Year 2015, Volume 9 , Issue 3, Pages 198 - 202 2015-08-01

Poisoning in Childhood: A Single Institution’s Experience
Çocukluk Çağında Zehirlenme: Tek Merkez Deneyimi

Veysel Nijat Baş [1] , Ümit Murat Şahiner [2] , Burcu Aslan [3] , Yasemin Altuner Torun [4]


Objective: Poisoning and suicide in children are still important problems throughout the world. In the present study we aimed to present the etiology, clinical features, outcomes and other characteristics of childhood poisoning and suicide in a developing European country.Material and Methods: The medical records of children, aged 0-18 years, admitted to the pediatric emergency department with acute poisoning were analysed retrospectively. The toxic agent, amount, route of intake, reason and time elapsed between the substance intake and admission were evaluated.Results: A total of 297 children with acute poisoning were analysed, The median age was 3.8 years (range 1 months to 17 years) and the Male/Female ratio was 134/163. Of the total 51.9%, were below 4 years of age. It was noted that 73.1% of poisoning cases were accidental. Poisoning mostly occurred via the oral route at 87.9%. The most common etiological drug was a non-steroidal anti-inflammatory drug at 3.1%. 235 out of 297 (79.1%) children were poisoned by a single intoxicant. Nearly 89.6% of the cases presented within the first 6 hours. Accidental poisoning was seen mostly in younger children, with a single intoxicant, in the summer months, and during the daytime while suicidal poisonings occurred at an older age, with multiple intoxicants, in the winter months and during the night hours. conclusion: It is seen that poisoning in young children occurs during daylight hours and can be preventable. It is therefore important to increase the awareness of the families about the precautions that should be taken to protect the young children from poisoning. In addition, characteristics of the suicides and the reasons behind them must be clearly documented in every population to prevent undesirable results
Amaç: Çocukluk çağında zehirlenme ve intihar olguları tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur. Çalışmada, gelişmekte olan bir Avrupa ülkesinde çocukluk çağındaki zehirlenme ve intiharın etiyolojisi, klinik özellikleri, sonuçları ve diğer özelliklerini saptamak amaçlandı.Gereç ve Yöntemler: Akut zehirlenme ile çocuk acil servisine başvuran, yaşı 0-18 yıl arasında, tıbbi kayıtları olan çocuklar geriye dönük olarak değerlendirildi. Çocukların tıbbi kayıtlarından toksik madde çeşidi, miktarı, alım yolu, nedeni, madde alımı ve başvuru arasında geçen süre değerlendirildi.Bulgular: Akut zehirlenme ile çalışmaya kabul edilen 297 çocuğun ortanca yaşı 3.8 yıl (aralık 1 ay-17 yaş) olarak saptandı. Erkek/kız oranı yaklaşık 0.8 olarak bulundu. Olguların %51.9’u 4 yaşın altındaydı. Zehirlenme olgularının %73.1’inin kaza sonucu olduğu saptandı. En yaygın zehirlenme etkeni non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar %3.1’di. 297 çocuktan 235’i (%79.1) tek bir zehirlenme etkeni ile zehirlendi. Olguların yaklaşık %89.6’sı ilk 6 saat içinde başvurdu. Kaza sonucu zehirlenmeler çoğunlukla küçük çocuklarda, tek zehirlenme etkeni ile yaz aylarında ve gündüz gözlenirken, intihara bağlı zehirlenmeler ileri yaşlarda, birden fazla zehirlenme etkeni ile, kış aylarında ve gece saatlerinde meydana geldi.Sonuç: Küçük yaştaki çocuklardaki zehirlenmelerin gündüz saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle önlenebilir olduğu görülmektedir. Bu nedenle küçük yaştaki çocukların bakımı sırasında, zehirlenmemesi için alınması gereken önlemler konusunda ailelerin bilincini artırmak önemlidir. Buna ek olarak istenmeyen sonuçları önlemek için her toplumda intiharın özellikleri ve bunların arkasındaki nedenler açıkça ortaya konulmalıdır.
  • Gauvin F, Bailey B, Bratton SL. Hospitalizations for pediatric intoxication in Washington state, 1987–1997. Arch Pediatr Adolesc Med 2001; 155: 1105-10.
  • Yates KM. Accidental poisoning in New Zealand. Emergency Medicine 2003; 15: 244-9.
  • Lamireau T, Llanas B, Kennedy A, Fayon M, Penouil F, Favarell- Garrigues J-C, et al. Epidemiology of poisoning in children: A 7-year survey in a paediatric emergency care unit. Eur J Emerg Med 2002;9:9-14.
  • Koplin B, Agathen J. Suicidality in children and adolescents: A review. Curr Opin Pediatr 2002;14:713-51.
  • Özdoğan H, Davutoğlu M, Boşnak M, Tutanc M, Haspolat K. Pediatric poisonings in Southeast of Turkey: Epidemiological and clinical aspects. Hum & Exp Toxic 2008; 27: 45-8.
  • Kondolot M, Akyıldız B, Görözen F, Kurtoglu S, Patıroglu T. Evaluation of the poisoning cases admitted to the emergency department. Çocuk Saglıgı ve Hastalıkları Dergisi 2009; 52: 68-74.
  • Akbay-Öntürk Y, Uçar B. Evaluation of the childhood poisonings retrospectively in the district of Eskisehir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003; 46: 103-13.
Other ID JA58RD99TS
Journal Section Research Article
Authors

