Turkish Journal of Pediatric Disease
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1307-4490 | e-ISSN 2148-3566 | Period Bimonthly | Founded: 2007 | Publisher Sağlık Bilimleri Üniversitesi | http://tchdergisi.org/index.php/tchd/indexTürkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi'ne ingilizce tam metin olarak gönderilen yazılar yayın değerlendirmesi sonrası kabul edilmesi durumunda takip eden ilk sayıda basılı olarak (Cilt, Sayı ve Sayfa numarası verilerek) yayınlanacaktır. 

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi’nin amacı genel çocuk sağılığı ve hastalıkları ve alt dalları alanında uluslararası literatüre katkıda bulunacak yüksek nitelikli özgün araştırma yazıları yayınlamaktır. Ayrıca editör görüşü, editöre mektup, derleme, olgu sunumları, kitap değerlendirmesi, daha önce yayımlanmış makaleler üzerine yorumlar, toplantı ve konferans bildirileri, duyurular, biyografi yayımlamaktadır. Dergide çocuk sağlığı ve hastalıkları alanı yanında bu alan ile ilişkili olması koşulu ile cerrahi, diş hekimliği, halk sağlığı, beslenme ve diyetetik, sosyal hizmetler, insan genetiği, temel bilimler, psikoloji, psikiyatri, eğitim bilimleri, sosyoloji ve hemşirelik gibi alanlarda hazırlanmış yazılar da yayınlanabilir.


1.       Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi  2019 yılı itibariyle  yılda 6 sayı olarak basılacaktır. (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım).

2.       Değerlendirilmek üzere gönderilen Türkçe makalelerin yayına kabul edilmeleri durumunda en geç bir ay içinde yazarlardan makalenin 

          tümünün İngilizce versiyonu talep edilecektir.

3.       Deneysel çalışmalar sonucunda yazılmış makalelerin yayına kabul edilmeleri durumunda basımlarına öncelik verilecektir.

4.       Derlemler davet usulü yazılmaktadır.

5.       Olgu raporu kabulleri sınırlandırılacaktır.


Turkish Journal of Pediatric Disease

ISSN 1307-4490 | e-ISSN 2148-3566 | Period Bimonthly | Founded: 2007 | Publisher Sağlık Bilimleri Üniversitesi | http://tchdergisi.org/index.php/tchd/index
Cover ImageTürkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi'ne ingilizce tam metin olarak gönderilen yazılar yayın değerlendirmesi sonrası kabul edilmesi durumunda takip eden ilk sayıda basılı olarak (Cilt, Sayı ve Sayfa numarası verilerek) yayınlanacaktır. 

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi’nin amacı genel çocuk sağılığı ve hastalıkları ve alt dalları alanında uluslararası literatüre katkıda bulunacak yüksek nitelikli özgün araştırma yazıları yayınlamaktır. Ayrıca editör görüşü, editöre mektup, derleme, olgu sunumları, kitap değerlendirmesi, daha önce yayımlanmış makaleler üzerine yorumlar, toplantı ve konferans bildirileri, duyurular, biyografi yayımlamaktadır. Dergide çocuk sağlığı ve hastalıkları alanı yanında bu alan ile ilişkili olması koşulu ile cerrahi, diş hekimliği, halk sağlığı, beslenme ve diyetetik, sosyal hizmetler, insan genetiği, temel bilimler, psikoloji, psikiyatri, eğitim bilimleri, sosyoloji ve hemşirelik gibi alanlarda hazırlanmış yazılar da yayınlanabilir.


1.       Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi  2019 yılı itibariyle  yılda 6 sayı olarak basılacaktır. (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım).

2.       Değerlendirilmek üzere gönderilen Türkçe makalelerin yayına kabul edilmeleri durumunda en geç bir ay içinde yazarlardan makalenin 

          tümünün İngilizce versiyonu talep edilecektir.

3.       Deneysel çalışmalar sonucunda yazılmış makalelerin yayına kabul edilmeleri durumunda basımlarına öncelik verilecektir.

