Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1307-4490 | e-ISSN 2148-3566 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi | http://tchdergisi.org/index.php/tchd/indexTürkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi'ne İngilizce tam metin olarak gönderilen yazılar yayın değerlendirmesi sonrası kabul edilmesi durumunda,  takip eden sayılarda öncelik verilerek  (Cilt, Sayı ve Sayfa numarası verilerek ve kabul edilen diğer ingilizce yayınlar içinde kabul tarih sıralamasına alınarak) yayınlanacaktır. 

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi’nin amacı genel çocuk sağılığı ve hastalıkları ve alt dalları alanında uluslararası literatüre katkıda bulunacak yüksek nitelikli özgün araştırma yazıları yayınlamaktır. Ayrıca editör görüşü, editöre mektup, derleme, olgu sunumları, kitap değerlendirmesi, daha önce yayımlanmış makaleler üzerine yorumlar, toplantı ve konferans bildirileri, duyurular, biyografi yayımlamaktadır. Dergide çocuk sağlığı ve hastalıkları alanı yanında bu alan ile ilişkili olması koşulu ile cerrahi, diş hekimliği, halk sağlığı, beslenme ve diyetetik, sosyal hizmetler, insan genetiği, temel bilimler, psikoloji, psikiyatri, eğitim bilimleri, sosyoloji ve hemşirelik gibi alanlarda hazırlanmış yazılar da yayınlanabilir.


1.       Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi  2019 yılı itibariyle  yılda 6 sayı olarak basılacaktır (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım).

2.       Deneysel çalışmalar sonucunda yazılmış makalelerin yayına kabul edilmeleri durumunda basımlarına öncelik verilecektir.

3.      Derlemeler davet usulü yazılmaktadır.

4.      Olgu raporu kabulleri sınırlandırılacaktır.


Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi

ISSN 1307-4490 | e-ISSN 2148-3566 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi | http://tchdergisi.org/index.php/tchd/index
Kapak ResmiTürkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi'ne İngilizce tam metin olarak gönderilen yazılar yayın değerlendirmesi sonrası kabul edilmesi durumunda,  takip eden sayılarda öncelik verilerek  (Cilt, Sayı ve Sayfa numarası verilerek ve kabul edilen diğer ingilizce yayınlar içinde kabul tarih sıralamasına alınarak) yayınlanacaktır. 

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi’nin amacı genel çocuk sağılığı ve hastalıkları ve alt dalları alanında uluslararası literatüre katkıda bulunacak yüksek nitelikli özgün araştırma yazıları yayınlamaktır. Ayrıca editör görüşü, editöre mektup, derleme, olgu sunumları, kitap değerlendirmesi, daha önce yayımlanmış makaleler üzerine yorumlar, toplantı ve konferans bildirileri, duyurular, biyografi yayımlamaktadır. Dergide çocuk sağlığı ve hastalıkları alanı yanında bu alan ile ilişkili olması koşulu ile cerrahi, diş hekimliği, halk sağlığı, beslenme ve diyetetik, sosyal hizmetler, insan genetiği, temel bilimler, psikoloji, psikiyatri, eğitim bilimleri, sosyoloji ve hemşirelik gibi alanlarda hazırlanmış yazılar da yayınlanabilir.


1.       Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi  2019 yılı itibariyle  yılda 6 sayı olarak basılacaktır (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım).

2.       Deneysel çalışmalar sonucunda yazılmış makalelerin yayına kabul edilmeleri durumunda basımlarına öncelik verilecektir.

