Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Evaluation of Nissen Fundoplication Patiens: Single Center Experience

Year 2020, Volume 14, Issue 5, 413 - 416, 29.09.2020
https://doi.org/10.12956/tchd.737331

Abstract

Giriş: Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH), çocukluk yaş grubunda sık görülen hastalıklardan biridir. Özellikle nörolojik sorunları olan olgularda uygulanan fundoplikasyon işleminin akibeti hala tartışmalıdır. Son iki dekatta laparoskopik fundoplikasyon uygulamasının rutine girmesi ile cerrahi girişimlerde önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Bu çalışmada biz açık ve laparoskopik Nissen fundoplikasyonu yaptığımız nörolojik problemi olan ve olmayanlarda postoperatif dönemdeki komplikasyonları karşılaştırmayı hedefledik.

Materyal-Metod: Bu çalışmada kliniğimizde 2009-2014 yılları arasında gerçekleştirilen açık ve laparoskopik Nissen operasyonları ve sonrasında gelişen komplikasyonları retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Değerlendirmeye 5 gün - 18 yaş arası 29 kız ve 35 erkek hasta dahil edildi. Olguların 38'inde nörolojik problem mevcuttu. 14 olguya laparoskopik cerrahi, 50 olguya açık cerrahi tercih edildi. Postoperatif dönemde 31 hastada komplikasyon görülmezken 11 hastada yara enfeksiyonu, 9 hastada akciğer enfeksiyonu, 9 hastada kusma, 1 hastada hemopnömotoraks, 1 hastada mide perforasyonu gelişti. Postoperatif komplikasyona göre nörolojik problemleri olan ve olmayan hastalarımız arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Hiçbir hastada reflü nüksü veya hiatal herni gelişmedi. Çalışmamızda hastalarımız ortalama 20,43 +/- 13,34 gün arasında 4 gün ile 87 gün arasında hastanede kalmıştır. Laparoskopik ve açık Nissen operasyonu olan olgularda, hastane yatış süresi açısından bir fark yoktu.

Sonuç: Sonuç olarak, laparoskopik ve açık fundoplikasyon olguları arasında hastaneye yatış ve komplikasyon oranları arasında fark yoktu. Ameliyat öncesi dönemde pnomoni varlığı, yapılacak cerrahi müdahalenin morbiditesini arttırmaktadır. Preoperatif akciğer problemlerini en aza indirdikten sonra operasyon planlanması bu hastalarda morbiditeyi azaltan en önemli faktördür.

References

 • 1. Mauritz, F.A., et al., The effects and efficacy of antireflux surgery in children with gastroesophageal reflux disease: a systematic review. J Gastrointest Surg, 2011. 15(10): p. 1872-8.
 • 2. Slater, B.J. and S.S. Rothenberg, Gastroesophageal reflux. Semin Pediatr Surg, 2017. 26(2): p. 56-60.
 • 3. Esposito, C., et al., Long-term outcome of laparoscopic Nissen, Toupet, and Thal antireflux procedures for neurologically normal children with gastroesophageal reflux disease. Surg Endosc, 2006. 20(6): p. 855-8.
 • 4. Smith, C.D., et al., Nissen fundoplication in children with profound neurologic disability. High risks and unmet goals. Ann Surg, 1992. 215(6): p. 654-8; discussion 658-9.
 • 5. Wheatley, M.J., A.G. Coran, and J.R. Wesley, Efficacy of the Nissen fundoplication in the management of gastroesophageal reflux following esophageal atresia repair. J Pediatr Surg, 1993. 28(1): p. 53-5.
 • 6. Franzen, T., et al., Long-term outcome is worse after laparoscopic than after conventional Nissen fundoplication. Scand J Gastroenterol, 2005. 40(11): p. 1261-8.
 • 7. Barsness, K.A., et al., Laparoscopic versus open Nissen fundoplication in infants after neonatal laparotomy. JSLS, 2007. 11(4): p. 461-5.
 • 8. Rothenberg, S.S., Experience with 220 consecutive laparoscopic Nissen fundoplications in infants and children. J Pediatr Surg, 1998. 33(2): p. 274-8.
 • 9. Siddiqui, M.R., et al., A meta-analysis of outcomes after open and laparoscopic Nissen's fundoplication for gastro-oesophageal reflux disease in children. Pediatr Surg Int, 2011. 27(4): p. 359-66.
 • 10. Georgeson, K.E., Laparoscopic gastrostomy and fundoplication. Pediatr Ann, 1993. 22(11): p. 675-7.
 • 11. Lobe, T.E., K.P. Schropp, and K. Lunsford, Laparoscopic Nissen fundoplication in childhood. J Pediatr Surg, 1993. 28(3): p. 358-60; discussion 360-1.
 • 12. Garvey, E.M. and D.J. Ostlie, Hiatal and paraesophageal hernia repair in pediatric patients. Semin Pediatr Surg, 2017. 26(2): p. 61-66.
 • 13. Jancelewicz, T., et al., Surgical management of gastroesophageal reflux disease (GERD) in children: A systematic review. J Pediatr Surg, 2017. 52(8): p. 1228-1238.
 • 14. Salminen, P.T., et al., Comparison of long-term outcome of laparoscopic and conventional nissen fundoplication: a prospective randomized study with an 11-year follow-up. Ann Surg, 2007. 246(2): p. 201-6.
 • 15. Kubiak, R., J. Andrews, and H.W. Grant, Laparoscopic Nissen fundoplication versus Thal fundoplication in children: comparison of short-term outcomes. J Laparoendosc Adv Surg Tech A, 2010. 20(7): p. 665-9.

