Türk Doğa ve Fen Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-6366 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdfd


TDFD - Türk Doğa ve Fen Dergisi

Bahar (Haziran) ve güz (Aralık) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır.

Duyurular

 

* Dergimiz 2019 yılı itibariyle TR Dizin İndeksinde taranmaktadır.


1. Dergimizin yazım kuralları güncellenmiştir. (19.03.2020)

2.Dergimize makale gönderen/gönderecek yazarların, kullanıcı kimlik bilgilerine Orcid Numarası'nı da eklemeleri gerekmektedir. OrcidNumarası hakkında bilgi almak için tıklayınız!

3.Dergi ile ilgili sorularınızı  dergipark sayfası üzerinden veya turkdogafendergisi@bingol.edu.tr mail adresine gönderebilirsiniz.

Türk Doğa ve Fen Dergisi

Ulusal hakemli bir dergidir, Bahar (Haziran) ve Güz (Aralık) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır. Yayım dili, Türkçe ve İngilizce’dir.

Makalelerin Yayımlanmasını Engelleyen Önemli Hususlar!

1. İntihal tarama sonucunun yüksek çıkması

2. Editörler Kurulunun uygun görmemesi

3. Yazar ORCID tahsis numarasının olmaması

4. Makalenin dergi yazım kurallarına uygun hazırlanmaması

5. Türkçe ve İngilizce başlık ile özetin olmaması veya düzgün hazırlanmaması

6. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, yazarın yılda iki (her sayıda birden fazla olmayacak şekilde) makale sayısını aşması

7. Editör ön incelemesinde makalenin içerik, düzen, yöntem, tartışma, kaynakça, dil vb. bakımından yetersiz  görülmesi

8. Etik kurulu belgesi gereken çalışmalarda gerekli belgenin yüklenmemesi ve etik kurulu belgesine ilişkin durumun materyal ve metod bölümünde belirtilmemesi

9. Derginin yayım sürecine girmesine kadar değerlendirme süreci tamamlanamayan makaleler değerlendirme/revizyon süreci tamamlanıncaya dek yayımlanamaz.

Türk Doğa ve Fen Dergisi

e-ISSN 2149-6366 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdfd
Kapak Resmi


TDFD - Türk Doğa ve Fen Dergisi

Bahar (Haziran) ve güz (Aralık) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır.

Duyurular

 

* Dergimiz 2019 yılı itibariyle TR Dizin İndeksinde taranmaktadır.


1. Dergimizin yazım kuralları güncellenmiştir. (19.03.2020)

2.Dergimize makale gönderen/gönderecek yazarların, kullanıcı kimlik bilgilerine Orcid Numarası'nı da eklemeleri gerekmektedir. OrcidNumarası hakkında bilgi almak için tıklayınız!

3.Dergi ile ilgili sorularınızı  dergipark sayfası üzerinden veya turkdogafendergisi@bingol.edu.tr mail adresine gönderebilirsiniz.

Türk Doğa ve Fen Dergisi

Ulusal hakemli bir dergidir, Bahar (Haziran) ve Güz (Aralık) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır. Yayım dili, Türkçe ve İngilizce’dir.

Makalelerin Yayımlanmasını Engelleyen Önemli Hususlar!

1. İntihal tarama sonucunun yüksek çıkması

2. Editörler Kurulunun uygun görmemesi

3. Yazar ORCID tahsis numarasının olmaması

4. Makalenin dergi yazım kurallarına uygun hazırlanmaması

5. Türkçe ve İngilizce başlık ile özetin olmaması veya düzgün hazırlanmaması

6. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, yazarın yılda iki (her sayıda birden fazla olmayacak şekilde) makale sayısını aşması

7. Editör ön incelemesinde makalenin içerik, düzen, yöntem, tartışma, kaynakça, dil vb. bakımından yetersiz  görülmesi

8. Etik kurulu belgesi gereken çalışmalarda gerekli belgenin yüklenmemesi ve etik kurulu belgesine ilişkin durumun materyal ve metod bölümünde belirtilmemesi

9. Derginin yayım sürecine girmesine kadar değerlendirme süreci tamamlanamayan makaleler değerlendirme/revizyon süreci tamamlanıncaya dek yayımlanamaz.

