Year 2014, Volume , Issue 63, Pages 9 - 22 2015-02-06

The usage of coastal area in the coasts of Gulf of Izmit
İzmit Körfezi kıyılarında kıyı alanı kullanımı

Nuriye Garipağaoğlu [1] , S. Uzun [2]


The coasts are important areas in which people have been interested and benefited in many activities from past to present, and which take part in the intersection field of land and sea ecosystems. At present, the intensive usage of coastal areas are caused by the reasons such as the rapid population growth, indusrialisation, transport and tourism in the world and possibilities and attractivenesses of the coasts.  One of the coastal areas that have intensive usage of coasts is the coasts of The Gulf of Izmit. The Gulf of Izmit has a coast line of 129,7 km length in total  which goes into the land in the east of Marmara Region. In The Gulf of Izmit, there is an interaction between the geomorphological structure of the coast and the diversity of usage in the coastal areas. There are also differences in the usage of coastal areas considering the effect of the geomorphological diversities in the coasts of The Gulf of Izmit and other natural geographical factors. Due to the fact that the study field is also an area of industry, trade, settlement and transportation, there is an extensive use of the coastal areas of The Gulf of Izmit. In the coasts of The Gulf of Izmit, 25 different uses of coasts have been found. On the other hand, the types of the usage of the coastal areas differ in terms of area, locations, rate and number of types in north, east and south coasts of The Gulf of Izmit.

Keywords: The Gulf of İzmit, Usage of Coastal Area, Coastal Area Management and Planning.

Kıyılar, geçmişten günümüze insanların ilgi duyduğu ve her türlü faaliyetlerle yararlandığı, kara ile deniz ekosistemlerinin kesişme sahasında yer alan önemli ortamlardır. Dünyadaki yoğun nüfus artışı, sanayileşme, ulaşım ve turizm gibi etkenler, kıyının sunduğu olanaklar ve çekicilikler gibi nedenler günümüzde kıyı alanların yoğun kullanımına yol açmıştır. Yoğun kıyı kullanımını barındıran alanlardan biri de İzmit Körfezi kıyılarıdır. Marmara Bölgesi’nin doğusunda, toplam 129,7 km. uzunluğunda sahil şeridine sahip olan İzmit Körfezi’nde kıyının jeomorfolojik yapısı ve kıyı alanındaki kullanım çeşitliliği bir etkileşim halindedir. İzmit Körfezi kıyılarındaki jeomorfolojik farklılıkların ve diğer doğal coğrafya faktörlerinin etkisiyle kıyı alanı kullanımında da farklılıklar meydana gelmiştir. Aynı zamanda çalışma sahasının sanayi, ticaret, yerleşim ve ulaşım alanı olması, İzmit Körfezi kıyılarında yoğun kıyı alanı kullanımını meydana getirmiştir. İzmit Körfezi kıyılarında 25 farklı kıyı alanı kullanım türü belirlenmiştir. Ancak kıyı alanı kullanım türleri İzmit Körfezi’nin kuzey, doğu ve güney kıyılarında alan, dağılış, oran ve tür sayısı olarak farklılıklar göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İzmit Körfezi, Kıyı Alanı Kullanımı, Kıyı Alanı Yönetimi ve Planlaması.

