Year 2018, Volume 12 , Issue 4, Pages 268 - 273 2018-12-30

Pediatrik Perkütan Nefrolitotomi Operasyonu Sonuçlarının Değişik Yaş Grupları Arasında Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi

Çağrı ŞENOCAK [1]


Amaç: Çocukluk çağında uyguladığımız perkütan nefrolitotomi (PNL) operasyonlarının ortaya koyduğu sonuçları ve

gözlemlenen komplikasyonları değişik yaş grupları arasında karşılaştırmalı bir şekilde sunduk.

Gereç ve Yöntemler: 2008–2016 tarihleri arasında kliniğimizde PNL operasyonu uygulanmış 18 yaş altı çocukların

verileri retrospektif olarak değerlendirildi. PNL operasyonu olan çocuklar >6, 6-11, 12-17 yaş olarak gruplara ayrıldı.

Demografik veriler ile preoperatif ve operatif veriler belirlenen yaş grupları arasında karşılaştırıldı. Postoperatif 6. haftada

çekilen direkt üriner sistem grafisinde (radyolüsent taşlarda kontrastsız bilgisayarlı tomografide) 4 mm ve üzeri taşlar rezidüel

taş olarak kabul edildi. Postoperatif komplikasyonlar modifiye Clavien sınıflamasına göre kaydedildi. PNL sonuçları

olarak rezidüel taş varlığı ve komplikasyonlar belirlenen üç yaş grubu arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan toplamda 122 PNL çocuk olgusunun median (çeyrekler arası aralık–IQR) yaşı 6 (3-11) olarak

saptandı. Artan yaş ile gruplar arası vücut kitle indeksinde ve geçirilmiş böbrek taşı girişim öyküsünde istatistiksel olarak

anlamlı fark vardı (p<0.001). Median (IQR) taş boyutu 230.75 mm2 (149.50–409.50)’di. Taş boyutunda (p=0.749), taş

lokalizasyonunda (p=0.446) ve tutulan kaliks sayısında (p=0.735) yaş grupları arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı.

Yaş grupları arasında karşılaştırılan operatif verilerin ise sadece trakt boyutunda istatistiksel olarak fark saptandı

(p<0.001).Toplamda saptanan rezidüel taş varlığı 25 (%20.49) hastada izlendi. Clavien sınıflamasına göre 36 (%29.52)

hastada postoperatif komplikasyon saptandı. Bu komplikasyonların büyük bir kısmı Clavien grade 1 (20-%16.40) ve

grade 2’de (13-%10.66) sınıflandırıldı. 122 pediatrik PNL olgusunun ardından yaş grupları arasında karşılaştırılan rezidüel

taş (p<0.629) ve komplikasyon (p<0.187) oranlarının arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç: Çalışmada çocukluk çağında uygulanan PNL girişiminin değişik yaş gruplarında cerrahi sonrası rezidüel taş ve

komplikasyon oranları açısından karşılaştırılabilir bulunması, PNL girişiminin her yaştaki çocuk olgudaki böbrek taşlarının

tedavisinde etkili ve güvenilir bir yöntem olarak uygulanabileceğini ortaya koymaktadır.

