Year 2015, Volume 9 , Issue 1, Pages 32 - 38 2015-04-01

The Knowledge of Sexually Transmitted Diseases among Adolescents in a Low Socioeconomic Area of Ankara
Ankara’da Düşük Sosyoekonomik Düzeyi Olan Bir Bölgede Ergenlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

Nursel Kara ULU [1] , Hasan DEMİR [2] , Medine Ayşin TAŞAR [3] , Yıldız Bilge DALLAR [4]


Objective: The purpose of this study was to determine the level of knowledge about sexually transmitted diseases (STDs) of adolescents aged 14 to 17 years and to investigate the factors that affect the levels of knowledge.Material and Methods: 527 adolescents aged 14-17 years who presented to the Department of Pediatrics were given a questionnaire about their knowledge regarding STDs and socio-demographic characteristics. “1” point was given for “correct” answers and “0” points for “incorrect” or “don’t know” answers.Results: A total of 39 newborns with hydrops fetalis were included in this study. Twenty two infants (56.4%) were diagnosedAdolescents mostly (34%) preferred talking to healthcare professionals about sexual health issues. A “yes” answer was given to the “Did you have sexual intercourse last year?” question by 9.3% of adolescents. The median score on the STD Information Test was 5. Thirty-six adolescents received “0” points. There was a signifi cant relationship between the level of knowledge about STDs and age (p=0.001, r=0.232). Higher family income and parent education level were positively related to adolescents’ knowledge level (p<0.05). The knowledge level of adolescents who previously had sexual intercourse was higher than the other groups (p<0.05).Conclusion: This study determined that the age of fi rst sexual experience is declining in our country but adolescents have little knowledge about STDs and want to receive more information on this topic via healthcare professionals, school and visual media. More attention should be focused on reproductive and sexual health issues in formal education to promote the development of healthy sexual behavior and protection from STDs among adolescents. It is also important to establish “adolescent outpatient clinics” in health units of our country
Amaç: Bu çalışmanın amacı 14-17 yaş grubu ergenlerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki (CYBH) bilgi düzeylerini e bunu etkileyen faktörleri araştırmaktır.Gereç ve Yöntemler: Çocuk Polikliniğine başvuran 14-17 yaş arası, 527 ergene sosyodemografik özellikleri ve CYBH hakkındaki bilgilerini sorgulayan anket verildi. CYBH Bilgi Testinde "doğru" cevaplara "1", "yanlış" ve "bilmiyorum" cevaplarına "0" puan verildi.Bulgular: Ergenlerin cinsel konuları en sık olarak (%34.0) sağlık görevlileri ile konuşmayı tercih ettikleri saptandı. "Son bir yıl içinde cinsel ilişkide bulundunuz mu?" sorusuna ergenlerin %9.3’ü "evet" yanıtı verdi.CYBH Bilgi Testi puan ortancası 5 olarak hesaplandı; 36 ergen "0" puan aldı. Yaş ile CYBH hakkındaki bilgi düzeylerinde istatistiksel anlamlı ilişki saptandı (p=0,001; r=0,232).Anne ve baba eğitim düzeyi, gelir düzeyi arttıkça bilgi düzeyinin arttığı saptandı (p<0,05). Cinsel ilişkide bulunduğunu belirten ergenlerde bilgi puanı diğer gruplara göre daha yüksek bulundu (p<0,05).Sonuç: Çalışmamızda, ülkemizde cinsel deneyim yaşının düşmekte olduğu, CYBH hakkında bilgi düzeylerinin düşük olduğu ve cinsel konular hakkında eğitimi sağlık çalışanlarından, okul ve görsel basın aracılığıyla almak istedikleri saptandı. Bu nedenle ergenlerin CYBH’dan korunmak ve sağlıklı cinsel davranış geliştirebilmeleri amacı ile üreme sağlığı-cinsel sağlık konularına örgün eğitim kapsamında daha fazla yer verilmelidir. Ayrıca ülkemizde sağlık birimlerinin içinde "ergen polikliniklerinin" kurulması önemli olabileceğini düşünmekteyiz.
 • World Health Organization. Global incidence and prevalence of selected curable sexually transmitted infections – 2008. Erişim: www.who.int/reproductive.
 • Bulut A. Cinsel temasla bulaşan hastalıklarda görülen risk faktörleri ve davranış modelleri. In: Ağaçfi dan A, Anğ Ö (eds). Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar. İstanbul: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, 1999; 53-61.
 • Sevil Ü, Karaca Ertem G, Kavlak O, Çoban A, Atan Ünsal Ş. Hemşirelik Yüksekokulu birinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin cinselliğe bakış açıları ve cinsel eğitim konusundaki düşüncelerinin karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2004;20:11-22.
 • Biri A, Korucuoğlu Ü, Yılmaz E, Şimşek Ç, Aksakal N, İlhan M. Adölesan kızların cinsel bilgi gereksinim durumlarının belirlenmesi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2007;5: 104-7.
 • Kaymak Y, Açıkel CH, Göçgeldi E, Güleç M, Şimşek I. Üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında bilgi düzeylerinin saptanması. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2006;16:153-9.
 • Kılıç NH, Nurcan EK. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sigaraya yönelik bilgi, tutum ve davranışları. Sağlık Bilimleri Dergisi 2006;15:87.
 • Harding AK, Anadu EC, Gray LA, Champeau DA. Nigerian university students’ knowledge, perceptions, and behaviours about HIV/AIDS: are these students at risk? JR Soc Promot Health 1999;119:23-31.
 • Warren CW, Santelli JS, Everett SA, Kann L, Collins JL, Cassell C, Morris L, Kolbe LJ. Sexual behavior among U.S. high school students, 1990-1995. Fam Plann Perspect 1998;30:170-2.
 • Richter DL, Valois RF, McKeown RE, Vincent ML. Correlates of condom use and number of sexual partners among high school adolescents. J Sch Health 1993;63:91-6.
 • Isiugo-Abanihe UC, Erinosho O, Ushie B, Aderinto A, Sunmola G, Joseph R. Age of sexual debut and patterns of sexual behaviour in two local government areas in Southern Nigeria. Afr J Reprod Health 2012;16:81-94.
 • Uzun E, Kişioğlu M. SDU Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Keçiborlu Eğitim ve Araştırma bölgesi çalışmaları. Bir meslek yüksek okulunda okuyan öğrencilerin cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili bilgi durumları. SDÜ Tıp Fak Derg 2007;14:7-12.
 • Unadike BC, Ekrikpo UE, Bassey EA. Awareness, knowledge and perception of HIV/AIDS and sexual behaviour amongst pre- clinical, medical students in a Nigerian university. Niger J Med 2012;21:272-6.
 • Durongritichai V. Knowledge, attitudes, self-awareness, and factors affecting HIV/AIDS prevention among Thai university students. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2012;43:1502-11.
 • Urrutia MT, Concha X, Riquelme G, Padilla O. Knowledge and preventive behaviors related to cervical cancer and human papiloma virus in a group of Chilean adolescents. Rev Chilena Infectol 2012;29:600-6.
Other ID JA48YG58UM
Journal Section Research Article
Authors

