Year 2015, Volume 9 , Issue 2, Pages 119 - 123 2015-06-01

Knowledge and Attitudes of Mothers About Constipation
Annelerin Kabızlık Hakkındaki Bilgi ve Tutumları

Tülin Çataklı [1] , Semra İçöz [2] , Yıldız Dallar Bilge [3]


Objective: The aim of this study was to identify the socio-demographic characteristics of children suffering from constipation, find out how their mothers assess constipation and understand their attitude regarding treatment. Material and Methods: The study was conducted on 120 mothers who presented at the Child Health and Diseases Polyclinic of Ankara Education and Research Hospital from April 2011 to April 2013 for their 12 to 72 months old children having a constipation problem. This was a descriptive study for which data were obtained by face-to-face administration of questionnaires. Collected data were analyzed by using numeric, percentile and Chi square distribution methods. Results: Among all children with constipation in the study, 59.1% were in the 37-72 months old group and 51.6% of them were girls; 82.5% of the cases had started additional nutrition before the age of six months. As regards the accompanying complaints of constipation, 61.6% of the mothers declared abdominal pain and 49.1% of them declared painful evacuation; 61.6% of the mothers declared they had others with constipation in their families. As the cause of the constipation problem, 67.5% of the mothers thought that it was because their children did not eat soupy dishes, 19.1% of them thought that it was because they don’t like sitting on the toilet and 8.3% of them thought that it was because they could not get used to the toilets in their schools; 78.3% of the mothers declared that they tried get their child potty trained during their 24-36 months old period; 47.3% of the mothers with 12-36 months old children declared they used “rectal suppositories” and 49.2% of the mothers having 36-72 months old children declared they used “constipation syrup” for treating the constipation problem of their children Conclusion: Starting additional nutrition at an early age, quality of nutrition, age of potty training and having family members with constipation problem are risk factors for constipation. Abdominal pain and hard-painful evacuation are the common complaints among these children with constipation. Rejecting going to the toilet due to painful evacuation is a commonly observed behavioral change during the constipation period. Mothers use “rectal suppositories” and/or “constipation syrup” to treat the condition. Informing the mother about nutrition, potty training and constipation treatment will make it easier to overcome a constipation problem
Amaç: Kabızlık sorunu yaşayan çocukların ve annelerinin sosyo-demografik özelliklerini, annelerin kabızlık hakkındaki gözlemlerini ve çözüm konusundaki tutumlarını belirlemektir.Gereç ve Yöntemler: Çalışma Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ne 1 Nisan 2011- 30 Nisan 2013 tarihleri arasında, kabızlık yakınması ile başvuran 12-72 ay yaş aralığında çocuğu olan 120 anne ile yapıldı. Tanımlayıcı nitelikte gerçekleştirilen çalışmanın verileri yüz yüze anket formu uygulayarak elde edildi. Veriler; sayı, yüzde ve Ki-Kare analizleriyle değerlendirildi.Bulgular: Çalışmaya katılan çocukların %59.1’i 37-72 ay grubunda, %51.6’sı kızdı. Olguların %82.5’i ek beslenmeye altı aydan önce başlamıştı. Annelerin %61.6’sı kabızlığa eşlik eden yakınma olarak karın ağrısı, %49.1’i ağrılı dışkılama tarif etti. Ailelerinde kabızlık öyküsü olduğunu ifade eden annelerin sıklığı %61.6’di. Annelerin %67.5’i çocuklarının “sulu yemek yemediklerinden”, %19.1’i “tuvalette oturmayı istemediklerinden”, %8.3’ü “okul tuvaletine alışamadığından” dolayı kabız olduğunu düşünmekteydi. Annelerin %78.3’ü tuvalet eğitimini çocuklarına 24-36 aylıkken kazandırmaya çabaladıklarını ifade etti. Kabızlık sorununun çözümünde 12-36 ay arasında çocuğu olan annelerin %47.3’ü “kabızlık fitili”, 36-72 ay arasında çocuğu olan annelerin %49.2’si “kabızlık şurubu” kullandıklarını ifade etti.Sonuç: Erken ek gıdaya başlama, beslenmenin niteliği, tuvalet eğitimini kazandırma yaşı, aile bireylerinde kabızlık yakınmasının olması kabızlık için risk faktörleri olarak sıralanabilir. Karın ağrısı ve sert- ağrılı dışkılama en sık görülen yakınmalardır. Ağrılı dışkılama nedeniyle tuvalete gitmeyi reddetme kabızlık döneminde sık görülen huy değişikliğidir. Kabızlık sorununun çözümünde anneler “kabızlık fitili” ve/veya” “kabızlık şurubu” kullanmaktadır. Beslenme, tuvalet eğitimi ve kabızlığın tedavisi hakkında annelerin bilgilendirilmesi sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır.
  • Voskuijl WP, van Ginkel R, Benninga MA, Hart GA, Taminiau JA, Boeckxstaens GE. New insight into rectal function in pediatric defecation disorders: Disturbed rectal compliance is an essential mechanism in pediatric constipation. J Pediatr 2006;48:62-7.
  • Kocaay P, Egritas O, Dalgıc B. Normal defecationpattern, frequency of constipation and factors relatedt oconstipation in Turkish children 0-6 years old. Turk J Gastroenterol 2011;22:369-75.
  • Van den Berg MM, Benninga MA, Di Lorenzo C. Childhood consti- pation: A systematic review. Am J Gastroenterol 2006;101:2401-9.
  • Biggs WS, Dery WH. Evaluation and treatment of constipation in infants and children. Am Fam Physician 2006;73:469-77.
  • Borowitz SM, Cox DJ, Tam A, Ritterband LM, Sutphen JL, Penberthy JK. Precipitants of constipation during early childhood. J Am Board Fam Pract 2003;16:213-8.
  • İnan M, Aydıner CY, Tokuç B, Aksu B, Ayvaz S, Ayhan S, et al. Factors associated with childhood constipation. J Paediatr Child Health 2007;43:700-6.
  • Shekhar C, Monaghan PJ, Morris J, Issa B, Whorwell PJ, Keevil B, et al. Rome III functional constipation and irritable bowel syndrome with constipation are similar disorders within a spectrum of sensi- tization, regulated by serotonin. Gastroenterology 2013;145:749– 57.
  • Özen H. Çocuklarda kabızlık ve dışkı kaçırma. Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35:135-42.
  • Gomes RC, Maranhao HS, Pedrosa Lde F, Morais MB. Fiber and nutrients in constipated children. Gastroenterol 2003; 40:181-7.
  • Ahmad T, Banez GA, Steffen RM, et al. Defecation anxiety in children with functional constipation. Am J Gastroenterol 2003; 98:267- 8.
Other ID JA79AC28TG
Journal Section Research Article
Authors

