Değerlendirme Süreci

İlk Değerlendirme Süreci

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makaleler ilk olarak editörler tarafından incelemeye alınır. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan önemli hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan araştırmalar editör kurulu tarafından reddedilir. Uygun bulunan makaleler değerlendirilmek amaçlı en az iki hakeme gönderilir.

Hakem Atama Süreci

Makaleler içeriklerine göre o konuda uzman olan hakemlere gönderilir. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacaklarını peşinen kabul ederler. Prensip olarak dergiye başvuruda bulunan yazarın çalıştığı kurumdan hakem görevlendirilmesi yapılmaz.

Hakem Raporları

Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve literatür açısından incelenmesine dayanmaktadır.

Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 20 gündür. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından “düzeltme raporu” doğrultusunda 1 ay içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler, bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerek gördükleri takdirde birden fazla düzeltme de talep edebilirler.