Research Article
BibTex RIS Cite

Evaluation of Opinions of Pediatrists in A Tertiary Healthcare Hospiatal About Meningococcal, Rotavirus, Human Papilloma Virus Vaccines and İncidence of Encountering Vaccine Refusal and Reasons of Vaccine Refusal

Year 2020, Volume: 14 Issue: 3, 264 - 267, 29.05.2020
https://doi.org/10.12956/tchd.726251

Abstract

Objective: Meningococcal, rotavirus and Human papilloma virüs (HPV) vaccines which are approved but not yet involved in our national immunization programme, known to be efficient and safe, involved in national vaccination programmes of many countries, are applied according to parents’will in our country. In this study it is aimed to evaluate attitudes of pediatrists in our Ankara City Hospital, Children’s Hospital, status of their encountering invasive meningococcal disease and rotavirus gastroenteritis, vaccine refusal and their reasons.

Material and Methods: Questionnaire forms were filled out with 93 doctors (residents, specialists, professors) working in our Ankara City
Hospital, Children’s Hospital, pediatrics department and approving to involve in the study.
Results: The study enrolled a total of 93 participants 74 (79.6%) pediatrics residents, 16 (17.2%) specialists and 3 (3.2%) professors.
In our study all of the participants advised meningoccal vaccine whereas rotavirus vaccine was advised by 77 (82.8%) and HPV by 83
doctors (89.2%). There was no statistically significant difference between seniority and advice of vaccine. Among participants 32 of them
advised meningococcal vaccine starting form 2 months (34.4%) while15 of them advised after 24 months (16.1%). The advice of initiation
of vaccine was influenced by, will of early immunization, increased burden of disease due to increased immigration and cost. Vaccine
refusal was encountered rarely by 63 (67.7%) of the participant, whereas 21 (22.6%) of them encountered commonly and 9 (9.7%) of the
doctors never encountered vaccine refusal. Commonest reasons of vaccine refusal were wrong data and anxieties regarding the additive
substances of the vaccine (30.1%), fear of side affect due to vaccine (23.7%), thought of triggering autism by vaccine (23.7%), religious
reasons (17.2%) and lack of knowledge (17.2%).
Conclusion: Although not involved in national immunization programme, meningococcal, rotavirus and HPV vaccines were advised my
majority of the doctors. Commonest reason of vaccine refusal was observed as lack of knowledge or misinformation about vaccine and its
contents. More additive studies are warranted regarding vaccine refusal and hesitancy.

References

  • 1. Gür E. Vaccine hesitancy - vaccine refusal. Turk Pediatri Ars 2019; 54(1): 1–2. 2. Orhon Şimşek F, Genişletilmiş Bağışıklama Programına Her Yönüyle Bakış, Sosyal Pediatri Özel Sayısı Mart 2020; 6-14 Doi: 10.20515/otd.681563. 3. https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlydata/en/Erişim Tarihi: 2.3.2020 4. Donders, G. G., Gabrovska, M., Bellen, G., Van Keirsbilck, J., Van Den Bosch, T., Riphagen, I. and Verjans, M. Knowledge of cervix cancer, human papilloma virus (HPV) and HPV vaccination at the moment of introduction of the vaccine in women in Belgium. Archives of Gynecology and Obstetrics, 2008; 277 (4), 291-298. 5. Ozsurekci, Y., Karadag-Oncel, E., Bayhan, C., Celik, M., Ozkaya-Parlakay, A., Arvas, M. and Ceyhan, M. (2013). Knowledge and attitudes about human papillomaviruses and immunization among Turkish pediatricians. Asian Pacific Organization for Cancer Prevention, 14 (12), 7325-7329. 6. Jain, N., Irwin, K. L., Montano, D., Kasprzyk, D., Carlin, L., Freeman, C., Barnes, R., Christian, J. and Wolters, C. Family physicians' knowledge of genital human papillomavirus (HPV) infection and HPV-related conditions, United States, 2004. Family Medicine 2006; 38 (7):483-489. 7. Kartal, M., Gunvar, T., Limnili, G., Hatipoglu, F. ve Guldal, D. (2011). Birinci basamak hekimleri serviks kanseri ve HPV aşı ile ilgili ne biliyorlar? Turk Aile Hekimleri Dergisi 2011; 15 (1): 1-6. 8. Ceyhan M, Ozsurekci Y, Tanır Basaranoglu S, et al. Multicenter Hospital-Based Prospective Surveillance Study of Bacterial Agents Causing Meningitis and Seroprevalence of Different Serogroups of Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae Type b, and Streptococcus pneumoniae during 2015 to 2018 in Turkey. mSphere. 2020;5(2):e00060-20. Published 2020 Mar 25. doi:10.1128/mSphere.00060-20. 9. Özdemir U, Çelik T, Tolunay O, et al. Pediatristlerin Meningokok Enfeksiyonları ve Aşıları ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumları. J Pediatr Inf 2018; 12(2): 58-64. DOI: 10.5578/ced.67244. 10. Tolunay O. Awareness and attitude relating to the human papilloma virus and its vaccines among pediatrics, obstetrics and gynecology specialists in Turkey. Asian Pac J Cancer Prev 2014;15:10723-8. 11. Tapisiz A, Bedir Demirdag T, Cura Yayla BC, et al. Rotavirus infections in children in Turkey: A systematic review. Rev Med Virol. 2019;29(1):e2020. doi:10.1002/rmv.2020.

