Research Article
BibTex RIS Cite

Ege Bölgesindeki İnşaat İş Kazalarının Sıklık ve Çapraz Tablolama Analizleri

Year 2016, Volume: 27 Issue: 1, 7345 - 7370, 01.01.2016

Abstract

Ölümlü iş kazalarının sık yaşandığı inşaat sektöründe
iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturma yolunda, geçmişteki iş kazası
örneklerinin incelenmesi ve istatistiklerin analiz edilmesinin büyük önemi
vardır. Ancak, Türkiye’de iş kazalarının bildiriminde ve kayıtlanmasında
yaşanan sıkıntılar, özellikle de inşaat sektöründe kaliteli ve gerçeği yansıtan
iş kazası verisi bulmayı ve istatistiksel çalışma yapmayı zorlaştırmaktadır. Bu
nedenle, çalışmada güvenilirliği tartışılan SGK kayıtlarının yerine müfettiş
raporları kullanılarak bağımsız bir veri tabanı oluşturulmuştur. Araştırmada
Ege bölgesinde 2009-2010 yıllarında sadece yapı işlerinde meydana gelen iş
kazaları ayıklanarak veri madenciliği yapılmış, 185 vaka için tek değişkenli
sıklık ve çapraz tablolama analizleri uygulanmıştır. Analizlerin sonucunda
iyileştirme çabalarının odaklanabileceği yüksek risk seviyeli değişkenler
tespit edilmiştir. 

