Year 2019, Volume 4 , Issue 1, Pages 107 - 121 2019-07-09

Sustainable Tourism Awareness of Seyitgazi Stakeholders
Seyitgazi İlçesi Paydaşlarının Sürdürülebilir Turizm Farkındalıkları

Gökçe Yüksek [1] , Füsun İstanbullu Dinçer [2] , Mithat Zeki Dinçer [3]


Seyitgazi is a district of Eskişehir province with very rich historical and cultural heritage. Although the district has a considerable tourism potential thanks to its cultural heritage and pieces, it can be said that it is not at the place it deserves in the tourism market. Especially The Phrygian Valley, in the district boundaries, will have a major role in the development of Eskisehir and this region. Because the number of historical monuments in the city center of Eskişehir is very limited. It is thought to negatively affect the length of stay in the city. Purpose of this study is to determine the sustainable tourism awareness of the Seyitgazi stakeholders. In this qualitative study, data were obtained from with in-depth interviews. In-depth interviews were conducted with the stakeholders of the Seyitgazi district. The obtained data were analyzed and evaluated with the MAXQDA 12. The results of the research showed that the stakeholders of Seyitgazi have high awareness of sustainable tourism.

Seyitgazi, Eskişehir ilinin tarihi ve kültürel bakımdan çok zengin bir ilçesidir. İlçe sahip olduğu kültürel miras ve eserler sayesinde ciddi bir turizm potansiyeline sahipse de turizm pazarında hak ettiği yerde olmadığı söylenebilir. Özellikle ilçe sınırlarında bulunan tarihi ve kültürel eserler ve yine ilçenin hemen yakınında bulunan Frig Vadisi, Eskişehir’in ve bu bölgenin kalkınmasında büyük bir role sahip olacaktır. Zira Eskişehir şehir merkezinde tarihi eser sayısı oldukça sınırlıdır. Bunun da şehirdeki konaklama süresini olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Seyitgazi ilçesi paydaşlarının sürdürülebilir turizm farkındalıklarını belirlemektir. Bu çalışmada veriler derinlemesine görüşmeler yardımı ile elde edilmiştir. Seyitgazi ilçesi paydaşları ile yapılan görüşmelerde elde edilen veriler MAXQDA 12 programı ile analiz edilerek değerlendirilmiştir. Yapılan araştırma sonuçları Seyitgazi ilçesi paydaşlarının sürdürülebilir turizm farkındalıklarının yüksek olduğunu göstermiştir.

