Year 2019, Volume 13 , Issue 2, Pages 83 - 86 2019-03-25

TORTİKOLLİS VE ALTTA YATAN CİDDİ HASTALIKLAR

Giriş: Tortikollis, boynun rotasyonel deformitesine bağlı başın bir yana eğilmesi ile karakterize bir klinik bulgudur. Konjenital olarak meydana gelebileceği gibi birçok altta yatan basit veya ciddi hastalık tortikollise neden olabilir. Bu çalışmadaki amaçlarımız, tortikollis tanısı almış hastaların konjenital ve edinsel dağılımlarını ortaya çıkartmak ve özellikle edinsel tortikollis saptanan hastalarda altta yatan nedenleri belirleyip olayın ciddiyeti ile ilgili uyarıcı semptomları saptamaktır.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2011-Kasım 2018 tarihleri arasında hastanemiz genel pediatri polikliniklerine başvuran ve tortikollis tanısı alan çocuk hastaların hastane kayıtları incelendi. Hastaların demografik verileri, başvuru semptomları, fizik inceleme bulguları, laboratuvar ve radyolojik verileri kaydedildi.

Bulgular: Tortikollis nedeni ile başvuran toplam 532 hasta vardı. Bu hastaların %44,3’ü (n=232) edinsel tortikollis grubunda idi. En sık edinsel tortikollis nedenleri enfeksiyonlar (%29,3) ve postural tortikollis (%13,2) idi. Dokuz hastada ise daha nadir nedenlere bağlı tortikollis geliştiği görüldü. Bu nadir nedenler sırası ile Grisel sendromu (n=5), şaşılık (n=2), Sandifer sendromu (sitrülinemiye bağlı) (n=1) ve lösemi (n=1) idi. Kusma (OR:23,1[13,6-42,1]), ateş (OR:5,1 [2,6-7,8]) ve yutma güçlüğü (OR: 19,6 [7,2-32,5]) semptomlarının hastalık ciddiyetini belirlemede istatistiksel olarak anlamlı risk faktörleri olduğu saptandı.

Tartışma: Tortikollis altta yatan birçok hastalığın bulgusu olarak karşımıza çıkabilir. Kusma, ateş ve yutma güçlüğü semptomlarının varlığı tortikollis ile başvuran çocuk hastalarda altta yatan ciddi bir hastalık için uyarıcı olabilir. Ayrıntılı öykü ve özenli bir sistemik muayene yapılması konjenital ve edinsel tortikolliste prognoza oldukça önemli katkı sağlayacaktır.  

çocuk, etiyoloji, tortikollis, Sandifer sendromu, Grisel sendrom
 • Cheng J, Au A. Infantile torticollis: a review of 624 cases. Journal of pediatric orthopedics. 1994;14:802-8.
 • Güven A, Çalışkan B, Atabek C, Karakaya E, Demirağ S, Sürer İ. Konjenital müsküler tortikollisde pasif germe egzersizlerinin etkinliği. Gülhane Tıp Dergisi. 2008;50:98-101.
 • Haque S, Bilal Shafi BB, Kaleem M. Imaging of torticollis in children. Radiographics. 2012;32:557-71.
 • Tomczak KK, Rosman NP. Torticollis. Journal of child neurology. 2013;28:365-78.
 • Herman M. Torticollis in infants and children: common and unusual causes. Instructional course lectures. 2006;55:647-53.
 • Brauer S. Congenital muscular torticollis. Journal of physiotherapy. 2015;61:164.
 • Pharisa C, Lutz N, Roback MG, Gehri M. Neck complaints in the pediatric emergency department: a consecutive case series of 170 children. Pediatric emergency care. 2009;25:823-6.
 • Blankstein A, Pavlotsky F, Roizin H, Ganel A, Chechick A. Acquired torticollis in hospitalized children. Harefuah. 1997;133:616-9, 63.
 • Dyer T, Dancey P, Martin J, Shah S. Torticollis as Presentation for Atypical Kawasaki Disease Complicated by Giant Coronary Artery Aneurysms. Case reports in pediatrics. 2018;2018:4236264.
 • Croche BS, Prieto ADP, Madrid MC, Neth O, Obando IS, editors. Retropharyngeal and parapharyngeal abscess: experience in a tertiary-care center in Seville during the last decade. An Pediatr (Barc). 2011;75:266-72.
 • Iaccarino C, Francesca O, Piero S, Monica R, Armando R, de Bonis P et al. Grisel's Syndrome: Non-traumatic Atlantoaxial Rotatory Subluxation-Report of Five Cases and Review of the Literature. Acta Neurochir Suppl. 2019;125:279-288.
 • Viscone A, Brembilla C, Gotti G. The importance and effectiveness of conservative treatment in Grisel's syndrome. Journal of pediatric neurosciences. 2014;9:200.
 • Moore DM, Rizzolo D. Sandifer syndrome. Journal of the American Academy of PAs. 2018;31:18-22.
 • Siegenthaler MH. Chiropractic management of infantile torticollis with associated abnormal fixation of one eye: a case report. Journal of chiropractic medicine. 2015;14:51-6.
Primary Language tr
Subjects General and Internal Medicine
Published Date 2019
Journal Section ORIGINAL ARTICLES
Authors