References

 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İstatistik Yıllıkları, 2013.
 • Alonso, J., Ortega, A., Cabrera, F., Ferre, A., “Accidents in the greenhouse-construction industry of SE Spain”, Applied Ergonomics, 43, 69-80, 2012.
 • Camino López, M., Ritzel , D., Fontaneda, I., González Alcantara, O., “Construction industry accidents in Spain”, Journal of Safety Research, 39, 497–507, 2009.
 • Waehrer, G., Dongb, X., Miller, T., Haile, E., Menb, Y., “Costs of occupational injuries in construction in the United States”, Accident Analysis and Prevention, 39, 1258–1266, 2007.
 • Cameron, I., Hare, B., Davies, R., “Fatal and major construction accidents: A comparison between Scotland and the rest of the Great Britain”, Safety Science, 46, 692-708, 2008.
 • Aires, M.D.M., Gámez, M.C.R Gibb, A., “Prevention through design: The effect of European Directives on construction workplace accidents”, Safety Science, 48, 248–258, 2010.
 • Im, H. J., Kwon, Y. J., Kim, S. G., Kim, Y. K., Ju, Y. S., Lee, H. P., “The characteristics of fatal occupational injuries in Korea’s construction industry, 1997–2004”, Safety Science, 47, 1159–1162, 2009.
 • Mendenhall, W., Sincich, T., “Statistics for Engineering and the Sciences”, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1995.
 • Burnett, C.A., Lalich, N.R., MacDonald, L., Alterman, T., “A NIOSH Look at Data from the Bureau of Labor Statistics – Worker health by industry and occupation”, DHHS / CDC / NIOSH, January, 2001.
 • Bureau of Labor Statistics, “Occupational Injury and Illness Classification Manual”, U.S. Department of Labor Bureau of Labor Statistics, December, 1992.
 • Kines, P., Spangenberg, S., Dyreborg, J., “Prioritizing occupational injury prevention in the construction industry: Injury severity or absence?”, Journal of Safety Research, 38,53–58, 2007.
 • Hafızoğlu, E., “Bina Yapımında Yaşanan Kazalar ve Bir Risk Değerlendirme Çalışması”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 • Karadağ Erol, S., “Türk İnşaat Sektörünün İş Güvenliği Açısından Risk Analizi”, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
 • Müngen, U., “Türkiye'de İnşaat İş Kazalarının Analizi ve İş Güvenliğinin Sorunu”, Doktora Tezi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993.
 • Gürcanlı, G.E., Müngen, U., “Analysis of Construction Accidents in Turkey and Responsible Parties”, Industrial Health, 51, 2013.
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012.
 • 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, 2006.
 • Dong X, Entzel P, Men Y, Chowdhury R, Schneider S., “Effects of safety and health training on work-related injury among construction laborers”, Journal of Occupational and Environmental Medicine, Dec;46(12):1222-8., 2004.
 • Campolieti M., Hyatt, D. E., “Further Evidence on The “Monday Effect” in Workers’ Compensation, Industrial and Labor Relations Review”, Vol. 59, No.3, 2006.
 • Babbie, E., R., 2010, “The Basics of Social Research”, 5th Ed., Wadsworth Publishing, California
 • Akboğa, Ö., 2014 “İnşaat İş Kazalarında Lojistik Regresyon İle Kaza Şiddetinin Modellenmesi”, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 180 s.
 • Kazan, E., E., 2013, “Analysis of Fatal and Nonfatal Accidents Involving Earthmoving Equipment Operators and On-Foot Workers”, Doktora Tezi, Wayne State Universty, 173p.
 • Hatipkarasulu, 2010 “Project level analysis of special trade contractor fatalities using accident investigation reports”, Journal of Safety Research, Volume 41, Issue 5, 451–457 pp
 • Hinze, J., Pedersen C. and Fredley J., 1998, “Identifying Root Causes of Construction Injuries”, Journal of Construction Engineering and Management, Volume 124, Issue 1, 67-71 pp
 • Hinze, J.,Huang, X., and Terry,L., 2005. “The nature of struck-by accidents”, Journal Of Construction Engineering And Management, Volume 131, Issue 2, 262–268 pp
 • Sims, R., L., 1999, “Bivariate Data Analysis: A Practical Guide”, Nova Science Pub., Inc.
 • Elliott A., C., and Woodward W., A., 2007, “Statistical Analysis Quick Reference Guidebook with SPSS Examples”, 1st Ed., SAGE Publications, Inc., California
 • Çakan, H., 2012, “Analysis and Modeling of Roofer and Steel Worker Fall Accidents”, Doktora Tezi, Wayne State University, 156 p.
 • Fields, A., 2005, “Discovering Statistics Using SPSS”, 2nd Ed., Sage Publicati-ons, Thousand Oaks, CA
 • Müngen, U., 2011, “İnşaat Sektörümüzdeki Başlıca İş Kazası Tipleri”, Türkiye Mühendislik Haberleri, 56/2011-5, Sayı:469
 • Gürcanlı, G., E., 2011, “İnşaatlarda Tasarım Yoluyla İş Güvenliği”, Türkiye Mühendislik Haberleri, 56/2011-5, Sayı:469
 • Ore, T., Stout, N., 1996, “Taumatic Occupational Fatalities in The US and Australian Construction Industries”, Am J Ind Med 30, 202–6.
 • Hinze. J., Pedersen, C., Fredley, J., 1998, “Identifying Root Causes Of Construction Injuries”, Journal of Construction Engineering and Management, Volume 124, Issue 1, 67-71.
 • Jackson, S.A., Loomis, D., 2002, “Fatal Occupational Injuries In The North Carolina Construction Industry, 1978–1994”, Applied Occup Environ Hyg 17, 27–33.
 • Fabrega, V., Stakey, S., 2001, “Fatal Occupational Injuries Among Hispanic Construction Workers Of Texas, 1997 to 1999”. Human and Ecological Risk Assessment 7, 1869–83.
 • Villanueva, V., Garcia, A., 2011, “Individual And Occupational Factors Related To Fatal Occupational Injuries: A Case-Control Study”, Accident Analysis and Prevention 43 (2011) 123-127
 • Akboğa, Ö., 2014, İnşaat İş Kazalarında Lojistik Regresyon ile Kaza Şiddetinin Modellenmesi”, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 158 s.

Univariate and Cross Tabulation Analysis of Construction Accidents in the Aegean Region

Year 2016, Volume: 27 Issue: 1, 7345 - 7370, 01.01.2016

Abstract

It is crucial to
investigate case studies and analyze accident statistics to establish safety
and health culture in the construction industry, which exhibits high fatality
rates. However, it is difficult to find reliable and accurate construction
accidents data in Turkey
due to inadequate accident reporting and recordkeeping system, which hinders
statistical safety research. Therefore, an independent database was generated
by using inspection reports in this research study. Data mining was performed
within hundreds of accident reports in Aegean region between 2009 and 2010, and
185 construction accident cases were selected for univariate analysis and
cross-tabulation. Results of the analyses showed that several variables
demonstrated high risk, where safety improvement efforts could be focused on.

