Year 2015, Volume 9 , Issue 2, Pages 131 - 133 2015-06-01

A Non-Endemic Disease in the Marmara Region: Visceral Leishmaniasis
Marmara Bölgesinde Endemik Olmayan Bir Hastalık: Visseral Leishmaniasis

Özlem Tüfekçi [1] , Gül Tokgöz [2] , Emine Zengin [3]


Visceral Leishmaniasis (VL) is a life-threatening systemic infectious disease affecting the reticuloendothelial system. The disease is caused by a protozoan parasite of the genus Leishmaniasis and is endemic in many parts of the world. Visceral Leishmaniasis has been reported to be endemic in the Aegean, Mediterranean and Southeast Anatolia regions of Turkey and sporadic in other regions. Herein we present an 8-year-old male living in İzmit who presented at the Kocaeli Derince Training and Research Hospital with complaints of fever, fatigue and weight loss, was diagnosed with VL and was successfully treated with liposomal amphotericin-B. It must be kept in mind that VL can be seen in non-endemic areas due to changing environmental conditions, poor living standards and migration and should be considered in the differential diagnosis of patients presenting with fever, weight loss, massive splenomegaly and pancytopenia
Visseral Leishmaniasis (VL) retiküloendotelyal sistemi etkileyen ve hayatı tehdit eden sistemik bir enfeksiyon hastalığıdır. Leishmania cinsinden protozoon olan parazitin neden olduğu bu hastalık, dünyada bir çok ülkede endemiktir. Visseral Leishmaniasis ülkemizde Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde endemik, diğer bölgelerde ise sporadik olarak görülmektedir. Burada İzmit’te yaşayan ve ateş yüksekliği, halsizlik, kilo kaybı yakınmaları ile getirildiği Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma hastanesinde yapılan incelemeler sonucunda VL tanısı alıp lipozomal amfoterisin-B ile başarı ile tedavi edilen 8 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur. Visseral leishmaniasisin değişen çevresel şartlar, kötü yaşam koşulları ve göçler nedeni ile endemik olmadığı bölgelerde de görülebileceği unutulmamalı ve ateş, kilo kaybı, masif splenomegali ve pansitopeni ayırıcı tanısında mutlaka düşünülmelidir.
 • McGwire BS, Satoskar AR. Leishmaniasis: Clinical syndromes and treatment. QJM 2014;107:7-14.
 • Minodier P, Garnier JM. Childhood visceral leishmaniasis in Provence. Arch Pediatr 2000;7:572-7.
 • World Health Organisation. Control of the Leishmaniasis: Report of a meeting of the WHO Expert Committee on the Control of the Leishmaniasis, 22-26 March 2010. Geneva: WHO Technical Report Series no:949.
 • Stockdale L, Newton R. A review of preventative methods against human leishmaniasis infection. PLoS Negl Trop Dis 2013;7:e2278.
 • Günay Ü, Baytan B, Güneş AM. Çocukluk çağında Kala-Azar. Güncel Pediatri 2005;3:86-9.
 • Ok UZ, Balcıoglu IC, Taylan Özkan A, Özensoy S, Özbel Y. Leishmaniasis in Turkey. Acta Trop 2002; 84:43-8.
 • Kurşun E, Turunç T, Demiroğlu YZ, Solmaz S, Arslan H. On dört erişkin viseral leyişmanyoz olgusunun değerlendirilmesi. Mikrobiyol Bul 2013;47: 500-6.
 • Kocabaş E, Antmen B, Alhan E, Yıldıztaş D, Aksaray N. Çocukluk çağında Kala Azar. ÇÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1998;23:95-101.
 • Yılmaz EA, Tanır G, Tuygun N, Taylan Özkan A. Visceral Leishmani- asis in 13 pediatric patients in Turkey: Treatment experience. Türki- ye Parazitoloji Dergisi 2009;33:259-62.
 • Chappuis F, Sundar S, Hauli A, Ghalib H, Rijal S, Peeling RW, et al. Visceral Leishmaniasis: What are the needs for diagnosis, treatment and control? Nat Rev Microbiol 2007;5:873-82.
 • van Griensven J, Diro E. Visceral Leishmaniasis. Infect Dis Clin North Am 2012;26:309-22.
 • Güneş AM, Baytan B, Günay Ü, Çalışkan-Aynacı D. Kala azar ve lipozomal amfoterisin B ile tedavi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004;47:103-6.
 • Hicsönmez G, Ozsoylu S. Kala-azar in childhood: A survey of clinical and laboratory findings and prognosis in 44 childhood cases. Clin Pediatr (Phila) 1972;11:465-7.
 • Totan M, Dağdemir A, Muslu A, Albayrak D. Visceral childhood Leishmaniasis in Turkey. Acta Paediatr 2001;91:62-4.
 • Balasegaram M, Ritmeijer K, Lima MA, Burza S, Ortiz Genovese G, Milani B, et al. Liposomal amphotericin B as a treatment for human leishmaniasis. Expert Opin Emerg Drugs 2012;17:493-510.
Other ID JA89AV53NA
Journal Section Case Report
Authors

