Year 2017, Volume 11 , Issue 2, Pages 103 - 107 2017-06-01

Effects of Indoor Enviromental Factors on the Control of Asthma
Ev İçi Çevresel Faktörlerin Astım Kontrolüne Etkisi

Hatice Elif Kınıkkaya [1] , Ersoy Civelek [2] , Sultan Ay [3] , Murat Çapanoğlu [4] , Tayfur Giniş [5] , Emine Dibek Mısırlıoğlu [6] , Betül Büyüktiryaki [7] , Müge Toyran [8] , Can Naci Kocabaş [9]


Objective: Asthma is a chronic inflammatory disease with reversible airway obstruction. Indoor factors play a role in the emergence of asthma and also have many effects on the control of asthma. In this study, we aimed to evaluate the indoor environmental factors that affect whether the disorder is controlled or not. Material and Methods: Children aged 6-18 years with asthma who had been diagnosed and followed-up by the pediatric allergy and immunology clinic of our hospital were included in the study. Control levels of the patients were determined according to the Global Initiative for Asthma (GINA) asthma control guide. The control levels of the patients and the effects of indoor factors on these levels were evaluated. Results: Two hundred ninety one patients with asthma who were diagnosed with clinical findings and respiratory function test were included in the study. According to GINA criteria, 55% of the patients were found to have controlled (n=160) and 45% of the patients uncontrolled (n=131) asthma. Eosinophil counts, number of rooms at home, and the number of older brothers and/or sisters were found to be significantly different between the controlled and uncontrolled groups. Median [interquartile range (IQR)] eosinophil count was 200/mm3 in the controlled group and 200/mm3 in the uncontrolled group (p=0.040). Median (IQR) number of rooms was 4 in the controlled group and 3 (p<0.001) in the uncontrolled group. Median (IQR) number of older brothers or sisters was 1 in the controlled group and 1 (p=0.013) in the uncontrolled group. conclusion: The numbers of eosinophils, rooms and older brothers or sisters were found to be significantly different between patients with controlled asthma and patients with uncontrolled asthma. Other risk factors (gender, atopy, obesity, urban or rural lifestyle) were found not to affect the control of asthma
Amaç: Astım geri dönüşümlü hava yolu obstrüksiyonunun eşlik ettiği kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Ev içi faktörler astım gelişiminde rol almakla birlikte astım kontrolü üzerine de etkilidir. Bu çalışmada, astım hastalarının kontrollü ve kontrolsüz hastalığa sahip olmalarını etkileyen ev içi çevresel faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya hastanemiz Çocuk Alerji İmmünoloji polikliniğinde takip edilen 6-18 yaş arasındaki astım hastaları alındı. Global Inıtative for Asthma (GINA) astım kontrol rehberine göre hastaların kontrol düzeyleri belirlendi. Hastaların kontrol düzeyleri ile kontrolü etkileyecek ev içi faktörlerin arasındaki ilişki araştırıldı.Bulgular: Çalışmaya klinik ve solunum fonksiyon testi (SFT) ile astım tanısı konulan 291 hasta dahil edildi. GINA kontrol düzeyine göre hastaların %55’i (n=160) kontrollü, %45’i (n=131) kontrolsüz hastalığa sahipti. Eozinofil sayısı, evdeki oda sayısı, büyük kardeş sayısı ile hastalık kontrolü arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p<0.05). Eozinofil sayısı kontrollü grupta ortanca [çeyrekler arası aralık] 200/mm3 (100-400), kontrolsüz grupta ortanca 200/mm3 (100-400) (p=0.040) olarak bulundu. Evdeki oda sayısı ortancası kontrollü grupta 4 (3-4), kontrolsüz grupta ise 3 (3-4) (p<0.001) olarak bulundu. Büyük kardeş sayısı kontrollü grupta ortanca 1 (0-1), kontrolsüz grupta 1 (0-2) (p=0.013) olarak bulundu.Sonuç: Çalışmamızda, eozinofil sayısı, evdeki oda sayısı, büyük kardeş sayısı kontrollü ile kontrolsüz hastalık grupları arasında anlamlı fark tespit edildi. Diğer ev içi faktörlerinin (cinsiyet, atopi, obezite, şehir veya kırsalda yaşamak) astım kontrolüne etkisinin olmadığı saptandı.
  • Bateman ED. Global Initative For Asthma (GINA) Reports. Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2015 update). www.ginasthma.org. Accessed date: 29 Mart 2016.
  • Martinez FD. Development of wheezing disorders and asthma in preschool children. Pediatrics 2002;109:362-7.
  • Masoli M, Fabian D, Holt S, Beasley R; Global Initiative for Asthma (GINA) Program. The global burden of asthma: Executive summary of the GINA Dissemination Committee report. Allergy 2004;59:469- 78.
  • Turktas I, Selcuk ZT, Kalyoncu AF. Prevalence of asthma-associa- ted symptoms in Turkish children. Turk J Pediatr 2001;43:1-11.
  • Busse WW, Lemanske RF Jr. Asthma. N Engl J Med 2001;344:350- 62.
  • Ober C. Perspectives on the past decade of asthma genetics. J Allergy Clin Immunol 2005;116:274-8.
  • Holgate ST. Genetic and environmental interaction in allergy and asthma. J Allergy Clin Immunol 1999;104:1139-46.
Other ID JA34BH65ZZ
Journal Section Research Article
Authors

