Aim & Scope

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi'nin amacı, Türk Dünyası özelinde turizm alanında emek veren profesyonellere akademik katkı sağlayan, sektöre uygulama alanında somut öneriler sunan, teorik ve uygulama arasında bir köprü görevi üstlenen, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmaları bilimin ışığında yayınlamaktır.

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi'nin yayın kapsamında turizm işletmeciliği, turizm rehberliği, seyahat işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları ve rekreasyon yönetimi araştırmaları yer almaktadır. 


Period Months
June December