Year 2019, Volume 13 , Issue 3, Pages 142 - 148 2019-05-24

Lung Hydatid Cysts in Children: Imaging Findings of Complicated and Non-Complicated Lesions
Çocuklarda Akciğer Kist Hidatiği: Komplike ve Komplike Olmayan Lezyonlarda Görüntüleme Bulguları

Adalet Elçin YILDIZ [1]


Amaç: Çocuklarda akciğer kist hidatiği erişkinlerden daha sık görülür. Akciğer kist hidatiği bronşiyal rüptür ve/veya sekonder
enfeksiyon ile komplike olabilir. Komplike lezyonlar özgün olmayan görüntüleme bulguları gösterebilir. Araştırmada
komplike ve komplike olmayan akciğer kist hidatiklerinin tanısal radyolojik bulgularının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya akciğer kist hidatiği olan 23 çocuk hastada toplam 28 akciğer kist hidatik lezyonu
dahil edildi. Hastaların demografik bilgileri, başvuru semptomları, akciğer grafileri, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik
rezonans görüntüleme ve abdominal ultrasonografi bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Radyolojik görüntülemelerde
lezyon sayısı, lobar yerleşim, bronşiyal rüptür, enfeksiyon varlığı, en geniş boyut, duvar kalınlığı, BT incelemesi olan
sıvı içerikli lezyonların sıvı dansitesi değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil olan 23 çocuğun (kız: 7, erkek: 16) yaş ortalaması 10.1 (yaş aralığı, 4-17)’di. Lezyonların
17’si sağ, 11’i sol akciğerde izlendi. Soliter lezyon sayısı 19’du (%82.6). Lezyonlar iki hastada çift taraflı (%9.5) görüldü.
Lezyonlar en sık sağ akciğer alt lobda yerleşim göstermekteydi (%42.9). Hastaların 19’u (%82.6) tanı anında semptomatikti.
Yirmisekiz lezyonun 19’u (%67.9) bronşiyal rüptür ve/veya sekonder enfeksiyon ile komplike olmuştu. Akciğer
grafilerinde bronşiyal rüptür sonucu 12 lezyonda (%42.9); nilüfer (n=5), menisküs (n=5) ve çift kubbe (n=2) işaretleri
saptandı. BT incelemesi olan 16 hastada toplam 21 lezyon değerlendirildi. Bronşiyal rüptür ve/veya enfeksiyon bulgusu
olan 16 lezyonda (%76.2) hava kabarcığı (n=6), nilüfer (n=4), menisküs (n=4), çift kubbe (n=3) ve sarmal (n=1) işaretleri
saptandı. Kist hidatik için tanısal bulgunun gösterildiği lezyon sayısı BT incelemede istatistiksel anlamlı olarak daha fazlaydı
(p=0.031). Sekonder enfeksiyon ile komplike olan kist hidatik lezyonlarının duvar kalınlığı komplike olmayanlara göre
daha kalın ölçüldü (p=0.028).
Sonuç: Komplike akciğer kist hidatiği lezyonlarında direkt grafiler ile tanısal zorluk yaşanabilir. BT görüntüleme lezyonun
kistik yapısını ortaya koymada, kist hidatiğe ait özel işaretlerin ve saklı alanlarda yerleşim gösteren kistlerin gösterilmesinde,
komplike lezyonların değerlendirmesinde, cerrahi öncesi planlamada direkt grafilere üstündür. Bu nedenle akciğer
kist hidatiklerinin görüntülemesinde ilk tercih edilen yöntem akciğer grafileri olmakla birlikte komplike kistlerin BT ile
değerlendirilmesi tanısal doğruluğu artırır.
Kist hidatik, Akciğer, Çocuk, Akciğer grafisi
 • 1. Erdem CZ, Erdem LO. Radiological characteristics of pulmonary hydatid disease in children: less common radiological appearances. Eur J Radiol 2003;45:123-8.
 • 2. Gottstein B, Reichen J. Hydatid lung disease (echinococcosis/ hydatidosis) Clin. Chest Med 2002; 23:397–408.
 • 3. Emlik D, Ödev K, Poyraz N, Kaya HE. Radiological characteristics of pulmonary hydatid cysts, current topics in echinococcosis, Dr. Alfonso Rodriguez-Morales (Ed.), InTech 2015:137-56.
 • 4. Köktürk O, Oztürk C, Diren B, Unsal M, Ayla K. Air bubble: A new diagnostic CT sign of perforated pulmonary hydatid cyst. Eur Radiol 1999; 9:1321-3.
 • 5. Ozmen CA, Onat S. Computed tomography (CT) findings of pulmonary hydatid cysts in children and the factors related to cyst rupture. Med Sci Monit 2017; 23: 3679-86.
 • 6. Koul PA, Koul AN, Wahid A, Mir FA. CT in pulmonary hydatid disease: Unusual appearances. Chest 2000;118:1645-7.
 • 7. Doğan R, Yüksel M, Cetin G, Süzer K, Alp M, Kaya S, et al. Surgical treatment of hydatid cysts of the lung: Report on 1055 patients. Thorax 1989;44:192–99.
 • 8. Celik M, Senol C, Keles M, Halezeroglu S, Urek S, Haciibrahimoglu G, et al. Surgical treatment of pulmonary hydatid disease in children: Report of 122 cases. J Pediatr Surg 2000 ;35:1710-3.
 • 9. Andronikou S, Welman CJ, Kader E. Classic and unusual appearances of hydatid disease in children. Pediatr Radiol 2002;32:817-28.
 • 10. Odev K, Guler I, Altinok T, Pekcan S, Batur A, Ozbiner H. Cystic and cavitary lung lesions in children: Radiologic findings with pathologic correlation. J Clin Imaging Sci 2013;3:60.
 • 11. Biswas D, Dey A, Biswas S, Chakraborty M. It’s easy to miss complicated hydatid cyst of lung. Lung India 2010;27(3):164-6.
 • 12. Turgut AT, Altin L, Topçu S, Kiliçoğlu B, Aliinok T, Kaptanoğlu E, et al. Unusual imaging characteristics of complicated hydatid disease. Eur J Radiol 2007;63:84-93.
 • 13. Ünver Korğalı E, Kaymak Cihan M, Ceylan Ö, Kaptanoğlu M. Çocuk yaş grubunda tüberkülozu taklit eden rüptüre akciğer kistik ekinokokkozis olgusu. Türkiye Parazitol Derg 2017;41:126-9.
Primary Language tr
Subjects General and Internal Medicine
Journal Section ORIGINAL ARTICLES
Authors

