Author Guidelines

Yazım Kuralları

 • Dergi, Kastamonu Üniversitesi'nin, bilimsel içerikli-uluslararası hakemli yayınıdır ve 6 ayda bir olmak üzere yılda iki defa (Mayıs-Kasım) yayınlanır. Dergide Turizm alanında yapılmış araştırmalara yer verilir.
 • Dergide yayınlanacak eserlerin daha önce hiçbir bilimsel dergide yayınlanmamış olması zorunludur. Sadece Telif Hakkı olmayan bilimsel kongre/sempozyum/konferans vb faaliyetlerde sunulmuş bildiriler, belirtilmek koşulu ile sunulabilir.
 • Dergide makale yazım dili Türkçe, Azerice, Türkmence, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Rusça ve İngilizcedir.
 • Makaleler, A4 boyutundaki (210 x 297 mm) kağıda; tüm kenarlardan 3 cm boşluk bırakılarak ve iki yana yaslı olarak yazılmalı; kaynaklar dahil 15 sayfadan fazla olmamalıdır.
 • Dergiye gönderilecek makaleler Microsoft Word programında; Ana Başlık 14 punto Arial karakterinde; başlık dışındaki tüm metin Times New Roman karakterinde 11 punto olarak ve tek satır aralığında yazılmalıdır. Sadece, özet ile Kaynaklar 10 punto olarak ve tek satır aralığında yazılacaktır.
 • Makale içerisinde rakamsal değerlerin ondalık kısmının ayrımında nokta (.) kullanılmalıdır.
 • Başlıklar (sayfanın ortasında yer almalı), ilk harfler büyük olacak şekilde küçük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Yazar(lar)ın isimleri küçük, soyadları büyük harflerle (sayfanın ortasında) yazılmalıdır. Yazar(lar)ın kurumları, ilk harfler büyük olacak şekilde küçük harflerle ve açık yazılmalıdır. Bütün ana bölüm başlıkları ilk harfler büyük olacak şekilde, ikincil alt başlıklar ise sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde ve koyu olarak yazılmalıdır. Başlıkların hiçbirisine numara verilmemelidir.
 • Dergiye gönderilecek makaleler:

Ana Başlık; Yazar(lar)ın Adı Soyadı; Yazar(lar)ın Kurumu (sorumlu yazar belirtilmeli ve e-posta adresi verilmeli); Özet; Anahtar Kelimeler; İngilizce Başlık; Abstract; Keywords; Giriş; Literatür incelemesi; Metot; Bulgular ve Tartışma (veya Bulgular); Sonuç (veya Tartışma ve Sonuç); Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir.

 • Özet ve Abstract 300 kelimeden fazla, 100 kelimeden az olmayacak şekilde yazılmalı; metne ilişkin anahtar kelimeler beşten (5) fazla olmamalıdır. Özet ve Abstract tek sütunlu ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 • Makalelerde başlıkların yazımında, önceki bölümün bitiminden sonra bir boşluk verilmesine; başlıktan sonra gelen bölümle arasında boşluk bulundurulmamasına dikkat edilmelidir. Başlıklar ve paragraf başı 0.5 cm içeriden başlamalıdır. Paragraflar arası boşluk bırakılmamalıdır.
 • Makalede yer alacak her türlü grafik, resim, harita, fotoğraflar "Şekil" diye adlandırılmalıdır. Sayısal verilere ait çizelgeler "Tablo" diye adlandırılmalıdır. Şekil ve Tablolar metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Şekil yazıları alta, Tablo yazıları üste; paragraf başından başlayacak ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak şekilde; üst ve alttaki bölüm ile arasında bir boşluk bırakılarak yazılmalı, sonuna nokta konulmamalıdır. Şekil ve Tablolar tek sütuna sığmıyorsa sayfaya ortalı olarak yerleştirilmelidir. Tablo veya Şekil içerisinde yer alan kısaltmaların açıklamaları tablo veya şekil yazılarının geçtiği başlıkta açık olarak yazılmalıdır. 
 • Metin içinde kaynak gösterme:

 

Metin içinde kaynak gösterirken, dolaylı alıntılarda (Yazarın Soyadı, Yayın Yılı) yöntemi; doğrudan alıntılarda ise (Yazarın Soyadı, Yayın Yılı, s. No) yöntemi kullanılacaktır. 