4.       Derlemler davet usulü yazılmaktadır.

5.       Olgu raporu kabulleri sınırlandırılacaktır.


TEMMUZ 2019 Last Issue
Volume 13 - Issue 4 - Jul 2019
 1. JUVENİL İDİYOPATİK ARTRİT
  Pages 221 - 221
  YELDA BİLGİNER
 2. Evaluation of Additional Anomalies in Concomitance of Hypospadias and Undescended Testes
  Pages 222 - 226
  Günay EKBERLİ
 3. Çocukluk Çağı Böbrek Taşı Hastalığında Mini Perkütan Nefrolitotomi Tek Merkez Deneyimlerimizin Değerlendirilmesi
  Pages 227 - 233
  Burak ÖZÇİFT
 4. Tekrarlayan Bronşioliti/Hışıltısı Olan Okul Öncesi Çocuklarda İmmünglobulin Düzeylerinin Hışıltı Fenotiplerine Göre Değerlendirilmesi
  Pages 234 - 239
  Burcu KÖKSAL
 5. Anne Vücut Ağırlığının Yenidoğan Üzerine Etkisi Var mı?
  Pages 240 - 245
  Emel OKULU, NİSA EDA ÇULLAS İLARSLAN, Saadet ARSAN
 6. Akut Atipik İnme Şikayetleri Bulunan Çocuklarda Nörogörüntüleme Bulguları
  Pages 246 - 251
  Altan Güneş, Dilek Cebeci, Damla Hanalioğlu
 7. Oligoartiküler juvenil idiopatik artrit hastalarının aktif ve inaktif dönemdeki sitokin düzeylerinin değerlendirilmesi
  Pages 252 - 257
  Özge Başaran, Fatma Aydın, Nilgün Çakar, Nermin Uncu, Ajda Bal, Murat Kızılgün, Banu Çelikel Acar
 8. Non-alcoholic fatty liver disease in obese children and co-existing liver diseases
  Pages 258 - 262
  Ceyda Tuna Kırsaçlıoğlu, Aslıhan Sanrı, Gülin Hizal, Esra Karakuş
 9. Incidence of and risk factors for methicillin-resistant Staphylococcus aureus bloodstream infections in a level III neonatal intensive care unit
  Pages 263 - 269
  Ferit Kulalı, Ahmet Yagmur Bas, Sara Erol, Husniye Yucel, Deniz Yaprak, İlter Arifoglu, Nihal Demirel
 10. Kistik fibrozis yenidoğan taraması sonrası yönlendirilen bebeklerin değerlendirilmesi: dört yıllık tek merkez deneyimi
  Pages 270 - 276
  Nisa Eda Çullas İlarslan, Gizem Özcan, Döndü Nilay Yıldırım, Fatih Günay, Nazan Çobanoğlu
 11. İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanılı Çocuklarda Ultrasonografi, Teknesyum-99m Dimerkaptosüksinik Asit Sintigrafisi ve Voiding Sistoüretrografi Bulgularının Uyumu
  Pages 277 - 282
  FATMA YAZILITAŞ, Fatma Zehra Öztek-Çelebi, Sare Gülfem Özlü, Evrim Kargın Çakıcı, Hasibe Gökçe Çınar, Ayşe Seçil EKŞİOĞLU, Nedim Cüneyt Murat Gülaldı, Mehmet Bülbül
 12. A Study on the Psychological Status of Hospitalized Children and Their Perceptions of Hospital and Sickness Through Drawings
  Pages 283 - 291
  İrem Erdem Atak, UTKU BEYAZIT, Gönül TAŞÇIOĞLU, Aynur BÜTÜN AYHAN
 13. Intertechnique Agreement in Epilepsy Imaging
  Pages 292 - 301
  Altan Güneş, Dilek Yalnızoğlu, Ceren Günbey, Bilge Volkan Salancı, Figen Söylemezoğlu, Burçak Biginer, Eser Lay Ergün, Güzide Turanlı, Belkıs Erbaş, Meral Topçu, Serap Saygı, Kader Karli Oğuz
 14. Bilateral Femur Fraktürü ve Hipotoni ile Prezente Olan Nemalin Miyopatisi
  Pages 302 - 305
  Ebru YARCI
 15. Valproik Asit Zehirlenmesi Olan Çocuk Hastanın Hemodiyaliz ile Başarılı Tedavisi
  Pages 306 - 309
  Ahmet Osman KILIÇ
 16. Aşılar ve Mikrobiyota
  Pages 310 - 323
  MELDA ÇELİK, Sıddıka Songül Yalçın
Indexes and Platforms