Review
BibTex RIS Cite

Kanola (Brassica napus L.)’nın Hayvan Besleme Alanında Kullanılan Ürünleri ve Bu Ürünlerin Üretimi

Year 2018, Volume: 7 Issue: 2, 30 - 35, 31.12.2018

Abstract

İlk varyetelerinin içerdiği yüksek miktardaki antinutrisyonel faktörler
nedeniyle, insan ve hayvan beslenmesi için uygun olmayan kanola ve ürünleri
daha sonraki yıllarda yapılan genetik çalışmalarla geliştirilmiş ve tüketime
uygun hale getirilmiştir. Kanolanın iklim koşullarına dayanıklılığı, besin
madde içeriğinin yüksek olması ve protein konsantreleri gibi yan ürün oluşturma
potansiyelerinin olması üretim ve kullanımını artırmaktadır. Kanola küspesi
soya küspesine göre daha iyi bir amino ait dengesine sahiptir ve hayvanlarda
belirli kullanım seviyelerinde maliyeti düşürerek verim üzerine olumlu etkiler
göstermektedir.

References

 • Daun J.K., Eskin N., Hickling D., Canola: chemistry, production, processing, and utilization, AOCS Press, 2011.
 • Maenz D.D., Canola protein concentrate for use as a high-valued animal feed ingredient, Feed and Industrial Raw Material: Feed. 5: pp. 274-276, 2007.
 • Downey R.K., Rapeseed to canola: Rags to riches. In, NABC Report 18: Agricultural Biotechnology: Economic Growth Through New Products, Partnerships and Workforce Development, NABC, USA, 2006.
 • Tıraş M., Türkiye’de Kanola Tarımı, Doğu Coğrafya Dergisi. 14(21): pp. 159-172, 2009.
 • Aybal N.Ö., Tilapia (Oreochromis niloticus L.) yavrularının yemlerinde protein kaynağı olarak kanola (Brassica spp.) küspesi kullanma olanakları, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,(Doktora), Isparta, 2007.
 • TÜİK, Yağlı Tohumlar, 2017.
 • Baydar H., Isparta Koşullarında Kanola (Brassica napus L.) Çeşitlerinin, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 9(3), 2005.
 • Gizlenci Ş., Acar M., Dok M., Kanola Tarımı, https://arastirma.tarim.gov.tr/ktae/Belgeler/brosurler/Kanola%20Tar%C4%B1m%C4%B1.pdf. Erişim Tarihi: 01.03.2018
 • Kılıç Ü., Using canola forage as roughage source in ruminant nutrition (a review), Lalahan Hayvancılık Araștırma Enstitüsü Dergisi. 49(2): pp. 125-135, 2009.
 • Salunkhe D., Chavan J., Adsule R., Kadam S., Sunflower, World Oilseeds: Chemistry, Technology and Utilization; Salunkhe, DK, Van Nostrand, R., Eds. pp. 97-139, 1992.
 • Newkirk R., Meal nutrient composition. In, Canola, Elsevier, pp. 229-244, 2011.
 • Przybylski R., Mag T., Eskin N.A.M., McDonald B.E., Canola oil. In, Bailey's industrial oil and fat products, John Wiley & Sons, Inc., Canada, 2005.
 • Przybylski R. Eskin N.M., Oil composition and properties. In, Canola, Elsevier, pp. 189-227, 2011.
 • Newkirk R., Classen H., Edney M., Effects of prepress-solvent extraction on the nutritional value of canola meal for broiler chickens, Animal Feed Science and Technology. 104(1-4): pp. 111-119, 2003.
 • Maenz D.D., Newkirk R.W., Classen H.L., Tyler R.T., Fractionation and processing of oilseed meal. 2004, Google Patents.
 • Newkirk R., Classen H., Scott T., Edney M., Commercial desolventization-toasting conditions reduce the content and digestibility of amino acids in canola meal, Poult Sci. 79: pp. 64, 2000.
 • Heendeniya R., Christensen D., Maenz D., McKinnon J., Yu P., Utilization of canola seed fractions for ruminants: Effect of canola fibre-protein and can-sugar inclusion in dehydrated alfalfa pellets on palatability and lactation performance of dairy cows, Canadian journal of animal science. 90(2): pp. 279-283, 2010.
Year 2018, Volume: 7 Issue: 2, 30 - 35, 31.12.2018

