Year 2005, Volume 0 , Issue 44, Pages 45 - 59 2014-10-15

Zigana (Kalkanlı) Geçidi'nin karayolu ulaşımındaki rolü ve önemi
The role and importance of Zigana Mountain pass and roadway transportation

Yahya KADIOĞLU [1]


Makale tam metni için pdf e tıklayınız.
Please click the pdf for the full text.
 • ALBAYARK, H., 1993, Fethe Kadar Trabzon Transit Yoluna Bir Bakış ve Bir Hatırlatma , Yu— nus Derg., Trabzon
 • ATALAY, l.,l991, T ürkıye Coğrafjfası, ll. Baskı,Yeniçağ Basımevi, Ankara,
 • BEKDEMIR, Ü., ŞAHIN, F., KADIOĞLU, Y., 2001, Trabzon Limanından Iran’a Yapılan Tran— sit D'caretin Gelişmesi, Sorunları ve Gelecegi, Dogu Cog: Derg. Sayı :5, Erzurum
 • BULUT, l.,1998, Torul’un Coğraıi Etüdü, Atatürk Üniv Yay. No: 876, KaZim Karabekir Eği— tim Fak. Yay. No: 95, Erzurum
 • ÇELIK, F., 2003, Seller ve Heyelanlar Bölgesi Doğu Karadeniz Kırsalında Köy Yolu Sorunu ve Bazı Öneriler, Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırsal Alanda Ulaşım, Yerleşim Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu; Bildiriler Kitabi 18—20 Aralık 2003, Trabzon,
 • DARKOT, B., 1963, T ürkıye Iktisadi coğraö/ası, Istanbul Üniversitesi yayınları :1001, Iktisat Fakültesi Yayınları No:139, Istanbul, 5.219
 • ZıGANA (KALKANLI) GEClDl’NIN KARAYOLU UIAŞIMINDAKI 59
 • ERGUVANLI, K., 1988, Trabzon-Gümüşhane Arasındaki Bölgenin jeolojik Etüdü Hakkında Rapor, Trabzon,
 • ERlNÇ, S., 1971, ]eomorfoloji ll , Istanbul Univ. Coğ. Enst. Yay. No:1628, lstanbul,
 • GUVEN, l.H., 1998, T urkiye jeoloji Haritaları (1/100 000) Ölçekli), Trabzan Pafta/arı No: 58, M.T.A. Genel Müd. Jeolojik Etüdler Dairesi, Ankara
 • lZBIRAK, R.,1986, CoğraÖ/a T erimlerSözluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi, lstanbul,
 • KAYAOĞLU, LG., Civaoğlu, O., Akalın, C., 1997, Bir Tutkudur Trabzon,. Yapı kredi Sanat Yayıncılık Tic. Ve San. A.Ş., l. Baskı, lstanbul
 • KILIÇASLAN,A.,1994, Trabzon-Değirmendere Havzasının Beşeri ve iktisadi CoğraÖ/a Özel- likleri, Atatürk Üniv. Sos. Bil. Enst. Coğ. Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, Er— zurum
 • KOCA, M.Y., TARHAN, F., 1991, Projeksiyon Teknikleri ile Trabzon— Gümüşhane Devlet Karayolunda Bir Şevin Duraylılık Analizi, Türkiye l. Ulusal Heyelan Sempozyumu, Bildiriler , K.T.U. Yay., TrabZOn,
 • KODAY, S., 1999, Trabzon Limanı, Türk Coğrafya Dergisi sayı : 34, Istanbul
 • KÜTÜKOĞLU, S.M.,l998, XIX. Yüzyılda Trabzon Ticareti, Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi, Bildiriler, Ondokuz Mayıs Univ Eğitim Fak , Samsun
 • SAFRAN, M., 1988, XIII ve X] V. YŞZşIda Karadeniz Limanlarının Ticari ve Tarihi Önemi , Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi, Bildiriler, Ondokuz Mayıs Univ Eğitim Fak , Samsun
 • SEYİDOĞLU, H., 1985, Doğu Karadeniz’in Transit T aşımacılıktaki Yeri ve Önemi, Fakülteler Matbaası, lstanbul
 • TAŞLI, K., 1984. Hamsikoy (Trabzon) Yöresi jeolojisi, K.T.Ü. Jeoloji Dergisi Sayı 1-2, Trab- zon,
 • TOZLU, S., 1997, Tıabzon—Erzurum—Beyazıt Yolu (1850-1900), Atatürk Univ. Sos. Bil. Enst. Basılmamış Doktora Tezi Erzurum
 • TURAN, Ş.,1988, Karadeniz Ticaretinde Anadolu Şehırlerinı'n Yeri, Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, Ondokuz Mayıs Univ. Eğt. Fak., Samsun
 • TUMERTEKlN, E., 1994, Ekonomik CoğraÜ/a, lstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 2926 , Istanbul
 • YAZICI, H.,1995, Kızıldağ (Sivas) Geçidi Çevresinde Coğraâ Gözlemler, Türk Coğrafya Der— gisi Sayız30, Istanbul
 • YAZICI, H.,1995, Sansa Boğazı ’nın (Erzincan) Kara ve Demiryolu Ulasımındakı' Önemi, Do— ğu Coğrafya Der—gisi, Sayı:1, Erzurum
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Yahya KADIOĞLU

Dates

Publication Date : October 15, 2014

Bibtex @ { tcd227879, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {}, publisher = {Turkish Geographical Society}, year = {2014}, volume = {0}, pages = {45 - 59}, doi = {10.17211/tcd.32397}, title = {Zigana (Kalkanlı) Geçidi'nin karayolu ulaşımındaki rolü ve önemi}, key = {cite}, author = {Kadıoğlu, Yahya} }
APA Kadıoğlu, Y . (2014). Zigana (Kalkanlı) Geçidi'nin karayolu ulaşımındaki rolü ve önemi . Türk Coğrafya Dergisi , 0 (44) , 45-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21237/227879
MLA Kadıoğlu, Y . "Zigana (Kalkanlı) Geçidi'nin karayolu ulaşımındaki rolü ve önemi" . Türk Coğrafya Dergisi 0 (2014 ): 45-59 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21237/227879>
Chicago Kadıoğlu, Y . "Zigana (Kalkanlı) Geçidi'nin karayolu ulaşımındaki rolü ve önemi". Türk Coğrafya Dergisi 0 (2014 ): 45-59
RIS TY - JOUR T1 - Zigana (Kalkanlı) Geçidi'nin karayolu ulaşımındaki rolü ve önemi AU - Yahya Kadıoğlu Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 59 VL - 0 IS - 44 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Coğrafya Dergisi Zigana (Kalkanlı) Geçidi'nin karayolu ulaşımındaki rolü ve önemi %A Yahya Kadıoğlu %T Zigana (Kalkanlı) Geçidi'nin karayolu ulaşımındaki rolü ve önemi %D 2014 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V 0 %N 44 %R %U
ISNAD Kadıoğlu, Yahya . "Zigana (Kalkanlı) Geçidi'nin karayolu ulaşımındaki rolü ve önemi". Türk Coğrafya Dergisi 0 / 44 (October 2014): 45-59 .
AMA Kadıoğlu Y . Zigana (Kalkanlı) Geçidi'nin karayolu ulaşımındaki rolü ve önemi. Türk Coğ. Derg.. 2014; 0(44): 45-59.
Vancouver Kadıoğlu Y . Zigana (Kalkanlı) Geçidi'nin karayolu ulaşımındaki rolü ve önemi. Türk Coğrafya Dergisi. 2014; 0(44): 45-59.