Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 43 - 52 2016-04-17

Doğu Anadolu ve Nahçivan Bölgesinin Tarihi ve Mimarlık Abidelerinin Turistik Açıdan Tebliği (Ortaçağ Seyyahlarının “Seyahatname”leri Esasında)

Mübariz Ağalarlı [1]


Orta çağlar dövründə Şərqi Anadolu və Naxçıvan bölgəsi siyasi, iqtisadi və strateji baxımdan olduqca əhəmiyyətli bir bölgə durumundaydı. Həmin dövrdə Şərqlə Qərbi bir-birinə bağlayan mühüm karvan yollarının keçdiyi bu bölgələr zəngin ticarət karvanlarının, əzəmətli orduların, diplomatik elçilik heyətlərinin, macəra axtaran səyyahların diqqət mərkəzində olmuş, müsəlman və qeyri- müsəlman səyyahların qələminin məhsulu olan bir çox “Səyahətnamə”lərin mövzusuna çevrilmişdir. Bu dövrdə Şərq Anadolu və Naxçıvan bölgəsini gəzmiş və ya bir müddət burada yaşamış Səyyahlar və Coğrafiyaçılar bu bölgənin tarixi və memarlıq abidələri, şəhərləri, əhalisi, adət-ənənələri və həyat tərzi haqqında maraqlı məlumatlar vermişlər. Bəhs etdiyimiz dövrdə İslam coğrafyaçılarından və səyyahlarından Əbdür-Rəşid əl-Bakuvi, Övliyyə Çələbi, Alman səyyahı İohan Şiltberqer, Fransız Jan Şarden, Jan Babtist Tavernye, Portuqaliyalı diplomatic nümayəndələrdən Antonio Tenreiro, Mestre Afonso, İspaniyalı diplomat Ryu Qonsales de Klavixo, Venesiyalı səyyahlar və elçilərdən Josophat Barbaro, Anonim Tacir öz əsərlərində Şərqı Anadolu və Naxçıvan bölgəsinin sosial-mədəni və siyasi həyatı, tarixi və memarlıq abidələri və adət-ənənələri haqqında çox qiymətli məlumatlar vermişlər. Ayrıca, bu səyyahlar Şərqi Anadolu bölgəsində olan Tatvan, Vestan, Batman, Van və Beyğiri şəhər qalaları haqqında maraqlı bilgilər  vermişlər. Bu məlumatlar bölgənin tarixinin öyrənilməsi baxımdan olduqca əhəmiyyətlidir.

Primary Language az
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mübariz Ağalarlı

Dates

Publication Date : April 17, 2016

Bibtex @ { tdtad228458, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1080}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {43 - 52}, doi = {}, title = {Doğu Anadolu ve Nahçivan Bölgesinin Tarihi ve Mimarlık Abidelerinin Turistik Açıdan Tebliği (Ortaçağ Seyyahlarının “Seyahatname”leri Esasında)}, key = {cite}, author = {Ağalarlı, Mübariz} }
APA Ağalarlı, M . (2016). Doğu Anadolu ve Nahçivan Bölgesinin Tarihi ve Mimarlık Abidelerinin Turistik Açıdan Tebliği (Ortaçağ Seyyahlarının “Seyahatname”leri Esasında). Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 43-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tdtad/issue/21282/228458
MLA Ağalarlı, M . "Doğu Anadolu ve Nahçivan Bölgesinin Tarihi ve Mimarlık Abidelerinin Turistik Açıdan Tebliği (Ortaçağ Seyyahlarının “Seyahatname”leri Esasında)". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (2016 ): 43-52 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tdtad/issue/21282/228458>
Chicago Ağalarlı, M . "Doğu Anadolu ve Nahçivan Bölgesinin Tarihi ve Mimarlık Abidelerinin Turistik Açıdan Tebliği (Ortaçağ Seyyahlarının “Seyahatname”leri Esasında)". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (2016 ): 43-52
RIS TY - JOUR T1 - Doğu Anadolu ve Nahçivan Bölgesinin Tarihi ve Mimarlık Abidelerinin Turistik Açıdan Tebliği (Ortaçağ Seyyahlarının “Seyahatname”leri Esasında) AU - Mübariz Ağalarlı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 52 VL - 1 IS - 1 SN - 2587-1080- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi Doğu Anadolu ve Nahçivan Bölgesinin Tarihi ve Mimarlık Abidelerinin Turistik Açıdan Tebliği (Ortaçağ Seyyahlarının “Seyahatname”leri Esasında) %A Mübariz Ağalarlı %T Doğu Anadolu ve Nahçivan Bölgesinin Tarihi ve Mimarlık Abidelerinin Turistik Açıdan Tebliği (Ortaçağ Seyyahlarının “Seyahatname”leri Esasında) %D 2016 %J Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi %P 2587-1080- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Ağalarlı, Mübariz . "Doğu Anadolu ve Nahçivan Bölgesinin Tarihi ve Mimarlık Abidelerinin Turistik Açıdan Tebliği (Ortaçağ Seyyahlarının “Seyahatname”leri Esasında)". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (April 2016): 43-52 .
AMA Ağalarlı M . Doğu Anadolu ve Nahçivan Bölgesinin Tarihi ve Mimarlık Abidelerinin Turistik Açıdan Tebliği (Ortaçağ Seyyahlarının “Seyahatname”leri Esasında). Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2016; 1(1): 43-52.
Vancouver Ağalarlı M . Doğu Anadolu ve Nahçivan Bölgesinin Tarihi ve Mimarlık Abidelerinin Turistik Açıdan Tebliği (Ortaçağ Seyyahlarının “Seyahatname”leri Esasında). Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2016; 1(1): 52-43.