Year 2019, Volume 13 , Issue 4, Pages 246 - 251 2019-07-30

Akut Atipik İnme Şikayetleri Bulunan Çocuklarda Nörogörüntüleme Bulguları

Altan GÜNEŞ [1] , Dilek CEBECİ [2] , Damla HANALİOĞLU [3]


Amaç: Acil serviste akut atipik inme şikayetleri nedeniyle tetkik edilen hastalarda saptanan patolojileri araştırmak, klinik bulgular ile anormal nörogörüntüleme bulguları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız hastane etik kurul onayı alınarak yapıldı. Ocak 2016 ile Ocak 2018 tarihleri arasında, akut atipik inme şikayetleri nedeniyle beyin bilgisayarlı tomografisi (BT) ve/veya manyetik rezonans (MR) görüntülemesi yapılmış ardışık 117 hastanın (66 kız, 51 erkek, ortalama yaş 10,9±4,8 yıl), klinik ve nörogörüntüleme bulguları geriye dönük tarandı. Kategorik ve sayısal değişkenler Ki-kare, Fisher, t-testi ile analiz edilerek lojistik regresyon analizi yapıldı.

Bulgular: Hastalarda en sık saptanan şikayetler baş ağrısı (%25,6), kusma (%19,6) ve bilinç bulanıklığı (%17,9) idi. Hastaların %20,5’inde klinik ile ilişkili vaskülopati, konjenital afibrinojenemi gibi risk faktörleri saptanırken, %39,3’ünün nörolojik muayenesi ve %35’inin nörogörüntülemesi anormaldi. On iki hastada klinik ve nörogörüntüleme bulgularına göre acil tedavi gerektiren patolojiler (akut arteriyal iskemi [1 hasta], sinovenöz tromboz [1 hasta], intrakraniyal kitle [3 hasta],  menenjit [3 hasta], ensefalit [4 hasta]) saptandı. Risk faktörlerinin varlığı, bilinç bulanıklığı ve nörolojik muayenenin anormal olması ile nörogörüntülemede anormal bulgu saptanması arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p=0,045). Lojistik regresyon analizinde anormal nörogörüntüleme bulgularını öngörmede, bilinç bulanıklığı ve nörolojik muayenenin anormal olması anlamlıydı (p=0,006). MR görüntüleme (%45,1) ile saptanabilen anormal bulgular BT’ye göre (%17) anlamlı olarak fazlaydı (p<0.001).

Sonuç: Akut atipik inme şikayetleri ile araştırılan hastalarda, inme dışında saptanan patolojiler inmeye göre daha sıktı. Hikayesinde klinik ile ilişkili risk faktörlerine sahip, bilinç bulanıklığı bulunan, nörolojik muayenesi anormal olan hastalara yapılan nörogörüntülemelerde daha fazla anormallik saptandığı görüldü.

İnme, Bilgisayarlı tomografi
 • Yock-Corrales A, Varela-Bulgarelli F, Barboza C, Gutierrez-Mata A, Mackay MT, Babl F. Presentation of Acute childhood stroke in a tertiary pediatric emergency department. Pediatric emergency care. 2018;34:552–7.
 • Chadehumbe MA, Khatri P, Khoury JC, Alwell K, Szaflarski JP, Broderick JP, et al. Seizures are common in the acute setting of childhood stroke: a population-based study. Journal of child neurology. 2009;24:9–12.
 • van de Port IG, Visser-Meily A, Post MW, Lindeman E. Long-term outcome in children of patients after stroke. Journal of Rehabilitation Medicine. 2008;39:703–7.
 • deVeber GA, MacGregor D, Curtis R, Mayank S. Neurologic outcome in survivors of childhood arterial ischemic stroke and sinovenous thrombosis. Journal of child neurology. 2000;15:316–24.
 • Bent C, Lee PS, Shen PY, Bang H, Bobinski M. Clinical scoring system may improve yield of head CT of non-trauma emergency department patients. Emergency radiology. 2015;22:511–6.
 • Newman-Toker DE, Hsieh Y-H, Camargo Jr CA, Pelletier AJ, Butchy GT, Edlow JA, editors. Spectrum of dizziness visits to US emergency departments: cross-sectional analysis from a nationally representative sample. Mayo Clinic Proceedings; 2008: Elsevier.
 • Mirsky DM, Beslow LA, Amlie-Lefond C, Krishnan P, Laughlin S, Lee S, et al. Pathways for neuroimaging of childhood stroke. Pediatric neurology. 2017;69:11–23.
 • Mitsunaga MM, Yoon H-C. Journal Club: Head CT scans in the emergency department for syncope and dizziness. American Journal of Roentgenology. 2015;204:24–8.
 • Kastrup O, Wanke I, Maschke M. Neuroimaging of infections. NeuroRx. 2005;2:324–32.
 • Shellhaas RA, Smith SE, O'Tool E, Licht DJ, Ichord RN. Mimics of childhood stroke: characteristics of a prospective cohort. Pediatrics. 2006;118:704–9.
 • Rivkin MJ, deVeber G, Ichord RN, Kirton A, Chan AK, Hovinga CA, et al. Thrombolysis in pediatric stroke study. Stroke. 2015;46:880–5.
 • Ladner TR, Mahdi J, Gindville MC, Gordon A, Harris ZL, Crossman K, et al. Pediatric acute stroke protocol activation in a children’s hospital emergency department. Stroke. 2015;46:2328–31.
 • Strickberger SA, Benson DW, Biaggioni I, Callans DJ, Cohen MI, Ellenbogen KA, et al. AHA/ACCF scientific statement on the evaluation of syncope: From the American Heart Association councils on clinical cardiology, cardiovascular nursing, cardiovascular disease in the young, and stroke, and the quality of care and outcomes research interdisciplinary working group; and the American College of Cardiology Foundation in collaboration with the Heart Rhythm Society. Journal of the American College of Cardiology. 2006;47:473–84.
 • Lynch JK, Hirtz DG, DeVeber G, Nelson KB. Report of the National Institute of Neurological Disorders and Stroke workshop on perinatal and childhood stroke. Pediatrics. 2002;109:116–23.
 • Ichord R. Cerebral Sinovenous Thrombosis. Frontiers in pediatrics. 2017;5:163.
Primary Language tr
Subjects General and Internal Medicine
Journal Section ORIGINAL ARTICLES
Authors

