BibTex RIS Cite

Çocuklarda Doğumsal Boyun Kitlelerinin Yönetimi: 11 Yıllık Deneyim

Year 2014, Volume: 8 Issue: 1, 1 - 6, 01.12.2014

Abstract

Amaç: Kliniğimizde 2002 ile 2012 tarihleri arasında doğumsal boyun kitleleri nedeni ile tedavi edilen olgulardaki klinik özellikler, tedavi sonuçları ile komplikasyonların görülme sıklığının değerlendirilmesi için bu çalışma planlanmıştır. Bu olgularda özellikle tiroglossal kanal artığı, brankial kleft anomalileri ve dermoid kist irdelenmiştir.Gereç ve Yöntemler: Bu geriye dönük çalışmada tanı olguların çoğunda fizik muayene ve ultrasonografi ile, birkaç olguda kitlenin potansiyel uzanımlarını gösterebilmek için bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme ile konulmuş olup, tüm olgularda histopatolojik inceleme ile doğrulanmıştır.Bulgular: Bu seride doğumsal boyun kitleli 73 olgu bulunmaktadır. Olguların 39’unda (%53.4) tiroglossal kanal artığı mevcuttur. Bu olgulardaki en sık klinik yansıma şekli boyun kitlesidir (n=31). Bu 39 olguya toplam 44 cerrahi girişim uygulanmıştır ve bunların da 36’sı hyoid kemiğin orta kısmının çıkarıldığı Sistrunk işlemi olmuştur. Dört olguda (%10.3) Turner sendromu ve Morgagni hernisinin de olduğu ek anomaliler mevcuttur. Sistrunk prosedürü sonrası bir olguda hava yolu incinmesi gözlenmiştir ve bu olgu konservatif olarak tedavi edilmiştir. Çalışma dönemi süresince 25 olguda brankial kleft anomalisi (%34.3), 8 olguda dermoid kist (%10.9) ve 1 olguda da yumuşak doku kondromu saptanmış ve tedavi edilmiştir. Bilateral birinci brankial kleft anomalili olgu dışında olguların tamamında ikinci kavis artığı mevcut olup bu seride 3. ve 4. kavis artığı ile timik kist saptanmamıştır.Sonuç: Bu seride doğumsal boyun kitleleri içerisinde tiroglossal kanal artığı en sıklıkla görülmüştür. Bu olgularda kliniğe yansıma yaşı brankial kleft anomalisi ve dermoid kist olgularına göre daha geç gözlenmiştir. Estetik sebepler, infeksiyonlar ile potansiyel malignite tehlikesi nedeni ile doğumsal boyun kitleli olgularda cerrahi eksizyon optimal tedavidir. Ek anomaliler özellikle tiroglossal kanal artıklı olgularda gözlenmiştir. Bu olguların çocuk cerrahına erken yönlendirilmeleri, zamanlı ve yeterli cerrahi tedavi önerilmektedir.

