Bu çalışmada, grafen oksit (GO) katkılı poli(akrilonitril-vinil asetat) (P(AN-VAc)) nanolif yapılı tekstil yüzeylerinin üretim parametreleri ve yapısal özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Üretilen P(AN-VAc)/GO kompozit tekstil yüzeylerinin SEM (Ta-ramalı Elektron Mikroskopisi), FT-IR (Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi), TGA (Termogravimetrik Analiz), dTGA (Dife-ransiyel Termogravimetrik Analiz), DSC (Diferansiyel Taramalı Kalorimetri), Çekme Deneyi analizleri gerçekleştirilmiştir. SEM sonuçlarına göre GO miktarı ile ortalama lif çapı arasında lineer bir ilişkiye rastlanmamıştır. FT-IR sonuçlarında P(AN-VAc)/GO nanokompozit yüzeylerin tümünde GO’ya ait pikler görülmüştür. DSC ve TGA termal analizleri ısıl direncin, GO katkısıyla iyileşti-ğini göstermiştir. Çekme deneyi sonuçlarından, GO katkısının kopma dayanımlarını arttırdığı görülmüştür. Öte yandan, GO katkılı numunelerin kopma uzamasının düştüğü ve Young’s Modülü değerlerinin arttığı belirlenmiştir.
Journal Section Articles
Authors

Author: İsmail TİYEK

Author: Mustafa YAZICI

Author: M. Hakkı ALMA

Author: Utkay DÖNMEZ

Author: Behzat YILDIRIM

Author: Tufan SALAN

Author: Serhan URUŞ

Author: Şükrü KARATAŞ

Author: İbrahim KARTERİ

Dates

Publication Date : October 29, 2016

Bibtex @ { teksmuh261437, journal = {Tekstil ve Mühendis}, issn = {1300-7599}, eissn = {2147-0510}, address = {}, publisher = {Tekstil Mühendisleri Odası}, year = {2016}, volume = {23}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Nanolif Yapılı Poli (Akrilonitril-Vinil Asetat)/ Grafen Oksit Yapıların Karakterizasyonu}, key = {cite}, author = {TİYEK, İsmail and YAZICI, Mustafa and ALMA, M. Hakkı and DÖNMEZ, Utkay and YILDIRIM, Behzat and SALAN, Tufan and URUŞ, Serhan and KARATAŞ, Şükrü and KARTERİ, İbrahim} }
APA TİYEK, İ , YAZICI, M , ALMA, M , DÖNMEZ, U , YILDIRIM, B , SALAN, T , URUŞ, S , KARATAŞ, Ş , KARTERİ, İ . (2016). Nanolif Yapılı Poli (Akrilonitril-Vinil Asetat)/ Grafen Oksit Yapıların Karakterizasyonu. Tekstil ve Mühendis , 23 (102) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/teksmuh/issue/24718/261437
MLA TİYEK, İ , YAZICI, M , ALMA, M , DÖNMEZ, U , YILDIRIM, B , SALAN, T , URUŞ, S , KARATAŞ, Ş , KARTERİ, İ . "Nanolif Yapılı Poli (Akrilonitril-Vinil Asetat)/ Grafen Oksit Yapıların Karakterizasyonu". Tekstil ve Mühendis 23 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/teksmuh/issue/24718/261437>
Chicago TİYEK, İ , YAZICI, M , ALMA, M , DÖNMEZ, U , YILDIRIM, B , SALAN, T , URUŞ, S , KARATAŞ, Ş , KARTERİ, İ . "Nanolif Yapılı Poli (Akrilonitril-Vinil Asetat)/ Grafen Oksit Yapıların Karakterizasyonu". Tekstil ve Mühendis 23 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Nanolif Yapılı Poli (Akrilonitril-Vinil Asetat)/ Grafen Oksit Yapıların Karakterizasyonu AU - İsmail TİYEK , Mustafa YAZICI , M. Hakkı ALMA , Utkay DÖNMEZ , Behzat YILDIRIM , Tufan SALAN , Serhan URUŞ , Şükrü KARATAŞ , İbrahim KARTERİ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tekstil ve Mühendis JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 23 IS - 102 SN - 1300-7599-2147-0510 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tekstil ve Mühendis Nanolif Yapılı Poli (Akrilonitril-Vinil Asetat)/ Grafen Oksit Yapıların Karakterizasyonu %A İsmail TİYEK , Mustafa YAZICI , M. Hakkı ALMA , Utkay DÖNMEZ , Behzat YILDIRIM , Tufan SALAN , Serhan URUŞ , Şükrü KARATAŞ , İbrahim KARTERİ %T Nanolif Yapılı Poli (Akrilonitril-Vinil Asetat)/ Grafen Oksit Yapıların Karakterizasyonu %D 2016 %J Tekstil ve Mühendis %P 1300-7599-2147-0510 %V 23 %N 102 %R %U
ISNAD TİYEK, İsmail , YAZICI, Mustafa , ALMA, M. Hakkı , DÖNMEZ, Utkay , YILDIRIM, Behzat , SALAN, Tufan , URUŞ, Serhan , KARATAŞ, Şükrü , KARTERİ, İbrahim . "Nanolif Yapılı Poli (Akrilonitril-Vinil Asetat)/ Grafen Oksit Yapıların Karakterizasyonu". Tekstil ve Mühendis 23 / 102 (October 2016): 0-0 .
AMA TİYEK İ , YAZICI M , ALMA M , DÖNMEZ U , YILDIRIM B , SALAN T , URUŞ S , KARATAŞ Ş , KARTERİ İ . Nanolif Yapılı Poli (Akrilonitril-Vinil Asetat)/ Grafen Oksit Yapıların Karakterizasyonu. Tekstil ve Mühendis. 2016; 23(102): 0-0.
Vancouver TİYEK İ , YAZICI M , ALMA M , DÖNMEZ U , YILDIRIM B , SALAN T , URUŞ S , KARATAŞ Ş , KARTERİ İ . Nanolif Yapılı Poli (Akrilonitril-Vinil Asetat)/ Grafen Oksit Yapıların Karakterizasyonu. Tekstil ve Mühendis. 2016; 23(102): 0-0.