PDF BibTex RIS Cite

-

Year 2015, Volume: 14 Issue: 42, 15 - 26, 14.10.2015

Abstract

Background: Starting by 2012 öğrenci memnuniyeti çalışmalarını ele aldıkları academic year, Student Scientific Research Club derlemelerinde en sık olarak orta ya da düşük of Marmara University School of Medicine has organized an elective summer clerkship program (SCP) with contributions from academicians. This study aims to gather a feedback to identify the factors that determine the preferences of summer clerkship participants and the effects of SCP on the general medical education, to evaluate whether SCP was satisfactory or had problems, and to encourage the development of similar activities

References

 • Stith JS, Butterfield WH, Strube MJ, Deusinger SS, Gillespie, DF. Personal, interpersonal and organizational influences on student satisfaction with clinical education. Physical Therapy 1998;78(6):635-645.
 • Sadeghi P, Hosseinian T. A review of satisfaction of medical staff and students in clinical training. International Research Journal of Applied Basic Sciences 2014;8(12):2336-38.
 • Ziaee V, Ahmadinejad Z, Morrovedji AR. An evaluation on medical students’ satisfaction with clinical education and its effective factors. Medical Education Online 2004;9(8):1-8.
 • Flexner A. Medical Education in the United States and Canada: A Report to the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Carnegie Foundation Bulletin No. 4, 1910.
 • Bio 2010: Transforming Undergraduate Education for Future Research Biologists. The National Academies Press, 2003.
 • Bradley P, Mattick K. Integration of basic and clinical sciences. An International Association for Medical Education 2008. http://www.amee.org/getattachment/Conferences/AMEEPast-Conferences/AMEE-Conference-2008/Introduction-to-Medical-Education-BradleyMattick.pdf. 4 Şubat 2015 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Lam TP, Irwin M, Chow LW, Chan P. Early introduction of clinical skills teaching in a medical curriculum – factors affecting students’ learning. Med Educ 2002;36(3):233-40.
 • Sakles JC, Maldonado RC, Kumari VG. Integration of Basic Sciences and Clinical Sciences in a Clerkship: A Pilot Study. Medical Science Educator. 2006;16(1):4-9.
 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çerçeve Eğitim Programı, Aralık 2011. http://dosya.marmara.edu.tr/tip/E%C4%9Fitim/E%C4%9Fitim%20
 • Organizasyon%20ve%20k/mutf-MOECerEP1121211.pdf. 15 Eylül 2014 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Yavuz D, Çavdar S, Erenus M. Bir Tıp Fakültesinde Eğitimin ve Bilimsel Araştırmaların 27 Yıllık İzlemi: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Marmara Medical Journal 2011; 24(1):1-9.
 • Introduction to Clinical Practice-Year 2, Course Guidebook,2012. http://tip.marmara. edu.tr/egitim/mezuniyet-oncesi-egitim/klinikoncesi-egitim-programlari/. 15 Eylül 2014 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Daugherty SR, Baldwin DC Jr, Rowley BD. Learning, satisfaction, and mistreatment during medical internship: a national survey of working conditions. JAMA 1998;279(15):1194-9.
 • Firth-Cozens J. Medical student stress. Medical Education 2008;35(1):6–7
 • Smith CK, Peterson DF, Degenhardt BF, Johnson JC. Depression, anxiety, and perceived hassles among entering medical students. Psychol Health Med 2007;12(1): 31-39.
 • Sarikaya O, Civaner M, Kalaca S. The anxieties of medical students related to clinical training. Int J Clin Pract 2006;60(11):1414-8.
 • Below BV, Hellquist G, Rödjer S, Gunnarsson R, Björkelund C, Wahlqvist M. Medical students’ and facilitators’ experiences of an Early Professional Contact course: Active and motivated students, strained facilitators. BMC Med Educ 2008;8:56.
 • Gülpınar MA, Yeğen B, Kalaça S, Batirel HF. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Klinik Eğitim Programını Yeniden Yapılandırma Süreci, UTEAK 2012. 7. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, 2012.
 • Neuderth S,Jab B, Schmidtke A. Strategies for reducing test anxiety and optimizing exam preparation in German university students: a prevention-oriented pilot project of the University of Wurzburg. Journal of Neural Transmission 2009;116:785–790
 • Sackett DL, Rosenberg WMC, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is andwhat it isn’t. BMJ 1996;312:71-2.
 • American Association of Medical Colleges and the American Association of Colleges of Nursing. Lifelong Learning in Medicine and Nursing: Final Conference Report. Washington DC: American Association of Colleges of Nursing, 2010.
 • Garrison HH, Deschamps AM. NIH Research Fundingan Dearly Career Physician Scientists: Continuing Challenges in the 21st century. FASEB J 2014;28(3):1049-58.
 • Cleland J, Engel N, Dunlop R, Kay C. Innovation in medical education: summer students hips. Clin Teach 2010;7(1):47-52.
 • Zink BJ, Hammoud MM, Middleton E, Moroney D, Schigelone A. A comprehensive medical student career development program improves medical student satisfaction with career planning. Teach Learn Med 2007;19(1):55-60.
 • Griffith CH, Georgesen JC, Wilson JF. Specialty choices of students who actually have choices: The influence of excellent clinical teachers. Academic Medicine 2000;75:278–82
 • Ek EW, Ek ET, Mackay SD. Under graduate experience of surgical teaching and its influence on career choice. ANZ J Surg 2005;75(8):713-718.
 • Schwind CJ, Boehler ML, Rogers DA, Williams RG, Dunnington G, Folse R, Markwell SJ. Variables influencing medical student learning in the operating room. Am J Surg 2004;187(2):198-200.
 • Berman L, Rosenthal MS, Curry LA, Evans LV, Gusberg RJ. Attracting surgical clerks to surgical careers: role models, mentoring and engagement in the operating room. J Am Coll Surg 2008;207(6):793-800.
 • Marshall DC, Salciccioli JD, Walton SJ, Pitkin J, Shalhoub J, Malietzis G. Medical Student Experience in Surgery Influences Their Career Choices: A Systematic Review of the Literature. J Surg Educ 2015;72(3):438-45.

