Year 2007, Volume 0 , Issue 49, Pages 89 - 122 2014-10-10

Flood occurred in Şanlıurfa Province: Their causes and results (Ocatober 28, 29, November 01/ 2006)
Neden ve sonuçlarıyla Şanlıurfa İlinde yaşanan sel felaketleri (28-29 Ekim, 01 Kasım 2006)

Mehmet ŞAHİNALP [1]


Please click the pdf for the paper.

Makalenin tam metni için pdf e tıklayınız.

Şanlıuıfa, Sağanak Yağmur, Sel, Afet, Doğal Afet
 • ARINÇ, K., 1999, Bitlis’ te Taşkın ve Sel Felaketi (01—02 Mayıs 1995), Atatürk Üniv. Fen— Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi (Ayrı Basım), S.,2S s. 1 —,23 Erzurum.
 • CEYLAN, A.MKÖMÜŞÇÜ, A. İ., 2007, “Meteorolojik Karakterli Doğal Afetlerin Uzun Yıllar ve Mevsimsel Dağılımları”, I. Türkiye iklim Değişikliği Kongresi TIKDEK 2007 (li .. 13 Nisan, 2007), Bildiriler Kitabı, s.93—104, İstanbul.
 • DM.,ı 2006, Yağış İstatistikleri Ankara.
 • BRING, S. 1957, Tatbiki Klimatoloji ve Türkiye’ nin İklim Şartları, İTÜ Hidrojeoloji Enstitüsü Yay. S. 2, İstanbul.
 • GÖRCELİOĞLU, E., 2003, Sel ve Çığ Kontrolü, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın no: 4415, Ö. F. Yayın no: 473, s. l6—22, İstanbul.
 • IŞIK, Ş., MUTLUER, M., 1995, Karşıyaka—Çiğli Sel Felaketinin Beşeri Açıdan İncelenmesi (3= 4 Kasım 1995), Ege Ünv. Yayınları, İzmir.
 • IŞIK, Ş., MUTLUER, M, 2000, Kasım 1995 Karşıyaka— —Çiğli Sel Felaketinden sonra Yapılan Çalışmalar Üzerine Bazı Gözlemler”, Ege Coğrafya Dergisi, S ll, s. 57— 74, İzmir.
 • İZBIRAK, R., 1969, Sular Coğrafyası, Doğuş Matbaacılık ve Tic. Ltd. Şti., Ankara.
 • İZBIRAK, R., 2001, Türkiye, MEB Öğretmen Kitapları Dizisi, İstanbul.
 • KÖÇMAN, A., 1993, Türkiye İklimi, Ege Ünv. Yay. No: 72, Izmir.
 • KÖÇMAN, A.-KAYAN, I.-SEZER, Li.—GÜMÜŞ, ll.—EMEKLİ, (l.-MUTLUER, iyi.—IŞIK, Ş.— ERLAT, E. SOYKAN, F. KARADAĞ, A. —,KARA N., l996, İzmir’ de 3 —4 Kasım 1995 Karşıyaka Sel Felaketi, Ege Univ. İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No: 1, İzmir
 • NİŞANCI, A., 2002, “_"l'üıkiye Iklimi’ nin Temel Ögeleri” Klimatoloji Çalıştayı, Bildiriler (l l— 13 Nisan 2002), İzmir.
 • ÖZEY, R., 200l- Çevre Sorunları, Aktif Yayınevi, lstanbul.
 • SELÇUK BİRİCİK, A., 1996-1997, Senirkent’te Sel Afetleri (I3 temmuz I995 — 18-19 temmuz 1996 ), Marmara Coğrafya Dergisi, Sl, 3.9—30, İstanbul.
 • ŞAHİN, C., 1991, Türkiye Afetler Coğrafyası, Gazi Ünv. Yay. No: I72, Ankara.
 • Şanlıurfa Bayındırlık Ve İskân İl Müdürlüğü, 2006— Hasar Tespit Raporu, Şanlıurfa.
 • Şanlıurfa Tarım İl-Müdürlüğü, 2006— Hasar Tesnit Raporu, Şanlıurfa.
 • Şanlıurfa Valiliği, 2006— İl Kriz Masası Brifing Dosyası, Şanlıurfa.
 • TUROĞLU, İ—l. ÖZDEMİR, H., 2005— Bartın’ da Sel ve Taşkınlar, Sebepler, Etkiler, Önleme ve Zarar Azaltma Önerileri, Çantay Kitapevi, İstanbul.
 • YALÇINLAR, İ, 1995, Altmışbir Kişiyi Öldüren lzmir Sel Afeti, Türk Coğrafya Dergisi, S. 30, s 1—6, İstanbul.
 • ZEYBEK, Il. İ. 1998, “22 Mayıs 1998 Havza Sel- Taşkın Felaketi” ÖMÜ Eğt. Fak. Der. S II, s.157 165, Samsun. . Türk Coğrafya Dergisi, Sayi: 49, S. 123—140, İstanbul 2007
 • KASIM 21107 TUZLA DERESİ TAŞKINlNIN
 • NEDENLERİ ÜZERİNE BiR ARAŞTIRMA (SİLİVRİMİSTANBUL)
 • An Investigation on Causal Factors ofthe Tuzla Stream Flooding,
 • November 16, 2007 (Silivri - İstanbul)
 • Hasan öznen/nn“, Cihan BAYRAKDAR*
 • Kasım 2007 tarihinde meydana gelen yağışlarla Trakya üzerinde birçok
 • alanda sel ve taşkınlar meydana gelmiştir İstanbul’ un Silivri ilçesi taşkının
 • meydana geldiği alanlardan birisi olup, yerleşme ve sanayi alanları sular altında
 • kalmıştır. İlçe sınırları içinde bulunan Tuzla Deresi’ nin taşması ile ortaya çikan taşkıran
 • nedenleri, afet sonrası sahada yapılan arazi gözlemleriyle araştırılmıştır. Sahaya ait
 • mevcut sayısal verilerin de kullanıldığı çalışmada, ilçedeki taşkın afetinin meydana
 • gelmesinde yağışların yanında havzanın ŞzyograŞk özelliklerinin uygunluğu, dere
 • yatağı ve taşkın yatağındaki bazı yanlış arazi kullanımlarının etkili olduğu ve bu yanlış
 • uygulamalar devam ettiği sürece sahada taşkın afetinin tekrarlayacağı sonucuna ulaşılmıştır.
 • Anahtar Kelimeler: Taşkın, Yanlış Arazi Kullanımı, FizyograŞk Özellik, Tuzla Deresi. A bstmct Flash şoods and şoods occurred in various locations in Trakya region due to
 • rainfall intensity in November 16, 2007. Silivri, Which is & county of Istanbul, is one of
 • the locations occurred the şooding and settlements and industrial areas were affected.
 • The reasons ofthe flooding on the Tuzla stream, which is located in the county district,
 • were investigated using field works after the flood event and existing digital data of the
 • Tuzla stream watershed. As a result, physiographic characteristics of the watershed and
 • some misapplications and nı-islanduses on the Tuzla stream channel and its şoodplain
 • were found as reasons of the şooding besides rainfall. Also, şoods will still occur as
 • long as mislanduses keep in the şoodplain area.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mehmet ŞAHİNALP

