinde Niğde”. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bi- limler Dergisi 5 (2): 120-144.
 • ÖZTUNALI-KAYIR, G., KÖKSAL, D, C. ve ÇİFTÇİBAŞI, Z, T. (2002). “Antalya kenti evsel çöp bilinci ve çöp yönetimi değerlendirmesi”. Çağdaş Yerel yönetimler 11 (3): 70- 108.
 • TOLUN-DENKER, B. (1976). Şehir İçi Arazi Kullanımı. İstan- bul: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü.
 • http://www.nigde.gov.tr/ortak_içerik/nigde/nigdefoto> (Son erişim 27.04.2010)
 • http://www.nigdemiz.com/images/eskifoto/n5.jpg> (Son erişim 27.04.2010)
 • http://site.mynet.com/yesilburc51/mynet_resimlerim/eski _nigde.jpg> (Son erişim 27.04.2010)
 • Yazar hakkında Yrd. Doç. Dr. Tülay Öcal Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • İlköğretim Bölümü NİĞDE
 • Şehir yerleşmeleri ve sorunları, tarihi, kültürel ve
 • siyasi coğrafya konuları ile turizm coğrafyası
 • konularında çalışmalar yapmaktadır.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Tülay ÖCAL

Dates

Publication Date : September 28, 2014

Bibtex @ { tcd227797, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {}, publisher = {Turkish Geographical Society}, year = {2014}, volume = {0}, pages = {35 - 43}, doi = {10.17211/tcd.25259}, title = {Günümüz şehirleşme sürecinde evsel katı atık sorununa bir örnek: Niğde Şehri}, key = {cite}, author = {Öcal, Tülay} }
APA Öcal, T . (2014). Günümüz şehirleşme sürecinde evsel katı atık sorununa bir örnek: Niğde Şehri . Türk Coğrafya Dergisi , 0 (55) , 35-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21226/227797
MLA Öcal, T . "Günümüz şehirleşme sürecinde evsel katı atık sorununa bir örnek: Niğde Şehri" . Türk Coğrafya Dergisi 0 (2014 ): 35-43 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21226/227797>
Chicago Öcal, T . "Günümüz şehirleşme sürecinde evsel katı atık sorununa bir örnek: Niğde Şehri". Türk Coğrafya Dergisi 0 (2014 ): 35-43
RIS TY - JOUR T1 - Günümüz şehirleşme sürecinde evsel katı atık sorununa bir örnek: Niğde Şehri AU - Tülay Öcal Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 43 VL - 0 IS - 55 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Coğrafya Dergisi Günümüz şehirleşme sürecinde evsel katı atık sorununa bir örnek: Niğde Şehri %A Tülay Öcal %T Günümüz şehirleşme sürecinde evsel katı atık sorununa bir örnek: Niğde Şehri %D 2014 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V 0 %N 55 %R %U
ISNAD Öcal, Tülay . "Günümüz şehirleşme sürecinde evsel katı atık sorununa bir örnek: Niğde Şehri". Türk Coğrafya Dergisi 0 / 55 (September 2014): 35-43 .
AMA Öcal T . Günümüz şehirleşme sürecinde evsel katı atık sorununa bir örnek: Niğde Şehri. Türk Coğ. Derg.. 2014; 0(55): 35-43.
Vancouver Öcal T . Günümüz şehirleşme sürecinde evsel katı atık sorununa bir örnek: Niğde Şehri. Türk Coğrafya Dergisi. 2014; 0(55): 35-43.