Year 2007, Volume 0 , Issue 49, Pages 75 - 88 2014-10-10

Tho cover-collapse sinkhole that occured in the geothermal area in Kozaklı/Nevşehir, Central Anatolia: An evaluation of its formation and consequences
Kozaklı (Nevşehir) jeotermal sahası'nda oluşan örtü-çökme dolini'nin (Cover-Collapse Sinkhole) oluşumu ve sonuçları bakımından bir değerlendirme

İbrahim KOPAR [1]


Please click the pdf for the paper.

Makalenin tam metni için pdf e tıklayınız.

Jeotermal Saha, Örtü-Çökme Dalı'nı", Dolin, Kozakli, Nevşehir, İç
 • Atalay, İ., 1986, Uygulamalı Hldroğrafya—I, Ege Üniversitesi Yayınları. No: 38, İzmir, Shi": l— 219.
 • Aydemir, S., Demir, ”İİ, Yeşilnacar, l., Seyrek, A., Doğan, E., 2005, Harran Ovası Çökme Çukurları. IV. GAP 'larırn Kongresi, (2123 Eylül), Cilt: ll, Şanlıurfa. Slıf: 21—28.
 • Barbier, E., 2002, Geothermal energy tecnology and current status: an overviev, renewable & sustainable, Energy Revievs, Elseiver Science, Vol: 6, Page: 3—65.
 • Bates, RL, ve Jackson. J., 1987, Glossary of Geology. American Geology Institute, Alexandria, Virginia, Page: 788.
 • Biricik, A.S., 1992, Obruk Platosu ve Çevresi’nin Jeomorfoloğisi, Marmara Üniv. Yayın No: 531, Atatürk Eğitim Fak. Yayın No: 17, İstanbul, Shf: L187.
 • _ Buchignani, V., D’amato avanzi, G., Giannecchini, R., Puccinelli, A., 2007, Evaporite karst
 • and sinkholes; a synthesis on the case of Camaiore (Italy), Environmental Geology, Springer—Werlag.
 • Doğan, U., 2001, Mucur Obruğu’nun jeomorfolojisi ve Turizme Kazandırılması, AÜ, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 8, Shfz89—l09.
 • Doğan, U., 2004, Dolin Sınıflamasında Yeni Yaklaşımlar, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, Ankara. Shl”: 249—269.
 • Doğan, U., Çiçek, İ., 2002, Oecurance of cover—collapse sinkholes (cover—collapse dolines) in the May Dam Reservoir Area (Konya, Turkey)., Transactions of the British Cave Research Association, Cave and Karst Science, Vol: 29, No: 3.
 • Erentöz, C., Temek, Z.,l968, Türkiye’de Termomineral Kaynaklar ve Jeotermik Enerji Etüdleri, Sayı: 60 Ankara, Shl": 1—58.
 • Erinç, S., 2001, Jeomorfoloji—Il, D&R Yayınları, istanbul, Slıf: 1—461.
 • Fetter, CW., 1980, Applies Hidrogeology, Merril Publishing, Colombus, Ohio, Page: 488.
 • Gunerhan, G. G., Koçar, G., Hepbaş'lı, A., 2001, Geothermal energy utilization in Turkey, International Journal of Energy Research Res. Vol: 25, Page: 769-784.
 • Gutierrez, F., Guerrero, J ., Lucha, P., 2007, A genetic claSsilîcatioıı of sinkholes illustrated from evaporite paleokarst exposures in Spain, Environmental Geology, Springer— Werlag.
 • Gutierrez, F., Johnson, K. S., Cooper, A. “H., 2007, Evaporite karst processes, landforms, and environmental problems, Environmental Geology, Springer—Weriag.
 • Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 2003—2007 Yılları Ulusal Deprem Izleme Merkezi Çözümleri, İstanbul.
 • Karahanoğlu, N., 1987, Jeotermal Rezervuarlarla İlgili Bir Matematiksel Model, TİB, Cilt: 30, Shf: 49-52.
 • Koçak, A., 1997, l_(ozaklı (Nevşehir) Jeotermal Alanının Su Kimyası .ve Rezervuar Sıcaklığınzn Incelenmesi, Hacettepe Üniv. Fen Bilimleri Enst. Doktora Tezi (Yayınlanmamış) Ankara, Shf: l—125.
 • Koldemir, M., Ergül, U., 2007, Kozaklı Hidrojeoloji KaynakaSonclaj ve Kaptaj Teknik Raporu, Yer—Su Mühendislik, Nevşehir.
 • _ as - _ İBRAHİM KOPAR
 • Niehoff, W., 1965, Kozaklı / Nevşehir Ilıcaları Bölgesinde Yapılan Jeolojik Etüdler, MTA Enst. Rap. No. 3608, Ankara, Shf: 1—36.
 • Onur, M., ve Satman, A., 2006, Jeotermal Sistemlerin Potansiyellerinin belirlenmesinde ve Sürdürülebilir Işletilmesinde Rezervuar Mühendisliği Çalışmaları ve Onemi, l. Dikili Yöresi Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Serap. (12—14 Mayıs) Dikili (İzmir). '
 • Özbek, T., 1975, Nevşehir-Kozaklı Kaplıcası Hidrojeoloji Etüd Raporu, MTA Rap. No: 5451, Ankara, Shf: 1-25 .
 • Pekcan, N., 1995, Karst Jeomorfolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul.
 • Şamilgil, E., 1965, NevşehirmKozaklı Civarı’nın Hidrojeolojik Etüdü ve Jeotermik Enerji İmkanları, MTA Enst. Rap. No: 1252, Ankara, Shit“: 1—24.
 • Satman, A., 2003 “Tekrar-Basma (Reenjeksiyon)”, VI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, Jeotermal Enerji Semineri, Izmir, 8-ll Ekim. Shf: 15
 • Sayhan, H., 1999, Mucur Obrnğu (Kırşehir), Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 34, Shf: lll—123.
 • Sayhan, S., 1999, Kırşehir__Doliııi’nin Genetik ve Morfometrik Özellikleri ile Yöre Morfolojisi Açısından Onemi, Türk Coğrafya. Dergisi, Sayı: 34, Shf: 295—311.
 • Sei—ruya, S., 1963, (Çev. Malkoç, M), Kozaklı Kaplıcaları (Nevşehir Vilayeti), MTA Derleme Rap. No: 3207, Ankara, Shf. lm70.
 • Zhou, W., Beck, G. F., 2007, Management and mitigation of sinkhole on karst lands: an overview of practical applications, Environmental Geology, Springer—Werlag. Komisyon Raporları
 • KOMİSYON, 1995—1999, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Enerji Hammaddeleri Ait Komisyonu Jeotermal Enerji Çalışma Grubu, Ankara.
 • KOMİSYON, 1996, Türkiye Jeotermal Envanteri, , MTA Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. Internet Kaynakları
 • http:f/WWW.emoorg.tr/resimler/ekler/d4celfb9b068fae ek.ndf?dergi=l
 • http:l/instsantafeec.İlus/wikleinJ/Cave/cavel2.htrn
 • http:/ı’WWW.earthtechnet/Terınıııologv.shtml
 • htmz/fwwogb.alabarna.gov/gsa/geologichazards/sinkholes/sinks2.html#waterleveld
 • httpz/ı’wwwdepremgov.tr/linkhart.htrrı
 • Topeğ rafya Haritaları YOZGAT J 33
 • YOZGAT J 33 cl Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 49, S.S9—t22, İstanbul 2007
 • NEDEN VE SONUÇLARIYLA ŞAN LIURE.‘ A İLİNDE
 • YAŞANAN SEL FELAKETLERI
 • (28, 29 Ekim, 01 Kasım 2006)
 • Floods Occured in Şanlıurfa Province: Their Causes and Results
 • (October 28,29, November (ll/2006)
 • Mehmet Sait ŞAHİNALP *
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: İbrahim KOPAR