Abstract

References

 • Daun J.K., Eskin N., Hickling D., Canola: chemistry, production, processing, and utilization, AOCS Press, 2011.
 • Maenz D.D., Canola protein concentrate for use as a high-valued animal feed ingredient, Feed and Industrial Raw Material: Feed. 5: pp. 274-276, 2007.
 • Downey R.K., Rapeseed to canola: Rags to riches. In, NABC Report 18: Agricultural Biotechnology: Economic Growth Through New Products, Partnerships and Workforce Development, NABC, USA, 2006.
 • Tıraş M., Türkiye’de Kanola Tarımı, Doğu Coğrafya Dergisi. 14(21): pp. 159-172, 2009.
 • Aybal N.Ö., Tilapia (Oreochromis niloticus L.) yavrularının yemlerinde protein kaynağı olarak kanola (Brassica spp.) küspesi kullanma olanakları, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,(Doktora), Isparta, 2007.
 • TÜİK, Yağlı Tohumlar, 2017.
 • Baydar H., Isparta Koşullarında Kanola (Brassica napus L.) Çeşitlerinin, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 9(3), 2005.
 • Gizlenci Ş., Acar M., Dok M., Kanola Tarımı, https://arastirma.tarim.gov.tr/ktae/Belgeler/brosurler/Kanola%20Tar%C4%B1m%C4%B1.pdf. Erişim Tarihi: 01.03.2018
 • Kılıç Ü., Using canola forage as roughage source in ruminant nutrition (a review), Lalahan Hayvancılık Araștırma Enstitüsü Dergisi. 49(2): pp. 125-135, 2009.
 • Salunkhe D., Chavan J., Adsule R., Kadam S., Sunflower, World Oilseeds: Chemistry, Technology and Utilization; Salunkhe, DK, Van Nostrand, R., Eds. pp. 97-139, 1992.
 • Newkirk R., Meal nutrient composition. In, Canola, Elsevier, pp. 229-244, 2011.
 • Przybylski R., Mag T., Eskin N.A.M., McDonald B.E., Canola oil. In, Bailey's industrial oil and fat products, John Wiley & Sons, Inc., Canada, 2005.
 • Przybylski R. Eskin N.M., Oil composition and properties. In, Canola, Elsevier, pp. 189-227, 2011.
 • Newkirk R., Classen H., Edney M., Effects of prepress-solvent extraction on the nutritional value of canola meal for broiler chickens, Animal Feed Science and Technology. 104(1-4): pp. 111-119, 2003.
 • Maenz D.D., Newkirk R.W., Classen H.L., Tyler R.T., Fractionation and processing of oilseed meal. 2004, Google Patents.
 • Newkirk R., Classen H., Scott T., Edney M., Commercial desolventization-toasting conditions reduce the content and digestibility of amino acids in canola meal, Poult Sci. 79: pp. 64, 2000.
 • Heendeniya R., Christensen D., Maenz D., McKinnon J., Yu P., Utilization of canola seed fractions for ruminants: Effect of canola fibre-protein and can-sugar inclusion in dehydrated alfalfa pellets on palatability and lactation performance of dairy cows, Canadian journal of animal science. 90(2): pp. 279-283, 2010.
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Emre Şahin

Hüseyin Nursoy

Fatma Terlemez This is me

Publication Date December 31, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Şahin, E., Nursoy, H., & Terlemez, F. (2018). Kanola (Brassica napus L.)’nın Hayvan Besleme Alanında Kullanılan Ürünleri ve Bu Ürünlerin Üretimi. Türk Doğa Ve Fen Dergisi, 7(2), 30-35.
AMA Şahin E, Nursoy H, Terlemez F. Kanola (Brassica napus L.)’nın Hayvan Besleme Alanında Kullanılan Ürünleri ve Bu Ürünlerin Üretimi. TJNS. December 2018;7(2):30-35.
Chicago Şahin, Emre, Hüseyin Nursoy, and Fatma Terlemez. “Kanola (Brassica Napus L.)’nın Hayvan Besleme Alanında Kullanılan Ürünleri Ve Bu Ürünlerin Üretimi”. Türk Doğa Ve Fen Dergisi 7, no. 2 (December 2018): 30-35.
EndNote Şahin E, Nursoy H, Terlemez F (December 1, 2018) Kanola (Brassica napus L.)’nın Hayvan Besleme Alanında Kullanılan Ürünleri ve Bu Ürünlerin Üretimi. Türk Doğa ve Fen Dergisi 7 2 30–35.
IEEE E. Şahin, H. Nursoy, and F. Terlemez, “Kanola (Brassica napus L.)’nın Hayvan Besleme Alanında Kullanılan Ürünleri ve Bu Ürünlerin Üretimi”, TJNS, vol. 7, no. 2, pp. 30–35, 2018.
ISNAD Şahin, Emre et al. “Kanola (Brassica Napus L.)’nın Hayvan Besleme Alanında Kullanılan Ürünleri Ve Bu Ürünlerin Üretimi”. Türk Doğa ve Fen Dergisi 7/2 (December 2018), 30-35.
JAMA Şahin E, Nursoy H, Terlemez F. Kanola (Brassica napus L.)’nın Hayvan Besleme Alanında Kullanılan Ürünleri ve Bu Ürünlerin Üretimi. TJNS. 2018;7:30–35.
MLA Şahin, Emre et al. “Kanola (Brassica Napus L.)’nın Hayvan Besleme Alanında Kullanılan Ürünleri Ve Bu Ürünlerin Üretimi”. Türk Doğa Ve Fen Dergisi, vol. 7, no. 2, 2018, pp. 30-35.
Vancouver Şahin E, Nursoy H, Terlemez F. Kanola (Brassica napus L.)’nın Hayvan Besleme Alanında Kullanılan Ürünleri ve Bu Ürünlerin Üretimi. TJNS. 2018;7(2):30-5.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Non-Derivable 4.0 International License.