Author: Hatice Elif Kınıkkaya
Institution: Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Ersoy Civelek
Institution: Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Sultan Ay
Institution: Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Murat Çapanoğlu
Institution: Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Tayfur Giniş
Institution: Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Emine Dibek Mısırlıoğlu
Institution: Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Betül Büyüktiryaki
Institution: Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Müge Toyran
Institution: Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Can Naci Kocabaş
Institution: Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Dates

Publication Date : June 1, 2017

Bibtex @ { tchd546723, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {Şehit Ömer Halisdemir Cad. Kurtdereli Sok. No:10 ANKARA}, publisher = {Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {11}, pages = {103 - 107}, doi = {}, title = {Ev İçi Çevresel Faktörlerin Astım Kontrolüne Etkisi}, key = {cite}, author = {Kınıkkaya, Hatice Elif and Civelek, Ersoy and Ay, Sultan and Çapanoğlu, Murat and Giniş, Tayfur and Mısırlıoğlu, Emine Dibek and Büyüktiryaki, Betül and Toyran, Müge and Kocabaş, Can Naci} }
APA Kınıkkaya, H , Civelek, E , Ay, S , Çapanoğlu, M , Giniş, T , Mısırlıoğlu, E , Büyüktiryaki, B , Toyran, M , Kocabaş, C . (2017). Ev İçi Çevresel Faktörlerin Astım Kontrolüne Etkisi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , 11 (2) , 103-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44285/546723
MLA Kınıkkaya, H , Civelek, E , Ay, S , Çapanoğlu, M , Giniş, T , Mısırlıoğlu, E , Büyüktiryaki, B , Toyran, M , Kocabaş, C . "Ev İçi Çevresel Faktörlerin Astım Kontrolüne Etkisi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 11 (2017 ): 103-107 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44285/546723>
Chicago Kınıkkaya, H , Civelek, E , Ay, S , Çapanoğlu, M , Giniş, T , Mısırlıoğlu, E , Büyüktiryaki, B , Toyran, M , Kocabaş, C . "Ev İçi Çevresel Faktörlerin Astım Kontrolüne Etkisi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 11 (2017 ): 103-107
RIS TY - JOUR T1 - Ev İçi Çevresel Faktörlerin Astım Kontrolüne Etkisi AU - Hatice Elif Kınıkkaya , Ersoy Civelek , Sultan Ay , Murat Çapanoğlu , Tayfur Giniş , Emine Dibek Mısırlıoğlu , Betül Büyüktiryaki , Müge Toyran , Can Naci Kocabaş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 107 VL - 11 IS - 2 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Ev İçi Çevresel Faktörlerin Astım Kontrolüne Etkisi %A Hatice Elif Kınıkkaya , Ersoy Civelek , Sultan Ay , Murat Çapanoğlu , Tayfur Giniş , Emine Dibek Mısırlıoğlu , Betül Büyüktiryaki , Müge Toyran , Can Naci Kocabaş %T Ev İçi Çevresel Faktörlerin Astım Kontrolüne Etkisi %D 2017 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD Kınıkkaya, Hatice Elif , Civelek, Ersoy , Ay, Sultan , Çapanoğlu, Murat , Giniş, Tayfur , Mısırlıoğlu, Emine Dibek , Büyüktiryaki, Betül , Toyran, Müge , Kocabaş, Can Naci . "Ev İçi Çevresel Faktörlerin Astım Kontrolüne Etkisi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 11 / 2 (June 2017): 103-107 .
AMA Kınıkkaya H , Civelek E , Ay S , Çapanoğlu M , Giniş T , Mısırlıoğlu E , Büyüktiryaki B , Toyran M , Kocabaş C . Ev İçi Çevresel Faktörlerin Astım Kontrolüne Etkisi. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2017; 11(2): 103-107.
Vancouver Kınıkkaya H , Civelek E , Ay S , Çapanoğlu M , Giniş T , Mısırlıoğlu E , Büyüktiryaki B , Toyran M , Kocabaş C . Ev İçi Çevresel Faktörlerin Astım Kontrolüne Etkisi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2017; 11(2): 107-103.