Author: Nursel Kara ULU
Institution: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Hasan DEMİR
Institution: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Medine Ayşin TAŞAR
Institution: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Yıldız Bilge DALLAR
Institution: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Dates

Publication Date : April 1, 2015

Bibtex @ { tchd548186, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {Şehit Ömer Halisdemir Cad. Kurtdereli Sok. No:10 ANKARA}, publisher = {University of Health Sciences}, year = {2015}, volume = {9}, pages = {32 - 38}, doi = {}, title = {Ankara’da Düşük Sosyoekonomik Düzeyi Olan Bir Bölgede Ergenlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri}, key = {cite}, author = {ULU, Nursel Kara and DEMİR, Hasan and TAŞAR, Medine Ayşin and DALLAR, Yıldız Bilge} }
APA ULU, N , DEMİR, H , TAŞAR, M , DALLAR, Y . (2015). Ankara’da Düşük Sosyoekonomik Düzeyi Olan Bir Bölgede Ergenlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , 9 (1) , 32-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44349/548186
MLA ULU, N , DEMİR, H , TAŞAR, M , DALLAR, Y . "Ankara’da Düşük Sosyoekonomik Düzeyi Olan Bir Bölgede Ergenlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 9 (2015 ): 32-38 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44349/548186>
Chicago ULU, N , DEMİR, H , TAŞAR, M , DALLAR, Y . "Ankara’da Düşük Sosyoekonomik Düzeyi Olan Bir Bölgede Ergenlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 9 (2015 ): 32-38
RIS TY - JOUR T1 - Ankara’da Düşük Sosyoekonomik Düzeyi Olan Bir Bölgede Ergenlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri AU - Nursel Kara ULU , Hasan DEMİR , Medine Ayşin TAŞAR , Yıldız Bilge DALLAR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 38 VL - 9 IS - 1 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Ankara’da Düşük Sosyoekonomik Düzeyi Olan Bir Bölgede Ergenlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri %A Nursel Kara ULU , Hasan DEMİR , Medine Ayşin TAŞAR , Yıldız Bilge DALLAR %T Ankara’da Düşük Sosyoekonomik Düzeyi Olan Bir Bölgede Ergenlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri %D 2015 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD ULU, Nursel Kara , DEMİR, Hasan , TAŞAR, Medine Ayşin , DALLAR, Yıldız Bilge . "Ankara’da Düşük Sosyoekonomik Düzeyi Olan Bir Bölgede Ergenlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 9 / 1 (April 2015): 32-38 .
AMA ULU N , DEMİR H , TAŞAR M , DALLAR Y . Ankara’da Düşük Sosyoekonomik Düzeyi Olan Bir Bölgede Ergenlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2015; 9(1): 32-38.
Vancouver ULU N , DEMİR H , TAŞAR M , DALLAR Y . Ankara’da Düşük Sosyoekonomik Düzeyi Olan Bir Bölgede Ergenlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2015; 9(1): 38-32.