Year 2015, Volume 9 , Issue 3, Pages 167 - 170 2015-08-01

Testicular Tumors in Children: Single-Center Experience
Çocuklarda Testis Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi

Özlem BALCI [1] , Ayşe KARAMAN [2] , Gürses ŞAHİN [3] , İbrahim KARAMAN [4] , Ceyhun BOZKURT [5] , Ahmet ERTÜRK [6] , Yusuf Hakan ÇAVUŞOĞLU [7] , Şule YEŞİL [8] , İsmet Faruk ÖZGÜNER [9] , Zehra AYCAN [10] , Derya ERDOĞAN [11]


Objective: Pediatric testicular tumors are very rare and constitute only 1% of all pediatric solid tumors. There are some differences in management of pediatric testicular tumors. Herein we aimed to evaluate the patients who underwent surgery for pediatric testicular tumors in our clinic.Material and Methods: A retrospective review of all testicular tumors diagnosed between 2004 and 2014 was performed. We analyzed the clinical characteristics, demographic features, diagnostic procedures, treatment methods and outcome.Results: A total of 22 children with pediatric testicular tumors were identified. Ages varied from 3.5 months to 16.5 years. Twelve cases were germ-cell tumors (55%). Half of the patients presented with a painless scrotal mass. Most cases (82%) were on the left side. All this children underwent surgery. Radical inguinal orchiectomy was performed in 13 cases and a testis-sparing procedure was performed in 6 cases. Only testicular biopsy was performed in 3 cases because of a presumptive diagnosis of lymphoma. conclusion: Surgery is the standard treatment of testis tumors and is often enough by itself. Testis-preserving surgery appears to be a feasible option for benign tumors
Amaç: Çocuklarda testis tümörleri oldukça nadirdir ve çocukluk çağı solid tümörlerinin %1’ini oluşturur. Çocuklarda testis tümörlerine yaklaşımda farklılıklar mevcuttur. Çalışmada kliniğimizde testis tümörü nedeniyle cerrahi tedavi uygulanmış olan hastaların değerlendirilmesi yapıldı.Gereç ve Yöntemler: 2004-2014 yılları arasında tanı alan tüm testis tümörlü olgular geriye dönük olarak değerlendirildi. Klinik özellikleri, demografik özellikleri, tanı yöntemleri, tedavi yöntemleri ve sonuçları incelendi.Bulgular: Testis tümörü olan 22 çocuk çalışmaya alındı. Hastaların yaşları 3.5 ay ile 16.5 yaş arasında değişiyordu. Hastaların 12’sinde germ hücreli tümör tespit edildi (%55). Hastaların yarısı ağrısız tek taraflı skrotal kitle nedeniyle başvurdu. Çoğunluğu (%82) sol taraftaydı. Tüm hastalar opere edildi. On üç hastaya radikal inguinal orşiyektomi, 6 hastaya da testis koruyucu cerrahi uygulandı. Lenfoma düşünülen 3 hastadan ise sadece testis biyopsisi alındı.Sonuç: Testis tümörlerinin standart tedavisi cerrahidir ve çoğunlukla da tek başına yeterlidir. Benign tümörlerde testis koruyucu cerrahi uygun tedavi yöntemi olarak görülmektedir.
  • Ciftci AO, Bingöl-Koloğlu M, Şenocak ME, Tanyel FC, Büyükpamukçu M, Büyükpamukçu N. Testicular tumors in children. J Pediatr Surg 2001;36:1796-801.
  • Yılmaz Ö, Genç A, Taneli C. Çocukluk çağı testis tümörleri. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2005;1:46-50.
  • Zamilpa I, Koyle MA. Pediatric testicular tumors. In: Mattei P, (ed). Fundamentals of Pediatric Surgery. New York: Springer, 2011:749- 53.
  • Lee JJ, Dairiki Shortliffe LM. Undescended testes and testicular tumors. In: Holcomb III GW, Murphy PJ, Ostlie DJ, (eds). Ashcraft’s Pediatric Surgery. Philadelphia: Elsevier, Saunders, Ch. 51 2014; 689-701.
  • Bujons A, Sfulcini JC, Pascual M, Feu OA, Garat JM, Villavicencio H. Prepubertal testicular tumours and efficacy of testicular preserving surgery. BJU Int 2011;107:1812-6.
  • Khemakhem R, Ahmed YB, Jlidi S, Nouira F, Fdhila F, Charieg A, et al. Testicular tumours in prepubertal children: About eight cases. Afr J Paediatr Surg 2013;10:176-9.
  • Cecchetto G. Gonadal germ cell tumors in children and adolescents. J Indian Assoc Pediatr Surg 2014;19:189-94.
  • Hisamatsu E, Takagi S, Nakagawa Y, Sugita Y, Yoshino K, Ueoka K, Tanikaze S. Prepubertal testicular tumors: A 20-year experience with 40 cases. Int J Urol 2010;17;956–9.
  • Taskinen S, Fagerholm R, Aronniemi J, Rintala R, Taskinen M. Testicular tumors in children and adolescents. J Pediatr Urol 2008;4:134-7.
  • Aycan Z, Baş VN, Çetinkaya S, Yılmaz Ağladıoğlu S, Tiryaki T. Prevalence and long-term follow-up outcomes of testicular adrenal rest tumours in children and adolescent males with congenital adrenal hyperplasia. Clin Endocrinol (Oxf) 2013;78:667-72.
Other ID JA62UU83PT
Journal Section Research Article
Authors

