Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1307-4490 | e-ISSN 2148-3566 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tchdTürkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi'ne İngilizce tam metin olarak gönderilen yazılar yayın değerlendirmesi sonrası kabul edilmesi durumunda,  takip eden sayılarda öncelik verilerek  (Cilt, Sayı ve Sayfa numarası verilerek ve kabul edilen diğer ingilizce yayınlar içinde kabul tarih sıralamasına alınarak) yayınlanacaktır. 

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi’nin amacı genel çocuk sağılığı ve hastalıkları ve alt dalları alanında uluslararası literatüre katkıda bulunacak yüksek nitelikli özgün araştırma yazıları yayınlamaktır. Ayrıca editör görüşü, editöre mektup, derleme, olgu sunumları, kitap değerlendirmesi, daha önce yayımlanmış makaleler üzerine yorumlar, toplantı ve konferans bildirileri, duyurular, biyografi yayımlamaktadır. Dergide çocuk sağlığı ve hastalıkları alanı yanında bu alan ile ilişkili olması koşulu ile cerrahi, diş hekimliği, halk sağlığı, beslenme ve diyetetik, sosyal hizmetler, insan genetiği, temel bilimler, psikoloji, psikiyatri, eğitim bilimleri, sosyoloji ve hemşirelik gibi alanlarda hazırlanmış yazılar da yayınlanabilir.
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi

ISSN 1307-4490 | e-ISSN 2148-3566 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tchd
Kapak ResmiTürkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi'ne İngilizce tam metin olarak gönderilen yazılar yayın değerlendirmesi sonrası kabul edilmesi durumunda,  takip eden sayılarda öncelik verilerek  (Cilt, Sayı ve Sayfa numarası verilerek ve kabul edilen diğer ingilizce yayınlar içinde kabul tarih sıralamasına alınarak) yayınlanacaktır. 

