Year 2017, Volume 11 , Issue 4, Pages 254 - 258 2017-12-01

Evaluation of Vitamin E, Selenium and Glutathione Peroxidase Activity in Patients with Disseminated Intravascular Coagulation
Dissemine İntravasküler Koagülasyonlu Hastalarda Vitamin E, Selenyum ve Glutatyon Peroksidaz Aktivitesinin Değerlendirilmesi

Başak Nur Akyıldız [1] , Musa Karakükçü [2] , Mustafa Kendirci [3] , Sabahattin Muhtaroğlu [4] , Semiha Aydın [5] , İbrahim Yılmaz [6] , Serkan Özsoylu [7]


Objective: Disseminated intravascular coagulation (DIC) is one of the most serious hemostatic abnormalities in the pediatric intensive care unit (PICU). The primary treatment for DIC is correction of the underlying disease while the role of antioxidant therapy is controversial. In this study, we aimed to evaluate the levels of vitamin E, selenium and glutathione peroxidase (GPx) activity in DIC patients.Material and Methods: Between September 2011 and October 2013, 150 patients diagnosed with DIC in the PICU were enrolled in this study. Patients who received blood transfusion within 24 hours before admission to the PICU were excluded. The DIC score was calculated according to the International Society on Thrombosis and Haemostasis diagnostic scoring system, and patients were divided into two groups according to their DIC score (DIC< 5 and DIC ≥5). GİrİŞ Demographic data, age, gender, initial diagnosis, Pediatric Risk of Mortality (PRISM) and Pediatric Logistic Organ Dysfunction (PELOD) scores, selenium, vitamin E levels and GPx activity, were evaluated.results: Participants included 78 boys and 72 girls with a median age of 50 months (12-106 months). In all patients, selenium, vitamin E levels, and GPx were 67.8±36.5 µg/L, 9.7±2.8 mg/L and 82.9±44.3 U/L respectively. Vitamin E, selenium and GPx were significantly lower in the DIC ≥ 5 group (p<0.01, p<0.001 and p<0.001, respectively). We further divided the patients with scores of DIC ≥ 5 into two groups, and the sepsis group had significantly lower selenium, vitamin E, levels and GPx activity (p=0.003, p=0.044, and p=0.007, respectively).conclusion: In patients with DIC, plasma selenium and vitamin E levels and GPx activity were significantly lower in critically ill children. This was more prominent in those with sepsis. We believe that vitamin E and selenium supplementation is useful in treating critically ill patients with DIC, especially those with sepsis. In order to develop treatment algorithms, prospective clinical studies with a larger patient population are warranted
Amaç: Dissemine intravasküler koagülasyon (DİK) çocuk yoğun bakım ünitesinde (ÇYBÜ) görülen en ciddi hemostatik problemlerden biridir. Tedavide ana amaç altta yatan hastalığın tedavisi olmakla birlikte antioksidan ilaçların rolü tartışmalıdır. Çalışmada DİK tespit edilen kritik hastalarda vitamin E, selenyum ve glutatyon peroksidaz (GPx) aktivitesini değerlendirmeyi amaçladık.Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya Eylül 2011- Ekim 2013 tarihleri arasında ÇYBÜ’de DİK tanısı alan 150 hasta alındı. ÇYBÜ’ne kabul öncesi son 24 saat içinde kan transfüzyonu yapılan olgular çalışma dışı bırakıldı. DİK skorları International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) sistemine göre hesaplanarak 2 gruba (DİK <5 ve DİK ≥ 5) ayrıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, yoğun bakıma yatış tanısı, Pediatric Risk of Mortality (PRISM) ve Pediatric Logistic Organ Dysfunction (PELOD) skorları, yoğun bakımda yatış süreleri