Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1301-0077 | e-ISSN 2651-5091 | Period Biannually | Founded: 1996 | Publisher Türk Dil Kurumu | http://tdk.gov.tr/yayinlar/sureli-yayinlarimiz/turk-dunyasi-dergisi/Makalelerinizi  YAYSİS programı üzerinden  (https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin/index.html) gönderebilirsiniz.

Makale şablonuna http://tdk.gov.tr/icerik/diger-icerikler/makale-sablonu/  bağlantısından ulaşabilirsiniz. 


Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi

ISSN 1301-0077 | e-ISSN 2651-5091 | Period Biannually | Founded: 1996 | Publisher Türk Dil Kurumu | http://tdk.gov.tr/yayinlar/sureli-yayinlarimiz/turk-dunyasi-dergisi/
Cover ImageMakalelerinizi  YAYSİS programı üzerinden  (https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin/index.html) gönderebilirsiniz.

Makale şablonuna http://tdk.gov.tr/icerik/diger-icerikler/makale-sablonu/  bağlantısından ulaşabilirsiniz. 


Issue 49 - Mar 16, 2020
 1. Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine -Günbed Nüshası Işığında- Düzeltme Teklifleri
  Pages 7 - 20
  Sadettin ÖZÇELİK
 2. Kültegin Yazıtı’ndaki Bér- Tasvir Fiilinin Bir Anlamı Üzerine
  Pages 21 - 34
  Süleyman BARLAS , Caşteğin TURGUNBAYER
 3. Kül Tigin Yazıtının Güneydoğu Yüzünde Geçen “Tuygun” Sözcüğü Üzerine
  Pages 35 - 66
  âdem AYDEMİR
 4. Kırım Tatar Türkülerinde 1904-1905 Rus-Japon Savaşı’nın Yansımaları
  Pages 67 - 86
  Niyar KURTBİLAL
 5. Tatar Maarif Hayatının Öncüsü: Gılman Kerimi (1841-1902)
  Pages 87 - 100
  Cihan ÇAKMAK
 6. İran Türkmen Şairi Naz Muhammet Pakga ve Rubaileri
  Pages 101 - 122
  Zeynep YILDIRIM
 7. Tevfik Fikret ve Abbas Sıhhat’in “Çocuk Edebiyatı” Kapsamındaki Şiirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
  Pages 123 - 136
  Ali EROL
 8. Kaşgar’dan Doğu Türkçesi Şiirler [Çeviriyazı – Aktarma – Söz Varlığı – Tıpkıbasım]
  Pages 137 - 160
  Mehmet Turgut BERBERCAN
 9. Harekeli Bir Mi'râciye’nin Dîbâcesi ve Osmanlı Türkçesinin İmlası ve Telaffuzu Hakkında Düşündürdükleri
  Pages 161 - 184
  Alper GÜNAYDIN
 10. Suvarṇaprabhāsa-Sūtra’nın Eski Uygurca ve Çince Çevirileri Üzerine Bir Değerlendirme (15. Bölüm 149-171. Satırlar Arası)
  Pages 185 - 210
  Hüsnü Çağdaş ARSLAN
 11. Manas Ansiklopedisi’nde Özolgu İfadeleri
  Pages 211 - 222
  Cüneyt AKIN
 12. Taygalı Avcıları, Balıkçıları ve Toplayıcılarının Destanlarında Süt Beyaz Atlar
  Pages 223 - 236
  Dmitri Anatoliyeviç FUNK
 13. Gagavuz Dil ve Halk Kültürü Derlemeleriyle İlgili Önemli Bir Yayın
  Pages 237 - 244
  Nail TAN
Creative Commons