Author: Özlem Tüfekçi
Institution: Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanes

Author: Gül Tokgöz
Institution: Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanes

Author: Emine Zengin
Institution: Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanes

Dates

Publication Date : June 1, 2015

Bibtex @ { tchd548118, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {Şehit Ömer Halisdemir Cad. Kurtdereli Sok. No:10 ANKARA}, publisher = {University of Health Sciences}, year = {2015}, volume = {9}, pages = {131 - 133}, doi = {}, title = {Marmara Bölgesinde Endemik Olmayan Bir Hastalık: Visseral Leishmaniasis}, key = {cite}, author = {Tüfekçi, Özlem and Tokgöz, Gül and Zengin, Emine} }
APA Tüfekçi, Ö , Tokgöz, G , Zengin, E . (2015). Marmara Bölgesinde Endemik Olmayan Bir Hastalık: Visseral Leishmaniasis. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , 9 (2) , 131-133 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44344/548118
MLA Tüfekçi, Ö , Tokgöz, G , Zengin, E . "Marmara Bölgesinde Endemik Olmayan Bir Hastalık: Visseral Leishmaniasis". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 9 (2015 ): 131-133 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44344/548118>
Chicago Tüfekçi, Ö , Tokgöz, G , Zengin, E . "Marmara Bölgesinde Endemik Olmayan Bir Hastalık: Visseral Leishmaniasis". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 9 (2015 ): 131-133
RIS TY - JOUR T1 - Marmara Bölgesinde Endemik Olmayan Bir Hastalık: Visseral Leishmaniasis AU - Özlem Tüfekçi , Gül Tokgöz , Emine Zengin Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 133 VL - 9 IS - 2 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Marmara Bölgesinde Endemik Olmayan Bir Hastalık: Visseral Leishmaniasis %A Özlem Tüfekçi , Gül Tokgöz , Emine Zengin %T Marmara Bölgesinde Endemik Olmayan Bir Hastalık: Visseral Leishmaniasis %D 2015 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Tüfekçi, Özlem , Tokgöz, Gül , Zengin, Emine . "Marmara Bölgesinde Endemik Olmayan Bir Hastalık: Visseral Leishmaniasis". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 9 / 2 (June 2015): 131-133 .
AMA Tüfekçi Ö , Tokgöz G , Zengin E . Marmara Bölgesinde Endemik Olmayan Bir Hastalık: Visseral Leishmaniasis. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2015; 9(2): 131-133.
Vancouver Tüfekçi Ö , Tokgöz G , Zengin E . Marmara Bölgesinde Endemik Olmayan Bir Hastalık: Visseral Leishmaniasis. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2015; 9(2): 133-131.