Böbrek taşı, Çocuk
 • 1. Dwyer ME, Krambeck AE, Bergstralh EJ, Milliner DS, Lieske JC, Rule AD. Temporal trends in incidence of kidney stones among children: A 25-year population based study. J Urol 2012;188:247- 52.
 • 2. Sas DJ, Hulsey TC, Shatat IF, Orak JK. Increasing incidence of kidney stones in children evaluated in the emergency department. J Pediatr 2010;157:132-7.
 • 3. Routh JC, Graham DA, Nelson CP. Epidemiological trends in pediatric urolithiasis at United States freestanding pediatric hospitals. J Urol 2010;184:1100-4.
 • 4. Akıncı M, Esen T, Tellaloğlu S. Urinary stone disease in Turkey: An updated epidemiological study. Eur Urol 1991;20:200-3.
 • 5. Rassweiler J, Rassweiler MC, Kenngott H, Frede T, Michel MS, Alken P, et al. The past, present and future of minimally invasive therapy in urology: A review and speculative outlook. Minim Invasive Ther Allied Technol 2013;22:200-9.
 • 6. Ahmad AA, Alhunaidi O, Aziz M, Omar M, Al-Kandari AM, El- Nahas A, et al. Current trends in percutaneous nephrolithotomy: An internet-based survey. Ther Adv Urol 2017;9:219–26.
 • 7. Armitage JN, Irving SO, Burgess NA; British Association of Urological Surgeons Section of Endourology. Percutaneous nephrolithotomy in the United Kingdom: Results of a prospective data registry. Eur Urol 2012;61:1188-93.
 • 8. Fernbach SK, Maizels M, Conway JJ. Ultrasound grading of hydronephrosis: Introduction to the system used by the Society for Fetal Urology. Pediatr Radiol 1994;23:478-80.
 • 9. Türk C, Neisius A, Petrik A, Seitz C, Skolarikos A, Thomas K, et al. EAU guidelines on urolithiasis 2018. http://uroweb.org/guideline/ urolithiasis/.
 • 10. Erdenetsesteg, G, Manohar T, Singh H, Desai MR. Endourologic management of pediatric urolithiasis: Proposed clinical guidelines. J Endourol 2006,20:737-48.
 • 11. Guven S, Frattini A, Onal B, Desai M, Montanari E, Kums J, et al; CROES PCNL Study Group. Percutaneous nephrolithotomy in children in different age groups: Data from the Clinical Research Office of the Endourological Society (CROES) percutaneous nephrolithotomy global study. BJU Int 2013;111:148-56.
Primary Language tr
Subjects General and Internal Medicine
Journal Section ORIGINAL ARTICLES
Authors

Author: Çağrı ŞENOCAK

Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { tchd551659, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {Şehit Ömer Halisdemir Cad. Kurtdereli Sok. No:10 ANKARA}, publisher = {Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {12}, pages = {268 - 273}, doi = {10.12956/tjpd.2018.386}, title = {Pediatrik Perkütan Nefrolitotomi Operasyonu Sonuçlarının Değişik Yaş Grupları Arasında Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi}, key = {cite}, author = {ŞENOCAK, Çağrı} }
APA ŞENOCAK, Ç . (2018). Pediatrik Perkütan Nefrolitotomi Operasyonu Sonuçlarının Değişik Yaş Grupları Arasında Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , 12 (4) , 268-273 . DOI: 10.12956/tjpd.2018.386
MLA ŞENOCAK, Ç . "Pediatrik Perkütan Nefrolitotomi Operasyonu Sonuçlarının Değişik Yaş Grupları Arasında Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 12 (2018 ): 268-273 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44483/551659>
Chicago ŞENOCAK, Ç . "Pediatrik Perkütan Nefrolitotomi Operasyonu Sonuçlarının Değişik Yaş Grupları Arasında Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 12 (2018 ): 268-273
RIS TY - JOUR T1 - Pediatrik Perkütan Nefrolitotomi Operasyonu Sonuçlarının Değişik Yaş Grupları Arasında Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi AU - Çağrı ŞENOCAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.12956/tjpd.2018.386 DO - 10.12956/tjpd.2018.386 T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 268 EP - 273 VL - 12 IS - 4 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - doi: 10.12956/tjpd.2018.386 UR - https://doi.org/10.12956/tjpd.2018.386 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Pediatrik Perkütan Nefrolitotomi Operasyonu Sonuçlarının Değişik Yaş Grupları Arasında Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi %A Çağrı ŞENOCAK %T Pediatrik Perkütan Nefrolitotomi Operasyonu Sonuçlarının Değişik Yaş Grupları Arasında Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi %D 2018 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 12 %N 4 %R doi: 10.12956/tjpd.2018.386 %U 10.12956/tjpd.2018.386
ISNAD ŞENOCAK, Çağrı . "Pediatrik Perkütan Nefrolitotomi Operasyonu Sonuçlarının Değişik Yaş Grupları Arasında Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 12 / 4 (December 2019): 268-273 . https://doi.org/10.12956/tjpd.2018.386
AMA ŞENOCAK Ç . Pediatrik Perkütan Nefrolitotomi Operasyonu Sonuçlarının Değişik Yaş Grupları Arasında Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2018; 12(4): 268-273.
Vancouver ŞENOCAK Ç . Pediatrik Perkütan Nefrolitotomi Operasyonu Sonuçlarının Değişik Yaş Grupları Arasında Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2018; 12(4): 273-268.