Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

COVID-19 ile Mücadelede Akıllı Kent Uygulamalarının Önemi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 521 - 552, 30.07.2021
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.933891

Abstract

2019’un sonlarında Çin’de ortaya çıkan COVID-19, insanlığın karşılaştığı en büyük salgın hastalıklardan biridir. Hastalığın insandan insana çoğunlukla temas yoluyla geçmesi, insan etkileşiminin yüksek olduğu kentsel alanlarda yayılımını hızlandırmıştır. Nihayetinde kentler, hayalet kentlere dönüşmüş, sosyo-ekonomik aktiviteler asgari düzeye inmiştir. Geleneksel kent yönetimlerinden farklı olarak teknolojiyi kent yönetim sistemlerinde aktif kullanan akıllı kentler, salgınla mücadelede anlık veriye dayalı yönetim izlediklerinden daha hızlı hareket etme imkânı yakalamışlardır. Bu çalışmada; ‘Balıkesir’de akıllı kent uygulamaları COVID-19’la mücadelede nasıl kullanılmıştır?’ araştırma sorusunun cevabı aranacaktır. Bu çerçevede; öncelikle akıllı kentlerin neleri vaat ettiği ve bileşenleri incelenecek, dünyada COVID-19’la mücadelede kullanılan akıllı uygulamalardan örnekler verilecek ve sonunda Türkiye’de akıllı kent uygulamalarından yararlanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin COVID-19’la mücadeledeki akıllı uygulamaları ele alınacaktır. Çalışmada teorik çerçeve çizilirken literatür taraması yöntemi kullanılmış, Balıkesir örneği incelenirken derinlemesine mülakat yapılmıştır. Çalışmanın en önemli sınırlılığı; pandemi şartları nedeniyle derinlemesine mülakat yapılan kişiler, sadece yetki ve sorumluluk sahibi olan kişilerden seçilmiştir. İncelenen akıllı kent uygulamalarının çoğunluğu merkez ilçelerde uygulanmaktadır. Çalışma sonucunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin COVID-19 sürecine özgü bir akıllı kent uygulaması geliştirmediği görülmektedir. Pandemi öncesi uygulanan akıllı kent uygulamaları, revize edilerek salgınla mücadelede kullanılmaktadır.