Author: Veysel Nijat Baş
Institution: Kayseri Training and Research Hospital, Departments of Pediatrics, Kayseri, Turkey

Author: Ümit Murat Şahiner
Institution: Kayseri Training and Research Hospital, Departments of Pediatrics, Kayseri, Turkey

Author: Burcu Aslan
Institution: Kayseri Training and Research Hospital, Departments of Pediatrics, Kayseri, Turkey

Author: Yasemin Altuner Torun
Institution: Kayseri Training and Research Hospital, Departments of Pediatrics, Kayseri, Turkey

Dates

Publication Date : August 1, 2015

Bibtex @ { tchd548038, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {Şehit Ömer Halisdemir Cad. Kurtdereli Sok. No:10 ANKARA}, publisher = {Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {9}, pages = {198 - 202}, doi = {}, title = {Çocukluk Çağında Zehirlenme: Tek Merkez Deneyimi}, key = {cite}, author = {Baş, Veysel Nijat and Şahiner, Ümit Murat and Aslan, Burcu and Torun, Yasemin Altuner} }
APA Baş, V , Şahiner, Ü , Aslan, B , Torun, Y . (2015). Çocukluk Çağında Zehirlenme: Tek Merkez Deneyimi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , 9 (3) , 198-202 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44341/548038
MLA Baş, V , Şahiner, Ü , Aslan, B , Torun, Y . "Çocukluk Çağında Zehirlenme: Tek Merkez Deneyimi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 9 (2015 ): 198-202 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44341/548038>
Chicago Baş, V , Şahiner, Ü , Aslan, B , Torun, Y . "Çocukluk Çağında Zehirlenme: Tek Merkez Deneyimi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 9 (2015 ): 198-202
RIS TY - JOUR T1 - Çocukluk Çağında Zehirlenme: Tek Merkez Deneyimi AU - Veysel Nijat Baş , Ümit Murat Şahiner , Burcu Aslan , Yasemin Altuner Torun Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 198 EP - 202 VL - 9 IS - 3 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Çocukluk Çağında Zehirlenme: Tek Merkez Deneyimi %A Veysel Nijat Baş , Ümit Murat Şahiner , Burcu Aslan , Yasemin Altuner Torun %T Çocukluk Çağında Zehirlenme: Tek Merkez Deneyimi %D 2015 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD Baş, Veysel Nijat , Şahiner, Ümit Murat , Aslan, Burcu , Torun, Yasemin Altuner . "Çocukluk Çağında Zehirlenme: Tek Merkez Deneyimi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 9 / 3 (August 2015): 198-202 .
AMA Baş V , Şahiner Ü , Aslan B , Torun Y . Çocukluk Çağında Zehirlenme: Tek Merkez Deneyimi. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2015; 9(3): 198-202.
Vancouver Baş V , Şahiner Ü , Aslan B , Torun Y . Çocukluk Çağında Zehirlenme: Tek Merkez Deneyimi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2015; 9(3): 202-198.