Dergi Hakkında

Merhaba…

Türk Doğa ve Fen Dergisi, Dergipark tarafından yayınlanmakta olup Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne aittir. Bahar ve güz dönemi olmak üzere yılda iki defa çıkarılan ulusal hakemli bir dergi olarak ilk sayısını 2012 bahar döneminde yayımlamıştır. Türk Doğa ve Fen Dergisi, Türkiye ve dünyanın her yerinden gelen doğa ve fen bilimlerinin her alanında özgün, yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka yere gönderilmemiş makale, derleme ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaların bilim alemine sunulması amacıyla kurulmuştur. İlk sayısından bugüne kesintisiz olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türk Doğa ve Fen Dergisi sadece online sistemde yayınlanmakta olup ayrıca kağıt baskısı bulunmamaktadır. Dergimize gelen her çalışma öncelikle Turnitin intihal programında taranmaktadır. Dergimizde editörlerin, hakemlerin ve yazarların, uluslararası yayım etik kurallarına uyması ve makalelerin yazım kurallarına uyumlu olması zorunluluğu vardır. 

Yazarlar yayımlanmak üzere dergimize gönderdikleri çalışmaları ile ilgili telif haklarını zorunlu olarak Bingöl Üniversitesi Türk Doğa ve Fen Dergisi’ne devretmiş sayılırlar. Yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Yazarların değerlendirmeleri, dergimizin resmi görüşü olarak kabul edilemez. Çalışmaların her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Araştırma ürünleri için etik kurul raporu gerekli ise, çalışma üzerinde bu raporun alınmış olduğu belirtilmeli ve kurul raporu sisteme kaydedilmelidir. Araştırma ile ilgili intihal, atıf manipülasyonu, sahte veri uydurma vb. suistimallerin tespit edilmesi halinde yayım ve etik ilkelerine göre davranılır. Bu durumda çalışmanın yayımlanmasını önlemek, yayımdan kaldırmak ya da başka işlemler yapmak için gerekli işlemler takip edilmektedir.

Dergimizde, kaynak gösteriminde uluslararası Vancouver sistemine geçilmiştir. Ayrıca dergimiz, Creative Commons ile lisanslanmak suretiyle dergimizde yayımlanan makalelerin paylaşımı, kaynak gösterimi ve yayımlanmasında dergi ve yazar haklarını korumaya almıştır. 2018 yılı güz döneminden itibaren makaleler, uluslararası yazar kimlik numarası ORCID nosu ile yayımlanacaktır. 

Dergi ekibi, dergimizin ulusal ve uluslararası indekslerce taranan bir dergi olması yönünde çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Dergimize gösterilen ilgi, bu yönde bizleri teşvik edici olacaktır. 

Odak ve Kapsam

Türk Doğa ve Fen Dergisi, Dergipark tarafından yayınlanan Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne ait ulusal ve hakemli bir dergidir.

Türk Doğa ve Fen Dergisinde Mühendislik, Ziraat, Veterinerlik, Fen ve Doğa Bilimleri alanlarından olmak üzere Türkçe ve İngilizce hazırlanmış orijinal makale, derleme ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmalar yayımlanır. 

 Sahibi:

(Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Adına)

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem DARENDELİOĞLU

Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem DARENDELİOĞLU

Prof. Dr. Kağan KÖKTEN

Dr. Öğr. Üyesi Aydın Şükrü BENGÜ

Dr. Öğr. Üyesi İkram ORAK

Dr. Öğr. Üyesi Adnan AYNA

Dr. Öğr. Üyesi Kamuran DİLSİZ

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÖZGÜN

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah DEMİR

Arş. Gör. Dr. Cüneyt ÇAĞLAYAN

Öğr. Gör. Mücahit ÇALIŞAN

Öğr. Gör. Ahmet KESMEZ


Yayın Kurulu


Prof. Dr. Ramazan SOLMAZ

rsolmaz01@gmail.com

Prof. Dr. İbrahim ERDOĞAN

ierdogan@bingol.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi HALİL ŞİMŞEK

hsimsek@bingol.edu.tr

 Prof. Dr. Nezir YILDIRIM

nyildirim@bingol.edu.tr

Prof. Dr. Murat SOYLU

soylum74@yahoo.com

Prof. Dr. Lütfi BEHÇET

lbehcet2000@yahoo.com

Prof. Dr. Fahrettin YAKUPHANOĞLU

fyhanoglu@firat.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet ÇİFTCİ

mciftci@bingol.edu.tr

Prof. Dr. Fehim FINDIK

findik@sakarya.edu.tr

Prof. Dr. Hasan KILIÇ

hkilic@bingol.edu.tr

Prof. Dr. Ramazan MERAL

rmeral@bingol.edu.tr

Prof. Dr. Hamit GÜLSOY

ogulsoy@marmara.edu.tr

Prof. Dr. İskender DEMİRKOL

idemirkol@bingol.edu.tr

Prof. Dr. Erkan BOYDAK

eboydak@bingol.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa KOYUN

mkoyun@bingol.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tahir AKGÜL

tahirakgul@sakarya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dursun ÖZTÜRK

dozturk@bingol.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bayram YURT

bayramyurt@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Kazım HANBAY

khanbay@bingol.edu.tr

Prof. Dr. Alaaddin YUKSEL

ayuksel@bingol.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Atilla ÇAKIR

acakir@bingol.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BENLİ

abenli@bingol.edu.tr

Prof. Dr. Ali Rıza DEMİRKIRAN

ademirkiran2000@gmail.com

Prof. Dr. Latif KELEBEKLİ

lkelebekli@odu.edu.tr

Prof. Dr. Abdullah MART

abdullahmart@osmaniye.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Abdulcabbar YAVUZ

ayavuz@gantep.edu.tr

Dr. İdris YAZGAN

idrisyazgan@gmail.com

Dr. Hasan OĞUL

hogul@sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDEMİR

murat.aydemir@erzurum.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Şükrü KURT

mustafa.kurt@erzurum.edu.tr


Redaktör

Öğr. Gör. Ahmet KESMEZ (İngilizce)


E-Dergi Teknik Sorumlusu

Öğr. Gör. Mücahit ÇALIŞAN


Web ve Yazışma Adresi

dergipark.gov.tr/tdfd

turkdogafendergisi@bingol.edu.tr

Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 12000-BİNGÖL

Tel.: 0 (426) 216 00 12