BibTex RIS Cite

Talasemili Hastalarda Alternatif Tıp Uygulamaları

Year 2014, Volume: 8 Issue: 1, 25 - 28, 01.12.2014

Abstract

Amaç: Tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının kronik hastalıklarda kullanımı artmaktadır. Bu çalışmanın amacı talasemili hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımının değerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntemler: Hastanemizde izlenen 64 talasemili hastanın kendisi veya anne-babası ile görüşülerek tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarına ilişkin sorulardan oluşan anket uygulaması ile bu çalışma gerçekleştirilmiştir.Bulgular: Hastaların 33’ü (% 51.6) alternatif tedavi yöntemlerinden bir ya da daha fazlasını kullanmıştı. En sık kullanılan yöntem 17 (% 26.6) hastada olan bitkisel ürün kullanımı olarak belirlenmiştir. Tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile anne baba eğitim düzeyi ve sosyoekonomik düzey arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.Sonuç: Tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi talasemili hastalarda da tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin doğal olduğuna inanıldığı için yan etkileri çoğu zaman gözardı edilmektedir. Kronik hastalıkları olan hastaların izleminde bu konuda ailelerin bilgilendirilmesinin olumsuz sonuçların önlenmesinde etkili olacağına inanılmaktadır.

References

 • National Institute of Health. Panel on defi nition and description. Defi ning and describing complementary and alternative medicine. CAM ResearchMethodology Conference. April 1995. Altern Ther and Health Med 1997; 3: 49-57.
 • Ernst E. Prevalence of use of complementary/alternative medicine: a systematic review. Bull World Health Organ 2000;78:252-7.
 • Gad A, Al-Faris E, Al-Rowais N, Al-Rukban M. Use of complemen- tary and alternative medicine for children: A parents’ perspective. Complement Ther Med 2013;21:496-500.
 • Mayer S, Gartner L, Larsen A, Kotschke G, Gottschling S, Graber S, et al. Complementary and alternative medicine in paediatrics: A systematic overview/synthesis of Cochrane Collaboration reviews. Swiss Med Wkly 2013;143:w13794.
 • Karayağız Muslu G, Öztürk C. Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve çocuklarda kullanımı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008;51:62-7.
 • Harris PE, Cooper KL, Relton C, Thomas KJ. Prevalence of complementary and alternative medicine (CAM) use by general medicine: A systematic review and update. Int J Clin Pract 2012;66:924-39.
 • O’Connor N, Graham D, O’Meara A, Devins M, Jennings V, O’Leary D, et al. The use of complementary and alternative medicine by Irish pediatric cancer patients. J Pediatr HematolOncol 2013;35: 537-42.
 • 8. Orhan F, Sekerel B, Kocabas CN, Sackesen C, Adalıoglu G. Complementary and alternative medicine in children with asthma. Ann Allergy Asthma Immunol 2003; 90:611-15.
 • 9. Efe E, Işler A, Sarvan S, Başer H, Yeşilipek A. Complementary and alternative medicine use in children with thalassemia. J Clin Nurs 2013;22:760-9.
 • 10. Tan M, Uzun Ö, Akçay F. Trends in complementary and alternative medicine in eastern Turkey. J Altern Complement Med 2004;10: 861-5.
 • 11. Hızel Bülbül S, Turgut M, Köylüoğlu S. Çocuklarda tıp dışı uygulamalar konusunda ailelerin görüşü. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009;52:195-202.
 • 12. Uğurluer G, Karahan A, Edirne T, Şahin H. Ayaktan kemoterapi ünitesinde tedavi alan hastaların tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarına başvurma sıklığı ve nedenleri. Van Tıp Dergisi 2007;14:68-73.
 • 13. Lim A, Cranswick N, Skull S, South M. Survey of complementary and alternative medicine use at a tertiary children’s hospital. J Paediatr Child Health 2005;41:424-7.
 • 14. Gottschling S, Gronwald B, Schmitt S, Schmitt C, Längler A, Leidig E, et al. Use of complementary and alternative medicine in healthy children and children with chronic medical conditions in Germany. Complement Ther Med 2013;21:61-9.

Use of Alternative Medicine in Thalassemia Patients

Year 2014, Volume: 8 Issue: 1, 25 - 28, 01.12.2014

Abstract

Objective: The use of complementary/alternative medicine has increased especially for chronic diseases.in recent years .In this study, we aimed to evaluate use of complementary/alternative medicine in thalassemia patients.Material and Methods: A standard questionnaire on complementary/alternative medicine was administered to 64 thalassemia patients or their parents.Results: Of these 64 patients; 33 (51.6%) used one or more alternative/complementary medicine methods. The most frequently used complementary/alternative medicine method was the use of herbal medicine reported in 17 (26.6%). Neither parental education nor socio-economic status was related with the use of complementary/alternative medicine.Conclusion: Complementary/alternative medicine is frequently used for thalassemia as for other chronic diseases. Educating patients and parents about the possible risk factors of using alternative/complementary medicine can help decrease the unfavorable results of such products