Cilt 9 - Sayı 1 - 18 Haz 2020
 1. Biological Evaluation of Curcumin As a Natural RANKL Inhibitor in Osteosarcoma
  Sayfalar 1 - 5
  Aykut ÖZGÜR
 2. Toz Enjeksiyon Kalıplama Yöntemi ile Üretilen FeCo Alaşımlarının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması
  Sayfalar 6 - 11
  Özgür ÖZGÜN , Hamit GÜLSOY
 3. Ratlarda Kadmiyum Kaynaklı Mide Toksisitesine Karşı Karvakrol’un Etkileri
  Sayfalar 12 - 18
  Sefa KÜÇÜKLER , Selçuk ÖZDEMİR , Fatih KANDEMİR , Cüneyt ÇAĞLAYAN
 4. Compton Scattering Measurements of Ar and O2 Using 59.54 keV Gamma-rays
  Sayfalar 19 - 23
  Erdem ŞAKAR , Ali GÜROL
 5. Elazığ Karakoçan Yöresi Buzağı ve Danalarında Eimeria Türlerinin Yaygınlığı
  Sayfalar 24 - 28
  Yunus ESEN , Ahmet BOZDAĞ
 6. Bingöl Koşullarında Karabuğday Çeşitlerinde Ekim Zamanının Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 29 - 34
  Remziye ALKAY , Kağan KÖKTEN
 7. Screening For Mutations In The Coding Regions Of PSEN1 Gene, 16-17 Exons Of APP Gene And APOE Genotyping In Patients With Alzheimer’s Disease
  Sayfalar 35 - 41
  Tugce KARADUMAN
 8. Cilt Lezyon Bölütlemesi için Metasezgisel Temelli Otsu Eşikleme Yöntemi
  Sayfalar 42 - 48
  Nurullah ŞAHİN , Nuh ALPASLAN
 9. BREEAM Sertifikalı Bir Eğitim Binasının Yapım Maliyetinin Geleneksel Yapım Maliyetiyle Karşılaştırılması
  Sayfalar 49 - 54
  Tahir AKGÜL , İlknur BESKEN , Orhan KARABIYIKOĞLU
 10. Ana Ürün Koşullarında Çift Sıralı Ekim Yöntemlerine Göre Oluşturulan Farklı Bitki Sıklığının, Değişik Büyüme Özelliğine Sahip Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşitlerinin Bazı Önemli Tarımsal ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 55 - 62
  Halil BAKAL
 11. Neoechinorhynchus rutili (Acanthocephala) ile Enfekte Capoeta trutta (Heckel,1843)’daki Değişikliklerin Biyokimyasal ve Histopatolojik Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 63 - 68
  Abdurrahman GUL , Hayati YÜKSEL , Cebrahil TÜRK , Cüneyt ÇAĞLAYAN
 12. Farklı Hıyar Genotiplerinin Işınlanmış Polenle Tozlama ile Partenogenetik Embriyo Oluşturma Frekansları ve Haploid Embriyo Gelişimi
  Sayfalar 69 - 73
  Çağlar YILDIZ , Mücahit KORUK , Ahmetcan DOĞAN , Şeküre Şebnem ELLİALTIOĞLU
 13. Phillyrea latifolia L. :Biological Properties Screening of Different Extracts
  Sayfalar 74 - 78
  Sengul UYSAL
 14. The Impact of Artificial Lightweight Aggregate on the Engineering Features of Geopolymer Mortar
  Sayfalar 79 - 90
  Kasım MERMERDAŞ , Süleyman İPEK , Nadhim Hamah SOR , Esameddin Saed MULAPEER , Şevin EKMEN
 15. Farklı Akım Koşullarına Sahip Açık Kanal Akımının Sayısal Modellemesi
  Sayfalar 91 - 100
  Oğuz ŞİMŞEK
 16. GNP katkılı Hibrit PVB-TEOS Nanofiberlerin Üretimi ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 101 - 106
  Adem YAR
 17. Boyut İndirgeme Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi
  Sayfalar 107 - 113
  Mücahit ÇALIŞAN , Muhammed Fatih TALU
 18. Burdur Koşullarında İkinci Ürün Körpe Mısır Yetiştirme Olanakları
  Sayfalar 114 - 117
  Ülkü YILDIRKAN , Burhan KARA
 19. Yemlik Bezelye ve Yemlik Bakla Bitki Kısımlarının Kalite Özellikleri ve Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 118 - 124
  Ömer Süha USLU , Fatma AKBAY , Adem EROL
 20. Tokat ve Yozgat Bölgelerinden Toplanan Bazı Yenilebilir Mantarların Antimikrobiyal Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 125 - 130
  İbrahim TÜRKEKUL , İsa KARAMAN , Hakan IŞIK
 21. İstanbul’daki Tahıl Unlarında Aflatoksin, Deoksinivalenol ve Zearalanon Düzeyleri
  Sayfalar 131 - 136
  Kadriye TÜRKEŞSİZ , Kamil BOSTAN
 22. Difference Series Spaces and Matrix Transformations
  Sayfalar 137 - 143
  G. Canan H. GÜLEÇ
 23. Ekolojik Risk Değerlendirmede Ekotoksikogenomik Kavramı ve Verdiği Katkılar
  Sayfalar 144 - 161
  Mehmet Kürşat ŞAHİN
 24. Aydın'ın Değerlerinden Biri Olan Kestane Meyvesinin Önemi
  Sayfalar 162 - 166
  Nergiz YÜKSEL , Eda ÜLKERYİDİZ BALÇIK , Derya DENİZ ŞİRİNYILDIZ , Ziya BİNAT , Olcay BOYACIOĞLU
 25. Yatalak İnek Sendromuna Güncel Bir Bakış
  Sayfalar 167 - 175
  Ramazan KAMAN , Akın KIRBAŞ
Dizinler