 • Akyarlı, A., Yüksel, Y., Çevik, E., Yalçıner, A., Güler, I. (2003). “Kıyı Bölgesi Yönetimi ve Sorunları”, Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı 420, İstanbul.
 • Akyol, N., Sesli, F. A. (2006). “Kıyı Alanlarında Kamu Yararı ve Kullanım İlişkileri”, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 06 Bildiriler Kitabı, Cilt 1, s. 13-22, 7-11 Kasım 2006, Muğla.
 • Aşan, N. (2004). “Kıyı Yapıları, Kıyıların Kullanılması ve Planlaması” Türkiye Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 04 Bildiriler Kitabı, 4-7 Mayıs 2004, 268-274, Adana.
 • Bahadır, M. (2012). “Eber ve Akşehir Göllerinin Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi”, Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 1,
 • Cicin-Saina, B., Belfiore, S. (2005). "Linking marine protected areas to integrated Coastal and ocean management: A review of theory and Practice", Ocean & Coastal Management 48, 847–868.
 • Dönmez, Y., Güngördü, M. (1985). “İzmit Körfezi Çevresinin İklim ve Bitki Örtüsü Özellikleri”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, 1: 143-152.
 • Göney, S. (1963-1964). “İzmit Körfezi Kuzey Kıyılarının Jeomorfolojisi”, Türk Coğrafya Dergisi 22, 187-204.
 • Hoşgören, M. Y. (1995). “İzmit Körfezi Havzasının Jeomorfolojisi”, İzmit Körfezi Kuvaterner İstifi Editör, Engin MERİÇ, s. 343-348, Kocaeli.
 • Kenchington, R., Crawford, D. (1993). "On the Meaning of Integration in Coastal Zone Management", Ocean & Coastal Management 21,109-127.
 • Kıyı Kanunu (1990), “Kıyı Kanunu” Kanun No: 3621, Kabul Tarihi 04.04.1990, Resmi Gazete: 17.04.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20495
 • Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, (1992), Kanun no:3830, Kanunun Kabul Tarihi: 01.07.1992, Resmi Gazete Tarihi:11.07.1992, Resmi Gazete Sayısı:21281
 • Özhan, E. (2008). “Türkiye’de Bütünleşik Kıyı Yönetimi; Son Gelişmeler”, Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 08, Bildiriler Kitabı, 27-30 Mayıs, 2008, Ankara.
 • Sesli, F. A., Aydınoğlu, A. Ç., Akyol, N. (2003). “Kıyı Alanlarının Yönetimi”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiriler Kitabı, s.757-768, 31 Mart - 4 Nisan 2003, Ankara.
 • Seymen, İ. (1995). “İzmit Körfezi ve Çevresinin Jeolojisi”, İzmit Körfezi’nin Kuvaterner İstifi, Editör Engin MERİÇ, S. 1-21, Kocaeli.
 • Tagliania, P. (2003). "Integrated coastal zone management in the Patos Lagoon estuary: perspectives in context of developing country", Ocean & Coastal Management, 46 (2003) 807–822.
 • Turoğlu, H. (2009), “3621 Sayılı Kıyı Kanunun ve Onun Uygulama Problemleri”, Türk Coğrafya Dergisi, 53: 31- 40.
 • Uysal, H., Yanmaz, S. (2009). Bütünleşik Kıyı Alanları Planları, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü İmar Planlama, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Nuriye Garipağaoğlu

Author: S. Uzun

Dates

Publication Date : February 6, 2015

Bibtex @ { tcd228365, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {}, publisher = {Turkish Geographical Society}, year = {2015}, volume = {}, pages = {9 - 22}, doi = {10.17211/tcd.21868}, title = {İzmit Körfezi kıyılarında kıyı alanı kullanımı}, key = {cite}, author = {Garipağaoğlu, Nuriye and Uzun, S.} }
APA Garipağaoğlu, N , Uzun, S . (2015). İzmit Körfezi kıyılarında kıyı alanı kullanımı . Türk Coğrafya Dergisi , (63) , 9-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21270/228365
MLA Garipağaoğlu, N , Uzun, S . "İzmit Körfezi kıyılarında kıyı alanı kullanımı" . Türk Coğrafya Dergisi (2015 ): 9-22 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21270/228365>
Chicago Garipağaoğlu, N , Uzun, S . "İzmit Körfezi kıyılarında kıyı alanı kullanımı". Türk Coğrafya Dergisi (2015 ): 9-22
RIS TY - JOUR T1 - İzmit Körfezi kıyılarında kıyı alanı kullanımı AU - Nuriye Garipağaoğlu , S. Uzun Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 22 VL - IS - 63 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Coğrafya Dergisi İzmit Körfezi kıyılarında kıyı alanı kullanımı %A Nuriye Garipağaoğlu , S. Uzun %T İzmit Körfezi kıyılarında kıyı alanı kullanımı %D 2015 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V %N 63 %R %U
ISNAD Garipağaoğlu, Nuriye , Uzun, S. . "İzmit Körfezi kıyılarında kıyı alanı kullanımı". Türk Coğrafya Dergisi / 63 (February 2015): 9-22 .
AMA Garipağaoğlu N , Uzun S . İzmit Körfezi kıyılarında kıyı alanı kullanımı. Türk Coğ. Derg.. 2015; (63): 9-22.
Vancouver Garipağaoğlu N , Uzun S . İzmit Körfezi kıyılarında kıyı alanı kullanımı. Türk Coğrafya Dergisi. 2015; (63): 9-22.