Tıp Eğitimi Dünyası
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1303-328X | e-ISSN 1303-328X | Period Tri-annual | Founded: 2000 | Publisher Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ted


Tıp Eğitimi Dünyası

ISSN 1303-328X | e-ISSN 1303-328X | Period Tri-annual | Founded: 2000 | Publisher Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ted
Cover Image


Volume 19 - Issue 58 - Aug 30, 2020
 1. Editoryal _58
  Pages 3 - 3
  Sabri KEMAHLI
 2. Yapılandırılmış Bir Eğitim Modülünün, Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet ve Flört Şiddetine Yönelik Algı ve Tutumlarına Etkisi
  Pages 24 - 41
  Sema OZAN , Özlem MİMAN , Cemal H GÜVERCİN , Zehra DEMİROĞLU UYANIKER
 3. Tıp Fakültesi Dönem 1-2-3 Öğrencilerinin İletişim ve Empati Becerilerinin Analizi
  Pages 42 - 53
  Seyhan DEMİR KARABULUT , Hatice Yağmur ZENGİN , Rifat Vedat YILDIRIM , Zerrin YILMAZ ÇELİK
 4. Öğrenci Bakış Açısıyla Probleme Dayalı Öğrenim
  Pages 54 - 72
  Hayriye Dilek AKDOGAN , Serpil VELİPAŞAOĞLU , Berna MUSAL
 5. Tıp Fakültesi 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin hekime yönelik şiddet deneyimlerinin, eğitim, hasta beklentisi ve başa çıkma stilleri ile ilişkisi
  Pages 73 - 88
  Sinem İNANICI , Galip YARDIMCI , Yeliz R. BİNATAMİR , Rozerin Göze YÜKSEL
 6. İskelet Sistemi Anatomisi Eğitiminde Takıma Dayalı Öğrenme Yönteminin Uygulanması
  Pages 89 - 101
  Pelin İSMAİLOĞLU , Fatma Güler KAHRAMAN YILDIRIM, Mustafa AKTEKİN , Melike ŞAHİNER , Levent ALTINTAŞ
 7. Developing an Occupational Anxiety Scale for Emergency Medical Service Professionals
  Pages 102 - 115
  Emine SEVİNÇ POSTACI , İbrahim UYSAL , Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN , Çetin TORAMAN
 8. Determination of Hopelessness Levels of Final Year Students of The Faculty of Medicine
  Pages 116 - 127
  Türkkan ÖZTÜRK KAYGUSUZ , Ahmet ERENSOY
 9. Mikrobiyoloji Uygulamalarının Klinik Eğitimde Kalıcılığının Sağlanması Amacı İle Yapılan Sınavların Öğrenci Gözü İle Değerlendirilmesi: Bir TEÖK Çalışması
  Pages 128 - 143
  Yeşim GÜROL , Oğuz Can IŞIK , Levent ALTINTAŞ , Melike ŞAHİNER
 10. Evaluation of the achievement of hematologists to transfusion medicine education with self-assessment questionnaire in Turkey
  Pages 144 - 149
  Funda TAYFUN KÜPESİZ , Neslihan ANDIC , Melike SEZGİN EVİM , İbrahim EKER , Fergun AYDİN , Gülen TÜYSÜZ KİNTRUP, Dilek GÜRLEK GOKCEBAY, Melek ISIK , Yesim OYMAK , Berna ATESAGAOGLU , Tugba BELGEMEN OZER, İsil ERDOGAN OZUNAL, Utku AYGÜNEŞ , Gül İLHAN , Ersin TÖRET , Ayse Burcu AKİNCİ , Ozlem TUFEKCİ , Burcak TATLİ GUNES, Begum SİRİN KOC, Başak ÜNVER KOLUMAN , Süheyla OCAK , Mustafa DURAN , Erol GÜRPINAR , Deniz OZEL ERKAN, Yesim AYDİNOK
 11. Öğretim Tasarımı, Modelleri ve Program Geliştirmeyle İlişkisi
  Pages 5 - 23
  Yavuz Selim KIYAK , İrem BUDAKOĞLU , Özlem COŞKUN
Indexes and Platforms