Year 2013, Volume , Issue 60, Pages 1 - 12 2013-06-30

Beekeeping activities in Bingöl Province
Bingöl İli’nde arıcılık faaliyetleri

Celal Kan [1]In this study, beekeeping activities were examined in Bingol province. The data which obtained from field studies in the research area and from institutions, and the interview results were used as material. Beekeeping activities which in the world and Turkey made by the people for thousands years, also are made in Bingöl Province. Geographical location of the research area and its natural factors are forming suitable potential for beekeeping activities. Research area that is located in east of the Anatolian diagonal and in Irano-Turanian phytogeographical region. The area has rich diversity of plant species for beekeeping activities. At the same time, local people are prone to traditional beekeeping activities. However, the research area's potential is not used sufficiently and beekeeping is not reached desired production level. In the research area, there is apiarian security, education, marketing and packaging issues. If these problems are resolved and incentives raised, beekeeping will be achieved to the desired level in Bingöl.


Keywords: Bingöl, beekeeping, honey production, migratory beekeeping

Bu araştırmada, Bingöl ilindeki arıcılık faaliyetleri incelenmiştir. Araştırma alanında yapılan arazi çalışması ve kurumlardan elde edilen veriler ile arıcılarla yapılan mülakat sonuçları materyal olarak kullanılmıştır. Dünyada ve ülkemizde binlerce yıldan bu yana yapılan arıcılık faaliyetleri Bingöl ilinde de yapılmaktadır. Araştırma alanın sahip olduğu coğrafi konum ve doğal faktörler arıcılık faaliyetleri için uygun bir potansiyel oluşturmaktadır. Anadolu diyagonalının doğusunda İran-Turan flora bölgesi içinde yer alan araştırma alanı arıcılık faaliyetleri için bitki türü çeşitliliği bakımından zengindir. Aynı zamanda yöre insanı geleneksel olarak arıcılık faaliyetlerine uzak değildir. Ancak araştırma alanı bu potansiyelden yeterince yararlanamamakta ve istenilen düzeyde üretim gerçekleştirilememektedir. Araştırma alanında arıcılıkla ilgili güvenlik, eğitimsizlik, pazarlama ve paketlemedeki sorunlar giderildiğinde ve teşvikler arttırıldığında Bingöl’de arıcılık istenilen düzeye gelecektir.

Anahtar Kelimeler: Bingöl, arıcılık, bal üretimi, gezginci arıcılık.

 

