Year 2016, Volume 10 , Issue 2, Pages 144 - 145 2016-06-01

A Child Case of Subungual Exostosis
Subungual Ekzositozlu Bir Çocuk Olgu

Fadime KILINÇ [1] , Düriye Deniz Demirseren [2] , Berrak AKŞAM [3] , Mustafa Erol DEMİRSEREN [4] , Ayşe AKBAŞ [5] , Özkay ÖZGÖR [6] , Ahmet METİN [7]


Subungual exocytosis is a common benign bone tumor. It occurs in the distal terminal phalanx and is seen as pink nodules under the free edge of the nail bed. It is common in adolescents and young adults. The lesion becomes symptomatic with mechanical irritation or growth. Pain, nail elevation, deformity and infection can occur. It is mostly found in the first toe. A 16-year-old male patient presented to our clinic with complaints of swelling, pain, and disfigurement of the right foot first toe. On dermatological examination, there was edema, erythema, nail elevation, and a 3-4 mm nodule under the nail of the right foot first toe. Exophytic bone growth was seen in the medial distal phalanx on two-way graphs of the right foot first toe. The lesion was diagnosed as subungal exocytosis and excised by plastic surgery after treatment of the infection. We present our case to discuss the differential diagnosis of subungual exocytosis and emphasize that it can be diagnosed easily
Subungual ekzositoz; sık görülen benign bir kemik tümörüdür. Terminal falanksların distalinde ortaya çıkar, tırnak yatağının serbest kısmının altında pembe bir nodül olarak görülür. Adölesan ve genç erişkinlerde sıktır. Mekanik irritasyon ya da büyüme sonucu semptomatik hale gelir. Ağrı, tırnakta elevasyon, deformite ve enfeksiyona neden olabilir. En sık ayak birinci parmakta rastlanır. 16 yaşındaki erkek hasta kliniğimize sağ ayak birinci parmakta şişlik, ağrı, şekil bozukluğu şikayeti ile başvurdu. Dermatolojik muayenede; sağ ayak birinci parmakta ödem, eritem, tırnakta elevasyon, tırnak altında 3-4 mmlik nodül izlendi. Sağ ayak birinci parmağa yönelik çekilen iki yönlü grafide distal falanks medialinde ekzofitik kemik büyümesi görüldü. Subungual ekzositoz tanısı konulan hastanın lezyonu enfeksiyon tedavisinden sonra plastik cerrahi tarafından eksize edildi. Bu olgu ayırıcı tanıda subungual ekzositozu öncelikli olarak düşünmek, kolay tanı konabileceğini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.
  • Ward CM, Dittmer A. Subungual exostosis of the finger: Case report and review of the literature. Iowa Orthop J 2013; 33:228-31.
  • Karakaş A, Gürler D, Atalay B, Arıkan M, Karakoç Y, Güngör Ş ve ark. Subungual ekzostoz: Olgu sunumu. Acta Oncologica Turcica 2007;40:33-6.
  • Stanescu L, Popescu CF, Niculescu CE, Dumitrescu D, Mogoanta SS, Georgescu I. Subungual exostosis of the big toe. Rom J Morphol Embryol 2009; 50:501–3.
  • Lee SK, Jung MS, Lee YH, Gong HS, Kim JK, Baek GH. Two distinctive subungual pathologies: Subungual exostosis and subungual osteochondroma. Foot Ankle Int 2007;28:595-601.
  • Türkmen M, Türk BG, Dereli T. Subungual ekzositoz: Beş olguda cerrahi tedavi. T Klin J Dermatol 2010;20:158-62.
  • Tuzuner T, Kavak A, Ustundag N, Parlak AH. A painful subungual nodule: Subungual exostosis. Acta Orthop Traumatol Turc 2004;38:71-4.
  • Öztemür Z, Öztürk H, Bulut O, Aslan TT. Subungal Ekzositoz: 11 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005;27:143-6.
Other ID JA92RM36CN
Journal Section Case Report
Authors

Author: Fadime KILINÇ
Institution: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Düriye Deniz Demirseren
Institution: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Berrak AKŞAM
Institution: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Mustafa Erol DEMİRSEREN
Institution: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Ayşe AKBAŞ
Institution: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Özkay ÖZGÖR
Institution: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Ahmet METİN
Institution: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Dates

Publication Date : June 1, 2016

Bibtex @ { tchd547612, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {Şehit Ömer Halisdemir Cad. Kurtdereli Sok. No:10 ANKARA}, publisher = {University of Health Sciences}, year = {2016}, volume = {10}, pages = {144 - 145}, doi = {}, title = {Subungual Ekzositozlu Bir Çocuk Olgu}, key = {cite}, author = {KILINÇ, Fadime and Demirseren, Düriye Deniz and AKŞAM, Berrak and DEMİRSEREN, Mustafa Erol and AKBAŞ, Ayşe and ÖZGÖR, Özkay and METİN, Ahmet} }
APA KILINÇ, F , Demirseren, D , AKŞAM, B , DEMİRSEREN, M , AKBAŞ, A , ÖZGÖR, Ö , METİN, A . (2016). Subungual Ekzositozlu Bir Çocuk Olgu. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , 10 (2) , 144-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44326/547612
MLA KILINÇ, F , Demirseren, D , AKŞAM, B , DEMİRSEREN, M , AKBAŞ, A , ÖZGÖR, Ö , METİN, A . "Subungual Ekzositozlu Bir Çocuk Olgu". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 10 (2016 ): 144-145 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44326/547612>
Chicago KILINÇ, F , Demirseren, D , AKŞAM, B , DEMİRSEREN, M , AKBAŞ, A , ÖZGÖR, Ö , METİN, A . "Subungual Ekzositozlu Bir Çocuk Olgu". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 10 (2016 ): 144-145
RIS TY - JOUR T1 - Subungual Ekzositozlu Bir Çocuk Olgu AU - Fadime KILINÇ , Düriye Deniz Demirseren , Berrak AKŞAM , Mustafa Erol DEMİRSEREN , Ayşe AKBAŞ , Özkay ÖZGÖR , Ahmet METİN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 144 EP - 145 VL - 10 IS - 2 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Subungual Ekzositozlu Bir Çocuk Olgu %A Fadime KILINÇ , Düriye Deniz Demirseren , Berrak AKŞAM , Mustafa Erol DEMİRSEREN , Ayşe AKBAŞ , Özkay ÖZGÖR , Ahmet METİN %T Subungual Ekzositozlu Bir Çocuk Olgu %D 2016 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD KILINÇ, Fadime , Demirseren, Düriye Deniz , AKŞAM, Berrak , DEMİRSEREN, Mustafa Erol , AKBAŞ, Ayşe , ÖZGÖR, Özkay , METİN, Ahmet . "Subungual Ekzositozlu Bir Çocuk Olgu". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 10 / 2 (June 2016): 144-145 .
AMA KILINÇ F , Demirseren D , AKŞAM B , DEMİRSEREN M , AKBAŞ A , ÖZGÖR Ö , METİN A . Subungual Ekzositozlu Bir Çocuk Olgu. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2016; 10(2): 144-145.
Vancouver KILINÇ F , Demirseren D , AKŞAM B , DEMİRSEREN M , AKBAŞ A , ÖZGÖR Ö , METİN A . Subungual Ekzositozlu Bir Çocuk Olgu. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2016; 10(2): 145-144.