ISSN: 2587-1080
Founded: 2015
Publisher: Kastamonu University
Cover Image
 
Günümüzde ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan önemi her geçen gün artmakta olan turizm, hızla büyümekte ve gelişmekte olan Türk Dünyası’nın da ileriye gitmesi açısından değerlendirilebilecek önemli bir güçtür. Turizmin Türk Dünyası’nın ilerlemesi ve bütünleşmesine sağlayabileceği katkıların yükseltilebilmesi noktasında konunun çok boyutlu olarak incelenmesinde yarar vardır. Buradan hareketle, Türk Dünyası’nda turizmin gelişme perspektiflerinin akademik çalışmalarla araştırılmasının teşvik edilmesi amacıyla Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, yılda iki kere yayınlanan, uluslararası hakemli bir dergi olarak Aralık 2015 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi,

* SIS (Scientific Indexing Services),
* SOBIAD,
* ISI (International Scientific Indexing),
* DRJI (Directory of Research Journal Indexing),
* Türkiye Turizm Dizini,
* J-Gate,
* Bilgindex'te taranmaktadır.


2023 - Volume: 8 Issue: 2