Author: Tülin Çataklı
Institution: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Semra İçöz
Institution: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Yıldız Dallar Bilge
Institution: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Ankara, Türkiye

Dates

Publication Date : June 1, 2015

Bibtex @ { tchd548111, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {Şehit Ömer Halisdemir Cad. Kurtdereli Sok. No:10 ANKARA}, publisher = {University of Health Sciences}, year = {2015}, volume = {9}, pages = {119 - 123}, doi = {}, title = {Annelerin Kabızlık Hakkındaki Bilgi ve Tutumları}, key = {cite}, author = {Çataklı, Tülin and İçöz, Semra and Bilge, Yıldız Dallar} }
APA Çataklı, T , İçöz, S , Bilge, Y . (2015). Annelerin Kabızlık Hakkındaki Bilgi ve Tutumları. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , 9 (2) , 119-123 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44344/548111
MLA Çataklı, T , İçöz, S , Bilge, Y . "Annelerin Kabızlık Hakkındaki Bilgi ve Tutumları". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 9 (2015 ): 119-123 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44344/548111>
Chicago Çataklı, T , İçöz, S , Bilge, Y . "Annelerin Kabızlık Hakkındaki Bilgi ve Tutumları". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 9 (2015 ): 119-123
RIS TY - JOUR T1 - Annelerin Kabızlık Hakkındaki Bilgi ve Tutumları AU - Tülin Çataklı , Semra İçöz , Yıldız Dallar Bilge Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 123 VL - 9 IS - 2 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Annelerin Kabızlık Hakkındaki Bilgi ve Tutumları %A Tülin Çataklı , Semra İçöz , Yıldız Dallar Bilge %T Annelerin Kabızlık Hakkındaki Bilgi ve Tutumları %D 2015 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Çataklı, Tülin , İçöz, Semra , Bilge, Yıldız Dallar . "Annelerin Kabızlık Hakkındaki Bilgi ve Tutumları". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 9 / 2 (June 2015): 119-123 .
AMA Çataklı T , İçöz S , Bilge Y . Annelerin Kabızlık Hakkındaki Bilgi ve Tutumları. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2015; 9(2): 119-123.
Vancouver Çataklı T , İçöz S , Bilge Y . Annelerin Kabızlık Hakkındaki Bilgi ve Tutumları. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2015; 9(2): 123-119.