Year 2014, Volume , Issue 63, Pages 43 - 50 2015-02-06

The area required assessment touristy for nature tourism in Trabzon: Sera Lake
Trabzon’da doğa turizmi açısından değerlendirilmesi gereken turistik bir alan: Sera Gölü

Ahmet Çavuş [1]


Sera Lake is located within the boudaries of Yıldızlı Street connected to Trabzon, Akçaabat, it was formed as a result of landslide occuring in 1950. Water level of the lake which was 4 km long at first decreased as the outlet of lake deepened as a result the area has shrinked as well. As of 2014, its length is 1,2 km, the widest section is 250 m, the deepest location is 20 m and altitude above sea level is 125 m The lake is fed by the water brought by Sera River. The water of lake which is 10 km to Trabzon, 8 km to Akçaabat, 2,5 km to coast is sweet. Specific species of fish such as carp, barbel, flounder and specific living beings such as srawfish (fresh water lobster), turtle, duck live in the lake. This field which is surrounded with nut gardens was declared as Natural Park due to its vegetation and wetland area and was put under protection. In the study, it was mentioned how tourism can be improved by considering protection-usage balance in Sera Lake which is one of hydrographic resources that would be alternative to touristics attraction of Trabzon after Uzungöl. In addition, environmental problems and things to be done in order to protect these values are mentioned.

Keywords: Sera Lake, Trabzon, tourism, recreation, protection.

Sera Gölü Trabzon ili Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi sınırları içinde olup, 1950’de meydana gelen bir heyelan sonucunda oluşmuştur. İlk oluştuğunda uzunluğu 4 km olan gölün gideğenin derinleşmesiyle su seviyesinde düşme görülmüş ve bunun sonucu alanı da küçülmüştür.  2014 itibariyle uzunluğu 1,2 km,  en geniş yeri 250 m, en derin yeri 20 m olup, deniz seviyesinden 100 m yükseklikte bulunmaktadır. Göl, Sera Dere’sinin getirdiği suyla beslenmektedir. rabzon’a 10 km, Akçaabat’a 8 km, sahile 2,5 km uzaklıkta yer alan gölün suları tatlıdır. Sazan, bıyıklı, dere balığı gibi birkaç balık türü ile kerevit (tatlı su ıstakozu), kaplumbağa,  ördek başta olmak üzere bazı canlı türleri gölde yaşamaktadır. Fındık bahçeleri ve doğal bitki örtüsü ile çevrili olan bu saha, bitki örtüsü ve sulak alan özellikleri nedeniyle Tabiat parkı olarak ilan edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Araştırmada, Uzungöl’den sonra Trabzon ilinin turistik çekiciliğine alternatif oluşturabilecek hidrografik kaynaklardan birisi olan Sera Gölü’nde, koruma kullanma dengesi gözetilerek turizmin nasıl geliştirilebileceği üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte çevresel açıdan karşılaşılan sorunlara ve bu değerin korunması hususunda da yapılması gerekenlere de değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sera Gölü, Trabzon, turizm, rekreasyon, koruma.

