Year 2016, Volume 10 , Issue 2, Pages 77 - 83 2016-06-01

The Evaluation of the Stimuli in the Home Environment of Premature Infants
Prematüre Bebeklerin Ev Ortamlarındaki Uyaranların Değerlendirilmesi

E. Bahar Bingöler Pekcici [1] , Alev Şahinöz Kaya [2] , İclal Ayrancı Sucaklı [3] , Halil İbrahim Yakut [4]


Objective: Premature babies may encounter problems at different levels in language, cognitive, social-emotional, relation and motor development. The developmental status of these infants is not only associated with their birth weight, gestational age, perinatal risks and health status but also with individualized nurturing care and appropriate stimulation provided at home, socioeconomic status of the family and maternal education level in the literature. It is suggested to support the development of high-risk premature infants by providing appropriate stimulation in the first years of life because of the rapid development of the brain in the early years. Premature infants are at high risk for developmental difficulties and hence it is important to question the stimulations provided in the home environment during the follow up visits. The purpose of this study was to determine the responsive and stimulating home environment provided by the families and highlight the need for developmental support for premature infants. Material and Methods: Premature babies (gestational age ≤ 32 weeks) and their families who presented at the Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital, Developmental Pediatrics Unit for the first time for developmental evaluation were asked questions to determine the stimuli provided at home. Appropriate and inappropriate stimuli and the frequency and factors affecting them were assessed
Amaç: Prematüre bebekler, dil-bilişsel, sosyal-duygusal, ilişki kurma, iletişim ve hareket gelişimi alanlarında değişik düzeylerde sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Bu bebeklerin gelişimsel durumlarının doğum ağırlığı, gestasyonel hafta, geçirdikleri perinatal riskler ve sağlık durumlarının yanı sıra, ev ortamlarındaki şefkatli bakım ve uyaranların yeterliliği, sosyoekonomik durum ve anne eğitim düzeyi ile de ilişkili olduğu araştırmalarda gösterilmektedir. Yüksek riskli prematüre bebeklerin gelişimlerinin uygun uyaranlarla desteklenmesi ve uygun olmayan uyaranların ortamdan uzaklaştırılması, beyin gelişimleri ve gelişimsel destekleri açısından önem taşımaktadır. Prematüre bebeklerin taburculuk sonrası sağlık izlemlerinde ev ortamlarında bulunan uyaranların değerlendirilmesi izlemin bir parçası olarak yer aldığında gelişimsel riskler ve kolaylaştırıcı etmenler saptanabilmektedir. Araştırmanın amacı, prematüre bebeklerin ev ortamlarındaki uyaranları belirlemek ve gelişimsel destek gereksinimlerini vurgulamaktır.Gereç ve Yöntemler: Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi’ne gelişimsel değerlendirme ve izlem amacıyla ilk kez başvuran ≤ 32 gestasyon haftasında doğan prematüre çocukların ev ortamlarındaki uyaranları saptamaya yönelik sorular soruldu ve uygun/uygun olmayan uyaranların sıklığı ve bunları etkileyen etmenler değerlendirildi.Bulgular: Araştırmaya yaşları 1-36 ay arasında (%25-75 aralığı: 3-10) olan 96 çocuk alındı. Çocuklar ile karşılıklı oyun oynanması ve iletişim kurulması %72, birlikte kitap paylaşımı %4, çocukların bulunduğu ortamda televizyonun açık olma durumu ise %70 oranında bulundu. Anne eğitim düzeyi arttıkça uygun uyaran olarak tanımlanan karşılıklı oyun oynama ve ortamda televizyonun açık olmama durumunun anlamlı düzeyde arttığı belirlendi.Sonuç: Prematüre bebeklerin sağlık sistemi içindeki izlemlerinde ev ortamlarında bulunan uygun/uygun olmayan uyaranların sorgulanması, gelişimsel desteklerinin en üst düzeyde sağlanması ve gelişimsel risklerin saptanması açısından önem taşımaktadır.
 • Hamilton BE, Martin JA, Ventura SJ. Births: Preliminary data for 2005. National Vital Statistics Reports 2006;55:1–8.
 • Lawn JE, Blencowe H, Oza S, You D, Lee AC, Waiswa P, et al. Every Newborn: Progress, priorities, and potential beyond survival. Lancet 2014;384:189-205.
 • Shinwell ES. Neonatal and long-term outcomes of very low birth weight infants from single and multiple pregnancies. Seminars in Neonatalogy 2002;7:203–9.
 • Nadeau L, Boivin M, Tessier R, Lefebvre F, Robaey P. Mediators of behavioral problems in 7 year-old children born after 24 to 28 weeks of gestation. J Dev Behav Pediatr 2001;22:1-10.
 • Goyal NK, Teeters A, Ammerman RT. Home visiting and outcomes of preterm infants: A systematic review. Pediatrics 2013;132: 502-16.
 • Festa N, Loftus PD, Cullen MR, Mendoza FS. Disparities in early exposure to book sharing within immigrant families. Pediatrics 2014;134:e162-8.
 • Lin LY, Cherng RJ, Chen YJ, Chen YJ, Yang HM. Effects of television exposure on developmental skills among young children. Infant Behav Dev 2015;38:20-6.
 • Evans GW. The environment of childhood poverty. Am Psychol 2004;59:77-92.
 • Hser YI, Lanza HI, Li L, Kahn E, Evans E, Schulte M. Maternal mental health and children’s internalizing and externalizing behaviors: Beyond maternal substance use disorders. J Child Fam Stud 2015;24:638-48.
 • Yousafzai AK, Rasheed MA, Rizvi A, Armstrong R, Bhutta ZA. Effect of integrated responsive stimulation and nutrition interventions in the Lady Health Worker programme in Pakistan on child development, growth, and health outcomes: A cluster- randomised factorial effectiveness trial. Lancet 2014;384:1282-93.
 • Muller-Nix C, Forcada-Guex M, Pierrehumbert B, Jaunin L, Borghini A, Ansermet F. Prematurity, maternal stress and mother- child interactions. Early Hum Dev 2004;79:145-58.
 • Bakkaloğlu HC, Sucuoğlu B. Normal ve zihinsel engelli bebeklerde anne-bebek etkileşiminin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Özel Eğitim Dergisi 2000;2:47-58.
 • Beer C, Israel C, Johnson S, Marlow N, Whitelaw A, Glazebrook C. Twin birth: An additional risk factor for poorer quality maternal interactions with very preterm infants? Early Hum Dev 2013;89: 555-9.
 • Kleberg A, Westrup B, Stjernqvist K, Lagercrantz H. Indications of improved cognitive development at one year of age among infants born very prematurely who received care based on The Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) Intervention. Early Hum Dev 2002;68:83-91.
 • McCormick MC, Brooks-Gunn J, Buka SL, Goldman J, Yu J, Salganik M, et al. Early intervention in low birth weight premature infants: Results at 18 years of age for the Health and Development Program. Pediatrics 2006;117:771-80.
 • Spittle AJ, Orton J, Doyle LW, Boyd R. Early developmental intervention programs post hospital discharge to prevent motor and cognitive impairments in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev 2007; 18:CD005495.
 • Korja R, Savonlahti E, Ahlqvist-Björkroth S, Stolt S, Haataja L, Lapinleimu H, et al. Maternal depression is associated with mother- infant interaction in preterm infants. Acta Paediatr 2008;97:724- 30.
Other ID JA99RV56KA
Journal Section Research Article
Authors