Dates

Publication Date : October 10, 2014

Bibtex @ { tcd227837, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {}, publisher = {Turkish Geographical Society}, year = {2014}, volume = {0}, pages = {75 - 88}, doi = {10.17211/tcd.87809}, title = {Kozaklı (Nevşehir) jeotermal sahası'nda oluşan örtü-çökme dolini'nin (Cover-Collapse Sinkhole) oluşumu ve sonuçları bakımından bir değerlendirme}, key = {cite}, author = {Kopar, İbrahim} }
APA Kopar, İ . (2014). Kozaklı (Nevşehir) jeotermal sahası'nda oluşan örtü-çökme dolini'nin (Cover-Collapse Sinkhole) oluşumu ve sonuçları bakımından bir değerlendirme . Türk Coğrafya Dergisi , 0 (49) , 75-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21232/227837
MLA Kopar, İ . "Kozaklı (Nevşehir) jeotermal sahası'nda oluşan örtü-çökme dolini'nin (Cover-Collapse Sinkhole) oluşumu ve sonuçları bakımından bir değerlendirme" . Türk Coğrafya Dergisi 0 (2014 ): 75-88 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21232/227837>
Chicago Kopar, İ . "Kozaklı (Nevşehir) jeotermal sahası'nda oluşan örtü-çökme dolini'nin (Cover-Collapse Sinkhole) oluşumu ve sonuçları bakımından bir değerlendirme". Türk Coğrafya Dergisi 0 (2014 ): 75-88
RIS TY - JOUR T1 - Kozaklı (Nevşehir) jeotermal sahası'nda oluşan örtü-çökme dolini'nin (Cover-Collapse Sinkhole) oluşumu ve sonuçları bakımından bir değerlendirme AU - İbrahim Kopar Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 88 VL - 0 IS - 49 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Coğrafya Dergisi Kozaklı (Nevşehir) jeotermal sahası'nda oluşan örtü-çökme dolini'nin (Cover-Collapse Sinkhole) oluşumu ve sonuçları bakımından bir değerlendirme %A İbrahim Kopar %T Kozaklı (Nevşehir) jeotermal sahası'nda oluşan örtü-çökme dolini'nin (Cover-Collapse Sinkhole) oluşumu ve sonuçları bakımından bir değerlendirme %D 2014 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V 0 %N 49 %R %U
ISNAD Kopar, İbrahim . "Kozaklı (Nevşehir) jeotermal sahası'nda oluşan örtü-çökme dolini'nin (Cover-Collapse Sinkhole) oluşumu ve sonuçları bakımından bir değerlendirme". Türk Coğrafya Dergisi 0 / 49 (October 2014): 75-88 .
AMA Kopar İ . Kozaklı (Nevşehir) jeotermal sahası'nda oluşan örtü-çökme dolini'nin (Cover-Collapse Sinkhole) oluşumu ve sonuçları bakımından bir değerlendirme. Türk Coğ. Derg.. 2014; 0(49): 75-88.
Vancouver Kopar İ . Kozaklı (Nevşehir) jeotermal sahası'nda oluşan örtü-çökme dolini'nin (Cover-Collapse Sinkhole) oluşumu ve sonuçları bakımından bir değerlendirme. Türk Coğrafya Dergisi. 2014; 0(49): 75-88.