 Sera Lake,  Trabzon,  tourism,  recreation,  protection. 
 • Akkan, E., (1993), Uzungöl, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve  Uygulama Merkezi Dergisi Sayı 2, Ankara, 251‐262.  
 • Akkan,  E.,  Gürgen,  G.,  (1993),  Gaga  Gölü  (Ordu),  Türkiye  Coğrafyası  Araştırma  ve  Uygulama  Merkezi  Dergisi  Sayı 2, Ankara, 241‐250. 
 • Akpınar,  E.,  Akbulut,  G.,  (2007),  Hafik  Gölü  ve  Yakın  Çevresinin  Turizm  Olanakları.  Erzincan  Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 9, Erzincan, 1‐24.  
 • Beret, B., (1955), Sera  Heyelanı, Türk Coğrafya Dergisi Sayı  13‐14, 155‐161. 
 • Bulut,  İ.,  Girgin,  M.,  Gök,  Y.,  (2000)  Kalecik  Heyelanı‐ Karlıova,  Doğu  Coğrafya  Dergisi  Sayı  3,  Erzurum,  47‐ 60. 
 • Ceylan,  M.  A.,  (1996‐1997),  Gölcük  Gölü,  Marmara  Coğrafya Dergisi Sayı 1, İstanbul, 267‐286. 
 • Ceylan,  M.  A.,  (2006),  Yayla  Gölü  (Buldan)  ve  Rekreasyon  Potansiyeli,  Doğu  Coğrafya  Dergisi  Sayı  16,  Erzurum,  323‐351. 
 • Doğanay,  H.,  (1994),  Palandöken  Göleti  ve  Çevresinin  Rekreasyonel  Önemi,  Doğu  Coğrafya  Dergisi  Sayı  2,  Erzurum, 23‐47. 
 • Doğanay,  H.,  Zaman,  S.,  (2006),  Aktaş  Gölü  ve  Yakın  Çevresinin  Coğrafyası,  Türk  Coğrafya  Dergisi  Sayı:  46,  İstanbul, 23‐39 
 • Doğanay, H., Zaman, S., (2013), Türkiye Turizm Coğrafyası,  Pegem Akademi Yayınları, Ankara. 
 • Doğanay,  S.,  (2010),  Doğu  Karadeniz  Buzul  Göllerine  Tipik  Bir  Örnek:  Çakırgöl  ve  Turistik  Önemi,  Uluslararası  Doğu  Karadeniz  Turizm  Sempozyumu,  Bildiriler  Kitabı,  Giresun, 153‐164. 
 • Doğaner,  S.,  (2001),  Türkiye  Turizm  Coğrafyası,  Çantay  Kitapevi, İstanbul. 
 • Hoşgören,  M.Y.,  (1994),  Türkiye’nin  Gölleri,  Türk  Coğrafya  Dergisi Sayı: 29, İstanbul, 19‐52.  
 • Hoşgören,  M.  Y.,  Ekinci,  D.,  (2004),  Heyelan  Seti  Göllerine  Tipik  Bir  Örnek:  Sünnet  Gölü,  İstanbul  Üniversitesi,  Edebiyat  Fakültesi  Coğrafya  Bölümü  Coğrafya  Dergisi  Sayı 12, İstanbul, 1‐11.  
 • İnandık,  H.,  (1965),  Türkiye  Gölleri,  İstanbul  Üniversitesi  Yayın  No:  1155,  Coğrafya  Enstitüsü  Yayın  No:  44,  İstanbul. 
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon  Şube Müdürlüğü, (2013),  Trabzon İlinde Doğa Turizmi  Master Plan Taslağı, Trabzon.  
 • Yazıcı,  H.,  Cin,  M.,  (1997),  Uzungöl  Turizm  Merkezinde  Coğrafi  Gözlemler,  Türk  Coğrafya  Dergisi  Sayı    32,  İstanbul, 57‐79. 
 • Yıldızlı  Belediyesi,  (2013),  Yıldızlı  (Sera  Gölü)  Rekreasyon  Alanı Nazım İmar Planı Teklifi Açıklama Raporu.  
 • Yiğit,  A.,  (1994),  Hazar  Gölünün  Turizm  Potansiyeli  ve  Bugünkü  Kullanım  Durumu,  Fırat  Üniversitesi  Sosyal  Bilimler Dergisi Sayı: 6, Elazığ 289‐312.  
 • Zaman,  M.,  (2012),  Trabzon  İlinin  Turizm  Coğrafyası:  Potansiyel‐Alternatifler‐Planlama,  Atatürk  Üniversitesi  Yayınları No: 999, Erzurum.  
 • Zeybek,  H.  İ.,  (2002),  Sinan  (Zinav)  Gölü  (Reşadiye‐Tokat),  Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 38, İstanbul, 105‐120.   
 • İNTERNET KAYNAKLARI  Fotoğraf3.b‐1  http://www.trabzonhbr.com/upload/b/4728.jpg  E.T:  15/12/2014 
 • Fotoğraf3.b‐2    http://www.trabzon.gov.tr/userfiles/images/haberRes im/201312/_DSC0941.JPG                                                                                                                                                                    
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ahmet Çavuş

Dates

Publication Date : February 6, 2015

Bibtex @ { tcd228368, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {}, publisher = {Turkish Geographical Society}, year = {2015}, volume = {}, pages = {43 - 50}, doi = {10.17211/tcd.45471}, title = {Trabzon’da doğa turizmi açısından değerlendirilmesi gereken turistik bir alan: Sera Gölü}, key = {cite}, author = {Çavuş, Ahmet} }
APA Çavuş, A . (2015). Trabzon’da doğa turizmi açısından değerlendirilmesi gereken turistik bir alan: Sera Gölü . Türk Coğrafya Dergisi , (63) , 43-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21270/228368
MLA Çavuş, A . "Trabzon’da doğa turizmi açısından değerlendirilmesi gereken turistik bir alan: Sera Gölü" . Türk Coğrafya Dergisi (2015 ): 43-50 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21270/228368>
Chicago Çavuş, A . "Trabzon’da doğa turizmi açısından değerlendirilmesi gereken turistik bir alan: Sera Gölü". Türk Coğrafya Dergisi (2015 ): 43-50
RIS TY - JOUR T1 - Trabzon’da doğa turizmi açısından değerlendirilmesi gereken turistik bir alan: Sera Gölü AU - Ahmet Çavuş Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 50 VL - IS - 63 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Coğrafya Dergisi Trabzon’da doğa turizmi açısından değerlendirilmesi gereken turistik bir alan: Sera Gölü %A Ahmet Çavuş %T Trabzon’da doğa turizmi açısından değerlendirilmesi gereken turistik bir alan: Sera Gölü %D 2015 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V %N 63 %R %U
ISNAD Çavuş, Ahmet . "Trabzon’da doğa turizmi açısından değerlendirilmesi gereken turistik bir alan: Sera Gölü". Türk Coğrafya Dergisi / 63 (February 2015): 43-50 .
AMA Çavuş A . Trabzon’da doğa turizmi açısından değerlendirilmesi gereken turistik bir alan: Sera Gölü. Türk Coğ. Derg.. 2015; (63): 43-50.
Vancouver Çavuş A . Trabzon’da doğa turizmi açısından değerlendirilmesi gereken turistik bir alan: Sera Gölü. Türk Coğrafya Dergisi. 2015; (63): 43-50.