Author: E. Bahar Bingöler Pekcici
Institution: Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Author: Alev Şahinöz Kaya
Institution: Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Author: İclal Ayrancı Sucaklı
Institution: Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Author: Halil İbrahim Yakut
Institution: Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Dates

Publication Date : June 1, 2016

Bibtex @ { tchd547588, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {Şehit Ömer Halisdemir Cad. Kurtdereli Sok. No:10 ANKARA}, publisher = {Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {10}, pages = {77 - 83}, doi = {}, title = {Prematüre Bebeklerin Ev Ortamlarındaki Uyaranların Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Pekcici, E. Bahar Bingöler and Kaya, Alev Şahinöz and Sucaklı, İclal Ayrancı and Yakut, Halil İbrahim} }
APA Pekcici, E , Kaya, A , Sucaklı, İ , Yakut, H . (2016). Prematüre Bebeklerin Ev Ortamlarındaki Uyaranların Değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , 10 (2) , 77-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44326/547588
MLA Pekcici, E , Kaya, A , Sucaklı, İ , Yakut, H . "Prematüre Bebeklerin Ev Ortamlarındaki Uyaranların Değerlendirilmesi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 10 (2016 ): 77-83 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44326/547588>
Chicago Pekcici, E , Kaya, A , Sucaklı, İ , Yakut, H . "Prematüre Bebeklerin Ev Ortamlarındaki Uyaranların Değerlendirilmesi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 10 (2016 ): 77-83
RIS TY - JOUR T1 - Prematüre Bebeklerin Ev Ortamlarındaki Uyaranların Değerlendirilmesi AU - E. Bahar Bingöler Pekcici , Alev Şahinöz Kaya , İclal Ayrancı Sucaklı , Halil İbrahim Yakut Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 83 VL - 10 IS - 2 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Prematüre Bebeklerin Ev Ortamlarındaki Uyaranların Değerlendirilmesi %A E. Bahar Bingöler Pekcici , Alev Şahinöz Kaya , İclal Ayrancı Sucaklı , Halil İbrahim Yakut %T Prematüre Bebeklerin Ev Ortamlarındaki Uyaranların Değerlendirilmesi %D 2016 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Pekcici, E. Bahar Bingöler , Kaya, Alev Şahinöz , Sucaklı, İclal Ayrancı , Yakut, Halil İbrahim . "Prematüre Bebeklerin Ev Ortamlarındaki Uyaranların Değerlendirilmesi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 10 / 2 (June 2016): 77-83 .
AMA Pekcici E , Kaya A , Sucaklı İ , Yakut H . Prematüre Bebeklerin Ev Ortamlarındaki Uyaranların Değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2016; 10(2): 77-83.
Vancouver Pekcici E , Kaya A , Sucaklı İ , Yakut H . Prematüre Bebeklerin Ev Ortamlarındaki Uyaranların Değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2016; 10(2): 83-77.