Nissen Fundoplikasyonu Yapılan Olguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Year 2020, Volume 14, Issue 5, 413 - 416, 29.09.2020
https://doi.org/10.12956/tchd.737331

Abstract

Introduction: Gastroesophageal reflux (GERD) disease is one of the most common diseases in pediatric population. The fate of the fundoplication procedure, especially in patients with neurological problems, is still controversial. With the introduction of laparoscopic fundoplication application in the last two decades, significant advances have been made in surgical interventions. In this study, we aimed to compare the postoperative complications in patients with and without neurological problems with whom we performed open and laparoscopic Nissen fundoplication.

Material-Metod: The aim of this study is to present laparoscopic and open Nissen fundoplication cases performed for GERD in our clinic between 2009-2014 and compare the complications.

Results: 29 female and 35 male patients aged between 5 days -18 years (mean 7.06 +/- 5.16) were included in the evaluation. There were neurological problems in 38 of them were accompanied by neurological problems. laparoscopic surgery was performed to 14 cases and open surgery was preferred for  50 cases. In the postoperative period, while there were no complications in 31 patients, 11 cases had wound infection, 9 cases had pulmoner infection, 9 cases were vomiting, 1 case had hemopneumothorax, 1 case had a gastric perforation.

Conclusion: The prevalence of pulmonary problems in the preoperative period, increases the morbidity of the surgical intervention to be made. The most important factor affecting morbidity in such patients, after minimizing preoperative pulmonary problems.

References

 • 1. Mauritz, F.A., et al., The effects and efficacy of antireflux surgery in children with gastroesophageal reflux disease: a systematic review. J Gastrointest Surg, 2011. 15(10): p. 1872-8.
 • 2. Slater, B.J. and S.S. Rothenberg, Gastroesophageal reflux. Semin Pediatr Surg, 2017. 26(2): p. 56-60.
 • 3. Esposito, C., et al., Long-term outcome of laparoscopic Nissen, Toupet, and Thal antireflux procedures for neurologically normal children with gastroesophageal reflux disease. Surg Endosc, 2006. 20(6): p. 855-8.
 • 4. Smith, C.D., et al., Nissen fundoplication in children with profound neurologic disability. High risks and unmet goals. Ann Surg, 1992. 215(6): p. 654-8; discussion 658-9.
 • 5. Wheatley, M.J., A.G. Coran, and J.R. Wesley, Efficacy of the Nissen fundoplication in the management of gastroesophageal reflux following esophageal atresia repair. J Pediatr Surg, 1993. 28(1): p. 53-5.
 • 6. Franzen, T., et al., Long-term outcome is worse after laparoscopic than after conventional Nissen fundoplication. Scand J Gastroenterol, 2005. 40(11): p. 1261-8.
 • 7. Barsness, K.A., et al., Laparoscopic versus open Nissen fundoplication in infants after neonatal laparotomy. JSLS, 2007. 11(4): p. 461-5.
 • 8. Rothenberg, S.S., Experience with 220 consecutive laparoscopic Nissen fundoplications in infants and children. J Pediatr Surg, 1998. 33(2): p. 274-8.
 • 9. Siddiqui, M.R., et al., A meta-analysis of outcomes after open and laparoscopic Nissen's fundoplication for gastro-oesophageal reflux disease in children. Pediatr Surg Int, 2011. 27(4): p. 359-66.
 • 10. Georgeson, K.E., Laparoscopic gastrostomy and fundoplication. Pediatr Ann, 1993. 22(11): p. 675-7.
 • 11. Lobe, T.E., K.P. Schropp, and K. Lunsford, Laparoscopic Nissen fundoplication in childhood. J Pediatr Surg, 1993. 28(3): p. 358-60; discussion 360-1.
 • 12. Garvey, E.M. and D.J. Ostlie, Hiatal and paraesophageal hernia repair in pediatric patients. Semin Pediatr Surg, 2017. 26(2): p. 61-66.
 • 13. Jancelewicz, T., et al., Surgical management of gastroesophageal reflux disease (GERD) in children: A systematic review. J Pediatr Surg, 2017. 52(8): p. 1228-1238.
 • 14. Salminen, P.T., et al., Comparison of long-term outcome of laparoscopic and conventional nissen fundoplication: a prospective randomized study with an 11-year follow-up. Ann Surg, 2007. 246(2): p. 201-6.
 • 15. Kubiak, R., J. Andrews, and H.W. Grant, Laparoscopic Nissen fundoplication versus Thal fundoplication in children: comparison of short-term outcomes. J Laparoendosc Adv Surg Tech A, 2010. 20(7): p. 665-9.