References

 • LaRiviere CA, Waldhausen JHT. Congenital cervical cysts, sinuses, and fi stulae in Pediatric Surgery. Surg Clin North Am 2012; 9: 583-97.
 • Shah R, Gow K, Sobol SE. Outcome of thyroglossal duct cyst excision is independent of presenting age or symptomatology. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2007;71:1731-5.
 • Thomas JR. Thyroglossal-duct cysts. Ear Nose Throat J 1979;58:510-4.
 • Pounds LA. Neck masses of congenital origin. Pediatr Clin North Am 1981;28:841-4.
 • Ellis PD, van Nostrand AW. The applied anatomy of thyroglossal duct remnants. Laryngoscope 1977;87:765-70.
 • Allard RH. The thyroglossal cyst. Head Neck Surg 1982; 5:134-46.
 • Hsieh YY, Hsueh S, Hsueh C, Lin JN, Luo CC, Lai JY, et al. Pathologic analysis of congenital cervical cysts in children: 20 years of experience at Chang Gung Memorial Hospital. Chang Gung Med J 2003;26:107-13.
 • Al-Khateeb TH, Al Zaubi F. Congenital neck masses: A descriptive retrospective study of 252 cases. J Oral Maxillofac Surg 2007;65:2242-7.
 • Türkyılmaz Z, Sönmez K, Karabulut R, Demiroğulları B, Sezer C, Başaklar AC, et al. Management of thyroglossal duct cysts in children. Pediatr Int 2004;46: 77-80.
 • Brousseau VJ, Solares CA, Xu M, Krakovitz P, Koltai PJ. Thyroglossal duct cysts: Presentation and management in children versus adults. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003; 67:1285-90.
 • Lin ST, Tseng FY, Hsu CJ, Yeh TH, Chen YS. Thyroglossal duct cyst: A comparison between children and adults. Am J Otolaryngol 2008; 29:83-7.
 • Greinwald JH, Leichtman LG, Simko EJ. Hereditary thyroglossal cysts. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1996;122:1094-6.
 • Ren W, Zhi K, Zhao L, Gao L. Presentations and management of thyroglossal duct cyst in children versus adults: A review of 106 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011;111: e1-e6.
 • Brewis C, Mahadevan M, Bailey CM, Drake DP. Investigation and treatment of thyroglossal cysts in children. J R Soc Med 2000;93:18-21.

Management of Congenital Neck Lesions in Children: anagement of Congenital Neck Lesions in Children: 11-Year Experience 1-Year Experience

Year 2014, Volume: 8 Issue: 1, 1 - 6, 01.12.2014

Abstract

Objective: A clinical study was conducted to evaluate the clinical features, treatment outcomes and to determine the incidence of complications in children with congenital neck lesions treated at our institution between 2002 and 2012 with a special emphasis on thyroglossal duct remnant, branchial cleft anomaly and dermoid cyst.Material and Methods: In this retrospective study, the diagnosis was made by physical examination, ultrasound in most and for a potential extension of the mass computed tomography or magnetic resonance imaging in a few patients and confi rmed by histopathological examination in all of the children.Results: There are 73 patients with congenital neck lesions in this series. Of the patients, 39 (53.4%) children have thyroglossal duct remnant. The most common clinical presentation of these patients was neck mass, seen in 31 patients. Forty-four operative procedures were performed in these patients and of these 36 were Sistrunk’s procedure including resection of midportion of hyoid bone. Four of children (10.3%) with thyroglossal duct remnant had associated anomalies including Turner syndrome and Morgagni hernia. Inadvertent access into the airway secondary to the Sistrunk’s procedure was observed in a patient and conservative treatment was uneventful. During the study period 25 (34.3%) children with branchial cleft anomaly, 8 children (10.9%) with dermoid cyst and 1 child (1.4%) with soft tissue chondrom were treated. Except a patient with bilateral fi rst branchial cleft anomaly, most of the children with branchial cleft anomaly had second branchial anomalies and there were no patients with third and fourth branchial cleft anomaly or thymic cyst in this series. Conclusion: TGDR is the commonest CNL and is presented clinically rather late with regard to BCA and DC in this series. Surgical resection is optimal choice of therapy in CNLs not only for aesthetic reasons but for the recurrent infections and the potential danger of malignancy. Associated anomalies may be observed especially in children with TGDR. Early referral of these patients for pediatric surgeons and accurate and timely surgical treatment is suggested

