Mizanpaj ve Dizgi İşlemleri

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, makalelerin şekilsel bütünlüğü, okunabilirliği ve standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile baskı biçimini zorunlu kılar. Sayfa düzeni hazırlanmasına ilişkin maddi sorumluluk yazar(lar)a aittir.