Year 2019, Volume 4 , Issue 1, Pages 96 - 106 2019-07-09

A Study On Consumer Assessments In Tripadvisor of Hotel Companies Located in the Lakes Region
Göller Bölgesi’nde Yer Alan Otel İşletmelerinin Tripadvisor’daki Tüketici Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma

Olca Sezen Doğancili [1] , Ercan Karaçar [2] , Serkan Ak [3]


The facilities included in the Ministry of Culture and Tourism with the Tourism Operation Certificate were identified as the study area in the study, and the user reviews regarding 76 facilities located in the Lakes Region at the TripAdvisor website were analyzed. In this context, the data relating the classification of the facilities located in the Lakes Region have been obtained with priority and 36 hotel facilities in Konya, 17 in Afyonkarahisar, 8 in Burdur and 15 in Isparta were determined. In addition, the user reviews at TripAdvisor website were classified according to their contents and evaluated under the titles of positive and negative elements. The most positive and negative factors are personnel, cleanliness, and food. In addition, it was concluded in analyzing the languages used in user reviews, that Turkish is mainly used, and besides English, Italian and Chinese are the most frequently used languages.

Bu çalışmada Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yer alan Turizm İşletme Belgeli tesisler inceleme alanı olarak tespit edilmiş olup Göller Bölgesi’nde yer alan 76 adet tesis hakkında TripAdvisor sitesindeki tüketici yorumları analiz edilmiştir. Bu kapsamda öncelikli olarak Göller Bölgesi’nde yer alan işletmelerin sınıflandırmalarına ilişkin veriler elde edilmiş olup Konya’da 36, Afyonkarahisar’da 17, Burdur’da 8 ve Isparta’da 15 adet otel işletmesi tespit edilmiştir. Buna ek olarak söz konusu işletmeler hakkında TripAdvisor sitesindeki tüketici yorumları içeriklerine göre sınıflandırılarak olumlu ve olumsuz unsurlar başlıkları altında değerlendirilmiştir. En çok ele alınan olumlu ve olumsuz unsurlar ortak olmakla birlikte personel, temizlik ve yemeğe ilişkin unsurlar olarak sıralanmaktadır. Ayrıca tüketici yorumlarında kullanılan dillerin analizinde ağırlıklı olarak Türkçe kullanıldığı bunun yanı sıra İngilizce, İtalyanca ve Çince’nin en çok kullanılan diller olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 • Akar, E. (2010). Sosyal Medya Pazarlaması: Sosyal Webde Pazarlama Stratejileri, Ankara: Efil Yayınevi.
 • Boyd, D. ve Ellison, N. (2004), Social Network Sites: Definition, History and Scholarship, Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210- 230.
 • Dilmen, N.E. (2012). Sosyal Paylaşım Ağlarının Reklam ve Pazarlama Disiplinleri İçerisinde Kullanımı. Sosyal Medya Akademi. (ed. T. Kara, E. Özgen). 129-154. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Koçak, N. G. (2012). Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Davranışlarının ve Motivasyonlarının Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi: Eskişehir'de Bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kütük, A. (2016). Socıal Media Marketing in Tourism Industry and Role of the Social Media on Consumer Preferences: A Survey on The Effects of Social Media Sites on the Buying Decision Making Process. Yüksek Lisans Tezi. Yaşar Üniversitesi.
 • Özkan, N.P. (02-04 May 2013). Sosyal Ağ Kullanıcılarının E-Sosyalleşme Sürecindeki Kimlik Yapılandırma Süreçleri, II. International Conference on Communication, Media, Technology and Design, Famagusta-North Cyprus.
 • Şahbaz, R.P. ve Bayram A.T. (2013). “Otel İşletmeleri Facebook Sayfalarının Pazarlama İletişimi Açısından Değerlendirilmesi: Antalya Örneği”, Erciyes Üniversitesi 14. Ulusal Turizm Kongresi (05-08 Aralık 2013). Cilt 1 (1), 249-265.
 • Tayfur, G. (2006). Reklamcılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Toruk, İ. (2008). Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 475-488.
 • Yengin, D. (2015). Teknoloji, Tekniyum ve Nesnelerin İnterneti. Sosyal Medya Araştırmaları. (der. Deniz Yengin). 185-209. İstanbul: Paloma Yayınevi.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, URL: http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr /TR,9579/turizm-tesisleri.html (Erişim Tarihi: 20.03.2017).
 • Sosyal Medya Klübü: URL: http://sosyalmedyakulubu.com.tr (Erişim Tarihi: 13.02.2018)
 • TripAdvisor, URL: https://www.tripadvisor.com.tr (Erişim Tarihi: 20.03.2017).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Olca Sezen Doğancili (Primary Author)
Institution: SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ercan Karaçar

Author: Serkan Ak

Dates

Publication Date : July 9, 2019

Bibtex @research article { tdtad543396, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1080}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {96 - 106}, doi = {}, title = {Göller Bölgesi’nde Yer Alan Otel İşletmelerinin Tripadvisor’daki Tüketici Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Sezen Doğancili, Olca and Karaçar, Ercan and Ak, Serkan} }
APA Sezen Doğancili, O , Karaçar, E , Ak, S . (2019). Göller Bölgesi’nde Yer Alan Otel İşletmelerinin Tripadvisor’daki Tüketici Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 96-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tdtad/issue/46926/543396
MLA Sezen Doğancili, O , Karaçar, E , Ak, S . "Göller Bölgesi’nde Yer Alan Otel İşletmelerinin Tripadvisor’daki Tüketici Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 96-106 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tdtad/issue/46926/543396>
Chicago Sezen Doğancili, O , Karaçar, E , Ak, S . "Göller Bölgesi’nde Yer Alan Otel İşletmelerinin Tripadvisor’daki Tüketici Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 96-106
RIS TY - JOUR T1 - Göller Bölgesi’nde Yer Alan Otel İşletmelerinin Tripadvisor’daki Tüketici Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma AU - Olca Sezen Doğancili , Ercan Karaçar , Serkan Ak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 96 EP - 106 VL - 4 IS - 1 SN - 2587-1080- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi Göller Bölgesi’nde Yer Alan Otel İşletmelerinin Tripadvisor’daki Tüketici Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma %A Olca Sezen Doğancili , Ercan Karaçar , Serkan Ak %T Göller Bölgesi’nde Yer Alan Otel İşletmelerinin Tripadvisor’daki Tüketici Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi %P 2587-1080- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Sezen Doğancili, Olca , Karaçar, Ercan , Ak, Serkan . "Göller Bölgesi’nde Yer Alan Otel İşletmelerinin Tripadvisor’daki Tüketici Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (July 2019): 96-106 .
AMA Sezen Doğancili O , Karaçar E , Ak S . Göller Bölgesi’nde Yer Alan Otel İşletmelerinin Tripadvisor’daki Tüketici Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(1): 96-106.
Vancouver Sezen Doğancili O , Karaçar E , Ak S . Göller Bölgesi’nde Yer Alan Otel İşletmelerinin Tripadvisor’daki Tüketici Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(1): 106-96.