References

 • Ali, S. H. ve Keil, R. (2008), Networked disease: Emerging infections in the global city. Wiley‐Blackwell, Oxford.
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi faaliyet raporu, 2019.
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı ile derinlemesine mülakat, 23.11.2020.
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Müdürü ile derinlemesine mülakat, 23.11.2020.
 • CNBC. (2020, 18 Mart). What America can learn from China’s use of robots and telemedicine to combat the coronavirus. Erişim tarihi: 29.03.2020, https://www.cnbc.com/2020/03/18/how-china-is-using-robots-and-telemedicine-to-combat-the-coronavirus.html.
 • CNN. (2020, 29 Mart). How Russia is using authoritarian tech to curb coronavirus. Erişim tarihi: 15.10.2020, https://edition.cnn.com/2020/03/29/europe/russia-coronavirus-authoritarian-tech-intl/index.html.
 • Cohen, B. (2020). Erişim tarihi: 20.11.2020, https://www.smart-circle.org/smartcity/blog/boyd-cohen-the-smart-city-wheel/.
 • Haberler. (2020, 20 Temmuz). Yeni dönem başlıyor! Drone ile sayaç okuma başlıyor. Erişim tarihi: 09.12.2020, https://www.haberler.com/yeni-donem-basliyor-drone-ile-sayac-okuma-13434601-haberi/.
 • Hall, R. E. (2000). The vision of a smart city, In proceedings of the 2nd international life extension technology workshop, Paris.
 • Harari, Y. N. (2020). The world after coronavirus. Erişim tarihi: 25.11.2020, https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75.
 • Kayapınar, Y. E. (2017). Akıllı şehirler ve uygulama örnekleri. İTÜ Vakfı Dergisi, 77, 15-19.
 • Nair, G. (2019). Akıllı kentler. M. Yavuz Alptekin (Ed.), Kent, kentleşme, yeni kentleşme trendleri ve dünya şehir sistem’in ortaya çıkışı içinde (s. 115-135). Ankara: Gece Akademi.
 • NTV. (2020). Evliliklere corona etkisi: Boşanma davaları yüzde 34 arttı. Erişim tarihi: 27.12.2020, https://www.ntv.com.tr/dunya/evliliklere-corona-etkisi-bosanma-davalari-yuzde-34-artti,ZXPt2SqBXU6ZuGa_xFioQw.
 • NTV. (2021). İstanbul’da toplu ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü. Erişim tarihi: 09.01.2020, https://www.ntv.com.tr/turkiye/istanbulda-toplu-ulasim-kullanimi-yuzde-64-oraninda-dustu,NudYGPJHFUSOJgB9NhRTrg.
 • Özdemir, N. (2020). Erişim tarihi: 08.12.2020, https://www.ogunhaber.com/yazarlar/necmi-ozdemir/akilli-sehir-yolculugu-xv-balikesir-101238m.html.
 • Paskaleva ve ark. (2017). Data governance in the sustainable smart city. Informatics, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 4(41), 1-19.
 • Seoul. (2020). Erişim tarihi: 07.05.2020, http://www.seoul.go.kr/coronaV/coronaStatus.do.
 • Smart Cities Council. (2015). Smart Cities Readiness Guide.
 • Smart Cities Dive. (2020, 20 Şubat). Outpacing an outbreak: How tech helps cities handle public health threats. Erişim tarihi: 25.03.2020, https://www.smartcitiesdive.com/news/outpacing-an-outbreak-how-tech-helps-cities-handle-public-health-threats/572372/.
 • Smart Cities Dive. (2020, 9 Nisan). California approves Nuro’s driverless vehicles to begin testing. Erişim tarihi: 11.04.2020, https://www.smartcitiesdive.com/news/nuro-california-approval-test-fully-driverless-delivery-vehicles/575786/.
 • Statista, Erişim tarihi: 19.11.2020, https://www.statista.com/.
 • Steventon, A. ve Wright, S. (2006). Intelligent spaces: The application of pervasive ICT. London: Springer.
 • Şahin, İ. (2020). https://twitter.com/ilkerFM , (Balıkesir Bilgi İşlem Daire Başkanı Twitter hesabı).
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2021). Erişim tarihi: 09.01.2021, https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus tablosu.html?gclid=Cj0KCQiA6Or_BRC_ARIsAPzuer839Sd6G22z6ucpm5o2PdLDzd2acODlJU9jx4Nk1XRhkglVL6wYPO8aAg-1EALw_wcB
 • Techxplore. (2020). How to use smart city technology to measure social distancing. Erişim tarihi: 12.04.2020, https://techxplore.com/news/2020-04-smart-city-technology-social-distancing.html.
 • Tuna, K. (2006). Türkiye’de çevrecilik. Ankara: Nobel Yayınları.
 • TÜİK. (2019). Erişim tarihi: 25.11.2020, https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Nufus-ve-Demografi-109.
 • Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği. (2019). Akıllı Kentler. Kentli Dergisi, 31, 46-49.
 • Uçar, A., Şemşit, S. ve Negiz, N. (2017). Avrupa Birliği Akıllı Kent Uygulamaları ve Türkiye’deki Yansımaları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22, Kayfor15 Özel Sayısı, 1785-1798.
 • United Nations. (2019), World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. New York.
 • Varol, Ç. (2017), Sürdürülebilir gelişmede akıllı kent yaklaşımı : Ankara’daki belediyelerin uygulamaları. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 1, 43-58.
 • WHO. (2021). Erişim tarihi: 10.01.2021, https://www.who.int/.
 • Yeniçağ Gazetesi. (2020). ABD Başkanlık seçimi anketlerinde Biden, Trump’ın 8 puan önünde. Erişim tarihi: 26.12.2020, https://www.yenicaggazetesi.com.tr/abd-baskanlik-secimi-anketlerinde-biden-trumpin-8-puan-onunde-290145h.htm.
 • Yılmaz, O. K. (2020). Akıllı şehir: Belediyeler için Amsterdam deneyiminden uygulama örnekleri. Ankara: Nobel Bilimsel Eserler.

The Importance of Smart City Practices in the Fight Against COVID-19: Balıkesir Metropolitan Municipality Example

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 521 - 552, 30.07.2021
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.933891

Abstract

Emerging in China in late 2019, COVID-19 is one of the largest epidemics faced in human history. The transmission of the disease from person to person, mostly through contact, has accelerated its spread in urban areas where human interaction is high. Eventually, cities became ghost cities, and socio-economic activities were reduced to minimum. Unlike traditional urban governments, smart cities have been able to move faster through data-driven policies by actively using technology in urban administrations. This study, how were smart city applications used in Balıkesir to combat COVID-19?' the answer to the research question will be sought. First, smart cities will be examined, examples of smart applications used in the fight against COVID-19 in the world will be given. In the study, literature review method was used when drawing the theoretical framework, and in-depth interviews were conducted while examining the Balıkesir sample. Conclusion of the study, it is seen that Balıkesir Metropolitan Municipality has not developed a smart city application specific to the COVID-19 process. Smart city practices applied before the pandemic are revised and used to combat the epidemic.

