Turkish Journal of Nature and Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-6366 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Bingol University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdfd


TJNS - Turkish Journal of Nature and Science

The journal is published in two issues per year, including spring (June) and fall (December).

Announcements


* Our Journal is indexed in ULAKBIM TR index.


1. The editorial rules of the journal have been updated (19.03.2020). 

2. Authors who send articles to the journal need to add their Orcid number to their user credentials. Click for information about Orcid Number!

3. You can send your questions about the journal to Dergipark page or to turkdogafendergisi@bingol.edu.tr e-mail address.

Turkish Journal of Nature and Science

It is a national refereed journal. The journal is published in two issues per year, spring (June) and fall (December). The publishing languages are Turkish and English.

Important Issues That Block Publishing of Articles!

1. If the plagiarism result is high

2. If the editorial board does not approve

3. If the author does not have the ORCID number

4. If the article does not comply with the journal's writing rules

5. If there are no titles and abstracts in Turkish or English and if they are not prepared properly

6. Except for the editorial board's special decision, if the authors exceed two articles per year (one article in each issue)

7. In the preliminary review of the editorial board, if the article is indequate in terms of content, method, discussion, bibliography, language and etc.

8. If the ethics committee document is not added in the studies that need the document, and if the state of the ethics committee document is not indicated in the material and method section

9. Articles that have not completed the evaluation process can not be published until the evaluation / revision process is completed.

Turkish Journal of Nature and Science

e-ISSN 2149-6366 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Bingol University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdfd
Cover Image


TJNS - Turkish Journal of Nature and Science

The journal is published in two issues per year, including spring (June) and fall (December).

Announcements


* Our Journal is indexed in ULAKBIM TR index.


1. The editorial rules of the journal have been updated (19.03.2020). 

2. Authors who send articles to the journal need to add their Orcid number to their user credentials. Click for information about Orcid Number!

3. You can send your questions about the journal to Dergipark page or to turkdogafendergisi@bingol.edu.tr e-mail address.

Turkish Journal of Nature and Science

It is a national refereed journal. The journal is published in two issues per year, spring (June) and fall (December). The publishing languages are Turkish and English.

Important Issues That Block Publishing of Articles!

1. If the plagiarism result is high

2. If the editorial board does not approve

3. If the author does not have the ORCID number

4. If the article does not comply with the journal's writing rules

5. If there are no titles and abstracts in Turkish or English and if they are not prepared properly

6. Except for the editorial board's special decision, if the authors exceed two articles per year (one article in each issue)

7. In the preliminary review of the editorial board, if the article is indequate in terms of content, method, discussion, bibliography, language and etc.

8. If the ethics committee document is not added in the studies that need the document, and if the state of the ethics committee document is not indicated in the material and method section

9. Articles that have not completed the evaluation process can not be published until the evaluation / revision process is completed.