References

 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İstatistik Yıllıkları, 2013.
 • Alonso, J., Ortega, A., Cabrera, F., Ferre, A., “Accidents in the greenhouse-construction industry of SE Spain”, Applied Ergonomics, 43, 69-80, 2012.
 • Camino López, M., Ritzel , D., Fontaneda, I., González Alcantara, O., “Construction industry accidents in Spain”, Journal of Safety Research, 39, 497–507, 2009.
 • Waehrer, G., Dongb, X., Miller, T., Haile, E., Menb, Y., “Costs of occupational injuries in construction in the United States”, Accident Analysis and Prevention, 39, 1258–1266, 2007.
 • Cameron, I., Hare, B., Davies, R., “Fatal and major construction accidents: A comparison between Scotland and the rest of the Great Britain”, Safety Science, 46, 692-708, 2008.
 • Aires, M.D.M., Gámez, M.C.R Gibb, A., “Prevention through design: The effect of European Directives on construction workplace accidents”, Safety Science, 48, 248–258, 2010.
 • Im, H. J., Kwon, Y. J., Kim, S. G., Kim, Y. K., Ju, Y. S., Lee, H. P., “The characteristics of fatal occupational injuries in Korea’s construction industry, 1997–2004”, Safety Science, 47, 1159–1162, 2009.
 • Mendenhall, W., Sincich, T., “Statistics for Engineering and the Sciences”, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1995.
 • Burnett, C.A., Lalich, N.R., MacDonald, L., Alterman, T., “A NIOSH Look at Data from the Bureau of Labor Statistics – Worker health by industry and occupation”, DHHS / CDC / NIOSH, January, 2001.
 • Bureau of Labor Statistics, “Occupational Injury and Illness Classification Manual”, U.S. Department of Labor Bureau of Labor Statistics, December, 1992.
 • Kines, P., Spangenberg, S., Dyreborg, J., “Prioritizing occupational injury prevention in the construction industry: Injury severity or absence?”, Journal of Safety Research, 38,53–58, 2007.
 • Hafızoğlu, E., “Bina Yapımında Yaşanan Kazalar ve Bir Risk Değerlendirme Çalışması”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 • Karadağ Erol, S., “Türk İnşaat Sektörünün İş Güvenliği Açısından Risk Analizi”, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
 • Müngen, U., “Türkiye'de İnşaat İş Kazalarının Analizi ve İş Güvenliğinin Sorunu”, Doktora Tezi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993.
 • Gürcanlı, G.E., Müngen, U., “Analysis of Construction Accidents in Turkey and Responsible Parties”, Industrial Health, 51, 2013.
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012.
 • 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, 2006.
 • Dong X, Entzel P, Men Y, Chowdhury R, Schneider S., “Effects of safety and health training on work-related injury among construction laborers”, Journal of Occupational and Environmental Medicine, Dec;46(12):1222-8., 2004.
 • Campolieti M., Hyatt, D. E., “Further Evidence on The “Monday Effect” in Workers’ Compensation, Industrial and Labor Relations Review”, Vol. 59, No.3, 2006.
 • Babbie, E., R., 2010, “The Basics of Social Research”, 5th Ed., Wadsworth Publishing, California
 • Akboğa, Ö., 2014 “İnşaat İş Kazalarında Lojistik Regresyon İle Kaza Şiddetinin Modellenmesi”, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 180 s.
 • Kazan, E., E., 2013, “Analysis of Fatal and Nonfatal Accidents Involving Earthmoving Equipment Operators and On-Foot Workers”, Doktora Tezi, Wayne State Universty, 173p.
 • Hatipkarasulu, 2010 “Project level analysis of special trade contractor fatalities using accident investigation reports”, Journal of Safety Research, Volume 41, Issue 5, 451–457 pp
 • Hinze, J., Pedersen C. and Fredley J., 1998, “Identifying Root Causes of Construction Injuries”, Journal of Construction Engineering and Management, Volume 124, Issue 1, 67-71 pp
 • Hinze, J.,Huang, X., and Terry,L., 2005. “The nature of struck-by accidents”, Journal Of Construction Engineering And Management, Volume 131, Issue 2, 262–268 pp
 • Sims, R., L., 1999, “Bivariate Data Analysis: A Practical Guide”, Nova Science Pub., Inc.
 • Elliott A., C., and Woodward W., A., 2007, “Statistical Analysis Quick Reference Guidebook with SPSS Examples”, 1st Ed., SAGE Publications, Inc., California
 • Çakan, H., 2012, “Analysis and Modeling of Roofer and Steel Worker Fall Accidents”, Doktora Tezi, Wayne State University, 156 p.
 • Fields, A., 2005, “Discovering Statistics Using SPSS”, 2nd Ed., Sage Publicati-ons, Thousand Oaks, CA
 • Müngen, U., 2011, “İnşaat Sektörümüzdeki Başlıca İş Kazası Tipleri”, Türkiye Mühendislik Haberleri, 56/2011-5, Sayı:469
 • Gürcanlı, G., E., 2011, “İnşaatlarda Tasarım Yoluyla İş Güvenliği”, Türkiye Mühendislik Haberleri, 56/2011-5, Sayı:469
 • Ore, T., Stout, N., 1996, “Taumatic Occupational Fatalities in The US and Australian Construction Industries”, Am J Ind Med 30, 202–6.
 • Hinze. J., Pedersen, C., Fredley, J., 1998, “Identifying Root Causes Of Construction Injuries”, Journal of Construction Engineering and Management, Volume 124, Issue 1, 67-71.
 • Jackson, S.A., Loomis, D., 2002, “Fatal Occupational Injuries In The North Carolina Construction Industry, 1978–1994”, Applied Occup Environ Hyg 17, 27–33.
 • Fabrega, V., Stakey, S., 2001, “Fatal Occupational Injuries Among Hispanic Construction Workers Of Texas, 1997 to 1999”. Human and Ecological Risk Assessment 7, 1869–83.
 • Villanueva, V., Garcia, A., 2011, “Individual And Occupational Factors Related To Fatal Occupational Injuries: A Case-Control Study”, Accident Analysis and Prevention 43 (2011) 123-127
 • Akboğa, Ö., 2014, İnşaat İş Kazalarında Lojistik Regresyon ile Kaza Şiddetinin Modellenmesi”, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 158 s.
There are 37 citations in total.