Marmara Tıp Öğrenci̇ Bi̇li̇msel Araştırma Kulübü (Öbak) Tarafindan Düzenlenen Yaz Stajları Programı: Bi̇r Memnuni̇yet Anketi̇ Çalışması

Year 2015, Volume: 14 Issue: 42, 15 - 26, 14.10.2015

Abstract

Amaç: Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübü (ÖBAK), Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde öğretim üyelerinin katkıları ile 2012 yılı yaz döneminden itibaren Yaz Stajları Programı’nı (YSP) uygulamaya koymuştur. Çalışmanın amacı 2013 yaz döneminde tamamlanan stajlar hakkında katılımcılardan sistematik bir şekilde geri dönüşler toplayarak, tercihleri belirleyen faktörleri irdelemek, öğrencilerin beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığını ortaya koymak, genel tıp eğitimine yaptığı etkiler ve yaşanan olası sorunlar hakkında veri oluşturmak, sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ve benzer etkinliklerin yapılmasının önünü açmaktır.

Gereç ve Yöntem: 2013 yazında staj yapmış öğrencilere yaş, sınıf, cinsiyet, not ortalaması, hangi anabilim dalında staj yapıldığını sorgulayan anket verilmiş ve stajdan memnuniyet, staj yapma nedenleri, stajların öğrenciye katkısına ilişkin görüşler ve programa ilişkin aksaklıklar/olumsuzluklar sorgulanmıştır.

Bulgular: YSP’de staj yapmak isteyen 140 öğrenci tarafından 164 staj başvurusu yapılmıştır. Staj programına temel, dâhili ve cerrahi dallardan 26 anabilim dalı destek vermiştir. YSP’ye katılmış olan tüm öğrencilerin % 81’i (n=99) araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmaya katılanların % 66’sını (n=65) kadınlar oluşturmaktadır. Katılımcıların % 58’i (n=57) katıldıkları stajdan genel memnuniyetlerini “epey/son derece” olarak ifade etmiştir. Yaz tatillerini staj yaparak değerlendirme nedenlerinde en yüksek puanları sırasıyla “ilgi duyduğu konular hakkında bilgi edinmek”, “laboratuvar, klinik, ameliyathane ortamlarına alışmak” ve “ileride derslerini ve doktorluk becerilerini geliştirmesine katkıda bulunacağı fikri” almıştır.

Sonuç: ÖBAK’ın düzenlediği seçmeli stajlar, klinik dönem öncesi dönemde öğrencilerin temel bilimlere ilişkin bilgilerin uygulamadaki kullanımını görerek hasta/hastane ortamı ve tecrübeli hekimlerle erken dönemde karşılaşma olanağı tanırken, klinik dönem öğrencileri için ilgi anlarına odaklanabilmek ve tecrübelerini arttırmak gibi olanaklar sağlamıştır.