Volume 9 - Issue 1 - Jun 18, 2020
 1. Biological Evaluation of Curcumin As a Natural RANKL Inhibitor in Osteosarcoma
  Pages 1 - 5
  Aykut ÖZGÜR
 2. Toz Enjeksiyon Kalıplama Yöntemi ile Üretilen FeCo Alaşımlarının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması
  Pages 6 - 11
  Özgür ÖZGÜN , Hamit GÜLSOY
 3. Ratlarda Kadmiyum Kaynaklı Mide Toksisitesine Karşı Karvakrol’un Etkileri
  Pages 12 - 18
  Sefa KÜÇÜKLER , Selçuk ÖZDEMİR , Fatih KANDEMİR , Cüneyt ÇAĞLAYAN
 4. Compton Scattering Measurements of Ar and O2 Using 59.54 keV Gamma-rays
  Pages 19 - 23
  Erdem ŞAKAR , Ali GÜROL
 5. Elazığ Karakoçan Yöresi Buzağı ve Danalarında Eimeria Türlerinin Yaygınlığı
  Pages 24 - 28
  Yunus ESEN , Ahmet BOZDAĞ
 6. Bingöl Koşullarında Karabuğday Çeşitlerinde Ekim Zamanının Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri
  Pages 29 - 34
  Remziye ALKAY , Kağan KÖKTEN
 7. Screening For Mutations In The Coding Regions Of PSEN1 Gene, 16-17 Exons Of APP Gene And APOE Genotyping In Patients With Alzheimer’s Disease
  Pages 35 - 41
  Tugce KARADUMAN
 8. Cilt Lezyon Bölütlemesi için Metasezgisel Temelli Otsu Eşikleme Yöntemi
  Pages 42 - 48
  Nurullah ŞAHİN , Nuh ALPASLAN
 9. BREEAM Sertifikalı Bir Eğitim Binasının Yapım Maliyetinin Geleneksel Yapım Maliyetiyle Karşılaştırılması
  Pages 49 - 54
  Tahir AKGÜL , İlknur BESKEN , Orhan KARABIYIKOĞLU
 10. Ana Ürün Koşullarında Çift Sıralı Ekim Yöntemlerine Göre Oluşturulan Farklı Bitki Sıklığının, Değişik Büyüme Özelliğine Sahip Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşitlerinin Bazı Önemli Tarımsal ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri
  Pages 55 - 62
  Halil BAKAL
 11. Neoechinorhynchus rutili (Acanthocephala) ile Enfekte Capoeta trutta (Heckel,1843)’daki Değişikliklerin Biyokimyasal ve Histopatolojik Olarak İncelenmesi
  Pages 63 - 68
  Abdurrahman GUL , Hayati YÜKSEL , Cebrahil TÜRK , Cüneyt ÇAĞLAYAN
 12. Farklı Hıyar Genotiplerinin Işınlanmış Polenle Tozlama ile Partenogenetik Embriyo Oluşturma Frekansları ve Haploid Embriyo Gelişimi
  Pages 69 - 73
  Çağlar YILDIZ , Mücahit KORUK , Ahmetcan DOĞAN , Şeküre Şebnem ELLİALTIOĞLU
 13. Phillyrea latifolia L. :Biological Properties Screening of Different Extracts
  Pages 74 - 78
  Sengul UYSAL
 14. The Impact of Artificial Lightweight Aggregate on the Engineering Features of Geopolymer Mortar
  Pages 79 - 90
  Kasım MERMERDAŞ , Süleyman İPEK , Nadhim Hamah SOR , Esameddin Saed MULAPEER , Şevin EKMEN
 15. Farklı Akım Koşullarına Sahip Açık Kanal Akımının Sayısal Modellemesi
  Pages 91 - 100
  Oğuz ŞİMŞEK
 16. GNP katkılı Hibrit PVB-TEOS Nanofiberlerin Üretimi ve Karakterizasyonu
  Pages 101 - 106
  Adem YAR
 17. Boyut İndirgeme Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi
  Pages 107 - 113
  Mücahit ÇALIŞAN , Muhammed Fatih TALU
 18. Burdur Koşullarında İkinci Ürün Körpe Mısır Yetiştirme Olanakları
  Pages 114 - 117
  Ülkü YILDIRKAN , Burhan KARA
 19. Yemlik Bezelye ve Yemlik Bakla Bitki Kısımlarının Kalite Özellikleri ve Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi
  Pages 118 - 124
  Ömer Süha USLU , Fatma AKBAY , Adem EROL
 20. Tokat ve Yozgat Bölgelerinden Toplanan Bazı Yenilebilir Mantarların Antimikrobiyal Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma
  Pages 125 - 130
  İbrahim TÜRKEKUL , İsa KARAMAN , Hakan IŞIK
 21. İstanbul’daki Tahıl Unlarında Aflatoksin, Deoksinivalenol ve Zearalanon Düzeyleri
  Pages 131 - 136
  Kadriye TÜRKEŞSİZ , Kamil BOSTAN
 22. Difference Series Spaces and Matrix Transformations
  Pages 137 - 143
  G. Canan H. GÜLEÇ
 23. Ekolojik Risk Değerlendirmede Ekotoksikogenomik Kavramı ve Verdiği Katkılar
  Pages 144 - 161
  Mehmet Kürşat ŞAHİN
 24. Aydın'ın Değerlerinden Biri Olan Kestane Meyvesinin Önemi
  Pages 162 - 166
  Nergiz YÜKSEL , Eda ÜLKERYİDİZ BALÇIK , Derya DENİZ ŞİRİNYILDIZ , Ziya BİNAT , Olcay BOYACIOĞLU
 25. Yatalak İnek Sendromuna Güncel Bir Bakış
  Pages 167 - 175
  Ramazan KAMAN , Akın KIRBAŞ
Indexes and Platforms