Year 2015, Volume 9 , Issue 3, Pages 184 - 188 2015-08-01

The Importance of the Pediatric Appendicitis Score and Ultrasonographic Findings for the Diagnosis of Acute Appendicitis in the Pediatric Emergency Department
Çocuk Acil Servisinde Akut Apandisit Tanısı İçin Pediatrik Apandisit Skorlamasının ve Ultrasonografi Bulgularının Değerleri

Serçin Taşar [1] , Medine Ayşin Taşar [2] , Nihan Karaman Ayyıldız [3] , Latife Güder [4] , Fatma İnci Arıkan [5] , Yıldız Bilge Dallar [6]


Objective: Acute appendicitis is an emergency surgical disorder that is common in the pediatric population but the diagnosis may be difficult. We aimed to investigate the pediatric appendicitis score (PAS) and ultrasonographic (US) findings in the diagnosis of acute appendicitis.Material and Methods: A total of 220 children aged 2 to 18 years who had presented to the pediatric emergency department with acute abdominal pain and thought to have acute appendicitis with the history and physical examination findings were included in this prospective study. All pediatric appendicitis scores were assigned by the same physician. An outside appendix diameter of 6 mm or more on US was considered abnormal. Based on the histopathological findings, two groups were defined as the acute appendicitis group and other medical conditions group. The scoring system and US results were compared between the two groups.Results: Ninety-three (42.3%) of the 220 patients admitted with a diagnosis of acute appendicitis underwent surgery. Eighty-one (87.1%) surgical group patients had acute appendicitis histopathologically. The median PAS of patients that had acute appendicitis was 8 while the median of the other group was 3 (p=0.001). The sensitivity of PAS was 58.0% with a specificity of 94.9%. There were 43 patients (19.5%) who had appendicitis on US with a clinical score of 8 or more. The sensitivity was 44.4% and the specificity was 94.9% in cases that were both score and US positive Conclusion: The pediatric appendicitis score was significantly higher in children who had a final acute appendicitis diagnosis. The pediatric appendicitis score and US had low value, both alone and in combination, in the diagnosis of acute appendicitis in pediatric emergency department. However, PAS may be safely used alone or in combination with US to rule out acute appendicitis.
Amaç: Akut apandisit, pediatrik yaş grubunda sık karşılaşılan ve tanı konmasında güçlük yaşanabilen acil cerrahi durumlardan biridir. Akut apandisit tanısında pediatrik apandisit skorlaması ve ultrasonografi bulgularının değerlendirilmesi amaçlandı.Gereç ve Yöntemler: Çocuk acile akut karın ağrısı şikayeti ile başvuran, klinisyen tarafından öykü ve fizik muayene ile akut apandisit düşünülen 2-18 yaş arasında 220 olgu prospektif olarak çalışmaya kabul edildi. Pediatrik apandisit skorlaması tek hekim tarafından uygulandı. Ultrasonografide dıştan dışa ölçülen apandiks çapı 6 milimetre ve üstündeki değerler patolojik kabul edildi. Histopatolojik olarak tanı konan olgular akut apandisit, diğer grup tıbbi nedenler olarak gruplandı. İki grup arasında skorlama sistemi ve ultrasonografi sonuçları karşılaştırıldı.Bulgular: Akut apandisit ön tanısı ile kabul edilen 220 olgunun %42.3’üne (93 hasta) cerrahi uygulandı. Cerrahi uygulanan olguların 81’inin (%87.1) histopatolojik tanısı akut apandisit olarak geldi. Akut apandisit tanısı alan olguların pediatrik apandisit skoru ortancası 8 (1-10), diğer grubun ortancası 3 (0-9) olarak bulundu (p=0.001). Pediatrik apandisit skoru duyarlılığı %58.0, seçiciliği %94.9 bulundu. Ultrasonografide apandisit saptanan ve klinik skor sekiz ve üzerinde olan 43 (% 19.5) olgu mevcuttu. İkisi de (+) olan olgularda duyarlılık %44.4, seçicilik %94.9 olarak saptandı.Sonuç: Akut apandisit tanısı konan çocuklarda pediatrik apandisit skoru değeri belirgin yüksek saptandı. Çocuk acil servisinde, pediatrik apandisit skoru ve ultrasonografinin hem tek tek ve hem de beraber olarak akut apandisit tanısını koymada değeri düşük bulundu. Fakat akut apandisiti dışlamada, pediatrik apandisit skoru tek başına veya ultrasonografi ile beraber güvenli bir şekilde kullanılabilir.
 • Kharbanda AB, Stevenson MD, Macias CG, Sinclair K, Dudley NC, Bennett J, et al. Interrater reliability of clinical findings in children with possible appendicitis. Pediatrics 2012;129:695-700.
 • Escribá A, Gamell AM, Fernández Y, Quintillá JM, Cubells CL. Prospective validation of two systems of classification for the diagnosis of acute appendicitis. Pediatr Emerg Care 2011;27: 165-9.
 • Myers AL, Williams RF, Giles K, Waters TM, Eubanks JW 3rd, Hixson SD, et al. Hospital cost analysis of a prospective, randomized trial of early vs. interval appendectomy for perforated appendicitis in children. J Am Coll Surg 2012; 214:427-34.
 • Aiken JJ, Oldham KT. Acute appendicitis. In: Kleigman S, Geme ST, Behrman S, (eds). Nelson Textbook of Pediatrics. 19th ed. Philadelphia, PA: Saunders. 2011:1349-55.
 • Blakely ML, Williams R, Dassinger MS, Eubanks JW 3rd, Fischer P, Huang EY, et al. Early vs interval appendectomy for children with perforated appendicitis. Arch Surg 2011;146:660-5.
 • Schneider C, Kharbanda A, Bachur R. Evaluating appendicitis scoring systems using a prospective pediatric cohort. Ann Emerg Med 2007;49:778-84.
 • Shera AH, Nizami FA, Malik AA, Naikoo ZA, Wani MA. Clinical scoring system for diagnosis of acute appendicitis in children. Indian J Pediatr 2011; 78:287-90.
 • Palabiyik F, Kayhan A, Cimilli T, Toksoy N, Bayramoglu S, Aksoy S. Çocuk apandisitlerinde direkt batın grafisi ve ultrason bulgularının karşılaştırılması. Marmara Medical Journal 2008;21:203-9.
 • Goldin AB, Khanna P, Thapa M, McBroom JA, Garrison MM, Parisi MT. Revised ultrasound criteria for appendicitis in children improve diagnostic accuracy. Pediatr Radiol 2011;41:993-9.
 • Erbay G, Karadeli E, Koç Z. Çocukluk çağı apandisit tanısında ultrasonografi ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;37:84-9.
 • Samuel M. Pediatric appendicitis score. J Pediatr Surg 2002;37:877-81.
Other ID JA89PP33RR
Journal Section Research Article
Authors