Details

Primary Language English
Subjects Surgery
Journal Section ORIGINAL ARTICLES
Authors

Gökhan DEMİRTAŞ (Primary Author)
Ankara Şehir Hastanesi
0000-0003-0787-2330
Türkiye


Süleyman BOSTANCI
Ankara Şehir Hastanesi
0000-0002-7512-3895
Türkiye


Müjdem AZILI
Ankara Şehir Hastanesi
0000-0002-5137-7209
Türkiye


Fatih AKBIYIK This is me
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği, Ankara
0000-0002-2194-5041
Türkiye


Emrah ŞENEL
Ankara Şehir Hastanesi
0000-0002-0383-4559
Türkiye


Tuğrul TİRYAKİ
Ankara Şehir Hastanesi
0000-0002-9544-1137
Türkiye

Supporting Institution yok
Project Number yok
Publication Date September 29, 2020
Application Date May 20, 2020
Acceptance Date July 7, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 14, Issue 5

Cite

Bibtex @research article { tchd737331, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {Şehit Ömer Halisdemir Cad. Kurtdereli Sok. No:10 ANKARA}, publisher = {T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi}, year = {2020}, volume = {14}, pages = {413 - 416}, doi = {10.12956/tchd.737331}, title = {Nissen Fundoplikasyonu Yapılan Olguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi}, key = {cite}, author = {Demirtaş, Gökhan and Bostancı, Süleyman and Azılı, Müjdem and Akbıyık, Fatih and Şenel, Emrah and Tiryaki, Tuğrul} }
APA Demirtaş, G. , Bostancı, S. , Azılı, M. , Akbıyık, F. , Şenel, E. & Tiryaki, T. (2020). Nissen Fundoplikasyonu Yapılan Olguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi . Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , 14 (5) , 413-416 . DOI: 10.12956/tchd.737331
MLA Demirtaş, G. , Bostancı, S. , Azılı, M. , Akbıyık, F. , Şenel, E. , Tiryaki, T. "Nissen Fundoplikasyonu Yapılan Olguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi" . Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 14 (2020 ): 413-416 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/56940/737331>
Chicago Demirtaş, G. , Bostancı, S. , Azılı, M. , Akbıyık, F. , Şenel, E. , Tiryaki, T. "Nissen Fundoplikasyonu Yapılan Olguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 14 (2020 ): 413-416
RIS TY - JOUR T1 - Nissen Fundoplikasyonu Yapılan Olguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi AU - Gökhan Demirtaş , Süleyman Bostancı , Müjdem Azılı , Fatih Akbıyık , Emrah Şenel , Tuğrul Tiryaki Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.12956/tchd.737331 DO - 10.12956/tchd.737331 T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 413 EP - 416 VL - 14 IS - 5 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - doi: 10.12956/tchd.737331 UR - https://doi.org/10.12956/tchd.737331 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Pediatric Disease Nissen Fundoplikasyonu Yapılan Olguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi %A Gökhan Demirtaş , Süleyman Bostancı , Müjdem Azılı , Fatih Akbıyık , Emrah Şenel , Tuğrul Tiryaki %T Nissen Fundoplikasyonu Yapılan Olguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi %D 2020 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 14 %N 5 %R doi: 10.12956/tchd.737331 %U 10.12956/tchd.737331
ISNAD Demirtaş, Gökhan , Bostancı, Süleyman , Azılı, Müjdem , Akbıyık, Fatih , Şenel, Emrah , Tiryaki, Tuğrul . "Nissen Fundoplikasyonu Yapılan Olguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 14 / 5 (September 2020): 413-416 . https://doi.org/10.12956/tchd.737331
AMA Demirtaş G. , Bostancı S. , Azılı M. , Akbıyık F. , Şenel E. , Tiryaki T. Nissen Fundoplikasyonu Yapılan Olguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2020; 14(5): 413-416.
Vancouver Demirtaş G. , Bostancı S. , Azılı M. , Akbıyık F. , Şenel E. , Tiryaki T. Nissen Fundoplikasyonu Yapılan Olguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2020; 14(5): 413-416.
IEEE G. Demirtaş , S. Bostancı , M. Azılı , F. Akbıyık , E. Şenel and T. Tiryaki , "Nissen Fundoplikasyonu Yapılan Olguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi", Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, vol. 14, no. 5, pp. 413-416, Sep. 2020, doi:10.12956/tchd.737331


As of 01.01.2022, the Turkish Journal of Pediatrics will accept the articles to be evaluated for publication only in English on the system.The aim of the Turkish Journal of Pediatrics is to publish high-quality original research articles that will contribute to the international literature in the field of general pediatric health and diseases and its sub-branches. It also publishes editorial opinions, letters to the editor, reviews, case reports, book reviews, comments on previously published articles, meeting and conference proceedings, announcements, and biography. In addition to the field of child health and diseases, the journal also includes articles prepared in fields such as surgery, dentistry, public health, nutrition and dietetics, social services, human genetics, basic sciences, psychology, psychiatry, educational sciences, sociology and nursing, provided that they are related to this field. can be published.