Üçüncü basamak çocuk hastanesinde çalışan hekimlerin meningokok, rotavirüs, HPV aşıları ile ilgili görüşleri, aşı reddi ile karşılaşma sıklığı ve sık karşılaştığı aşı reddi nedenlerinin değerlendirilmesi

Year 2020, Volume: 14 Issue: 3, 264 - 267, 29.05.2020
https://doi.org/10.12956/tchd.726251

Abstract

Amaç: Ulusal bağışıklama çizelgemizde henüz yer almayan, etkin ve güvenilir olduğu bilinen, birçok ülkede ulusal ölçekte uygulanan, ülkemizde de kullanım onayı bulunan meningokok, rotavirus ve HPV aşıları ailenin isteğine bağlı olarak yapılmaktadır. Bu çalışmada Hastanemiz pediatri kliniğinde çalışan doktorların meningokok, rotavirüs ve HPV aşıları ile ilgili düşünceleri, invaziv meningokokal hastalık ve rotavirüse bağlı gastroenterit ile karşılaşma durumları, aşı reddi ile karşılaşma sıklıkları ve sık karşılaştıkları aşı reddi sebeplerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Hastanemiz pediatri kliniğinde asistan, uzman ve profesör olarak çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 93 doktor ile yüz yüze görüşülerek anket formları dolduruldu.
Bulgular: Çalışmaya katılan 93 gönüllünün 74’ü (%79,6) asistan, 16’sı (%17,2) uzman, 3’ü (%3,2) profesör olarak çalışmaktadır. Katılımcıların tamamı tarafından meningokok aşısı önerilmekteyken rota aşısı 77’si (%82,8), HPV aşısı 83’i (%89,2) tarafından önerilmiştir ve meslek yılı ile aşı önerme arasında ilişki bulunmamıştır. Katılımcıların 32’si (%34,4) 2. aydan itibaren meningokok aşılanmasının başlamasını önerirken 15’i (%16,1) 24 aydan sonra başlamasını önermiştir. Önerilen aşılama başlangıç zamanını, erken bağışıklık kazandırma düşüncesi, artmış dış göçe bağlı artmış hastalık yükü, maliyet gibi nedenler etkilemektedir. Aşı reddi ile katılımcıların 63’ü (%67,7) nadiren, 21’i (%22,6) sık karşılaşırken, 9’u (%9,7) hiç karşılaşmadığını belirtmiştir. Karşılaşılan en sık aşı reddi sebepleri aşı içeriğindeki yardımcı maddeler ile ilgili yanlış bilgi ve endişeler (%30,1), aşıya bağlı yan etki korkusu (%29), aşı tarafından tetiklenecek otizm düşüncesi (%23,7), dini inanç (%17,2) ve bilgisizlik (%17,2) olarak görülmüştür.
Sonuç: Ülkemizde aşı takviminde yer almamasına. En sık karşılaşılan aşı reddi sebebi, aşı ve içeriği hakkında bilgisizlik veya yanlış bilgi olarak görülmüştür. Aşı karasızlığı-reddi açısından daha detaylı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