Author: Adalet Elçin YILDIZ (Primary Author)

Dates

Publication Date : May 24, 2019

Bibtex @research article { tchd538028, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {Şehit Ömer Halisdemir Cad. Kurtdereli Sok. No:10 ANKARA}, publisher = {Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {142 - 148}, doi = {10.12956/tjpd.2018.342}, title = {Çocuklarda Akciğer Kist Hidatiği: Komplike ve Komplike Olmayan Lezyonlarda Görüntüleme Bulguları}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Adalet Elçin} }
APA YILDIZ, A . (2019). Çocuklarda Akciğer Kist Hidatiği: Komplike ve Komplike Olmayan Lezyonlarda Görüntüleme Bulguları. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , 13 (3) , 142-148 . DOI: 10.12956/tjpd.2018.342
MLA YILDIZ, A . "Çocuklarda Akciğer Kist Hidatiği: Komplike ve Komplike Olmayan Lezyonlarda Görüntüleme Bulguları". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 (2019 ): 142-148 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/45426/538028>
Chicago YILDIZ, A . "Çocuklarda Akciğer Kist Hidatiği: Komplike ve Komplike Olmayan Lezyonlarda Görüntüleme Bulguları". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 (2019 ): 142-148
RIS TY - JOUR T1 - Çocuklarda Akciğer Kist Hidatiği: Komplike ve Komplike Olmayan Lezyonlarda Görüntüleme Bulguları AU - Adalet Elçin YILDIZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.12956/tjpd.2018.342 DO - 10.12956/tjpd.2018.342 T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 142 EP - 148 VL - 13 IS - 3 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - doi: 10.12956/tjpd.2018.342 UR - https://doi.org/10.12956/tjpd.2018.342 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Çocuklarda Akciğer Kist Hidatiği: Komplike ve Komplike Olmayan Lezyonlarda Görüntüleme Bulguları %A Adalet Elçin YILDIZ %T Çocuklarda Akciğer Kist Hidatiği: Komplike ve Komplike Olmayan Lezyonlarda Görüntüleme Bulguları %D 2019 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 13 %N 3 %R doi: 10.12956/tjpd.2018.342 %U 10.12956/tjpd.2018.342
ISNAD YILDIZ, Adalet Elçin . "Çocuklarda Akciğer Kist Hidatiği: Komplike ve Komplike Olmayan Lezyonlarda Görüntüleme Bulguları". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 / 3 (May 2019): 142-148 . https://doi.org/10.12956/tjpd.2018.342
AMA YILDIZ A . Çocuklarda Akciğer Kist Hidatiği: Komplike ve Komplike Olmayan Lezyonlarda Görüntüleme Bulguları. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2019; 13(3): 142-148.
Vancouver YILDIZ A . Çocuklarda Akciğer Kist Hidatiği: Komplike ve Komplike Olmayan Lezyonlarda Görüntüleme Bulguları. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2019; 13(3): 148-142.