 • ATALAY, İ.(2008). Ekosistem Ekolojisi ve Coğrafyası, Meta Basım Matbaacılık, İzmir.
 • AVCI, M.(1993). “Türkiye’nin Flora Bölgeleri ve “Anadolu Diagonali’ne Coğrafi Bir Yaklaşım” Türk Coğrafya Dergisi, 28: 225-248.
 • BİNGÖL VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ (2005). Bingöl İl Çevre Durum Raporu, Bingöl.
 • BULUT, İ. (2006). Genel Tarım Bilgileri ve Tarımın Coğrafi Esasları (Ziraat Coğrafyası), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.
 • BULUT, İ. ve ZAMAN, M. (2003). “Erzurum’da Arıcılığın Coğrafi Esasları ve Türkiye Arıcılığındaki Yeri”, Atatürk üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 3(31):141-157.
 • ÇETİN, U. (2004), “Isı Değişimlerinin Arı Kayıplarına Etkileri”, Uludağ Arıcılık Dergisi, Kasım: 171-174.
 • DOĞANAY, H. (2007), Ziraat Coğrafyası - Ekonomik Coğrafya 3, Bizim Büro Basımevi Yayın Dağıtım, Ankara.
 • ERDOĞAN, Y. ve DODULOĞLU, A. (2005). Bal Arısı (apis mellifera l.) Kolonilerinin Yaşamında Polenin Önemi, Uludağ Arıcılık Dergisi, Mayıs:79-84.
 • ERKAN, C. ve AŞKIN, Y. (2001). Van İli Bahçesaray İlçesi’nde Arıcılığın Yapısı ve Arıcılık Faaliyetleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 11(1):19-28.
 • FIRAT KALKINMA AJANSI (2011). Bingöl Arıcılık Raporu, http://www.fka.org.tr.
 • FIRATLI, Ç., GENÇ, F., KARACAOĞLU, M. ve GENÇER, H. V.(2000).” Türkiye Arıcılığının Karşılaştırmalı Analizi Sorunlar – Öneriler”, . V. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi: 811-826, Ankara.
 • GÜNEK, H. (2006). “Murat Nehri Havzasının (Fırat) Su Potansiyeli ve Değerlendirilmesi”, Doğu Coğrafya Dergisi, 16: 141-164.
 • KANDEMİR, I., KENCE, M., SHEPPARD, W.S. ve KENCE, A. (2006). “Mitochonrial DNA variation in honey bee (Apis mellifera L.) population from Turkey”. Journal of Apiculteral research and bee world, 45(1): 33-38.
 • KEKEÇOĞLU, M., GÜRCAN, E. K. ve SOYSAL, M. İ. (2007). ”Türkiye Arı Yetiştiriciliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu”, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4 (2): 227- 236.
 • KODAY, S. (2005). Doğu Anadolu Bölgesi’nde Hayvancılık, Atatürk Üniversitesi Yayın No:949, Erzurum.
 • KUMOVA, U. ve KORKMAZ, A.(2000). “Türkiye Arı Yetiştiriciliğinde Çukurova Bölgesinin Yeri ve Önemi”, Hayvansal Üretim, 41: 48-54.
 • ÖDER, E. (1989). Bal Arılarının Beslenmesi, Hasat Yayıncılık, İstanbul.
 • PALMER M. N., D.R. , SMİTH . and O. KAFTANOĞLU (2000). “Turkish Honeybees: Genetic variation and Evidence for a Fourth Lineage of Apis mellifera mtDNA”. The Journal of Heredity, 91(1).
 • PARLAKAY, O. YILMAZ, H., YAŞAR, B., SEÇER, A. ve BAHADIR, B. (2008). “Türkiye’de Arıcılık Faaliyetinin Mevcut Durumu ve Trend Analizi Yöntemiyle Geleceğe Yönelik Beklentiler”, U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (2): 17-24.
 • SÖNMEZ, B. (2004). “Balın İnsan Sağlığındaki Yeri ve Önemi”, Uludağ Arıcılık Dergisi, Ağustos: 127-130.
 • SEVER,R. ve KOCA, H. (2006). ‘‘Karlıova’nın Arıcılık Potansiyeli ve Değerlendirme Durumu’’, Doğu Coğrafya Dergisi,19: 7-24.
 • SMİTH D. (2003). “Türkiye’nin Bal Arısı (Apis mellifera) Varyasyonu”, Uludağ Arıcılık Dergisi.
 • ŞAHİN, İ. F. ve GÖK, Y. ( 2004). “Erzincan İli’nde Arıcılık”, Doğu Coğrafya Dergisi, 11: 7-30.
 • TERZİOĞLU, E. (1994). “Ülkemizin Biyolojik Çeşitliliği”, Çevre ve İnsan, 18: 12-14.
 • TUNÇEL, H. (1992). ‘‘Türkiye’de (1966-1986 Yılları Arasında) Arıcılığa Genel Bir Bakış’’ Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 1: 97-126.
 • YILMAZ, B. (1987). “Türkiye'de Seyyar Ancılık”,Teknik Ancılık, 11: 20-24.
 • İnternet Kaynakları:
 • http:// www.aari.org www.tuik.dmi.tr.
 • http://faostat.fao.org (14.11.2012)
 • http://faostat3.fao.org (17.11.2012)
 • http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme www.tuik.gov.tr.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Celal Kan

Dates

Publication Date : June 30, 2013

Bibtex @ { tcd227754, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {}, publisher = {Turkish Geographical Society}, year = {2013}, volume = {}, pages = {1 - 12}, doi = {10.17211/tcd.59339}, title = {Bingöl İli’nde arıcılık faaliyetleri}, key = {cite}, author = {Kan, Celal} }
APA Kan, C . (2013). Bingöl İli’nde arıcılık faaliyetleri . Türk Coğrafya Dergisi , (60) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/27627/227754
MLA Kan, C . "Bingöl İli’nde arıcılık faaliyetleri" . Türk Coğrafya Dergisi (2013 ): 1-12 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/27627/227754>
Chicago Kan, C . "Bingöl İli’nde arıcılık faaliyetleri". Türk Coğrafya Dergisi (2013 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - Bingöl İli’nde arıcılık faaliyetleri AU - Celal Kan Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - IS - 60 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Coğrafya Dergisi Bingöl İli’nde arıcılık faaliyetleri %A Celal Kan %T Bingöl İli’nde arıcılık faaliyetleri %D 2013 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V %N 60 %R %U
ISNAD Kan, Celal . "Bingöl İli’nde arıcılık faaliyetleri". Türk Coğrafya Dergisi / 60 (June 2013): 1-12 .
AMA Kan C . Bingöl İli’nde arıcılık faaliyetleri. Türk Coğ. Derg.. 2013; (60): 1-12.
Vancouver Kan C . Bingöl İli’nde arıcılık faaliyetleri. Türk Coğrafya Dergisi. 2013; (60): 1-12.