References

 • National Institute of Health. Panel on defi nition and description. Defi ning and describing complementary and alternative medicine. CAM ResearchMethodology Conference. April 1995. Altern Ther and Health Med 1997; 3: 49-57.
 • Ernst E. Prevalence of use of complementary/alternative medicine: a systematic review. Bull World Health Organ 2000;78:252-7.
 • Gad A, Al-Faris E, Al-Rowais N, Al-Rukban M. Use of complemen- tary and alternative medicine for children: A parents’ perspective. Complement Ther Med 2013;21:496-500.
 • Mayer S, Gartner L, Larsen A, Kotschke G, Gottschling S, Graber S, et al. Complementary and alternative medicine in paediatrics: A systematic overview/synthesis of Cochrane Collaboration reviews. Swiss Med Wkly 2013;143:w13794.
 • Karayağız Muslu G, Öztürk C. Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve çocuklarda kullanımı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008;51:62-7.
 • Harris PE, Cooper KL, Relton C, Thomas KJ. Prevalence of complementary and alternative medicine (CAM) use by general medicine: A systematic review and update. Int J Clin Pract 2012;66:924-39.
 • O’Connor N, Graham D, O’Meara A, Devins M, Jennings V, O’Leary D, et al. The use of complementary and alternative medicine by Irish pediatric cancer patients. J Pediatr HematolOncol 2013;35: 537-42.
 • 8. Orhan F, Sekerel B, Kocabas CN, Sackesen C, Adalıoglu G. Complementary and alternative medicine in children with asthma. Ann Allergy Asthma Immunol 2003; 90:611-15.
 • 9. Efe E, Işler A, Sarvan S, Başer H, Yeşilipek A. Complementary and alternative medicine use in children with thalassemia. J Clin Nurs 2013;22:760-9.
 • 10. Tan M, Uzun Ö, Akçay F. Trends in complementary and alternative medicine in eastern Turkey. J Altern Complement Med 2004;10: 861-5.
 • 11. Hızel Bülbül S, Turgut M, Köylüoğlu S. Çocuklarda tıp dışı uygulamalar konusunda ailelerin görüşü. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009;52:195-202.
 • 12. Uğurluer G, Karahan A, Edirne T, Şahin H. Ayaktan kemoterapi ünitesinde tedavi alan hastaların tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarına başvurma sıklığı ve nedenleri. Van Tıp Dergisi 2007;14:68-73.
 • 13. Lim A, Cranswick N, Skull S, South M. Survey of complementary and alternative medicine use at a tertiary children’s hospital. J Paediatr Child Health 2005;41:424-7.
 • 14. Gottschling S, Gronwald B, Schmitt S, Schmitt C, Längler A, Leidig E, et al. Use of complementary and alternative medicine in healthy children and children with chronic medical conditions in Germany. Complement Ther Med 2013;21:61-9.
There are 14 citations in total.

Details

Other ID JA69YA82YT
Journal Section Research Article
Authors

Yaşar Topal This is me

Hatice Topal This is me

Emine Mısırlıoğlu This is me

Fatih Mehmet Azık This is me

Can Naci Kocabaş This is me

Publication Date December 1, 2014
Submission Date December 1, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 8 Issue: 1

Cite

Vancouver Topal Y, Topal H, Mısırlıoğlu E, Azık FM, Kocabaş CN. Use of Alternative Medicine in Thalassemia Patients. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2014;8(1):25-8.


The publication language of Turkish Journal of Pediatric Disease is English.


Manuscripts submitted to the Turkish Journal of Pediatric Disease will go through a double-blind peer-review process. Each submission will be reviewed by at least two external, independent peer reviewers who are experts in the field, in order to ensure an unbiased evaluation process. The editorial board will invite an external and independent editor to manage the evaluation processes of manuscripts submitted by editors or by the editorial board members of the journal. The Editor in Chief is the final authority in the decision-making process for all submissions. Articles accepted for publication in the Turkish Journal of Pediatrics are put in the order of publication, with at least 10 original articles in each issue, taking into account the acceptance dates. If the articles sent to the reviewers for evaluation are assessed as a senior for publication by the reviewers, the section editor and the editor considering all aspects (originality, high scientific quality and citation potential), it receives publication priority in addition to the articles assigned for the next issue.


The aim of the Turkish Journal of Pediatrics is to publish high-quality original research articles that will contribute to the international literature in the field of general pediatric health and diseases and its sub-branches. It also publishes editorial opinions, letters to the editor, reviews, case reports, book reviews, comments on previously published articles, meeting and conference proceedings, announcements, and biography. In addition to the field of child health and diseases, the journal also includes articles prepared in fields such as surgery, dentistry, public health, nutrition and dietetics, social services, human genetics, basic sciences, psychology, psychiatry, educational sciences, sociology and nursing, provided that they are related to this field. can be published.