References

  • 1. Gür E. Vaccine hesitancy - vaccine refusal. Turk Pediatri Ars 2019; 54(1): 1–2. 2. Orhon Şimşek F, Genişletilmiş Bağışıklama Programına Her Yönüyle Bakış, Sosyal Pediatri Özel Sayısı Mart 2020; 6-14 Doi: 10.20515/otd.681563. 3. https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlydata/en/Erişim Tarihi: 2.3.2020 4. Donders, G. G., Gabrovska, M., Bellen, G., Van Keirsbilck, J., Van Den Bosch, T., Riphagen, I. and Verjans, M. Knowledge of cervix cancer, human papilloma virus (HPV) and HPV vaccination at the moment of introduction of the vaccine in women in Belgium. Archives of Gynecology and Obstetrics, 2008; 277 (4), 291-298. 5. Ozsurekci, Y., Karadag-Oncel, E., Bayhan, C., Celik, M., Ozkaya-Parlakay, A., Arvas, M. and Ceyhan, M. (2013). Knowledge and attitudes about human papillomaviruses and immunization among Turkish pediatricians. Asian Pacific Organization for Cancer Prevention, 14 (12), 7325-7329. 6. Jain, N., Irwin, K. L., Montano, D., Kasprzyk, D., Carlin, L., Freeman, C., Barnes, R., Christian, J. and Wolters, C. Family physicians' knowledge of genital human papillomavirus (HPV) infection and HPV-related conditions, United States, 2004. Family Medicine 2006; 38 (7):483-489. 7. Kartal, M., Gunvar, T., Limnili, G., Hatipoglu, F. ve Guldal, D. (2011). Birinci basamak hekimleri serviks kanseri ve HPV aşı ile ilgili ne biliyorlar? Turk Aile Hekimleri Dergisi 2011; 15 (1): 1-6. 8. Ceyhan M, Ozsurekci Y, Tanır Basaranoglu S, et al. Multicenter Hospital-Based Prospective Surveillance Study of Bacterial Agents Causing Meningitis and Seroprevalence of Different Serogroups of Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae Type b, and Streptococcus pneumoniae during 2015 to 2018 in Turkey. mSphere. 2020;5(2):e00060-20. Published 2020 Mar 25. doi:10.1128/mSphere.00060-20. 9. Özdemir U, Çelik T, Tolunay O, et al. Pediatristlerin Meningokok Enfeksiyonları ve Aşıları ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumları. J Pediatr Inf 2018; 12(2): 58-64. DOI: 10.5578/ced.67244. 10. Tolunay O. Awareness and attitude relating to the human papilloma virus and its vaccines among pediatrics, obstetrics and gynecology specialists in Turkey. Asian Pac J Cancer Prev 2014;15:10723-8. 11. Tapisiz A, Bedir Demirdag T, Cura Yayla BC, et al. Rotavirus infections in children in Turkey: A systematic review. Rev Med Virol. 2019;29(1):e2020. doi:10.1002/rmv.2020.

Details

Primary Language Turkish
Subjects ​Internal Diseases
Journal Section ORIGINAL ARTICLES
Authors

Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY 0000-0001-5691-2461

Metin YİĞİT

Belgin GÜLHAN

Tuğba BEDİR

Saliha KANIK YÜKSEK

Publication Date May 29, 2020
Submission Date April 24, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 14 Issue: 3

Cite

Vancouver ÖZKAYA PARLAKAY A, YİĞİT M, GÜLHAN B, BEDİR T, KANIK YÜKSEK S. Üçüncü basamak çocuk hastanesinde çalışan hekimlerin meningokok, rotavirüs, HPV aşıları ile ilgili görüşleri, aşı reddi ile karşılaşma sıklığı ve sık karşılaştığı aşı reddi nedenlerinin değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2020;14(3):264-7.


The publication language of Turkish Journal of Pediatric Disease is English.


Manuscripts submitted to the Turkish Journal of Pediatric Disease will go through a double-blind peer-review process. Each submission will be reviewed by at least two external, independent peer reviewers who are experts in the field, in order to ensure an unbiased evaluation process. The editorial board will invite an external and independent editor to manage the evaluation processes of manuscripts submitted by editors or by the editorial board members of the journal. The Editor in Chief is the final authority in the decision-making process for all submissions. Articles accepted for publication in the Turkish Journal of Pediatrics are put in the order of publication, with at least 10 original articles in each issue, taking into account the acceptance dates. If the articles sent to the reviewers for evaluation are assessed as a senior for publication by the reviewers, the section editor and the editor considering all aspects (originality, high scientific quality and citation potential), it receives publication priority in addition to the articles assigned for the next issue.


The aim of the Turkish Journal of Pediatrics is to publish high-quality original research articles that will contribute to the international literature in the field of general pediatric health and diseases and its sub-branches. It also publishes editorial opinions, letters to the editor, reviews, case reports, book reviews, comments on previously published articles, meeting and conference proceedings, announcements, and biography. In addition to the field of child health and diseases, the journal also includes articles prepared in fields such as surgery, dentistry, public health, nutrition and dietetics, social services, human genetics, basic sciences, psychology, psychiatry, educational sciences, sociology and nursing, provided that they are related to this field. can be published.