3.      Derlemeler davet usulü yazılmaktadır.

4.      Olgu raporu kabulleri sınırlandırılacaktır.


Cilt 14 - Sayı 1 - 27 Oca 2020
 1. TEKRARLAYAN ENFEKSİYONLAR
  Sayfalar 1 - 1
  Ayşe METİN
 2. Investigation of methemoglobinemia incidence among children undergoing circumcision using prilocaine.
  Sayfalar 2 - 6
  Yaşar TOPAL , Hasan DELIKTAŞ , Hatice TOPAL , Mehmet ÇETINKAYA , Can Naci KOCABAŞ
 3. Beslenme Süreci Anne Tutumları Ölçeği (BSATÖ): Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*
  Sayfalar 7 - 15
  Habibe DİLSİZ
 4. ERGENLERDE İNTİHAR DAVRANIŞI İLE ANNEYE BAĞLANMA ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 16 - 21
  Gülser ŞENSES DİNÇ , Esra ÇÖP , Zeynep GÖKER , Müge ŞAHİN , Duygu BİLGİLİ , Özlem HEKİM , Emine DİBEK MISIRLIOĞLU , Funda KURT , Özden Şükran ÜNERİ
 5. Sık Enfeksiyon ile İmmünoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
  Sayfalar 22 - 27
  Murat CANSEVER
 6. Pleural empyema and fibrinolytic therapy in children: A single center experience
  Sayfalar 28 - 35
  Saliha KANIK YÜKSEK , Belgin GÜLHAN , Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY , Hasan TEZER , Gülşah BAYRAM ILIKAN , Güzin CİNEL , Can İhsan ÖZTORUN , Süleyman Arif BOSTANCI , Vildan Selin ŞAHİN , Emrah ŞENEL
 7. Obez Çocuklarda D Vitamini Düzeylerinin İnsülin Direnci ve Hepatosteatoz ile İlişkisi
  Sayfalar 36 - 41
  Eda MENGEN
 8. Üç-Altı Yaş Arası Çocuklarda Astım Fenotipleri ile Bronşiyal Hiperreaktivite İlişkisi
  Sayfalar 42 - 50
  Aysel ÜNLÜSOY AKSU
 9. ÇOCUKLUK ÇAĞI GASTROENTERİTLERİNİN ETKEN, SOSYODEMOGRAFİK, KLİNİK VE LABORATUVAR ÖZELLİKLERİNİN VE CRP İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 51 - 56
  İlknur KURTULUŞ CANKURT
 10. Sturge Weber Sendromlu Çocuk Hastalarda Radyolojik Bulgular
  Sayfalar 57 - 65
  Ayşe Gül ALIMLI , Şükriye YILMAZ , Ayşe ÖZDEMİR GÖKCE , Nefise ARIBAŞ ÖZ
 11. Smoking Cessation Intervention in Adolescents Using Motivational Interview in a Children’s Hospital in Turkey: A Pilot Study
  Sayfalar 66 - 71
  Demet TAŞ , Alkım ÖDEN
 12. Santral Tiroid Hormon Direnci Saptanan Olgularda Tiroid Hormon Reseptör Gen Analizi ve Periferik Direnç Eşliğinin Araştırılması.
  Sayfalar 72 - 79
  Rıza Taner BARAN , Sema AKÇURİN , Gayaz AKÇURİN , Esra MANGUOĞLU , Sebahat ÖZDEM
 13. The level of knowledge of pediatricians on defibrillation
  Sayfalar 80 - 84
  Halise AKÇA , Nilden TUYGUN , Can Demir KARACAN
 14. Neuroimaging indications for children with macrocephaly
  Sayfalar 85 - 88
  Zeynep ÖZTÜRK , Merve ZORBA SERİN
 15. OPTİK GLİOMU OLAN NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 OLGUSUNDA SANTRAL PUBERTE PREKOKS
  Sayfalar 89 - 91
  Zehra Nihan COŞKUN
 16. Pulmoner tutulumu Olan Bir Henoch-Schonlein Olgusu
  Sayfalar 92 - 94
  Tuba KURT , Halide Özge BAŞARAN , Fatma AYDIN , Banu ÇELİKEL ACAR , Nermin UNCU
 17. Mikrosefali ile İlişkili Genetik Faktörler, Genetic Disorders Associated with Microcephaly
  Sayfalar 95 - 99
  Esra KILIÇ
Dizinler