 • Akıncı, Z. ve Kasalak, M.A. (2016). Sürdürülebilir Turizm Yönetimi Açısından Özel İlgi Turizminin Yeri ve Önemi, Çatalhöyük Uluslararası Turizm Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Yıl: 2016, Sayı: 1 – Sayfa: 161‐182.
 • Akşit, S. (2007). Doğal Ortam Duyarlılığı Açısından Sürdürülebilir Turizm. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007/2 (23), 441-460.
 • Arıkan, İ. ve Yüksek, G. (2011). Datça’nın Sürdürülebilir Turizm Potansiyeli: Turizm Gelişimi için Mevcut Olanakların Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Turizm Kongresi. Akçakoca: Düzce Üniversitesi, ss.385-390.
 • Aslan, E. ve Güneş, G. Sürdürülebilir Bir Destinasyon Olarak Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 46, 996-1012.
 • Avcıkurt, C. ve Güdü Demirbulat, Ö. (2016). Turist Rehberlerinin Sürdürülebilir Turizme Bakış Açısı, Journal of Tourism Theory and Research Online, 2 (2), ss. 173-191.
 • Bahçe, A. S. (2009). Kırsal Gelişimde Kültür (Mirası) Turizmi Modeli, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 25, ss. 1-12.
 • Bahçe, S., Coşkun, İ., (2006). Yazılıkaya (Frigya)Yaylasının Bir Destinasyon Olarak Turizme Kazandırılması, Eskişehir Turizm Geliştirme Projeleri (Ed. Arıkan, İrfan), AÜ Yayınları, Eskişehir.
 • Beyhan, Ş. G. ve Ünügür S. M. (2005). Çağdaş Gereksinimler Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/a, 4 (2), 79-87.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future, Tourism Management, 21(1), 97-116.
 • Çelik, N. ve Bahar, O. (2015). Sürdürülebilir Turizmin Talep Tahminlemesi. I. Eurasia In-ternational Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC-2015), 28-30 Mayıs 2015 (ss.464-475), Konya.
 • Çıracı, H.; Turgut, S.; Kerimoğlu E.; (2008). Sürdürülebilir Turizm Gelişimi için Bir Yönetim Önerisi: Frig vadisi örneği. İTÜ Dergisi/a, 7 (2), 89-102.
 • Er, Ö. Ve Bardakoğlu, Ö. (2016). Kültürel Mirasın Sürdürülebilir Turizm Ürünü Çeşidi Olarak Değerlendirilmesi: Edirne örneği, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, 2016, 95-111.
 • Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İlçeler, http://www.eskisehirkulturturizm.gov.tr/ (Erişim tarihi: 01.07.2017).
 • Eskişehir Ticaret Odası, Haritalar, www.etonet.org.tr (Erişim tarihi: 18.07.2017)
 • Garda, B. ve Temizel M. (2016). Sürdürülebilir Turizm Çeşitleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi Sayı: 12, 83-103.
 • Gunneng, A. (2006). Task Force on Sustainable Tourism Development. A Three-Year Journey for Sustainable Tourism.
 • Kaypak, Ş. (2010). Ekolojik Turizmin Sürdürülebilirliği. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2 (2), 93-114.
 • Rasoolimanesh, S. M. ve Jaafar, M. (2017). Sustainable Tourism Development And Residents’ Perceptions in World Heritage Site Destinations, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 22, No. 1, 34–48.
 • Sarkım, M. (2008). Değişen Seyahat Eğilimleri Kapsamında Sürdürülebilir Turizm Anlayışının Turizm Politikaları Üzerine Etkileri. 2. Ulusal İktisat Kongresi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, ss. 1-11.
 • Seyitgazi Belediyesi, http://www.seyitgazi.bel.tr/ (Erişim tarihi: 01.07.2017)
 • Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstatistiki Bilgiler, http://seyitgazi.meb.gov.tr/ (Erişim tarihi: 03.07. 2017),
 • Seyitgazi Rehberi (2016). T.C. Eskişehir Valiliği Yayını (Ed. Abdullah Yiğit), Eskişehir, 2016.
 • Sezerel, H. (2016). Sürdürülebilirlik ve Ekoturizm, Alternatif Turizm (Edt. Gökçe Yüksek) Anadolu Üniversitesi Yayını No:3405, AÖF Yayını No:2256, Eskişehir.
 • Swarbrooke, J. (1999). Sustainable Tourism Management. Wallingford, UK: CABI.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Gökçe Yüksek (Primary Author)
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Füsun İstanbullu Dinçer
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mithat Zeki Dinçer
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 9, 2019

Bibtex @conference paper { tdtad364368, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1080}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {107 - 121}, doi = {}, title = {Seyitgazi İlçesi Paydaşlarının Sürdürülebilir Turizm Farkındalıkları}, key = {cite}, author = {Yüksek, Gökçe and İstanbullu Dinçer, Füsun and Dinçer, Mithat Zeki} }
APA Yüksek, G , İstanbullu Dinçer, F , Dinçer, M . (2019). Seyitgazi İlçesi Paydaşlarının Sürdürülebilir Turizm Farkındalıkları. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 107-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tdtad/issue/46926/364368
MLA Yüksek, G , İstanbullu Dinçer, F , Dinçer, M . "Seyitgazi İlçesi Paydaşlarının Sürdürülebilir Turizm Farkındalıkları". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 107-121 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tdtad/issue/46926/364368>
Chicago Yüksek, G , İstanbullu Dinçer, F , Dinçer, M . "Seyitgazi İlçesi Paydaşlarının Sürdürülebilir Turizm Farkındalıkları". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 107-121
RIS TY - JOUR T1 - Seyitgazi İlçesi Paydaşlarının Sürdürülebilir Turizm Farkındalıkları AU - Gökçe Yüksek , Füsun İstanbullu Dinçer , Mithat Zeki Dinçer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 121 VL - 4 IS - 1 SN - 2587-1080- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi Seyitgazi İlçesi Paydaşlarının Sürdürülebilir Turizm Farkındalıkları %A Gökçe Yüksek , Füsun İstanbullu Dinçer , Mithat Zeki Dinçer %T Seyitgazi İlçesi Paydaşlarının Sürdürülebilir Turizm Farkındalıkları %D 2019 %J Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi %P 2587-1080- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Yüksek, Gökçe , İstanbullu Dinçer, Füsun , Dinçer, Mithat Zeki . "Seyitgazi İlçesi Paydaşlarının Sürdürülebilir Turizm Farkındalıkları". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (July 2019): 107-121 .
AMA Yüksek G , İstanbullu Dinçer F , Dinçer M . Seyitgazi İlçesi Paydaşlarının Sürdürülebilir Turizm Farkındalıkları. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(1): 107-121.
Vancouver Yüksek G , İstanbullu Dinçer F , Dinçer M . Seyitgazi İlçesi Paydaşlarının Sürdürülebilir Turizm Farkındalıkları. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(1): 121-107.