İletişim Bilgileri

Başeditör

Doç. Dr. Ekrem DARENDELİOĞLU
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
edarendelioglu@bingol.edu.tr
0426 216 00 12-2507

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Adnan AYNA
Bingöl Üniversitesi
aayna@bingol.edu.tr
04262160012-2546

Teknik İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Mücahit ÇALIŞAN
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
mcalisan@bingol.edu.tr
0426 216 00 12-5065

Teknik İletişim

Muhammed Zekeriya GÜNDÜZ
Bingöl Üniversitesi
mzgunduz@bingol.edu.tr
0426 216 00 12-4036

Teknik İletişim

Eray ÇALIŞKAN
Bingöl Üniversitesi
ecaliskan@bingol.edu.tr
0426 216 00 12-2540

Teknik İletişim

Ersin KARAKAYA
Bingöl Üniversitesi
karakayaersin1982@gmail.com
0426 216 00 12-5465