kaydedildi.Bulgular: Çalışmaya alınan olguların 78’si erkek, 72’si kız olup ortanca yaşları 50 ay (12-106 ay)’di. Tüm olguların vitamin E düzeyi 9.7±2.8 mg/L, selenyum düzeyi 67.8±36.5 μg/L ve GPx aktivitesi ise 82.9±44.3 U/L olarak ölçüldü. DİK ≥5 olan grupta sırasıyla vitamin E, selenyum ve GPx aktivitesi DİK< 5 olan gruba göre anlamlı düzeyde düşük bulundu (p<0.01, p<0.001, p<0.001). DİK tespit edilen hastalar sepsis ve sepsis dışı olgular olarak ikiye ayrılıp selenyum, vitamin E ve GPx aktivitesi değerlendirildiğinde ise sepsis grubunda sırasıyla anlamlı düzeyde düşük olarak saptandı (p=0.003, p=0.044, , p=0.007).Sonuç: DİK tespit edilen kritik hasta çocuklarda plazma selenyum, vitamin E ve GPx aktivitesi düşüktür. Bu durum sepsisli hastalarda çok daha belirgindir. DİK ve sepsis tespit edilen hastalar başta olmak üzere vitamin E ve selenyum desteğinin yapılmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz. Tedavi algoritmalarını geliştirmek için daha geniş hasta sayıları içeren prospektif klinik çalışmalar gereklidir.
  • Saba HI, Morelli GA. The pathogenesis and management of disseminated intravascular coagulation. Clin Adv Hemato Oncol 2006;4:919-26.
  • Favaloro EJ. Laboratory testing in disseminated intravascular coagulation. Semin Thromb Hemost 2010;36:458-67.
  • Salvemini D, Cuzzocrea S. Oxidative stres in septic shock and disseminated intravascular coagulation. Free Radic Biol Med 2002;33:1173-85.
  • Milad K, Racz O, Sipulova A. Effect of vitamin E and selenium on blood glutathione peroxidase and some immunological parameters in sheep. Vet Med Czech 2001;46:1-5.
  • Fontaine M, Valli VE, Young LG. Studies on vitamin E and selenium deficiency in young pigs. IV Effect on coagulation system. Can J Comp Med 1977;4:64-76.
  • Beale RJ, Sherry T, Lei K, Campbell-Stephen L, McCook J, Smith J, et al. Early enteral supplementation with key pharmaconutritients improves Sequential Organ Failure Score in critically ill patients with sepsis: Outcome of a randomized, controlled, double-blind trial. Crit Care Med 2008;36:131-44.
  • Soundar EP, Jariwala P, Nyugen TC, Eldin KW, Teruya J. Evaluation of the Internal Society on Thrombosis and Haemostasis and institutional diagnostic criteria of disseminated intravascular coagulation in pediatric patients. Am J Clin Pathol 2013:139:812- 16.
  • Cheeseman KH, Slater TF. 1993. An introduction to free radical biochemistry. Br Med Bull 1993;49:481-93.
  • Frei B. Reactive oxygen species and antioxidant vitamins: Mechanisms of Action. Am J Med 1994; 97 (Suppl 3A):5S-13S.
  • Değişkenler Ort±SS: ortalama±standart sapma veya n (%) değer olarak tanımlanmıştır. * : Independent Samples T-test, **χ2: ki-kare testi. 20 (%40) 15.6±0.8 14.6±1.5 81.0±4.4 10.5±0.3 97.3±5.4 5 (%18.5) 0.038* 0.002* 0.003* 0.044* 0.007*
Other ID JA87SP94EB
Journal Section Research Article
Authors

Author: Başak Nur Akyıldız
Institution: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Author: Musa Karakükçü
Institution: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Author: Mustafa Kendirci
Institution: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Author: Sabahattin Muhtaroğlu
Institution: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Author: Semiha Aydın
Institution: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Author: İbrahim Yılmaz
Institution: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Author: Serkan Özsoylu
Institution: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Dates

