Year 2008, Volume , Issue 26, Pages 61 - 73 2008-03-01

TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ VE ANADOLU’DA NEVRUZ KUTLAMALARI

ABDULLAH ŞENGÜL [1] , Abdullah ŞENGÜL [2]


 • Aşa, Hatice Emel (2000), “Nevruz”, Yeni Avrasya Dergisi, Mart-Nisan.
 • Balıkhane Nazırı Ali Bey (tarihsiz), Bir Zamanlar İstanbul, (Yayına Hazırlayan: Niyazi Ahmet Banoğlu), Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul.
 • Çağlar, Behçet Kemal (1982), “Ergenekon”, Ülkü Mecmuası (Seçmeler), Ankara.
 • Çelik, Ali (1998), “Giresun’da Mart Kırma Geleneği ve Buna Bağlı İnanmalar” Giresun Kültür Sempozyumu-Bildiriler, Giresun Belediyesi Yayınları, İstanbul.
 • Dede, Abdurahim (1978), Batı Trakya Türk Folkloru, Ankara.
 • Ebulgazi Bahadır Han (1925), Türk Şeceresi (Şecere-i Türkî), (Aktaran: Doktor Rıza Nur), Matba’a-i Âmire, İstanbul.
 • Eğiter, Adli (1969), “Kars’ta Çift Çıkarma Geleneği”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı:9, Ekim.
 • Gökdağ, Bilgehan Atsız-Tekin, Feridun (1998), “Giresun’da Halk Takvimi ve Buna Bağlı İnanışlar” Giresun Kültür Sempozyumu-Bildiriler, Giresun Belediyesi Yayınları, İstanbul.
 • Gönüllü, Ali Rıza (1993), “Alanya Halk İnanışları İçinde Hıdırellez Motifi” Güneyde Kültür Dergisi, Eylül-Ekim, Sayı:55-56.
 • Gönüllü, Ali Rıza (1997), “Halk İnanışlarında Nevruz Motifi” Bilge Dergisi, Sayı:Kış/1.
 • İvgin, Hayrettin (2000), “Erbain’den Nevruz’a Nevruz’dan Hıdırellez’e”, Uluslararası Nevruz Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Kalay, Emin (1996), “Edirne’de Nevruz ve Hıdırellez”, Millî Folklor Dergisi, Sayı:29-30.
 • Karaibrahimoğlu, Sacit (1984), Giresun –Bütün Yöreleri ve Kazaları İle-, Ankara.
 • Kılıç, Abdullah (2000a), “Anadolu’da Nevruz Kutlamalarına Bağlı Olarak Yaşatılan Halk İnanışları ve Uygulamalarına Genel Bir Bakış” Uluslararası Nevruz Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Kılıç, Filiz (2000b), “Osmanlı Devletinde ve Klâsik Edebiyatımızda Nevruz”, Türk Dünyasında Nevruz Üçüncü Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
 • Korkmaz, Ramazan (2000), “Çıldır’daki Nevruz Törenleri ve Bu Törenlerin Şamanik Kültürle İlişkisi”, Türk Dünyasında Nevruz Üçüncü Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
 • Murat, M. Şerif (1981), Doğu İlleri ve Varto Tarihi, Ankara.
 • Nasrattınoğlu, İrfan Ünver (2000), “Afyonkarahisar’da Nevruz Kutlamaları”, Uluslararası Nevruz Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Osmanoğlu, Ayşe (1984), Babam Sultan Abdulhamit (Hâtıralarım), Ankara.
 • Özdemir, Ali-Özhan, Hasan (1983), İlçe Oluşunun 50.Yılında Şebinkarahisar, Ankara.
 • Özen, Kutlu (2000), “Sivas Yöresinde Baharı Karşılama Törenleri Bahar Bayramı”, Uluslararası Nevruz Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Özmen, Ahmet (1996), “Kars İli Nevruz Kutlamaları”, Bilge Dergisi -Nevruz Özel Sayısı-, Sayı:Bahar/8, Ankara.
 • Şengül, Abdullah (2002), “Tiyatro Edebiyatımızda Osmanlı Öncesi Türk Tarihinin Etkisi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:IV, Sayı:I.
 • Tekin, Mehmet (2000), “Nevruz (Yeni Gün) Coğrafyası ve Nevruz’un Akdeniz Bölgesine Yansımaları”, Türk Dünyasında Nevruz Üçüncü Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
 • Temren, Belkıs (1999), “Bektaşilik Geleneğinde Nevruz Kutlamaları”, Türk Dünyası Dergisi, Sayı:17, Ankara.
 • Tural, M. Âkif (2000), “Millî Mücadele ve Atatürk Devrinde Nevruz Kutlamaları”, Türk Dünyasında Nevruz Üçüncü Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
 • Turan, Fatma Ahsen (2000), “Anadolu’daki Nevruz’la İlgili Uygulamalar”, Türk Dünyasında Nevruz Üçüncü Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
 • Üçer, Müjgan (1995), “Sivas’ta Mevsimlik Bayram ve Özel Günler, Sultan Navruz, Eğrilce ve Sıçancık”, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Sayı:8, Mart.
 • Ülkütaşır, M. Şakir (1997), “Çeşitli Halk Gelenek ve İnançları Üzerine Küçük Araştırmalar”, Türk Folklor Araştırmaları 1976, Ankara.
 • Ünler, Ali Nadi (1940), “Gaziantep’te Nevruz’a Ait İnanmalar”, Başpınar, Sayı:13, Mart.
 • Yakıcı, Ali (1995), “Iğdır’ın Aralık İlçesinde Nevruz Kutlamalarıyla İlgili Gelenek ve İnanmalar”, Millî Folklor Dergisi, Sayı:25, Ankara.
 • Yalman (Yalkın), Ali Rıza (1977), Cenupta Türkmen Oymakları I, (Hazırlayan: Sabahat Emir), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Yavuz, Edip (1968), Tarih Boyunca Türk Kavimleri, Ankara. Kaynak kişiler
 • Acar, Fahriye. Erzurum-Olur-Şalpazarı köyü, 78 yaşında.
 • Şengül, Halis. Erzurum-Olur-Oğuzkent köyü, 54 yaşında.
 • Şengül, Hayri. Erzurum-Olur-Oğuzkent köyü, 81 yaşında.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: ABDULLAH ŞENGÜL

