Başeditör
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Ekrem DARENDELİOĞLU
E-posta: edarendelioglu@bingol.edu.tr
Telefon: 0426 216 00 12 / 2618 - 2104
Teknik İletişim
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Ekrem DARENDELİOĞLU
E-posta: edarendelioglu@bingol.edu.tr
Telefon: 0426 216 00 12 / 2618 - 2104