Details

Journal Section Articles
Authors

Selim Baradan

Özge Akboğa

Ufuk Çetinkaya This is me

Mümtaz A. Usmen

Publication Date January 1, 2016
Submission Date March 20, 2017
Published in Issue Year 2016 Volume: 27 Issue: 1

Cite

APA Baradan, S., Akboğa, Ö., Çetinkaya, U., Usmen, M. A. (2016). Ege Bölgesindeki İnşaat İş Kazalarının Sıklık ve Çapraz Tablolama Analizleri. Teknik Dergi, 27(1), 7345-7370.
AMA Baradan S, Akboğa Ö, Çetinkaya U, Usmen MA. Ege Bölgesindeki İnşaat İş Kazalarının Sıklık ve Çapraz Tablolama Analizleri. Teknik Dergi. January 2016;27(1):7345-7370.
Chicago Baradan, Selim, Özge Akboğa, Ufuk Çetinkaya, and Mümtaz A. Usmen. “Ege Bölgesindeki İnşaat İş Kazalarının Sıklık Ve Çapraz Tablolama Analizleri”. Teknik Dergi 27, no. 1 (January 2016): 7345-70.
EndNote Baradan S, Akboğa Ö, Çetinkaya U, Usmen MA (January 1, 2016) Ege Bölgesindeki İnşaat İş Kazalarının Sıklık ve Çapraz Tablolama Analizleri. Teknik Dergi 27 1 7345–7370.
IEEE S. Baradan, Ö. Akboğa, U. Çetinkaya, and M. A. Usmen, “Ege Bölgesindeki İnşaat İş Kazalarının Sıklık ve Çapraz Tablolama Analizleri”, Teknik Dergi, vol. 27, no. 1, pp. 7345–7370, 2016.
ISNAD Baradan, Selim et al. “Ege Bölgesindeki İnşaat İş Kazalarının Sıklık Ve Çapraz Tablolama Analizleri”. Teknik Dergi 27/1 (January 2016), 7345-7370.
JAMA Baradan S, Akboğa Ö, Çetinkaya U, Usmen MA. Ege Bölgesindeki İnşaat İş Kazalarının Sıklık ve Çapraz Tablolama Analizleri. Teknik Dergi. 2016;27:7345–7370.
MLA Baradan, Selim et al. “Ege Bölgesindeki İnşaat İş Kazalarının Sıklık Ve Çapraz Tablolama Analizleri”. Teknik Dergi, vol. 27, no. 1, 2016, pp. 7345-70.
Vancouver Baradan S, Akboğa Ö, Çetinkaya U, Usmen MA. Ege Bölgesindeki İnşaat İş Kazalarının Sıklık ve Çapraz Tablolama Analizleri. Teknik Dergi. 2016;27(1):7345-70.