Orcid: 0000-0002-0365-1218
Author: Altan GÜNEŞ (Primary Author)
Institution: ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8369-4914
Author: Dilek CEBECİ
Institution: ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3278-5394
Author: Damla HANALİOĞLU
Institution: ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 30, 2019

Bibtex @research article { tchd524904, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {Şehit Ömer Halisdemir Cad. Kurtdereli Sok. No:10 ANKARA}, publisher = {T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {246 - 251}, doi = {10.12956/tchd.524904}, title = {Akut Atipik İnme Şikayetleri Bulunan Çocuklarda Nörogörüntüleme Bulguları}, key = {cite}, author = {Güneş, Altan and Cebeci̇, Dilek and Hanali̇oğlu, Damla} }
APA Güneş, A , Cebeci̇, D , Hanali̇oğlu, D . (2019). Akut Atipik İnme Şikayetleri Bulunan Çocuklarda Nörogörüntüleme Bulguları . Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , 13 (4) , 246-251 . DOI: 10.12956/tchd.524904
MLA Güneş, A , Cebeci̇, D , Hanali̇oğlu, D . "Akut Atipik İnme Şikayetleri Bulunan Çocuklarda Nörogörüntüleme Bulguları" . Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 (2019 ): 246-251 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/47759/524904>
Chicago Güneş, A , Cebeci̇, D , Hanali̇oğlu, D . "Akut Atipik İnme Şikayetleri Bulunan Çocuklarda Nörogörüntüleme Bulguları". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 (2019 ): 246-251
RIS TY - JOUR T1 - Akut Atipik İnme Şikayetleri Bulunan Çocuklarda Nörogörüntüleme Bulguları AU - Altan Güneş , Dilek Cebeci̇ , Damla Hanali̇oğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.12956/tchd.524904 DO - 10.12956/tchd.524904 T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 246 EP - 251 VL - 13 IS - 4 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - doi: 10.12956/tchd.524904 UR - https://doi.org/10.12956/tchd.524904 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Akut Atipik İnme Şikayetleri Bulunan Çocuklarda Nörogörüntüleme Bulguları %A Altan Güneş , Dilek Cebeci̇ , Damla Hanali̇oğlu %T Akut Atipik İnme Şikayetleri Bulunan Çocuklarda Nörogörüntüleme Bulguları %D 2019 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 13 %N 4 %R doi: 10.12956/tchd.524904 %U 10.12956/tchd.524904
ISNAD Güneş, Altan , Cebeci̇, Dilek , Hanali̇oğlu, Damla . "Akut Atipik İnme Şikayetleri Bulunan Çocuklarda Nörogörüntüleme Bulguları". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 / 4 (July 2019): 246-251 . https://doi.org/10.12956/tchd.524904
AMA Güneş A , Cebeci̇ D , Hanali̇oğlu D . Akut Atipik İnme Şikayetleri Bulunan Çocuklarda Nörogörüntüleme Bulguları. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2019; 13(4): 246-251.
Vancouver Güneş A , Cebeci̇ D , Hanali̇oğlu D . Akut Atipik İnme Şikayetleri Bulunan Çocuklarda Nörogörüntüleme Bulguları. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2019; 13(4): 246-251.