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi’nin amacı genel çocuk sağılığı ve hastalıkları ve alt dalları alanında uluslararası literatüre katkıda bulunacak yüksek nitelikli özgün araştırma yazıları yayınlamaktır. Ayrıca editör görüşü, editöre mektup, derleme, olgu sunumları, kitap değerlendirmesi, daha önce yayımlanmış makaleler üzerine yorumlar, toplantı ve konferans bildirileri, duyurular, biyografi yayımlamaktadır. Dergide çocuk sağlığı ve hastalıkları alanı yanında bu alan ile ilişkili olması koşulu ile cerrahi, diş hekimliği, halk sağlığı, beslenme ve diyetetik, sosyal hizmetler, insan genetiği, temel bilimler, psikoloji, psikiyatri, eğitim bilimleri, sosyoloji ve hemşirelik gibi alanlarda hazırlanmış yazılar da yayınlanabilir.
Cilt 15 - Sayı 1 - 22 Oca 2021
 1. Çocuk Acil Servisine Epistaksis ile Başvuran Olguların Klinik ve Laboratuvar Değerlendirmesi
  Sayfalar 1 - 5
  Sonay İNCESOY ÖZDEMİR, Halise AKÇA, Onur BAHÇECİ, Büşra BULUT
 2. İnfantil Kolikli Bebeklerin Plazma Magnezyum ve Çinko Düzeyleri
  Sayfalar 6 - 11
  Fulya BÜYÜKGEDİKLİ, Meda KONDOLOT, Çiğdem KARAKÜKCÜ, Selim KURTOĞLU
 3. The Prevalence of Energy Drink Consumption Among High School Students; Evaluation of the Effects on Perceived Stress and Sleep Quality
  Sayfalar 12 - 18
  Kursat Bora CARMAN, Didem ASLANTAŞ, Meltem DİNLEYİCİ, Alaettin ÜNSAL, Hatice AYGAR, Sevil AKBULUT, Burcu ATALAY, Aziz SOYSAL, Gökçe Dağtekin, Sevil AYDOĞAN
 4. Febril Konvülziyon Hakkında Hasta Yakınlarının Bilgi, Kaygı ve Düşünceleri
  Sayfalar 19 - 23
  Gökçen ÖZ TUNÇER, Dilşa Cemre AKKOÇ, Pelin ALBAYRAK, Muhammed Gültekin KUTLUK, Serap TEBER, Gülhis DEDA
 5. Yenidoğan Dönemi Pnömoni Vakalarında Dinamik Tiyol/Disülfit Dengesi
  Sayfalar 24 - 29
  Ahmet ÖKTEM, Ayşegül ZENCİROĞLU, Ahmet ÖZYAZICI, Duygu BİDEV, Emine ÖZÇELİK, Dilek DİLLİ, Özcan EREL
 6. Primer ve Sekonder Psödotümör Serebri Tanılı Çocuk ve Ergenlerin Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
  Sayfalar 30 - 34
  Arzu YILMAZ
 7. Ebeveynlerin Çocukluk Çağı Aşıları Hakkındaki Bilgi, Davranış ve Tutumları
  Sayfalar 35 - 42
  Fadime YÜKSEL, Aysun KARA UZUN
 8. Konjenital Duodenal Obstrüksiyonlarına Klinik Yaklaşım
  Sayfalar 43 - 47
  Can İhsan ÖZTORUN, Ahmet ERTÜRK, Sabri DEMİR, Doğuş GÜNEY, Atilla ŞENAYLI, Müjdem Nur AZILI
 9. Boğmaca/Boğmaca Benzeri Hastalık Nedeniyle Hastaneye Yatırılan 4 Aydan Küçük Bebeklerin Klinik Özellikleri
  Sayfalar 48 - 51
  Fatma Zehra ÖZTEK ÇELEBİ, Melahat Melek OĞUZ, Saliha ŞENEL
 10. Percutaneous hydatic cyst treatment in children: Technical differences and long-term follow-up results
  Sayfalar 52 - 58
  Gülşah BAYRAM ILIKAN
 11. Gelişimsel Konuların Pediatri Asistanlarının Eğitim ve Klinik Uygulamalarındaki Yeri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
  Sayfalar 59 - 64
  Tuba ÇELEN YOLDAŞ, Saliha ŞENEL, Hatice ABUŞ, Hüsniye YÜCEL, Elif ÖZMERT
 12. What Has Changed Over the Last Decade in Systemic Juvenile İdiopathic Arthritis?
  Sayfalar 65 - 71
  Fatma AYDIN, Tuba KURT, Nilüfer TEKGÖZ, Müge SEZER, Özge BAŞARAN, Nilgün ÇAKAR, Banu ACAR
 13. Çocuklar İçin Sağlıklı Yeme Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 72 - 77
  Esma KABASAKAL, Umut Ece ARSLAN, Sarp ÜNER, Hande KONŞUK ÜNLÜ, Nazmi BİLİR, Mahmut Sadi YARDIM, Özgür ARAZ, Terry HUANG, Hilal ÖZCEBE
 14. Subcutaneous Intergluteal Myxopapillary Ependymoma in a Child
  Sayfalar 78 - 80
  Gökhan DEMİRTAŞ, Can İhsan ÖZTORUN, Ülfet Nihal İRDEM KÖSE, Esra KARAKUŞ, Doğuş GÜNEY, Emrah ŞENEL
 15. Senkopla Başvuran Bir Guillain-Barre Sendromu: Olgu Sunumu
  Sayfalar 81 - 83
  Fatih Mehmet Akif ÖZDEMİR, Nesrin CEYLAN, Halil ÇELİK, Damla YILDIZ, Ayşe AKSOY, Deniz YÜKSEL
 16. Baldıran Otu Zehirlenmesine Bağlı Solunum Depresyonu Gelişen Bir Olgu Sunumu
  Sayfalar 84 - 86
  Nihal AKÇAY, Ayşe İrem SOFUOĞLU, Ülkem KOÇOĞLU, Güner ÖZÇELİK, Kübra BOYDAĞ, Esra SEVKETOGLU
Dizinler