Dates

Publication Date : October 10, 2014

Bibtex @ { tcd227838, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {}, publisher = {Turkish Geographical Society}, year = {2014}, volume = {0}, pages = {89 - 122}, doi = {10.17211/tcd.42002}, title = {Neden ve sonuçlarıyla Şanlıurfa İlinde yaşanan sel felaketleri (28-29 Ekim, 01 Kasım 2006)}, key = {cite}, author = {Şahi̇nalp, Mehmet} }
APA Şahi̇nalp, M . (2014). Neden ve sonuçlarıyla Şanlıurfa İlinde yaşanan sel felaketleri (28-29 Ekim, 01 Kasım 2006) . Türk Coğrafya Dergisi , 0 (49) , 89-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21232/227838
MLA Şahi̇nalp, M . "Neden ve sonuçlarıyla Şanlıurfa İlinde yaşanan sel felaketleri (28-29 Ekim, 01 Kasım 2006)" . Türk Coğrafya Dergisi 0 (2014 ): 89-122 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21232/227838>
Chicago Şahi̇nalp, M . "Neden ve sonuçlarıyla Şanlıurfa İlinde yaşanan sel felaketleri (28-29 Ekim, 01 Kasım 2006)". Türk Coğrafya Dergisi 0 (2014 ): 89-122
RIS TY - JOUR T1 - Neden ve sonuçlarıyla Şanlıurfa İlinde yaşanan sel felaketleri (28-29 Ekim, 01 Kasım 2006) AU - Mehmet Şahi̇nalp Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 122 VL - 0 IS - 49 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Coğrafya Dergisi Neden ve sonuçlarıyla Şanlıurfa İlinde yaşanan sel felaketleri (28-29 Ekim, 01 Kasım 2006) %A Mehmet Şahi̇nalp %T Neden ve sonuçlarıyla Şanlıurfa İlinde yaşanan sel felaketleri (28-29 Ekim, 01 Kasım 2006) %D 2014 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V 0 %N 49 %R %U
ISNAD Şahi̇nalp, Mehmet . "Neden ve sonuçlarıyla Şanlıurfa İlinde yaşanan sel felaketleri (28-29 Ekim, 01 Kasım 2006)". Türk Coğrafya Dergisi 0 / 49 (October 2014): 89-122 .
AMA Şahi̇nalp M . Neden ve sonuçlarıyla Şanlıurfa İlinde yaşanan sel felaketleri (28-29 Ekim, 01 Kasım 2006). Türk Coğ. Derg.. 2014; 0(49): 89-122.
Vancouver Şahi̇nalp M . Neden ve sonuçlarıyla Şanlıurfa İlinde yaşanan sel felaketleri (28-29 Ekim, 01 Kasım 2006). Türk Coğrafya Dergisi. 2014; 0(49): 89-122.