Publication Date : December 1, 2017

Bibtex @ { tchd546520, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {Şehit Ömer Halisdemir Cad. Kurtdereli Sok. No:10 ANKARA}, publisher = {Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {11}, pages = {254 - 258}, doi = {}, title = {Dissemine İntravasküler Koagülasyonlu Hastalarda Vitamin E, Selenyum ve Glutatyon Peroksidaz Aktivitesinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Akyıldız, Başak Nur and Karakükçü, Musa and Kendirci, Mustafa and Muhtaroğlu, Sabahattin and Aydın, Semiha and Yılmaz, İbrahim and Özsoylu, Serkan} }
APA Akyıldız, B , Karakükçü, M , Kendirci, M , Muhtaroğlu, S , Aydın, S , Yılmaz, İ , Özsoylu, S . (2017). Dissemine İntravasküler Koagülasyonlu Hastalarda Vitamin E, Selenyum ve Glutatyon Peroksidaz Aktivitesinin Değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , 11 (4) , 254-258 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44267/546520
MLA Akyıldız, B , Karakükçü, M , Kendirci, M , Muhtaroğlu, S , Aydın, S , Yılmaz, İ , Özsoylu, S . "Dissemine İntravasküler Koagülasyonlu Hastalarda Vitamin E, Selenyum ve Glutatyon Peroksidaz Aktivitesinin Değerlendirilmesi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 11 (2017 ): 254-258 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44267/546520>
Chicago Akyıldız, B , Karakükçü, M , Kendirci, M , Muhtaroğlu, S , Aydın, S , Yılmaz, İ , Özsoylu, S . "Dissemine İntravasküler Koagülasyonlu Hastalarda Vitamin E, Selenyum ve Glutatyon Peroksidaz Aktivitesinin Değerlendirilmesi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 11 (2017 ): 254-258
RIS TY - JOUR T1 - Dissemine İntravasküler Koagülasyonlu Hastalarda Vitamin E, Selenyum ve Glutatyon Peroksidaz Aktivitesinin Değerlendirilmesi AU - Başak Nur Akyıldız , Musa Karakükçü , Mustafa Kendirci , Sabahattin Muhtaroğlu , Semiha Aydın , İbrahim Yılmaz , Serkan Özsoylu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 254 EP - 258 VL - 11 IS - 4 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Dissemine İntravasküler Koagülasyonlu Hastalarda Vitamin E, Selenyum ve Glutatyon Peroksidaz Aktivitesinin Değerlendirilmesi %A Başak Nur Akyıldız , Musa Karakükçü , Mustafa Kendirci , Sabahattin Muhtaroğlu , Semiha Aydın , İbrahim Yılmaz , Serkan Özsoylu %T Dissemine İntravasküler Koagülasyonlu Hastalarda Vitamin E, Selenyum ve Glutatyon Peroksidaz Aktivitesinin Değerlendirilmesi %D 2017 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 11 %N 4 %R %U
ISNAD Akyıldız, Başak Nur , Karakükçü, Musa , Kendirci, Mustafa , Muhtaroğlu, Sabahattin , Aydın, Semiha , Yılmaz, İbrahim , Özsoylu, Serkan . "Dissemine İntravasküler Koagülasyonlu Hastalarda Vitamin E, Selenyum ve Glutatyon Peroksidaz Aktivitesinin Değerlendirilmesi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 11 / 4 (December 2017): 254-258 .
AMA Akyıldız B , Karakükçü M , Kendirci M , Muhtaroğlu S , Aydın S , Yılmaz İ , Özsoylu S . Dissemine İntravasküler Koagülasyonlu Hastalarda Vitamin E, Selenyum ve Glutatyon Peroksidaz Aktivitesinin Değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2017; 11(4): 254-258.
Vancouver Akyıldız B , Karakükçü M , Kendirci M , Muhtaroğlu S , Aydın S , Yılmaz İ , Özsoylu S . Dissemine İntravasküler Koagülasyonlu Hastalarda Vitamin E, Selenyum ve Glutatyon Peroksidaz Aktivitesinin Değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2017; 11(4): 258-254.