References

 • LaRiviere CA, Waldhausen JHT. Congenital cervical cysts, sinuses, and fi stulae in Pediatric Surgery. Surg Clin North Am 2012; 9: 583-97.
 • Shah R, Gow K, Sobol SE. Outcome of thyroglossal duct cyst excision is independent of presenting age or symptomatology. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2007;71:1731-5.
 • Thomas JR. Thyroglossal-duct cysts. Ear Nose Throat J 1979;58:510-4.
 • Pounds LA. Neck masses of congenital origin. Pediatr Clin North Am 1981;28:841-4.
 • Ellis PD, van Nostrand AW. The applied anatomy of thyroglossal duct remnants. Laryngoscope 1977;87:765-70.
 • Allard RH. The thyroglossal cyst. Head Neck Surg 1982; 5:134-46.
 • Hsieh YY, Hsueh S, Hsueh C, Lin JN, Luo CC, Lai JY, et al. Pathologic analysis of congenital cervical cysts in children: 20 years of experience at Chang Gung Memorial Hospital. Chang Gung Med J 2003;26:107-13.
 • Al-Khateeb TH, Al Zaubi F. Congenital neck masses: A descriptive retrospective study of 252 cases. J Oral Maxillofac Surg 2007;65:2242-7.
 • Türkyılmaz Z, Sönmez K, Karabulut R, Demiroğulları B, Sezer C, Başaklar AC, et al. Management of thyroglossal duct cysts in children. Pediatr Int 2004;46: 77-80.
 • Brousseau VJ, Solares CA, Xu M, Krakovitz P, Koltai PJ. Thyroglossal duct cysts: Presentation and management in children versus adults. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003; 67:1285-90.
 • Lin ST, Tseng FY, Hsu CJ, Yeh TH, Chen YS. Thyroglossal duct cyst: A comparison between children and adults. Am J Otolaryngol 2008; 29:83-7.
 • Greinwald JH, Leichtman LG, Simko EJ. Hereditary thyroglossal cysts. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1996;122:1094-6.
 • Ren W, Zhi K, Zhao L, Gao L. Presentations and management of thyroglossal duct cyst in children versus adults: A review of 106 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011;111: e1-e6.
 • Brewis C, Mahadevan M, Bailey CM, Drake DP. Investigation and treatment of thyroglossal cysts in children. J R Soc Med 2000;93:18-21.
There are 14 citations in total.

Details

Other ID JA69PV58CY
Journal Section Case Report
Authors

Volkan Sarper Erikci This is me

Münevver Hoşgör This is me

Hülya Tosun Yıldırım This is me

Publication Date December 1, 2014
Submission Date December 1, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 8 Issue: 1

Cite

Vancouver Erikci VS, Hoşgör M, Yıldırım HT. Management of Congenital Neck Lesions in Children: anagement of Congenital Neck Lesions in Children: 11-Year Experience 1-Year Experience. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2014;8(1):1-6.


The publication language of Turkish Journal of Pediatric Disease is English.


Manuscripts submitted to the Turkish Journal of Pediatric Disease will go through a double-blind peer-review process. Each submission will be reviewed by at least two external, independent peer reviewers who are experts in the field, in order to ensure an unbiased evaluation process. The editorial board will invite an external and independent editor to manage the evaluation processes of manuscripts submitted by editors or by the editorial board members of the journal. The Editor in Chief is the final authority in the decision-making process for all submissions. Articles accepted for publication in the Turkish Journal of Pediatrics are put in the order of publication, with at least 10 original articles in each issue, taking into account the acceptance dates. If the articles sent to the reviewers for evaluation are assessed as a senior for publication by the reviewers, the section editor and the editor considering all aspects (originality, high scientific quality and citation potential), it receives publication priority in addition to the articles assigned for the next issue.


The aim of the Turkish Journal of Pediatrics is to publish high-quality original research articles that will contribute to the international literature in the field of general pediatric health and diseases and its sub-branches. It also publishes editorial opinions, letters to the editor, reviews, case reports, book reviews, comments on previously published articles, meeting and conference proceedings, announcements, and biography. In addition to the field of child health and diseases, the journal also includes articles prepared in fields such as surgery, dentistry, public health, nutrition and dietetics, social services, human genetics, basic sciences, psychology, psychiatry, educational sciences, sociology and nursing, provided that they are related to this field. can be published.