Orcid: 0000-0002-4196-4469
Author: Melahat Melek OGUZ (Primary Author)
Institution: Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0333-6979
Author: Esma ALTINEL AÇOĞLU
Institution: Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi.
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 25, 2019

Bibtex @research article { tchd515912, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {Şehit Ömer Halisdemir Cad. Kurtdereli Sok. No:10 ANKARA}, publisher = {T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {83 - 86}, doi = {10.12956/tchd.515912}, title = {TORTİKOLLİS VE ALTTA YATAN CİDDİ HASTALIKLAR}, key = {cite}, author = {Oguz, Melahat Melek and Altınel Açoğlu, Esma} }
APA Oguz, M , Altınel Açoğlu, E . (2019). TORTİKOLLİS VE ALTTA YATAN CİDDİ HASTALIKLAR . Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , 13 (2) , 83-86 . DOI: 10.12956/tchd.515912
MLA Oguz, M , Altınel Açoğlu, E . "TORTİKOLLİS VE ALTTA YATAN CİDDİ HASTALIKLAR" . Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 (2019 ): 83-86 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44097/515912>
Chicago Oguz, M , Altınel Açoğlu, E . "TORTİKOLLİS VE ALTTA YATAN CİDDİ HASTALIKLAR". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 (2019 ): 83-86
RIS TY - JOUR T1 - TORTİKOLLİS VE ALTTA YATAN CİDDİ HASTALIKLAR AU - Melahat Melek Oguz , Esma Altınel Açoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.12956/tchd.515912 DO - 10.12956/tchd.515912 T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 86 VL - 13 IS - 2 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - doi: 10.12956/tchd.515912 UR - https://doi.org/10.12956/tchd.515912 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi TORTİKOLLİS VE ALTTA YATAN CİDDİ HASTALIKLAR %A Melahat Melek Oguz , Esma Altınel Açoğlu %T TORTİKOLLİS VE ALTTA YATAN CİDDİ HASTALIKLAR %D 2019 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 13 %N 2 %R doi: 10.12956/tchd.515912 %U 10.12956/tchd.515912
ISNAD Oguz, Melahat Melek , Altınel Açoğlu, Esma . "TORTİKOLLİS VE ALTTA YATAN CİDDİ HASTALIKLAR". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 / 2 (March 2019): 83-86 . https://doi.org/10.12956/tchd.515912
AMA Oguz M , Altınel Açoğlu E . TORTİKOLLİS VE ALTTA YATAN CİDDİ HASTALIKLAR. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2019; 13(2): 83-86.
Vancouver Oguz M , Altınel Açoğlu E . TORTİKOLLİS VE ALTTA YATAN CİDDİ HASTALIKLAR. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2019; 13(2): 83-86.