Author: Özlem BALCI
Institution: Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanes

Author: Ayşe KARAMAN
Institution: Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanes

Author: Gürses ŞAHİN
Institution: Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanes

Author: İbrahim KARAMAN
Institution: Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanes

Author: Ceyhun BOZKURT
Institution: Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanes

Author: Ahmet ERTÜRK
Institution: Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanes

Author: Yusuf Hakan ÇAVUŞOĞLU
Institution: Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanes

Author: Şule YEŞİL
Institution: Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanes

Author: İsmet Faruk ÖZGÜNER
Institution: Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanes

Author: Zehra AYCAN
Institution: Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanes

Author: Derya ERDOĞAN
Institution: Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanes

Dates

Publication Date : August 1, 2015

Bibtex @ { tchd548024, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {Şehit Ömer Halisdemir Cad. Kurtdereli Sok. No:10 ANKARA}, publisher = {University of Health Sciences}, year = {2015}, volume = {9}, pages = {167 - 170}, doi = {}, title = {Çocuklarda Testis Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi}, key = {cite}, author = {BALCI, Özlem and KARAMAN, Ayşe and ŞAHİN, Gürses and KARAMAN, İbrahim and BOZKURT, Ceyhun and ERTÜRK, Ahmet and ÇAVUŞOĞLU, Yusuf Hakan and YEŞİL, Şule and ÖZGÜNER, İsmet Faruk and AYCAN, Zehra and ERDOĞAN, Derya} }
APA BALCI, Ö , KARAMAN, A , ŞAHİN, G , KARAMAN, İ , BOZKURT, C , ERTÜRK, A , ÇAVUŞOĞLU, Y , YEŞİL, Ş , ÖZGÜNER, İ , AYCAN, Z , ERDOĞAN, D . (2015). Çocuklarda Testis Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , 9 (3) , 167-170 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44341/548024
MLA BALCI, Ö , KARAMAN, A , ŞAHİN, G , KARAMAN, İ , BOZKURT, C , ERTÜRK, A , ÇAVUŞOĞLU, Y , YEŞİL, Ş , ÖZGÜNER, İ , AYCAN, Z , ERDOĞAN, D . "Çocuklarda Testis Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 9 (2015 ): 167-170 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44341/548024>
Chicago BALCI, Ö , KARAMAN, A , ŞAHİN, G , KARAMAN, İ , BOZKURT, C , ERTÜRK, A , ÇAVUŞOĞLU, Y , YEŞİL, Ş , ÖZGÜNER, İ , AYCAN, Z , ERDOĞAN, D . "Çocuklarda Testis Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 9 (2015 ): 167-170
RIS TY - JOUR T1 - Çocuklarda Testis Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi AU - Özlem BALCI , Ayşe KARAMAN , Gürses ŞAHİN , İbrahim KARAMAN , Ceyhun BOZKURT , Ahmet ERTÜRK , Yusuf Hakan ÇAVUŞOĞLU , Şule YEŞİL , İsmet Faruk ÖZGÜNER , Zehra AYCAN , Derya ERDOĞAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 170 VL - 9 IS - 3 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Çocuklarda Testis Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi %A Özlem BALCI , Ayşe KARAMAN , Gürses ŞAHİN , İbrahim KARAMAN , Ceyhun BOZKURT , Ahmet ERTÜRK , Yusuf Hakan ÇAVUŞOĞLU , Şule YEŞİL , İsmet Faruk ÖZGÜNER , Zehra AYCAN , Derya ERDOĞAN %T Çocuklarda Testis Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi %D 2015 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD BALCI, Özlem , KARAMAN, Ayşe , ŞAHİN, Gürses , KARAMAN, İbrahim , BOZKURT, Ceyhun , ERTÜRK, Ahmet , ÇAVUŞOĞLU, Yusuf Hakan , YEŞİL, Şule , ÖZGÜNER, İsmet Faruk , AYCAN, Zehra , ERDOĞAN, Derya . "Çocuklarda Testis Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 9 / 3 (August 2015): 167-170 .
AMA BALCI Ö , KARAMAN A , ŞAHİN G , KARAMAN İ , BOZKURT C , ERTÜRK A , ÇAVUŞOĞLU Y , YEŞİL Ş , ÖZGÜNER İ , AYCAN Z , ERDOĞAN D . Çocuklarda Testis Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2015; 9(3): 167-170.
Vancouver BALCI Ö , KARAMAN A , ŞAHİN G , KARAMAN İ , BOZKURT C , ERTÜRK A , ÇAVUŞOĞLU Y , YEŞİL Ş , ÖZGÜNER İ , AYCAN Z , ERDOĞAN D . Çocuklarda Testis Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2015; 9(3): 170-167.