References

 • Ali, S. H. ve Keil, R. (2008), Networked disease: Emerging infections in the global city. Wiley‐Blackwell, Oxford.
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi faaliyet raporu, 2019.
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı ile derinlemesine mülakat, 23.11.2020.
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Müdürü ile derinlemesine mülakat, 23.11.2020.
 • CNBC. (2020, 18 Mart). What America can learn from China’s use of robots and telemedicine to combat the coronavirus. Erişim tarihi: 29.03.2020, https://www.cnbc.com/2020/03/18/how-china-is-using-robots-and-telemedicine-to-combat-the-coronavirus.html.
 • CNN. (2020, 29 Mart). How Russia is using authoritarian tech to curb coronavirus. Erişim tarihi: 15.10.2020, https://edition.cnn.com/2020/03/29/europe/russia-coronavirus-authoritarian-tech-intl/index.html.
 • Cohen, B. (2020). Erişim tarihi: 20.11.2020, https://www.smart-circle.org/smartcity/blog/boyd-cohen-the-smart-city-wheel/.
 • Haberler. (2020, 20 Temmuz). Yeni dönem başlıyor! Drone ile sayaç okuma başlıyor. Erişim tarihi: 09.12.2020, https://www.haberler.com/yeni-donem-basliyor-drone-ile-sayac-okuma-13434601-haberi/.
 • Hall, R. E. (2000). The vision of a smart city, In proceedings of the 2nd international life extension technology workshop, Paris.
 • Harari, Y. N. (2020). The world after coronavirus. Erişim tarihi: 25.11.2020, https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75.
 • Kayapınar, Y. E. (2017). Akıllı şehirler ve uygulama örnekleri. İTÜ Vakfı Dergisi, 77, 15-19.
 • Nair, G. (2019). Akıllı kentler. M. Yavuz Alptekin (Ed.), Kent, kentleşme, yeni kentleşme trendleri ve dünya şehir sistem’in ortaya çıkışı içinde (s. 115-135). Ankara: Gece Akademi.
 • NTV. (2020). Evliliklere corona etkisi: Boşanma davaları yüzde 34 arttı. Erişim tarihi: 27.12.2020, https://www.ntv.com.tr/dunya/evliliklere-corona-etkisi-bosanma-davalari-yuzde-34-artti,ZXPt2SqBXU6ZuGa_xFioQw.
 • NTV. (2021). İstanbul’da toplu ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü. Erişim tarihi: 09.01.2020, https://www.ntv.com.tr/turkiye/istanbulda-toplu-ulasim-kullanimi-yuzde-64-oraninda-dustu,NudYGPJHFUSOJgB9NhRTrg.
 • Özdemir, N. (2020). Erişim tarihi: 08.12.2020, https://www.ogunhaber.com/yazarlar/necmi-ozdemir/akilli-sehir-yolculugu-xv-balikesir-101238m.html.
 • Paskaleva ve ark. (2017). Data governance in the sustainable smart city. Informatics, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 4(41), 1-19.
 • Seoul. (2020). Erişim tarihi: 07.05.2020, http://www.seoul.go.kr/coronaV/coronaStatus.do.
 • Smart Cities Council. (2015). Smart Cities Readiness Guide.
 • Smart Cities Dive. (2020, 20 Şubat). Outpacing an outbreak: How tech helps cities handle public health threats. Erişim tarihi: 25.03.2020, https://www.smartcitiesdive.com/news/outpacing-an-outbreak-how-tech-helps-cities-handle-public-health-threats/572372/.
 • Smart Cities Dive. (2020, 9 Nisan). California approves Nuro’s driverless vehicles to begin testing. Erişim tarihi: 11.04.2020, https://www.smartcitiesdive.com/news/nuro-california-approval-test-fully-driverless-delivery-vehicles/575786/.
 • Statista, Erişim tarihi: 19.11.2020, https://www.statista.com/.
 • Steventon, A. ve Wright, S. (2006). Intelligent spaces: The application of pervasive ICT. London: Springer.
 • Şahin, İ. (2020). https://twitter.com/ilkerFM , (Balıkesir Bilgi İşlem Daire Başkanı Twitter hesabı).
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2021). Erişim tarihi: 09.01.2021, https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus tablosu.html?gclid=Cj0KCQiA6Or_BRC_ARIsAPzuer839Sd6G22z6ucpm5o2PdLDzd2acODlJU9jx4Nk1XRhkglVL6wYPO8aAg-1EALw_wcB
 • Techxplore. (2020). How to use smart city technology to measure social distancing. Erişim tarihi: 12.04.2020, https://techxplore.com/news/2020-04-smart-city-technology-social-distancing.html.
 • Tuna, K. (2006). Türkiye’de çevrecilik. Ankara: Nobel Yayınları.
 • TÜİK. (2019). Erişim tarihi: 25.11.2020, https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Nufus-ve-Demografi-109.
 • Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği. (2019). Akıllı Kentler. Kentli Dergisi, 31, 46-49.
 • Uçar, A., Şemşit, S. ve Negiz, N. (2017). Avrupa Birliği Akıllı Kent Uygulamaları ve Türkiye’deki Yansımaları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22, Kayfor15 Özel Sayısı, 1785-1798.
 • United Nations. (2019), World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. New York.
 • Varol, Ç. (2017), Sürdürülebilir gelişmede akıllı kent yaklaşımı : Ankara’daki belediyelerin uygulamaları. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 1, 43-58.
 • WHO. (2021). Erişim tarihi: 10.01.2021, https://www.who.int/.
 • Yeniçağ Gazetesi. (2020). ABD Başkanlık seçimi anketlerinde Biden, Trump’ın 8 puan önünde. Erişim tarihi: 26.12.2020, https://www.yenicaggazetesi.com.tr/abd-baskanlik-secimi-anketlerinde-biden-trumpin-8-puan-onunde-290145h.htm.
 • Yılmaz, O. K. (2020). Akıllı şehir: Belediyeler için Amsterdam deneyiminden uygulama örnekleri. Ankara: Nobel Bilimsel Eserler.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Sevim BUDAK This is me
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4943-3184
Türkiye