Author: Abdullah ŞENGÜL

Dates

Publication Date : March 1, 2008

Bibtex @ { tdded154501, journal = {Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi}, issn = {1301-0077}, eissn = {2651-5091}, address = {}, publisher = {Türk Dil Kurumu}, year = {2008}, volume = {}, pages = {61 - 73}, doi = {}, title = {TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ VE ANADOLU’DA NEVRUZ KUTLAMALARI}, key = {cite}, author = {ŞENGÜL, Abdullah} }
APA ŞENGÜL, A , ŞENGÜL, A . (2008). TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ VE ANADOLU’DA NEVRUZ KUTLAMALARI. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi , (26) , 61-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tdded/issue/12696/154501
MLA ŞENGÜL, A , ŞENGÜL, A . "TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ VE ANADOLU’DA NEVRUZ KUTLAMALARI". Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi (2008 ): 61-73 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tdded/issue/12696/154501>
Chicago ŞENGÜL, A , ŞENGÜL, A . "TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ VE ANADOLU’DA NEVRUZ KUTLAMALARI". Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi (2008 ): 61-73
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ VE ANADOLU’DA NEVRUZ KUTLAMALARI AU - ABDULLAH ŞENGÜL , Abdullah ŞENGÜL Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 73 VL - IS - 26 SN - 1301-0077-2651-5091 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ VE ANADOLU’DA NEVRUZ KUTLAMALARI %A ABDULLAH ŞENGÜL , Abdullah ŞENGÜL %T TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ VE ANADOLU’DA NEVRUZ KUTLAMALARI %D 2008 %J Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi %P 1301-0077-2651-5091 %V %N 26 %R %U
ISNAD ŞENGÜL, ABDULLAH , ŞENGÜL, Abdullah . "TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ VE ANADOLU’DA NEVRUZ KUTLAMALARI". Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi / 26 (March 2008): 61-73 .
AMA ŞENGÜL A , ŞENGÜL A . TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ VE ANADOLU’DA NEVRUZ KUTLAMALARI. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi. 2008; (26): 61-73.
Vancouver ŞENGÜL A , ŞENGÜL A . TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ VE ANADOLU’DA NEVRUZ KUTLAMALARI. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi. 2008; (26): 73-61.