Author: Serçin Taşar
Institution: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Author: Medine Ayşin Taşar
Institution: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Author: Nihan Karaman Ayyıldız
Institution: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Author: Latife Güder
Institution: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Author: Fatma İnci Arıkan
Institution: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Author: Yıldız Bilge Dallar
Institution: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dates

Publication Date : August 1, 2015

Bibtex @ { tchd548033, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {Şehit Ömer Halisdemir Cad. Kurtdereli Sok. No:10 ANKARA}, publisher = {University of Health Sciences}, year = {2015}, volume = {9}, pages = {184 - 188}, doi = {}, title = {Çocuk Acil Servisinde Akut Apandisit Tanısı İçin Pediatrik Apandisit Skorlamasının ve Ultrasonografi Bulgularının Değerleri}, key = {cite}, author = {Taşar, Serçin and Taşar, Medine Ayşin and Ayyıldız, Nihan Karaman and Güder, Latife and Arıkan, Fatma İnci and Dallar, Yıldız Bilge} }
APA Taşar, S , Taşar, M , Ayyıldız, N , Güder, L , Arıkan, F , Dallar, Y . (2015). Çocuk Acil Servisinde Akut Apandisit Tanısı İçin Pediatrik Apandisit Skorlamasının ve Ultrasonografi Bulgularının Değerleri. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , 9 (3) , 184-188 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44341/548033
MLA Taşar, S , Taşar, M , Ayyıldız, N , Güder, L , Arıkan, F , Dallar, Y . "Çocuk Acil Servisinde Akut Apandisit Tanısı İçin Pediatrik Apandisit Skorlamasının ve Ultrasonografi Bulgularının Değerleri". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 9 (2015 ): 184-188 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44341/548033>
Chicago Taşar, S , Taşar, M , Ayyıldız, N , Güder, L , Arıkan, F , Dallar, Y . "Çocuk Acil Servisinde Akut Apandisit Tanısı İçin Pediatrik Apandisit Skorlamasının ve Ultrasonografi Bulgularının Değerleri". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 9 (2015 ): 184-188
RIS TY - JOUR T1 - Çocuk Acil Servisinde Akut Apandisit Tanısı İçin Pediatrik Apandisit Skorlamasının ve Ultrasonografi Bulgularının Değerleri AU - Serçin Taşar , Medine Ayşin Taşar , Nihan Karaman Ayyıldız , Latife Güder , Fatma İnci Arıkan , Yıldız Bilge Dallar Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 184 EP - 188 VL - 9 IS - 3 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Çocuk Acil Servisinde Akut Apandisit Tanısı İçin Pediatrik Apandisit Skorlamasının ve Ultrasonografi Bulgularının Değerleri %A Serçin Taşar , Medine Ayşin Taşar , Nihan Karaman Ayyıldız , Latife Güder , Fatma İnci Arıkan , Yıldız Bilge Dallar %T Çocuk Acil Servisinde Akut Apandisit Tanısı İçin Pediatrik Apandisit Skorlamasının ve Ultrasonografi Bulgularının Değerleri %D 2015 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD Taşar, Serçin , Taşar, Medine Ayşin , Ayyıldız, Nihan Karaman , Güder, Latife , Arıkan, Fatma İnci , Dallar, Yıldız Bilge . "Çocuk Acil Servisinde Akut Apandisit Tanısı İçin Pediatrik Apandisit Skorlamasının ve Ultrasonografi Bulgularının Değerleri". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 9 / 3 (August 2015): 184-188 .
AMA Taşar S , Taşar M , Ayyıldız N , Güder L , Arıkan F , Dallar Y . Çocuk Acil Servisinde Akut Apandisit Tanısı İçin Pediatrik Apandisit Skorlamasının ve Ultrasonografi Bulgularının Değerleri. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2015; 9(3): 184-188.
Vancouver Taşar S , Taşar M , Ayyıldız N , Güder L , Arıkan F , Dallar Y . Çocuk Acil Servisinde Akut Apandisit Tanısı İçin Pediatrik Apandisit Skorlamasının ve Ultrasonografi Bulgularının Değerleri. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2015; 9(3): 188-184.