Sezgin SEZGİN (Primary Author)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6625-3997
Türkiye

Publication Date July 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 8, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { tesamakademi933891, journal = {TESAM Akademi Dergisi}, issn = {2148-2462}, eissn = {2458-9217}, address = {}, publisher = {TESAM Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2021}, volume = {8}, number = {2}, pages = {521 - 552}, doi = {10.30626/tesamakademi.933891}, title = {COVID-19 ile Mücadelede Akıllı Kent Uygulamalarının Önemi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği}, key = {cite}, author = {Budak, Sevim and Sezgin, Sezgin} }
APA Budak, S. & Sezgin, S. (2021). COVID-19 ile Mücadelede Akıllı Kent Uygulamalarının Önemi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği . TESAM Akademi Dergisi , 8 (2) , 521-552 . DOI: 10.30626/tesamakademi.933891
MLA Budak, S. , Sezgin, S. "COVID-19 ile Mücadelede Akıllı Kent Uygulamalarının Önemi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği" . TESAM Akademi Dergisi 8 (2021 ): 521-552 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tesamakademi/issue/64331/933891>
Chicago Budak, S. , Sezgin, S. "COVID-19 ile Mücadelede Akıllı Kent Uygulamalarının Önemi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği". TESAM Akademi Dergisi 8 (2021 ): 521-552
RIS TY - JOUR T1 - COVID-19 ile Mücadelede Akıllı Kent Uygulamalarının Önemi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği AU - Sevim Budak , Sezgin Sezgin Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30626/tesamakademi.933891 DO - 10.30626/tesamakademi.933891 T2 - TESAM Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 521 EP - 552 VL - 8 IS - 2 SN - 2148-2462-2458-9217 M3 - doi: 10.30626/tesamakademi.933891 UR - https://doi.org/10.30626/tesamakademi.933891 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of TESAM Akademy COVID-19 ile Mücadelede Akıllı Kent Uygulamalarının Önemi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği %A Sevim Budak , Sezgin Sezgin %T COVID-19 ile Mücadelede Akıllı Kent Uygulamalarının Önemi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği %D 2021 %J TESAM Akademi Dergisi %P 2148-2462-2458-9217 %V 8 %N 2 %R doi: 10.30626/tesamakademi.933891 %U 10.30626/tesamakademi.933891
ISNAD Budak, Sevim , Sezgin, Sezgin . "COVID-19 ile Mücadelede Akıllı Kent Uygulamalarının Önemi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği". TESAM Akademi Dergisi 8 / 2 (July 2021): 521-552 . https://doi.org/10.30626/tesamakademi.933891
AMA Budak S. , Sezgin S. COVID-19 ile Mücadelede Akıllı Kent Uygulamalarının Önemi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği. TESAM Akademi Dergisi. 2021; 8(2): 521-552.
Vancouver Budak S. , Sezgin S. COVID-19 ile Mücadelede Akıllı Kent Uygulamalarının Önemi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği. TESAM Akademi Dergisi. 2021; 8(2): 521-552.
IEEE S. Budak and S. Sezgin , "COVID-19 ile Mücadelede Akıllı Kent Uygulamalarının Önemi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği", TESAM Akademi Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 521-552, Jul. 2021, doi:10.30626/tesamakademi.933891