 

Özü değiştirilmemek kaydıyla yapılan alıntılar (dolaylı alıntılar) ise yazarın kendi cümleleriyle özet veya yorum olarak tırnak arasına alınmadan verilir.

 

Örnek:

 

Avcı (2012)

 

Avcı ve Özer (2009)

 

Eğer bir yazarın ifadesi, olduğu gibi aktarılıyorsa (doğrudan alıntı), alıntı yapılan kısımlar/ sözler tırnak içinde verilmeli ve sayfa numarası da belirtilmelidir. 

 

Örnek:

Avcı (2012, s. 15)

 

Avcı ve Özer (2009, s. 41)

  

 • Kaynakça Listesi Düzenleme:

 

Kaynakça listesi, alfabetik sırayla düzenlenmelidir.

 

Aynı yazara ait kaynaklar tarih sırasına göre (eskiden yeniye doğru) verilmelidir. Referans verilen yazarın aynı tarihe ait birden fazla yayını var ise kaynağın metin içinde referans veriliş sırasına göre yayın yılının yanına (a, b) şeklinde belirtilmelidir.

APA6. SÜRÜME UYGUN OLARAK KAYNAKÇA ÖRNEKLERİ

Kitap:

Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The guide to everything and then some more stuff.  New York, NY: Macmillan.

Gregory, G., & Parry, T. (2006). Designing brain-compatible learning (3rd ed.). New York, NY: Macmillan.

Kitap Bölümü:

Bergquist, J. M. (1992). German Americans. In J. D. Buenker & L. A. Ratner (Eds.), Multiculturalism in the United States: A comparative guide to acculturation and ethnicity (pp. 53-76). New York, NY: Greenwood.

DOI’li dergide yayınlanmış makale:

Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind's eye. Memory & Cognition3, 635-647. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

DOI’siz dergide yayınlanmış makale:

Becker, L. J., & Seligman, C. (1981). Welcome to the energy crisis. Journal of Social Issues37(2), 1-7.

Hamfi, A. G. (1981). The funny nature of dogs. E-journal of Applied Psychology, 2(2), 38 -48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/fdo

Tezler:

İpek, C. (1999) Resmi liseler ile özel liselerde örgütsel kültür ve öğretmen-öğrenci ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Glen, M. (2009). Distributed leadership: A case study in a queenslve secondary school, Unpublished PhD Thesis, Faculty of Education, Griffith University.

Yayınlanmamış Bildiri:

Özçimenli, E. Güleş, H. ve Turan, S. (2011). Çoğulcu liderlik: Kavramsal bir çözümleme, VI Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Magosa, KKTC, (16-17 Nisan).

Online Gazete Makaleleri:

Becker, E. (2001, August 27). Prairie farmers reap conservation's rewards. The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com

Ansiklopedi Makaleleri:

Brislin, R. W. (1984). Cross-cultural psychology. In R. J. Corsini (Ed.), Encyclopedia of psychology (Vol. 1, pp. 319-327). New York, NY: Wiley.

Developmental genetics. (2005). In Cambridge encyclopedia of child development. Retrieved from http://www.credoreference.com.library.muhlenberg.edu:80/entry/cupchilddev/developmental_genetics

Teknik ve Araştırma Raporları:

Hershey Foods Corporation. (2001, March 15). 2001 Annual Report. Retrieved from

http://www.hersheysannualreport.com/2000/index.htm

Kitap İncelemeleri:

Dent-Read, C., & Zukow-Goldring, P. (2001). Is modeling knowing? [Review of the book Models of cognitive development, by K. Richardson]. American Journal of Psychology114, 126-133.

Yayın yılı ya da Yazarı Olmayan Web siteleri:

Census data revisited. (n.d.). Retrieved March 9, 2009, from Harvard, Psychology of Population website, http://harvard.edu/data/index.php

 

 • Makale dergi editörlüğüne sunulmadan önce yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilmelidir.
 • Makaleler dergiye ait web sayfasından çevrimiçi ortamda gönderilmelidir.
 • Yayımlanan yazı ve çevirilerin her türlü sorumluluğu yazara aittir.
 • Metinle ilgili her türlü düzeltme yazar(lar) tarafından yapılır.
 • Hakem raporları doğrultusunda makalenin yayınlanmasına editör ve bilimsel danışma kurulu karar verir.
 • Yayın süreci tamamlanan makaleler geliş tarihi esas alınarak yayınlanır.

 

 

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.

 • Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
 • Son kopya düzenleme Dergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.