ISSN: 1307-4490
e-ISSN: 2148-3566
Başlangıç: 2007
Yayıncı: T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi
Kapak Resmi

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi'nin yayın dili İngilizcedir. Dergimize sadece İngilizce yazılar kabul edilmektedir.

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi’ne gönderilen yazılar çift kör hakemlik sürecinden geçecektir. Her bir yazı tarafsız bir değerlendirme süreci sağlamak için alanda uzman en az iki harici, bağımsız hakem tarafından incelenecektir. Baş editör, tüm başvurular için karar alma sürecindeki nihai otoritedir. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisinde yayınlanmak üzere kabul edilmiş makaleler kabul tarihleri dikkate alınarak her sayıda en az 10 orijinal makale olacak şekilde yayın sırasına alınır. Değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilen makaleler tüm yönleri (özgünlük, yüksek bilimsel kalite ve atıf potansiyeli) dikkate alınarak hakemler, alan editörü ve editör tarafından öncelikli olarak yayınlanmaya aday bir makale olarak değerlendirilir ise bir sonraki sayıda o sayı için atanmış makalelere ek olarak yayınlanma önceliği alır.

Sayın yazarlar; Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, makale değerlendirme süreci  4-6 hafta içersinde tamamlanmaktadır. Kabul edilen makaleler kabul edildikten sonra; iki hafta içinde online olarak yayına (DOİ numaralı) açılmakta, altı ay içersinde de basılı olarak yayınlanmaktadır. 
2024 - Cilt: 18 Sayı: 1

13548  21005     13550