References

 • Stith JS, Butterfield WH, Strube MJ, Deusinger SS, Gillespie, DF. Personal, interpersonal and organizational influences on student satisfaction with clinical education. Physical Therapy 1998;78(6):635-645.
 • Sadeghi P, Hosseinian T. A review of satisfaction of medical staff and students in clinical training. International Research Journal of Applied Basic Sciences 2014;8(12):2336-38.
 • Ziaee V, Ahmadinejad Z, Morrovedji AR. An evaluation on medical students’ satisfaction with clinical education and its effective factors. Medical Education Online 2004;9(8):1-8.
 • Flexner A. Medical Education in the United States and Canada: A Report to the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Carnegie Foundation Bulletin No. 4, 1910.
 • Bio 2010: Transforming Undergraduate Education for Future Research Biologists. The National Academies Press, 2003.
 • Bradley P, Mattick K. Integration of basic and clinical sciences. An International Association for Medical Education 2008. http://www.amee.org/getattachment/Conferences/AMEEPast-Conferences/AMEE-Conference-2008/Introduction-to-Medical-Education-BradleyMattick.pdf. 4 Şubat 2015 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Lam TP, Irwin M, Chow LW, Chan P. Early introduction of clinical skills teaching in a medical curriculum – factors affecting students’ learning. Med Educ 2002;36(3):233-40.
 • Sakles JC, Maldonado RC, Kumari VG. Integration of Basic Sciences and Clinical Sciences in a Clerkship: A Pilot Study. Medical Science Educator. 2006;16(1):4-9.
 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çerçeve Eğitim Programı, Aralık 2011. http://dosya.marmara.edu.tr/tip/E%C4%9Fitim/E%C4%9Fitim%20
 • Organizasyon%20ve%20k/mutf-MOECerEP1121211.pdf. 15 Eylül 2014 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Yavuz D, Çavdar S, Erenus M. Bir Tıp Fakültesinde Eğitimin ve Bilimsel Araştırmaların 27 Yıllık İzlemi: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Marmara Medical Journal 2011; 24(1):1-9.
 • Introduction to Clinical Practice-Year 2, Course Guidebook,2012. http://tip.marmara. edu.tr/egitim/mezuniyet-oncesi-egitim/klinikoncesi-egitim-programlari/. 15 Eylül 2014 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Daugherty SR, Baldwin DC Jr, Rowley BD. Learning, satisfaction, and mistreatment during medical internship: a national survey of working conditions. JAMA 1998;279(15):1194-9.
 • Firth-Cozens J. Medical student stress. Medical Education 2008;35(1):6–7
 • Smith CK, Peterson DF, Degenhardt BF, Johnson JC. Depression, anxiety, and perceived hassles among entering medical students. Psychol Health Med 2007;12(1): 31-39.
 • Sarikaya O, Civaner M, Kalaca S. The anxieties of medical students related to clinical training. Int J Clin Pract 2006;60(11):1414-8.
 • Below BV, Hellquist G, Rödjer S, Gunnarsson R, Björkelund C, Wahlqvist M. Medical students’ and facilitators’ experiences of an Early Professional Contact course: Active and motivated students, strained facilitators. BMC Med Educ 2008;8:56.
 • Gülpınar MA, Yeğen B, Kalaça S, Batirel HF. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Klinik Eğitim Programını Yeniden Yapılandırma Süreci, UTEAK 2012. 7. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, 2012.
 • Neuderth S,Jab B, Schmidtke A. Strategies for reducing test anxiety and optimizing exam preparation in German university students: a prevention-oriented pilot project of the University of Wurzburg. Journal of Neural Transmission 2009;116:785–790
 • Sackett DL, Rosenberg WMC, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is andwhat it isn’t. BMJ 1996;312:71-2.
 • American Association of Medical Colleges and the American Association of Colleges of Nursing. Lifelong Learning in Medicine and Nursing: Final Conference Report. Washington DC: American Association of Colleges of Nursing, 2010.
 • Garrison HH, Deschamps AM. NIH Research Fundingan Dearly Career Physician Scientists: Continuing Challenges in the 21st century. FASEB J 2014;28(3):1049-58.
 • Cleland J, Engel N, Dunlop R, Kay C. Innovation in medical education: summer students hips. Clin Teach 2010;7(1):47-52.
 • Zink BJ, Hammoud MM, Middleton E, Moroney D, Schigelone A. A comprehensive medical student career development program improves medical student satisfaction with career planning. Teach Learn Med 2007;19(1):55-60.
 • Griffith CH, Georgesen JC, Wilson JF. Specialty choices of students who actually have choices: The influence of excellent clinical teachers. Academic Medicine 2000;75:278–82
 • Ek EW, Ek ET, Mackay SD. Under graduate experience of surgical teaching and its influence on career choice. ANZ J Surg 2005;75(8):713-718.
 • Schwind CJ, Boehler ML, Rogers DA, Williams RG, Dunnington G, Folse R, Markwell SJ. Variables influencing medical student learning in the operating room. Am J Surg 2004;187(2):198-200.
 • Berman L, Rosenthal MS, Curry LA, Evans LV, Gusberg RJ. Attracting surgical clerks to surgical careers: role models, mentoring and engagement in the operating room. J Am Coll Surg 2008;207(6):793-800.
 • Marshall DC, Salciccioli JD, Walton SJ, Pitkin J, Shalhoub J, Malietzis G. Medical Student Experience in Surgery Influences Their Career Choices: A Systematic Review of the Literature. J Surg Educ 2015;72(3):438-45.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Original Article
Authors

Özlem ALHAN This is me


Gökhan TAZEGÜL This is me


Simge Yavuz This is me


Aynur ER This is me


Sinem İnanıcı This is me


Berrak YEĞEN This is me

Publication Date October 14, 2015
Submission Date October 12, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 14 Issue: 42

Cite

Vancouver
ALHAN Ö, TAZEGÜL G, Yavuz S, ER A, İnanıcı S, YEĞEN B. Marmara Tıp Öğrenci̇ Bi̇li̇msel Araştırma Kulübü (Öbak) Tarafindan Düzenlenen Yaz Stajları Programı: Bi̇r Memnuni̇yet Anketi̇ Çalışması. TED. 2015;14(42):15-26.